Logo of Phú Thọ Logo of Phú Thọ
Công nghệ hóa quy trình đăng ký và quản lý hộ tịch

PTĐT-Thực hiện mục tiêu ứng dụng đồng bộ công nghệ thông tin trong đăng ký và quản lý hộ tịch trên toàn tỉnh, hình thành cơ sở dữ liệu hộ...

TIN BÀI KHÁC
Danh sách công chức, viên chức thuộc các sở, ban, ngành biệt phái đến làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Phú Thọ

28/09/2018

Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Phú Thọ

28/09/2018

Ngày 24/9/2018, Chủ tịch UBND tỉnh đã ký Quyết định số 2445/QĐ-UBND ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Phú Thọ.

Danh mục thủ tục hành chính thực hiện tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Phú Thọ

15/09/2018

Ngày 12/9, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2299/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thực hiện tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Phú Thọ. Danh mục bao gồm 1.150 thủ tục hành chính, trong đó chia thành 78 lĩnh vực.

Ban hành Quyết định thành lập Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Phú Thọ

14/09/2018

Ngày 11/9/2018, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2269/QĐ-UBND về việc thành lập Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Phú Thọ. 

Bước chuyển sau cải cách hành chính ở Kho bạc Nhà nước tỉnh

28/05/2018

PTĐT - Với mục tiêu lấy khách hàng làm trọng tâm phục vụ, những năm gần đây, Kho bạc Nhà nước (KBNN) tỉnh đã quyết liệt triển khai đồng bộ và có hiệu quả các nhiệm vụ...

Lấy ý kiến vào dự thảo Báo cáo kết quả giám sát việc thực hiện cải cách hành chính

09/05/2018

PTĐT - Ngày 9-5, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh tổ chức Hội nghị lấy ý kiến vào dự thảo Báo cáo kết quả giám sát việc thực hiện cải cách hành chính (CCHC); giải quyết các thủ tục hành chính (TTHC) ...

Cải cách hành chính: Đặt sự hài lòng của người dân lên trên hết

03/05/2018

Đây là phát biểu chỉ đạo của Uỷ viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hoà Bình, Trưởng Ban chỉ đạo Cải cách hành chính của Chính phủ ...

Hiệu quả từ tinh gọn bộ máy trực thuộc các đoàn thể cấp tỉnh

18/04/2018

PTĐT - Sắp xếp, kiện toàn các đơn vị sự nghiệp trực thuộc đoàn thể cấp tỉnh để đảm bảo gọn đầu mối, hoạt động hiệu quả, phù hợp yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn hiện nay là chủ trương đúng, đòi hỏi việc triển khai phải đảm bảo dân chủ, khách quan, minh bạch, đoàn kết và thống nhất.