Logo of Phú Thọ Logo of Phú Thọ

Ngành Tài chính thực hiện khâu đột phá về cải cách hành chính

Thứ hai, 28/08/2017, 07:34:13
Print + | - Font Size: A
Ngành Tài chính thực hiện khâu đột phá về cải cách hành chính

Ngành Tài chính thực hiện khâu đột phá về cải cách hành chính

A Font Size: - | +

untitled-1-1503880552

Ứng dụng CNTT trong thực hiện nghiệp vụ tại bộ phận “Một cửa” Sở Tài chính.

PTĐT- Để thực hiện khâu đột phá về cải cách hành chính, góp phần cải thiện môi trường kinh doanh và nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, thời gian qua ngành Tài chính tỉnh đã chỉ đạo tổ chức tốt 6 nội dung cải cách theo Nghị quyết 30c của Chính phủ về thể chế; thủ tục hành chính; tổ chức bộ máy Nhà nước; xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; cải cách tài chính công; hiện đại hóa hành chính. 

Nhận thức được tầm quan trọng của công tác cải cách hành chính, hàng năm Sở Tài chính xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính Nhà nước thông qua việc phân công cụ thể trách nhiệm của các đồng chí lãnh đạo Sở chỉ đạo từng lĩnh vực gắn với công tác chuyên môn của các phòng; đưa việc thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính gắn với thi đua khen thưởng hàng năm đồng thời thường xuyên kiểm tra đối với các bộ phận trực tiếp thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính như: Một cửa, Tiếp dân, các phòng ban, trung tâm thuộc Sở về nền nếp, tác phong làm việc, thủ tục hành chính…

Về cải cách thể chế, Sở Tài chính đã đẩy mạnh và tăng cường hiệu lực, hiệu quả công tác rà soát, kiểm tra, tự kiểm tra các văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền quản lý và tham mưu, đề xuất với UBND tỉnh hủy bỏ, sửa đổi, bổ sung các thủ tục hành chính cho phù hợp với các quy định của Trung ương và của tỉnh. Thực hiện công tác kiểm soát đối với văn bản quy phạm pháp luật trước khi ban hành và kiểm tra việc thực hiện sau khi văn bản quy phạm pháp luật được ban hành. Xây dựng kế hoạch tổ chức các cuộc họp, giảm số lượng, nâng cao chất lượng các cuộc họp, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong việc tổ chức các cuộc họp, góp phần tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo cơ quan, đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính.

Cải cách thủ tục hành chính được ngành đặc biệt quan tâm, định kỳ và đột xuất tổ chức khảo sát, kiểm tra việc thực hiện thủ tục hành chính tại các đơn vị trực tiếp giải quyết thủ tục hành chính cho công dân, tổ chức, doanh nghiệp và các địa phương, nhằm kịp thời chấn chỉnh những trường hợp thực hiện không đúng quy định, có thái độ gây phiền hà cho công dân, tổ chức, doanh nghiệp; đồng thời, phát hiện những khó khăn vướng mắc khi thực hiện thủ tục hành chính để có kiến nghị, giải pháp kịp thời. Tăng cường việc tiếp nhận và xử lý những phản ánh, kiến nghị của tổ chức, doanh nghiệp và công dân, đẩy mạnh cập nhật thông tin về kiểm soát thủ tục hành chính vào trang thông tin điện tử của Sở Tài chính và của UBND tỉnh; thực hiện công khai địa chỉ, số điện thoại, hộp thư điện tử trên trang thông tin điện tử của Sở để tiếp nhận và giải quyết kịp thời các phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính.

Nhằm làm tốt công tác cải cách tổ chức bộ máy hành chính, trên cơ sở chỉ tiêu  biên chế được giao, Sở Tài chính nghiêm túc thực hiện xét tuyển, tiếp nhận và phân công công tác với công chức, viên chức phù hợp với trình độ. Thực hiện công tác quy hoạch, luân chuyển cán bộ, công chức; gắn việc đào tạo, bồi dưỡng với việc đề bạt, bổ nhiệm cán bộ; định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với các cán bộ, công chức, viên chức theo quy định tại Nghị định 158/2007/NĐ-CP ngày 27/10/2007 của Chính phủ về Quy định danh mục các vị trí công tác và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công chức, viên chức. Để xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức có năng lực, Sở đã cử nhiều lượt cán bộ, công chức, viên chức tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng về QLNN, tổ chức xây dựng Đảng, quản lý tài chính công và các lớp kỹ năng lãnh đạo, quản lý… Hàng năm, ngành tiến hành rà soát, bổ sung, hoàn thiện quy chế quản lý cán bộ, công chức; phân định rõ chức năng, nhiệm vụ, trách nhiệm và thẩm quyền của mỗi cán bộ, công chức; tăng cường tính công khai, minh bạch, trách nhiệm của hoạt động công vụ. 

Những năm qua, Sở Tài chính đã phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan tham mưu cho UBND tỉnh triển khai thực hiện công tác cải cách tài chính công tập trung vào các nội dung:  Đẩy mạnh việc phân cấp nguồn thu và nhiệm vụ chi giữa các cấp chính quyền địa phương; hoàn thiện các chế độ, định mức phân bổ, định mức chi tiêu; tăng cường công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong quản lý, sử dụng ngân sách, ứng dụng công nghệ thông tin vào lĩnh vực quản lý tài chính, ngân sách ở các cấp. Theo đó, công tác quản lý và điều hành NSNN ngày càng chủ động hơn, chất lượng và hiệu quả trong một số lĩnh vực từng bước được nâng lên; công tác cải cách hành chính trong quản lý ngân sách, thực hiện công khai ngân sách được đẩy mạnh. Để hiện đại hóa nền hành chính Nhà nước, ngành đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động quản lý, điều hành; bảo đảm xử lý công việc nhanh, chính xác, giúp lãnh đạo nắm thông tin kịp thời, kiểm tra công việc và nâng cao hiệu quả chất lượng công việc. Tiếp tục hoàn thiện Website của Sở thường xuyên cập nhật thông tin về chỉ đạo điều hành của Sở, đặc biệt là công tác CCHC. 

Những cố gắng của ngành Tài chính trong cải cách hành chính đã góp phần quan trọng trong việc quản lý, sử dụng tiết kiệm và hiệu quả ngân sách Nhà nước và nâng cao các chỉ số cạnh tranh của tỉnh.  Trong năm 2016, thu NSNN toàn tỉnh đạt trên 4.000 tỷ đồng, cao nhất từ trước tới nay, tăng gần 13% so dự toán được giao. Riêng 6 tháng đầu năm nay, thu NSNN trên địa bàn (không kể thu chuyển giao giữa các cấp ngân sách, tín phiếu, trái phiếu của ngân sách Trung ương) đạt gần 2.800 tỷ đồng, hoàn thành gần 60% kế hoạch giao năm 2017. 

Để hoàn thành các chỉ tiêu đề ra trong năm 2017, ngành Tài chính tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tạo thuận lợi và giảm chi phí cho doanh nghiệp, người dân, góp phần cải thiện môi trường kinh doanh, khuyến khích khởi nghiệp, phát triển doanh nghiệp, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh, đảm bảo cho nền kinh tế phát triển nhanh và bền vững. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát để cải cách thủ tục hành chính đi vào thực tế, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp và người nộp thuế theo các Nghị quyết của Chính phủ, Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ.

Trải qua 72 năm xây dựng và phát triển, với những thành tích đã đạt được, mỗi cán bộ, CNVC ngành tài chính Phú Thọ trên cương vị công tác của mình luôn cố gắng, nỗ lực nhiều hơn, tự đánh giá năng lực bản thân, rút ra bài học kinh nghiệm cho chính mình và đơn vị. Từ đó đề ra mục tiêu phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần làm cho ngành tài chính giành được nhiều thành tựu đáng tự hào hơn nữa.

Trần Mạnh Cường (Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Tài chính)

Ý kiến bạn đọc ( 0 )
Bình luận bài viết
CAPTCHA Image security
TIN LIÊN QUAN
rss - Trở về đầu trang