Logo of Phú Thọ Logo of Phú Thọ

Hiệu quả từ tinh gọn bộ máy trực thuộc các đoàn thể cấp tỉnh

Thứ tư, 18/04/2018, 07:46:29
Print + | - Font Size: A
Hiệu quả từ tinh gọn bộ máy trực thuộc các đoàn thể cấp tỉnh

Hiệu quả từ tinh gọn bộ máy trực thuộc các đoàn thể cấp tỉnh

A Font Size: - | +

3-1524012062

Sau khi bổ sung chức năng nhiệm vụ, Trung tâm hỗ trợ phát triển phụ nữ tỉnh tiếp tục tổ chức các hoạt động hỗ trợ phụ nữ phát triển toàn diện.
- Hội viên phụ nữ tham gia lớp học nấu ăn do Trung tâm phối hợp với Công ty Ajinomoto Việt Nam tổ chức tại thị trấn Phong Châu, huyện Phù Ninh.

PTĐT - Sắp xếp, kiện toàn các đơn vị sự nghiệp trực thuộc đoàn thể cấp tỉnh để đảm bảo gọn đầu mối, hoạt động hiệu quả, phù hợp yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn hiện nay là chủ trương đúng, đòi hỏi việc triển khai phải đảm bảo dân chủ, khách quan, minh bạch, đoàn kết và thống nhất.

Giải thể các đơn vị hoạt động không hiệu quả

Thực hiện Nghị quyết số 18 của BCHTW Đảng khóa XII “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”, tỉnh Phú Thọ đã tiến hành rà soát, đánh giá lại tổ chức bộ máy, biên chế, cơ sở vật chất, kết quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp trực thuộc các đoàn thể cấp tỉnh, làm căn cứ để xây dựng Đề án sắp xếp, giải thể các đơn vị sự nghiệp cấp tỉnh nhằm sắp xếp, kiện toàn lại các đơn vị sự nghiệp trực thuộc các đoàn thể cấp tỉnh đảm bảo tinh gọn, hoạt động hiệu quả và phù hợp yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn hiện nay.

Theo báo cáo của Ban Tổ chức Tỉnh ủy, toàn tỉnh có 8 đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc các đoàn thể chính trị xã hội là: Trung tâm dạy nghề và giới thiệu việc làm phụ nữ tỉnh, thuộc Hội LHPN tỉnh; Trung tâm dạy nghề và hỗ trợ việc làm thuộc Hội Nông dân tỉnh; Trung tâm hướng nghiệp dạy nghề và giới thiệu việc làm thanh niên Phú Thọ, Trung tâm hoạt động thanh thiếu niên Hùng Vương, Nhà thiếu nhi tỉnh trực thuộc Tỉnh đoàn; Trung tâm giáo dục nghề nghiệp công đoàn, Nhà Văn hóa lao động và Công ty TNHHMTV du lịch dịch vụ công đoàn trực thuộc Liên đoàn lao động tỉnh. Các đơn vị sự nghiệp này đã giữ vai trò quan trọng trong việc thực hiện công tác đào tạo nghề, tư vấn và giới thiệu việc làm cho các đoàn viên, hội viên; tổ chức các hoạt động giáo dục truyền thống, văn hóa, văn nghệ phục vụ các phong trào của mỗi tổ chức đoàn thể.

Tuy nhiên theo đồng chí Nguyễn Văn Khỏe - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy thì cơ cấu tổ chức bộ máy của các đơn vị này còn chưa phù hợp, đồng bộ. Đội ngũ cán bộ quản lý và viên chức chuyên môn còn nhiều bất cập. Chức năng, nhiệm vụ có đơn vị còn chồng chéo, chưa rõ ràng; một số đơn vị hiệu quả hoạt động không cao, cơ sở vật chất không đáp ứng được nhiệm vụ dạy nghề mà chủ yếu là môi giới, giới thiệu việc làm. Đơn cử, Công ty TNHHMTV du lịch dịch vụ công đoàn là đơn vị sự nghiệp trực thuộc LĐLĐ tỉnh không được giao biên chế,  suốt từ khi thành lập năm 1993 đến nay, công ty hoạt động trong lĩnh vực theo dõi, quản lý việc cho thuê tài sản. Công ty có Giám đốc, kế toán, thủ quỹ là công chức hoạt động kiêm nhiệm. Trong quá trình hoạt động, công ty gặp nhiều khó khăn, nhiều năm liền trong tình trạng thua lỗ, các khoản nợ không trả được và ngày càng tăng lên do đó năm 2005, LĐLĐ tỉnh đã quyết định cho thuê tài sản doanh nghiệp Nhà nước cho Công ty TNHH thương mại Hải Tuấn thuê toàn bộ tài sản.

Do hoạt động không hiệu quả, không đảm bảo các tiêu chí nên Ban Thường vụ Tỉnh ủy quyết định giao cho Ban cán sự Đảng UBND tỉnh kèm các thủ tục giải thể Công ty TNHHMTV công đoàn trực thuộc LĐLĐ tỉnh đồng thời quyết định giải thể Trung tâm hướng nghiệp dạy nghề và giới thiệu việc làm thanh niên để giảm đầu mối, tăng hiệu quả hoạt động theo đúng tinh thần Nghị quyết số 18 của BCHTW Đảng khóa XII. 

Sáp nhập, thu gọn đầu mối

Để đảm bảo chủ trương cả tỉnh chỉ có một cơ sở giáo dục dạy nghề theo tinh thần Nghị quyết số 19- NQ/TW về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập, Ban Thường vụ Tỉnh ủy quyết định không thực hiện chức năng dạy nghề tại Trung tâm dạy nghề và giới thiệu việc làm phụ nữ tỉnh, Trung tâm hướng nghiệp dạy nghề và giới thiệu việc làm thanh niên, Trung tâm giáo dục nghề nghiệp công đoàn. (Giao Ban cán sự Đảng UBND tỉnh ra quyết định giải thể Trung tâm hướng nghiệp dạy nghề và giới thiệu việc làm thanh niên, riêng Trung tâm giáo dục nghề nghiệp công đoàn do Tổng LĐLĐ ra quyết định thành lập do đó việc giải thể đơn vị không thuộc thẩm quyền của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Tỉnh ủy đã có văn bản báo cáo, đề nghị Tổng LĐLĐ Việt Nam giải thể theo quy định). Đồng thời sắp xếp các đơn vị sự nghiệp này theo hướng bổ sung chức năng, nhiệm vụ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới và thực hiện đổi tên cho phù hợp trên tinh thần; việc giải thể hoặc sáp nhập cho tinh gọn bộ máy phải đảm bảo thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao. Theo đề án sắp xếp, giải thể các đơn vị sự nghiệp trực thuộc các đoàn thể cấp tỉnh, Nhà thiếu nhi tỉnh sẽ sáp nhập chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế vào Trung tâm hoạt động thanh thiếu niên Hùng Vương và đổi tên thành Trung tâm Thanh thiếu nhi Hùng Vương trực thuộc Tỉnh đoàn. 

Đồng chí Phạm Thanh Tùng - Tỉnh ủy viên, Bí thư Tỉnh đoàn cho biết: Tỉnh đoàn sẽ bố trí, sắp xếp đội ngũ biên chế của Trung tâm thanh thiếu nhi Hùng Vương theo đúng tinh thần chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đồng thời sắp xếp lại đội ngũ biên chế của cơ quan Tỉnh đoàn đảm bảo tinh gọn, phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ mới trên tinh thần không sử dụng biên chế Đảng, đoàn thể để bố trí làm việc tại Trung tâm.

Đối với các trung tâm còn lại như Trung tâm dạy nghề và giới thiệu việc làm phụ nữ trực thuộc Hội LHPN tỉnh, Trung tâm dạy nghề và hỗ trợ việc làm thuộc Hội Nông dân tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy quyết định bổ sung chức năng, nhiệm vụ và thực hiện đổi tên thành Trung tâm hỗ trợ phát triển phụ nữ tỉnh Phú Thọ (trực thuộc hội LHPN tỉnh) và Trung tâm hỗ trợ nông dân và giáo dục nghề nghiệp (trực thuộc Hội Nông dân tỉnh). 

Việc sắp xếp, giải thể các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc các đoàn thể cấp tỉnh đã được thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ theo đúng quy định về phân cấp quản lý tổ chức nhưng cũng không cứng nhắc mà có sự vận dụng linh hoạt, sáng tạo cho phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ và tình hình thực tiễn của tỉnh. Trong quá trình sắp xếp bộ máy phải thống nhất nguyên tắc: Không nhất thiết Trung ương quy định đơn vị nào thì địa phương cũng có đơn vị đó; những đơn vị nào Trung ương quy định tỉnh xét thấy không cần thiết thì sáp nhập hoặc giải thể. Việc sắp xếp hoặc giải thể bộ máy các đơn vị phải đi đôi với việc sắp xếp cán bộ đảm bảo đúng người, đúng việc, đúng chuyên môn được đào tạo. Trong triển khai thưc hiện phải đảm bảo yêu cầu dân chủ, khách quan, minh bạch, đoàn kết và thống nhất. 

Lê Thương

Ý kiến bạn đọc ( 0 )
Bình luận bài viết
CAPTCHA Image security
TIN LIÊN QUAN
rss - Trở về đầu trang