Logo of Phú Thọ Logo of Phú Thọ
98,9% thủ tục hành chính được xử lý đúng hạn 

PTĐT - Theo cập nhật từ đầu năm đến 10h ngày 9/4, Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh đã tiếp nhận 132.744 hồ sơ thủ tục hành chính,...

TIN BÀI KHÁC
Thêm thủ tục “Đăng ký xét tuyển học theo chế độ cử tuyển” được thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 

26/02/2021

PTĐT - Chủ tịch UBND tỉnh vừa ký ban hành Quyết định số 429/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành và Dịch vụ công trực tuyến lĩnh vực thi và tuyển sinh thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo. Đó là “Thủ tục đăng ký xét tuyển học theo chế độ cử tuyển” thuộc lĩnh vực thi và thi tuyển được thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3.

Xã Hùng Việt đẩy mạnh công tác cải cách hành chính

26/02/2021

PTĐT - Thời gian qua, UBND xã Hùng Việt, huyện Cẩm Khê đã đẩy mạnh công tác cải cách hành chính (CCHC) trên nhiều lĩnh vực và đạt được những kết quả quan trọng. Địa phương đã phân công lãnh đạo trực tiếp chỉ đạo...

Lương Lỗ nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính

24/02/2021

PTĐT - Năm 2020, bộ phận “một cửa” xã Lương Lỗ, huyện Thanh Ba đã được nâng cấp, mua sắm thêm các trang thiết bị, tạo điều kiện hoạt động cho “một cửa hiện đại”, trong đó có việc tiếp nhận và trả hồ sơ bằng hệ thống điện tử liên thông. 

Thanh Ba xây dựng nền hành chính hiện đại

05/02/2021

PTĐT - Những năm qua, huyện Thanh Ba đã tập trung đẩy mạnh công tác cải cách hành chính theo hướng sát với điều kiện, tình hình thực tế nhằm tạo bước chuyển...

Bảo hiểm xã hội Việt Nam sẽ triển khai toàn diện việc chuyển đổi số

03/02/2021

Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam Nguyễn Thế Mạnh cho biết, để triển khai hiệu quả Nghị quyết số 02/NQ-CP của Chính phủ về tiếp tục thực hiện...

Sau một năm thực hiện sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã

15/01/2021

PTĐT - Sau một năm thực hiện sắp xếp, sáp nhập các đơn vị hành chính cấp xã, hệ thống chính trị ở các đơn vị hành chính mới thuộc diện sắp xếp ở huyện Cẩm Khê đã hoạt động ổn định, hiệu quả, được đông đảo cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân tin tưởng, đồng thuận .

Hiệu quả từ các hội nghị trực tuyến

11/01/2021

PTĐT- Thời gian qua, công tác cải cách thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Việc ứng dụng công nghệ thông tin để tổ chức các hội nghị trực tuyến đã góp phần tiết kiệm thời gian, chi phí, công việc được triển khai nhanh chóng, hiệu quả, phục vụ kịp thời sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của các cấp ủy Đảng, chính quyền.

Xây dựng chính quyền điện tử - Bước đột phá trong CCHC ở Thanh Ba

04/01/2021

PTĐT - Ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong hoạt động của chính quyền là nhiệm vụ trọng tâm để triển khai thành công chính quyền điện tử theo Nghị quyết 36a/NQ-CP của Chính phủ về Chính phủ điện tử.