Logo of Phú Thọ Logo of Phú Thọ

Nâng cao hiệu quả tiếp nhận và giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính cấp xã

Thứ ba, 29/09/2020, 09:01:05
Print + | - Font Size: A
Nâng cao hiệu quả tiếp nhận và giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính cấp xã

Nâng cao hiệu quả tiếp nhận và giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính cấp xã

A Font Size: - | +

img1006-2-1601344546

Cán bộ bộ phận một cửa, xã Đào Xá, huyện Thanh Thủy tiếp nhận và thực hiện giải quyết TTHC cho người dân.

PTĐT - Xác định công tác cải cách thủ tục hành chính (TTHC) là nhiệm vụ trọng tâm trong chỉ đạo, điều hành, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước, đáp ứng nhu cầu giải quyết công việc của tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp, trong thời gian qua, các huyện, thành, thị trong tỉnh luôn quan tâm chỉ đạo các các xã, phường đẩy mạnh cải cách TTHC.

Để công tác cải cách TTHC đạt chất lượng và hiệu quả theo mục đích, yêu cầu đề ra, ngay từ đầu năm, UBND thị xã Phú Thọ đã ban hành các kế hoạch nhằm tổ chức thực hiện đạt hiệu quả cao nhất nhiệm vụ kiểm soát TTHC, đảm bảo giải quyết TTHC cho người dân, doanh nghiệp trên địa bàn. Chỉ đạo thực hiện kiện toàn đội ngũ cán bộ công chức là đầu mối kiểm soát TTHC tại các phòng, ban chuyên môn, UBND các xã, phường. Đồng thời, tổ chức đào tạo tập huấn cho đội ngũ cán bộ, công chức làm đầu mối kiểm soát TTHC, cán bộ làm công tác tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả; thực hiện việc niêm yết công khai các TTHC kịp thời, đúng quy định; rà soát đánh giá, đề xuất sáng kiến cải cách TTHC; tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của các cá nhân, tổ chức về quy định hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND thị xã, UBND các xã; thường xuyên tổ chức kiểm tra việc thực hiện công tác kiểm soát TTHC ở các địa phương, đơn vị.

Nhờ vậy, chất lượng giải quyết TTHC ở các cơ quan chuyên môn thuộc UBND thị xã, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, UBND các xã, phường ngày càng nâng cao nâng cao. Các phòng chuyên môn, UBND các xã, phường căn cứ chức năng nhiệm vụ được giao đã chủ động tổ chức thực hiện Kế hoạch rà soát, đánh giá TTHC của cơ quan, đơn vị mình, đồng thời tham mưu với UBND thị xã kiến nghị cơ quan Nhà nước có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, thay thế, những quy định TTHC không phù hợp nhằm tạo thuận lợi tối đa cho người dân và doanh nghiệp, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu của các tổ chức, cá nhân.

img6700-1601344508

Cán bộ Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả huyện Tân Sơn hướng dẫn người dân tra cứu thông tin dữ liệu điện tử.

Còn tại huyện Tân Sơn, nhằm triển khai hiệu quả kế hoạch xây dựng chính quyền điện tử, nâng cao chỉ số cải cách TTHC, UBND huyện đã ban hành kế hoạch về tập huấn công tác văn thư, quản lý sử dụng chữ ký số, xây dựng, áp dụng Hệ thống Quản lý TCVN ISO 9001:2015 đối với công tác kiểm soát TTHC và hệ thống một cửa tích hợp dịch vụ công trực tuyến. Tổ chức tập huấn cho trưởng, phó phòng cùng cán bộ phụ trách tiếp nhận và trả kết quả của các phòng chuyên môn, các đơn vị sự nghiệp cấp huyện, Chủ tịch UBND và công chức phụ trách văn thư, tiếp nhận và trả kết quả, kiểm soát TTHC cấp xã. Kết quả, từ tháng 6 năm 2020, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả huyện theo mô hình một cửa liên thông hiện đại đã chính thức khai trương và đi vào hoạt động. Theo đó, 284 thủ tục hành chính của 31 lĩnh vực thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện và các cơ quan được tổ chức theo ngành dọc tại huyện được đưa về tiếp nhận và trả kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả huyện. Đồng thời, 100% các xã cũng đã thành lập Bộ phận một cửa và ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động, phân công cán bộ thường xuyên tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả theo cơ chế 1 cửa cấp xã. Tân Sơn cũng là một trong những huyện đi đầu trong thực hiện ứng dụng chữ ký số… Trong 9 tháng đầu năm, huyện Tân Sơn đã thực hiện tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả được 35.150 TTHC (cấp huyện là 7.922 thủ tục, cấp xã 27.228 thủ tục). Thủ tục trả đúng hạn đạt gần 100%.

Có nhu cầu thực hiện sang tên bìa đất, anh Hoàng Văn Tiền – xóm Cạn, xã Long Cốc, huyện Tân Sơn cho biết: Dù ở cấp huyện hay cấp xã, các TTHC đều được thực hiện rất nhanh chóng, đúng thời gian quy định. Không chỉ vậy, khi tôi đến Bộ phận một cửa của xã Long Cốc hay huyện Tân Sơn làm thủ tục đều được các cán bộ hướng dẫn rất nhiệt tình, chu đáo. Hiểu rõ về các quy trình, quy định nên việc thực hiện các thủ tục càng nhanh chóng, dễ dàng hơn.

Có thể thấy, để có được sự hài lòng của người dân đó là sự cố gắng, nỗ lực và phối hợp chặt chẽ của các cấp, các ngành, đơn vị, địa phương trong toàn huyện. Việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin cũng có những đóng góp tích cực trong việc nâng cao hiệu quả hoạt động của các cơ quan hành chính Nhà nước từ huyện đến cơ sở, nâng cao chất lượng, giảm thời gian, chi phí giải quyết TTHC cho người dân, doanh nghiệp.

img6713-1601344546

Cán bộ Bộ phận một cửa xã Kiệt Sơn, huyện Tân Sơn hướng dẫn người dân quy trình thực hiện TTHC.

Tuy nhiên, bên cạnh những đơn vị làm tốt, việc thực hiện cơ chế một cửa và công tác kiểm soát TTHC ở một số địa phương đặc biệt là các đơn vị cấp xã chưa thực hiện nghiêm các quy định. Chất lượng hoạt động của Bộ phận một cửa ở một số xã, phường chưa đáp ứng được yêu cầu đặt ra. Việc niêm yết, công khai, tiếp nhận, giải quyết TTHC ở cấp cơ sở có nơi còn chưa đúng quy định, nhiều lĩnh vực vẫn tiếp nhận tại bộ phận chuyên môn mà không qua Bộ phận một cửa. Vẫn còn tình trạng hồ sơ không có phiếu tiếp nhận và hẹn trả kết quả, không có phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ, không có sổ theo dõi hồ sơ khi tiếp nhận, giải quyết, trả kết quả TTHC cho người dân. TTHC niêm yết chưa đầy đủ nội dung, chưa cập nhật kịp thời các TTHC mới ban hành hoặc đã được sửa đổi, thay thế, bãi bỏ. Đặc biệt, vẫn còn tình trạng cán bộ Bộ phận một cửa vẫn làm theo thói quen cũ, không tuân thủ quy trình giải quyết TTHC, nhất là việc tiếp nhận, giải quyết hồ sơ trong lĩnh vực đất đai.

Để quyết liệt chấn chỉnh tình trạng trên, mới đây, tại Văn bản số 2259/UBND-NCKS, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu UBND các huyện, thành, thị chỉ đạo các đơn vị cấp xã kiện toàn và ban hành quy chế làm việc, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các cán bộ làm việc tại Bộ phận một cửa, nâng cao hiệu quả tiếp nhận, giải quyết hồ sơ TTHC đảm bảo đúng quy định, tuân thủ quy trình, thời gian thực hiện… Mong rằng với sự chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ, chất lượng việc tiếp nhận và giải quyết hồ sơ TTHC các cấp nói chung và cấp xã nói riêng sẽ ngày càng nâng cao, đem đến sự hài lòng cho người dân, doanh nghiệp…

Vĩnh Hà

Ý kiến bạn đọc ( 0 )
Bình luận bài viết
CAPTCHA Image security
TIN LIÊN QUAN
rss - Trở về đầu trang