Logo of Phú Thọ Logo of Phú Thọ

Đề án sắp xếp các trạm y tế xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

Thứ hai, 05/04/2021, 17:25:20
Print + | - Font Size: A
Đề án sắp xếp các trạm y tế xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

Đề án sắp xếp các trạm y tế xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

A Font Size: - | +

PTĐT - Chủ tịch UBND tỉnh đã ký ban hành Đề án số 1189/ĐA-UBND ngày 30/3/2021 về việc sắp xếp các Trạm y tế xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Phú Thọ như sau:

Tại Thành phố Việt Trì sáp nhập Trạm Y tế xã Tân Đức và phường Minh Nông thành Trạm Y tế phường Minh Nông (trụ sở đặt tại Trạm Y tế phường Minh Nông). Sau sắp xếp, sáp nhập, Thành phố Việt Trì có 22 Trạm Y tế xã/phường, giảm 1 Trạm Y tế.

Thị xã Phú Thọ sáp nhập Trạm Y tế phường Trường Thịnh vào phường Phong Châu thành Trạm Y tế phường Phong Châu. Sau sắp xếp, sáp nhập, thị xã Phú Thọ có 9 Trạm Y tế xã/phường, giảm 1 Trạm Y tế.

Huyện Cẩm Khê sáp nhập 4 Trạm Y tế: Thị trấn Sông Thao, xã Sai Nga, xã Thanh Nga và xã Sơn Nga thành Trạm Y tế thị trấn Cẩm Khê (trụ sở đặt tại Trạm Y tế xã Sai Nga).

Sáp nhập 3 Trạm Y tế: Xã Đồng Cam, xã Phương Xá, xã Phùng Xá, thành Trạm Y tế xã Minh Tân (trụ sở đặt tại trụ sở Đảng ủy, HĐND, UBND xã Phùng Xá cũ).

Sáp nhập 3 Trạm Y tế: Xã Tình Cương, xã Hiền Đa, xã Cát Trù, thành Trạm Y tế xã Hùng Việt (trụ sở đặt tại Trạm Y tế xã Tình Cương).

Sau sắp xếp, sáp nhập: Huyện Cẩm Khê có 24 Trạm Y tế xã/thị trấn, giảm 7 Trạm Y tế.

Huyện Đoan Hùng sáp nhập 3 Trạm Y tế: Xã Phú Thứ, xã Hữu Đô, xã Đại Nghĩa, thành Trạm Y tế xã Hợp Nhất. Trụ sở mới tạm thời sử dụng Trạm Y tế xã Hữu Đô, sau khi xây dựng xong Trạm Y tế xã Đại Nghĩa (dự kiến trong năm 2021) sẽ đặt tại Trạm Y tế xã Đại Nghĩa.

Sáp nhập 3 Trạm Y tế: Xã Hùng Quan, xã Đông Khê, xã Nghinh Xuyên, thành Trạm Y tế xã Hùng Xuyên (trụ sở đặt tại Trạm Y tế xã Nghinh Xuyên).

Sáp nhập 3 Trạm Y tế: xã Quế Lâm, xã Phương Trung, xã Phong Phú, thành Trạm Y tế xã Phú Lâm (trụ sở đặt tại Trạm Y tế xã Phương Trung).

Sau sắp xếp, sáp nhập: Huyện Đoan Hùng có 22 Trạm Y tế xã/thị trấn, giảm 6 Trạm Y tế.

Huyện Hạ Hòa sáp nhập 4 Trạm Y tế: Xã Hậu Bổng, xã Liên Phương, xã Đan Hà và xã Đan Thượng, thành Trạm Y tế xã Đan Thượng. Trụ sở mới đặt tại Trạm Y tế xã Đan Thượng.

Sáp nhập 3 Trạm Y tế: Xã Lệnh Khanh, xã Phụ Khánh, xã Y Sơn, thành Trạm Y tế xã Tứ Hiệp (trụ sở đặt tại Trạm Y tế xã Phụ Khánh). Sáp nhập 3 Trạm Y tế: Xã Mai Tùng, xã Vĩnh Chân, xã Vụ Cầu, thành Trạm Y tế xã Vĩnh Chân (trụ sở đặt tại Trạm Y tế xã Vĩnh Chân).

Sáp nhập 3 Trạm Y tế: Xã Chính Công, xã Yên Kỳ, xã Cáo Điền, thành Trạm Y tế xã Yên Kỳ (trụ sở đặt tại Trạm Y tế xã Yên Kỳ)).

Sáp nhập 3 Trạm Y tế: Xã Chuế Lưu, xã Xuân Áng, xã Lâm Lợi, thành Trạm Y tế xã Xuân Áng (trụ sở đặt tại Trạm Y tế xã Xuân Áng).

Sáp nhập 3 Trạm Y tế: Xã Động Lâm, xã Hiền Lương, xã Quân Khê, thành Trạm Y tế xã Hiền Lương (trụ sở mới đặt tại Trạm Y tế xã Hiền Lương).

Sau sắp xếp, sáp nhập: Huyện Hạ Hòa có 20 Trạm Y tế xã/thị trấn, giảm 13 Trạm Y tế.

Huyện Lâm Thao: Sáp nhập 3 Trạm Y tế: xã Sơn Dương, xã Kinh Kệ, xã Hợp Hải, thành Trạm Y tế xã Phùng Nguyên (trụ sở đặt tại Trạm Y tế xã Hợp Hải).

Sau sắp xếp, sáp nhập: Huyện Lâm Thao có 12 Trạm Y tế xã/thị trấn, giảm 2 Trạm Y tế.

Huyện Phù Ninh: Sáp nhập 3 Trạm Y tế: Xã Bình Bộ, xã Tử Đà, xã Vĩnh Phú, thành Trạm Y tế xã Bình Phú (trụ sở đặt tại Trạm Y tế xã Tử Đà).

Sau sắp xếp, sáp nhập: Huyện Phù Ninh có 17 Trạm Y tế xã/thị trấn, giảm 2 Trạm Y tế.

Huyện Thanh Ba: Sáp nhập 3 Trạm Y tế: xã Thanh Vân, xã Yển Khê, xã Hanh Cù, thành Trạm Y tế xã Hanh Cù (trụ sở đặt tại Trụ sở UBND xã Thanh Vân (cũ).

Sáp nhập 3 Trạm Y tế: Xã Vũ Yển, xã Phương Lĩnh, xã Mạn Lạn, thành Trạm Y tế xã Mạn Lạn (trụ sở mới đặt tại Trạm Y tế xã Phương Lĩnh).

Sáp nhập 3 Trạm Y tế: Xã Yên Nội, xã Hoàng Cương, xã Thanh Xá, thành Trạm Y tế xã Hoàng Cương (trụ sở đặt tại Trạm Y tế xã Thanh Xá).

Sáp nhập 3 Trạm Y tế: Xã Quảng Nạp, xã Năng Yên, xã Thái Ninh, thành Trạm Y tế xã Quảng Yên (trụ sở mới đặt tại Trạm Y tế xã Năng Yên (địa điểm mới).

Sau sắp xếp, sáp nhập: Huyện Thanh Ba có 19 Trạm Y tế xã/thị trấn, giảm 8 Trạm Y tế. 

Huyện Thanh Thủy: Sáp nhập 3 Trạm Y tế: Xã Tu Vũ, xã Yến Mao, xã Phượng Mao, thành Trạm Y tế xã Tu Vũ (trụ sở đặt tại Trạm Y tế xã Yến Mao).

Sáp nhập 3 Trạm Y tế: Xã Trung Nghĩa, xã Đồng Luận, xã Trung Thịnh, thành Trạm Y tế xã Đồng Trung (trụ sở đặt tại Trạm Y tế xã Trung Thịnh).

Sau sắp xếp, sáp nhập: Huyện Thanh Thủy có 11 Trạm Y tế xã/thị trấn, giảm 4 Trạm Y tế.

Huyện Tam Nông: Sáp nhập 3 Trạm Y tế: Xã Hồng Đà, xã Thượng Nông, xã Dậu Dương, thành Trạm Y tế xã Dân Quyền (trụ sở đặt tại Trạm Y tế xã Thượng Nông).

Sáp nhập 3 Trạm Y tế: Xã Cổ Tiết, xã Tam Cường, xã Văn Lương, thành Trạm Y tế xã Vạn Xuân (trụ sở đặt tại Trạm Y tế xã Cổ Tiết).

Sáp nhập 3 Trạm Y tế: Xã Vực Trường, xã Hương Nha, xã Xuân Quang, thành Trạm Y tế xã Bắc Sơn (trụ sở đặt tại Trạm Y tế xã Hương Nha).

Sáp nhập 3 Trạm Y tế: Xã Tứ Mỹ, xã Phương Thịnh, xã Hùng Đô, thành Trạm Y tế xã Lam Sơn (trụ sở đặt tại Trạm Y tế xã Phương Thịnh).

Sau sắp xếp, sáp nhập: Huyện Tam Nông có 12 Trạm Y tế xã/thị trấn, giảm 8 Trạm Y tế.

PĐT

Ý kiến bạn đọc ( 0 )
Bình luận bài viết
CAPTCHA Image security
TIN LIÊN QUAN
rss - Trở về đầu trang