Logo of Phú Thọ Logo of Phú Thọ

Tam Nông nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính

Thứ năm, 30/11/2017, 16:56:43
Print + | - Font Size: A
Tam Nông nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính

Tam Nông nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính

A Font Size: - | +

bophanmotcuahuyen-1512035907

Bộ phận “một cửa” huyện Tam Nông luôn đảm bảo việc tiếp nhận và trả kết quả cho cá nhân, tổ chức đúng thời hạn, thuận lợi, dễ dàng.

PTĐT - Công tác cải cách thủ tục hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn huyện Tam Nông thời gian qua đã đạt được những kết quả tích cực. Huyện đã bám sát các văn bản quy phạm pháp luật của TƯ, của tỉnh ban hành về thực thi phương án đơn giản thủ tục hành chính, nghiêm túc thực hiện giải quyết thủ tục hành chính tại cấp mình theo đúng quy định, tạo sự hài lòng cho người dân và tổ chức, doanh nghiệp.

Hàng năm, UBND huyện đều xây dựng và ban hành kế hoạch kiểm tra công tác cải cách hành chính, công vụ và kiểm soát thủ tục hành chính; rà soát, đánh giá thủ tục hành chính, qua đó để đánh giá đúng thực trạng công tác chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện cải cách hành chính của các cơ quan, đơn vị, địa phương, phát hiện những tồn tại, khó khăn, vướng mắc để kịp thời giải quyết, nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính trên địa bàn toàn huyện. Trong năm 2017, UBND huyện cũng đã có văn bản yêu cầu đăng ký cắt giảm thời gian thực hiện TTHC, giúp cho việc giải quyết các thủ tục hành chính đảm bảo hiệu quả, thiết thực, tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, công dân và doanh nghiệp trong quá trình giải quyết công việc. 

Hiện nay, 100% các cơ quan chuyên môn trực thuộc và 20/20 xã, thị trấn thực hiện công khai đầy đủ bộ thủ tục hành chính đúng quy định tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại đơn vị mình; công khai các thủ tục hành chính và địa chỉ tiếp nhận phản ánh kiến nghị về thủ tục hành chính trên cổng thông tin điện tử của huyện. Qua đó tiếp nhận, xử lý kịp thời những phản ánh, kiến nghị của tổ chức và cá nhân theo quy định  tại Nghị định số 20 của Chính phủ về tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức. Từ đầu năm đến nay, UBND huyện đã tiếp nhận gần 4.000 hồ sơ, đã giải quyết được hơn 3.500 hồ sơ; số thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã là gần 19.000 hồ sơ; trong đó đã giải quyết được 18.534 hồ sơ, không có hồ sơ giải quyết trả quá hạn và chưa để hồ sơ nào quá hạn. Cơ chế một cửa, một cửa liên thông hoạt động có hiệu quả, giảm thời gian chờ đợi trong quá trình giao dịch giữa tổ chức, cá nhân với cơ quan Nhà nước.

Nhằm nâng cao hiệu quả việc giải quyết các thủ tục hành chính, UBND huyện đã ban hành và triển khai thực hiện Kế hoạch số 62 về việc ứng dụng công nghệ thông tin và đảm bảo an toàn thông tin mạng trong hoạt động của các cơ quan Nhà nước trên địa bàn huyện. Tính đến nay, 100% cơ quan, đơn vị, xã, thị trấn sử dụng hộp thư điện tử để trao đổi công việc; tỷ lệ cán bộ, công chức, viên chức thường xuyên trao đổi công việc qua mạng: Cấp huyện đạt 100%, cấp xã đạt 95%. 

Xác định yếu tố quan trọng nhằm nâng cao hiệu quả, chất lượng công tác giải quyết thủ tục hành chính là con người, vì vậy, UBND huyện đã lựa chọn, phân công những cán bộ có chuyên môn, nghiệp vụ vững vàng, có tinh thần trách nhiệm, kiến thức về quản lý Nhà nước, có kỹ năng giao tiếp làm việc tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa tại UBND huyện. Đối với các xã, thị trấn cũng phải lựa chọn, bố trí những cán bộ có năng lực, tinh thần trách nhiệm cao để làm việc tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả. Hằng năm huyện đều xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, năng lực công tác, phẩm chất đạo đức, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao. Đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã đến nay 100% đều đạt chuẩn theo quy định.

Để tạo bước đột phá trong công tác cải cách hành chính góp phần tổ chức thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội, UBND huyện đã tổ chức ký cam kết trách nhiệm người đứng đầu của đơn vị, địa phương trong thực hiện cải cách hành chính hàng năm và giai đoạn 2016-2020 của huyện, xem đây là căn cứ quan trọng để cấp có thẩm quyền xem xét, đánh giá xếp loại đối với người đứng đầu. Qua đó đã nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu các đơn vị trong lãnh đạo, quản lý, điều hành, kịp thời xử lý những hành vi nhũng nhiễu, hách dịch, cửa quyền, gây phiền hà cho tổ chức, công dân, nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hành chính.

Thu Hà

Ý kiến bạn đọc ( 0 )
Bình luận bài viết
CAPTCHA Image security
TIN LIÊN QUAN
rss - Trở về đầu trang