Logo of Phú Thọ Logo of Phú Thọ
Sau một năm thực hiện sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã

PTĐT - Sau một năm thực hiện sắp xếp, sáp nhập các đơn vị hành chính cấp xã, hệ thống chính trị ở các đơn vị hành chính mới thuộc...

TIN BÀI KHÁC
Đẩy mạnh cải cách hành chính  trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường

10/11/2020

PTĐT - Tài nguyên - môi trường là lĩnh vực nhạy cảm, phức tạp, liên quan quyền lợi trực tiếp của tổ chức, công dân, vì vậy công tác cải cách hành chính (CCHC) nói chung, cải cách thủ tục hành chính (TTHC)...

Kỳ III: Hướng tới nền hành chính chuyên nghiệp, hiện đại

06/10/2020

PTĐT - Đẩy mạnh cải cách hành chính gắn với xây dựng chính quyền điện tử không chỉ là nhiệm vụ trọng tâm, là khâu đột phá mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII nhiệm kỳ 2015 - 2020 đề ra...

Kỳ II: Bước chuyển mới trong cải cách thủ tục hành chính

05/10/2020

PTĐT - Với sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị trong những năm qua, đặc biệt là việc đưa Trung tâm phục vụ hành chính công vào hoạt động, Trung tâm điều hành thông minh (IOC) đã tạo ra những bước chuyển mới...

Cải cách hành chính - Khâu đột phá từ tầm nhìn và tư duy chiến lược

02/10/2020

PTĐT - Sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh không chỉ là nhà tư tưởng, nhà lý luận kiệt xuất mà còn là “kiến trúc sư” đặt nền tảng vững chắc cho việc xây dựng nền hành chính hiện đại của Nhà nước - nền hành chính của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân.

Nâng cao hiệu quả tiếp nhận và giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính cấp xã

29/09/2020

PTĐT - Xác định công tác cải cách thủ tục hành chính (TTHC) là nhiệm vụ trọng tâm trong chỉ đạo, điều hành, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước,...

“Nâng cấp” chất lượng, hiệu quả dịch vụ công trực tuyến

15/09/2020

PTĐT - Nhằm đẩy nhanh quá trình xây dựng chính quyền điện tử, đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, các sở, ngành, địa phương trong tỉnh ...

Phù Ninh cải cách hành chính để thu hút đầu tư

14/09/2020

PTĐT - Trong những năm qua, công tác cải cách hành chính (CCHC), cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh được cấp ủy, chính quyền huyện Phù Ninh...

Chính quyền điện tử: Đột phá trong cải cách hành chính

26/08/2020

PTĐT - Nhận thức rõ tầm quan trọng và bắt nhịp xu thế xã hội, ngành Thông tin truyền thông (TT&TT) đã tham mưu và tổ chức xây dựng Chính quyền điện tử, góp phần hiện đại hóa nền hành chính, nâng cao chất lượng...