Logo of Phú Thọ Logo of Phú Thọ

Danh mục thủ tục hành chính thực hiện tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Phú Thọ

Thứ bảy, 15/09/2018, 08:24:49
Print + | - Font Size: A

Ngày 12/9, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2299/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thực hiện tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Phú Thọ. Danh mục bao gồm 1.150 thủ tục hành chính, trong đó chia thành 78 lĩnh vực.

Các thủ tục hành chính được giải quyết tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Phú Thọ thuộc thẩm quyền của các Sở: Nội vụ, Công thương, Giáo dục và Đào tạo, Lao động - Thương binh và Xã hội, Thông tin và Truyền thông, Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Ngoại vụ, Y tế, Tài nguyên và Môi trường, Giao thông vận tải, Tư pháp, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Khoa học và Công nghệ.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở: Kế hoạch và Đầu tư; Xây dựng; Tài nguyên và Môi trường; Giáo dục và Đào tạo; Thông tin và Truyền thông; Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Văn hóa - Thể thao và Du lịch; Tư pháp; Ngoại vụ; Y tế; Khoa học và Công nghệ; Lao động - Thương binh và Xã hội; Nội vụ; Công Thương; Giao thông vận tải, căn cứ danh mục thủ tục hành chính được công bố kèm theo Quyết định tham mưu Chủ tịch UBND công bố nội dung, quy trình giải quyết của các thủ tục hành chính trên để thực hiện tại Trung tâm Phục vụ hành chính công, chậm nhất trước ngày 15/10/2018.

Văn phòng UBND tỉnh đôn đốc, hướng dẫn các đơn vị công bố nội dung, quy trình giải quyết các thủ tục hành chính; đảm bảo thực hiện việc kiểm soát chất lượng thủ tục hành chính và cập nhật lên cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính theo quy định.

Ý kiến bạn đọc ( 0 )
Bình luận bài viết
CAPTCHA Image security
TIN LIÊN QUAN
rss - Trở về đầu trang