Logo of Phú Thọ Logo of Phú Thọ
Công nghệ hóa quy trình đăng ký và quản lý hộ tịch

PTĐT-Thực hiện mục tiêu ứng dụng đồng bộ công nghệ thông tin trong đăng ký và quản lý hộ tịch trên toàn tỉnh, hình thành cơ sở dữ liệu hộ...

TIN BÀI KHÁC
Bước chuyển sau cải cách hành chính ở Kho bạc Nhà nước tỉnh

28/05/2018

PTĐT - Với mục tiêu lấy khách hàng làm trọng tâm phục vụ, những năm gần đây, Kho bạc Nhà nước (KBNN) tỉnh đã quyết liệt triển khai đồng bộ và có hiệu quả các nhiệm vụ...

Lấy ý kiến vào dự thảo Báo cáo kết quả giám sát việc thực hiện cải cách hành chính

09/05/2018

PTĐT - Ngày 9-5, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh tổ chức Hội nghị lấy ý kiến vào dự thảo Báo cáo kết quả giám sát việc thực hiện cải cách hành chính (CCHC); giải quyết các thủ tục hành chính (TTHC) ...

Cải cách hành chính: Đặt sự hài lòng của người dân lên trên hết

03/05/2018

Đây là phát biểu chỉ đạo của Uỷ viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hoà Bình, Trưởng Ban chỉ đạo Cải cách hành chính của Chính phủ ...

Hiệu quả từ tinh gọn bộ máy trực thuộc các đoàn thể cấp tỉnh

18/04/2018

PTĐT - Sắp xếp, kiện toàn các đơn vị sự nghiệp trực thuộc đoàn thể cấp tỉnh để đảm bảo gọn đầu mối, hoạt động hiệu quả, phù hợp yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn hiện nay là chủ trương đúng, đòi hỏi việc triển khai phải đảm bảo dân chủ, khách quan, minh bạch, đoàn kết và thống nhất.

Đề xuất tinh gọn tổ chức các sở, ngành, cơ quan chuyên môn cấp tỉnh

18/04/2018

Theo dự thảo Nghị định quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, chỉ có 4 sở, ngành ...

Lợi cả hai phía

15/01/2018

PTĐT - Việc thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) qua dịch vụ bưu chính công ích theo Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg ngày 16.12.2016 của Thủ tướng Chính phủ...

Cải cách hành chính, tạo đòn bẩy cho phát triển​​​​​​​

31/12/2017

PTĐT- Đi qua năm 2017, công tác cải cách hành chính (CCHC) của tỉnh tiếp tục được triển khai đồng bộ, hiệu quả ở các địa bàn, các cấp, các ngành, đa chiều, đa lĩnh vực, tạo sự thuận lợi, hài lòng cho tổ chức, công dân, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, tạo đòn bẩy, “cú hích” cho sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc quản lý của Bộ Kế hoạch và Đầu tư

30/12/2017

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết 136/NQ-CP quyết nghị thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân liên quan đến quản lý dân cư thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.