Logo of Phú Thọ Logo of Phú Thọ
“Một cửa điện tử, liên thông theo hướng hiện đại” ở Việt Trì: Đột phá mới, hiệu quả cao

PTĐT- Cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông” là giải pháp đổi mới về phương thức làm việc của cơ quan hành chính Nhà nước nhằm tạo chuyển biến...

TIN BÀI KHÁC
Cải cách tổ chức bộ máy hành chính Nhà nước - Đòn bẩy tạo động lực phát triển

30/05/2017

PTĐT - Tại buổi công bố năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2016, tỉnh Phú Thọ đã vươn lên đứng thứ 29 với 58,60 điểm, tăng 6 bậc so với năm 2015.

Thi tuyên truyền về 'Thủ đô Hà Nội với công tác cải cách hành chính'

23/05/2017

Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch số 924/KH-STTT về tổ chức cuộc thi tuyên truyền về "Thủ đô Hà Nội với công tác cải cách hành chính" năm 2017 trên báo chí.

Thanh niên khối các cơ quan tỉnh xung kích cải cách hành chính

21/05/2017

PTĐT- Cải cách hành chính là một trong những nội dung trọng tâm trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh giai đoạn hiện nay nhằm tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý...

Hiệu quả cải cách hành chính Nhà nước ở Thanh Ba

15/05/2017

PTĐT- Xác định công tác cải cách hành chính Nhà nước (CCHCNN) là một nhiệm vụ trọng tâm nhằm tạo sự thuận lợi, hài lòng cho tổ chức và công dân, góp phần xây dựng bộ máy công quyền...

Văn phòng Chính phủ chủ trì triển khai nội dung cải cách thủ tục hành chính

06/05/2017

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định 609/QĐ-TTg sửa đổi, bổ sung Quyết định 225/QĐ-TTg ngày 4/2/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2016 - 2020.

Cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước: Tạo động lực để bứt phá

24/04/2017

PTO- Thời gian qua, công tác cải cách tổ chức bộ máy hành chính Nhà nước của tỉnh đã có sự chỉ đạo sâu sát của các cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp, sự phối hợp giữa các đoàn thể quần chúng nên bước đầu đã có chuyển biến tích cực ở tất cả các nội dung.

Cải cách hành chính Nhà nước ở Phù Ninh - bước đi và hiệu quả

24/04/2017

PTO- Xác định tầm quan trọng của công tác cải cách hành chính Nhà nước (CCHCNN), thời gian qua, huyện Phù Ninh đã có nhiều động thái tích cực trong xây dựng lộ trình, triển khai thực hiện với bước đi hiệu quả...

Thực hiện niêm yết công khai thủ tục hành chính về thuế

03/04/2017

PTĐT- Niêm yết công khai thủ tục hành chính (TTHC) là nội dung quan trọng trong công tác cải cách TTHC nhằm đảm bảo thực hiện đầy đủ, chính xác, đồng bộ, thống nhất, minh bạch ...