Logo of Phú Thọ Logo of Phú Thọ
Kỳ III: Hướng tới nền hành chính chuyên nghiệp, hiện đại

PTĐT - Đẩy mạnh cải cách hành chính gắn với xây dựng chính quyền điện tử không chỉ là nhiệm vụ trọng tâm, là khâu đột phá mà Nghị quyết...

TIN BÀI KHÁC
Chính quyền điện tử: Đột phá trong cải cách hành chính

26/08/2020

PTĐT - Nhận thức rõ tầm quan trọng và bắt nhịp xu thế xã hội, ngành Thông tin truyền thông (TT&TT) đã tham mưu và tổ chức xây dựng Chính quyền điện tử, góp phần hiện đại hóa nền hành chính, nâng cao chất lượng...

Hạ Hòa tạo động lực mới sau sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã

24/08/2020

PTĐT - Huyện Hạ Hòa là địa phương có số đơn vị hành chính cấp xã tiến hành sáp nhập nhiều nhất của tỉnh, từ 32 đơn vị hành chính cấp xã, sau sáp nhập huyện còn 19 xã, trong đó, xã Đan Thượng sáp nhập nhiều nhất huyện từ 4 xã: Đan Thượng, Đan Hà, Hậu Bổng và Liên Phương thành 1 xã.

Giải quyết thủ tục hành chính tại các xã sau sáp nhập

12/08/2020

PTĐT - Thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2019 - 2021, tỉnh Phú Thọ đã tiến hành sáp nhập 80 đơn vị hành chính cấp xã để thành lập 28 đơn vị hành chính...

Trung tâm Phục vụ hành chính công: 99,97% hồ sơ giải quyết đúng hạn và trước hạn

04/07/2020

PTĐT - 6 tháng đầu năm, Trung tâm Phục vụ hành chính công đã tiếp nhận 65.059 hồ sơ, trong đó: 1.074 hồ sơ từ kỳ trước chuyển qua và 63.985 hồ sơ mới (số hồ sơ nộp trực tuyến là 30.555 hồ sơ, chiếm 47.75% số hồ sơ được tiếp nhận trong kỳ).

Khai trương bộ phận tiếp nhận và trả kết quả một cửa hiện đại huyện Lâm Thao

02/07/2020

PTĐT - Ngày 2/7, UBND huyện Lâm Thao tổ chức khai trương bộ phận tiếp nhận và trả kết quả một cửa hiện đại. 

Khai trương bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa hiện đại của Phù Ninh

02/07/2020

PTĐT - Ngày 2/7, UBND huyện Phù Ninh đã tổ chức khai trương bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa hiện đại.

Yên Lập đẩy mạnh cải cách hành chính

10/06/2020

PTĐT Cắt giảm tối đa thời gian giải quyết thủ tục hành chính (TTHC), nâng cao tinh thần phục vụ của cán bộ, công chức, hướng đến sự hài lòng của người dân là điểm nhấn rõ nét trong công tác cải cách TTHC của huyện Yên Lập thời gian qua.

Nỗ lực phục vụ hiệu quả người dân, doanh nghiệp

04/05/2020

PTĐT - Những năm qua, công tác cải cách thủ tục hành chính, xây dựng nền hành chính chuyên nghiệp, hướng đến phục vụ tốt nhất người dân và doanh nghiệp được cấp ủy, chính quyền huyện Lâm Thao tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh, đạt nhiều kết quả tích cực.