Logo of Phú Thọ Logo of Phú Thọ

Đảng bộ Sở Tư pháp tăng cường lãnh đạo công tác cải cách hành chính

Thứ hai, 16/10/2017, 08:55:32
Print + | - Font Size: A
Đảng bộ Sở Tư pháp tăng cường lãnh đạo công tác cải cách hành chính

Đảng bộ Sở Tư pháp tăng cường lãnh đạo công tác cải cách hành chính

A Font Size: - | +

PTĐT- Theo Chương trình tổng thể cải cách hành chính (CCHC) Nhà nước giai đoạn 2011-2020 của Chính phủ thì Sở Tư pháp có chức năng giúp tỉnh thực hiện nhiệm vụ cải cách thể chế và kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC) và thực hiện 6 nhiệm vụ của chương trình tổng thể CCHC Nhà nước tại cơ quan. Qua đánh giá, Đảng ủy Sở đã chủ động, kịp thời tham mưu và thực hiện có hiệu quả các nhóm giải pháp nâng cao hiệu lực công tác cải cách hành chính.

Đồng chí Trần Thị Nhung-Bí thư Đảng ủy, Phó giám đốc Sở cho biết: “Đảng ủy Sở đã thường xuyên quan tâm, sâu sát trong công tác chỉ đạo, kiểm tra việc thực hiện CCHC. Với chức năng tham mưu giúp UBND tỉnh thực hiện cải cách hành chính TTHC, Đảng ủy Sở đã lãnh đạo công tác tham mưu, phối hợp thực hiện tốt công tác xây dựng, thẩm định, kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL, theo dõi thi hành pháp luật và kiểm soát TTHC trên địa bàn tỉnh. 100% các văn bản QPPL đã ban hành được Sở thẩm định, tham gia ý kiến đảm bảo chất lượng, phù hợp với điều kiện thực tế của tỉnh”. Trong năm 2016, Sở Tư pháp đã tham mưu UBND tỉnh ban hành và tổ chức thực hiện kế hoạch tổ chức triển khai thi hành Luật Ban hành văn bản QPPL trên địa bàn tỉnh đảm bảo hiệu quả, thiết thực. Đã xây dựng và lấy ý kiến tham gia đóng góp của các cấp, các ngành vào Dự thảo Quyết định QPPL của UBND tỉnh ban hành quy chế phối hợp giữa các cấp, các ngành trong công tác kiểm soát TTHC.
 

img7143-1508378163

Cán bộ bộ phận một cửa Sở Tư pháp hướng dẫn công dân khai làm thủ tục lý lịch tư pháp.


Trong các kỳ kiểm tra, Sở Tư pháp đã tiếp nhận, tự kiểm tra 63 quyết định do UBND tỉnh ban hành, đã phát hiện 16/19 quyết định ban hành trong năm 2017 có sai sót về căn cứ pháp lý, thể thức, kỹ thuật trình bày văn bản. Sở đã tham mưu UBND tỉnh ban hành kế hạch triển khai Nghị định số 52 về sơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật. Đến nay, Sở đã tiến hành cập nhật 100% văn bản QPPL của tỉnh đang có hiệu lực và thực hiện nền nếp, thường xuyên khi có văn bản mới ban hành. Trong công tác kiểm soát TTHC, Sở đã tiến hành kiểm soát tại 8 huyện, thị và 6 sở, ngành. Qua kiểm tra đã phát hiện một số tồn tại, hạn chế: một số sở, ngành, UBND cấp huyện, UBND cấp xã chưa cập nhật kịp thời TTHC mới đã công bố (lĩnh vực đất đai, tài chính, xây dựng, nội vụ…); chưa thực hiện niêm yết đầy đủ danh mục, nội dung TTHC, địa chỉ cơ quan tiếp nhận, xử lý, phản ánh kiến nghị về quy định hành chính; quy trình tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả cho tổ chức, công dân theo cơ chế một cửa chưa đúng quy định…

Về nhiệm vụ CCHC tại cơ quan Sở được quan tâm thực hiện thường xuyên, kịp thời chỉ đạo, uốn nắn đi vào nền nếp, đặc biệt trong việc kiểm tra công tác cải cách TTHC. Hàng năm, Sở tiến hành khảo sát, đánh giá mức độ hài lòng của cá nhân, tổ chức đối với sự phục vụ của bộ phận một cửa tại đơn vị; đồng thời đã nghiên cứu triển khai việc đánh giá mức độ hài lòng của cá nhân, tổ chức ngay trong quá trình tiếp nhận. giải quyết TTHC. Công tác rà soát, đơn giản hóa TTHC đạt được kết quả nổi bật, Sở Tư pháp là đơn vị có số lượng TTHC đã đề nghị rút ngắn thời gian giải quyết so với thời gian quy định tại các văn bản của TƯ đạt tỷ lệ cao nhất là 99,3% TTHC của Sở.

Đến bộ phận một cửa của Sở để làm thủ tục lý lịch tư pháp, em Trần Quốc Hoàn, xã Kim Đức, thành phố Việt Trì cho biết: “Em được cán bộ ở bộ phận một cửa hướng dẫn chi tiết cách thức khai vào tờ khai mẫu, trình tự để thực hiện thủ tục một cách rất cụ thể”. Để nâng cao chất lượng phục vụ, Đảng ủy Sở đã thường xuyên quan tâm đến việc nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Đại đa số công chức, viên chức đã phát huy tinh thần trách nhiệm, có ý thức tổ chức kỷ luật, tuân thủ pháp luật, nội quy, quy chế, có thái độ ứng xử đúng mực, vì nhân dân phục vụ, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

         

 

Thu Hà

Ý kiến bạn đọc ( 0 )
Bình luận bài viết
CAPTCHA Image security
TIN LIÊN QUAN
rss - Trở về đầu trang