Logo of Phú Thọ Logo of Phú Thọ

Phù Ninh cải cách hành chính để thu hút đầu tư

Thứ hai, 14/09/2020, 07:09:29
Print + | - Font Size: A
Phù Ninh cải cách hành chính để thu hút đầu tư

Phù Ninh cải cách hành chính để thu hút đầu tư

A Font Size: - | +

11-1600042189
Việc khai trương bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa hiện đại tạo bước đột phá trong CCHC huyện Phù Ninh.

PTĐT - Trong những năm qua, công tác cải cách hành chính (CCHC), cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh được cấp ủy, chính quyền huyện Phù Ninh quan tâm, chỉ đạo triển khai toàn diện. Nhờ thực hiện đồng bộ, quyết liệt, môi trường đầu tư, kinh doanh trên địa bàn huyện đã có sự cải thiện rõ rệt, thu hút ngày càng nhiều doanh nghiệp (DN) đến đầu tư tại địa phương.

Tạo đột phá trong CCHC

Để tăng cường hiệu quả việc thực hiện CCHC, huyện Phù Ninh luôn quan tâm đến việc đổi mới lề lối làm việc, nâng cao hiệu quả hoạt động của các cơ quan, đơn vị từ huyện đến cơ sở. Duy trì hoạt động của bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, xây dựng mô hình một cửa theo hướng hiện đại. Trong 5 năm, bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện đã tiếp nhận: 23.384 TTHC. Số TTHC đã có kết quả giải quyết: 22.285 TTHC (trong đó: Trả đúng hạn: 21.406 hồ sơ, đạt tỷ lệ: 96,06%). Số TTHC đang giải quyết là 1.099 hồ sơ (trong đó: Số hồ sơ còn hạn giải quyết: 1.049 hồ sơ, tỷ lệ 95,5%).

Đặc biệt, đầu tháng 7 năm nay, UBND huyện Phù Ninh đã tổ chức khai trương bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa hiện đại. Việc triển khai thành lập và đưa bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa hiện đại vào hoạt động thể hiện quyết tâm của Huyện ủy, HĐND, UBND huyện với mong muốn tạo bước đột phá trong CCHC nhằm giảm phiền hà, tăng cường sự công khai, minh bạch và nâng cao hiệu quả giải quyết công việc giữa các cơ quan hành chính Nhà nước với các tổ chức, cá nhân, tạo sự hài lòng, tin tưởng của nhân dân với chính quyền địa phương. Đây cũng là điều kiện, môi trường thuận lợi thu hút đầu tư, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của huyện, hướng tới xây dựng chính quyền điện tử. 

Với những nỗ lực trong việc thực hiện CCHC, giai đoạn 2016 - 2020, huyện đã thu hút được 37 dự án mới có vốn đầu tư trong nước và nước ngoài vào địa bàn với tổng mức đầu tư 2.860 tỷ đồng, đưa tổng số DN trên địa bàn huyện lên 331 DN. 8 tháng đầu năm 2020, thu hút thêm 6 dự án với tổng mức đầu tư 208 tỷ đồng. Trong đó: Điều chỉnh Nhà máy sản xuất vải bạt PP, PE tại CCN Tử Đà - An Đạo của Công ty K-Tarp Vina, công suất 16.800 tấn sản phẩm/năm với tổng mức đầu tư 20 tỷ đồng; Nhà máy sản xuất và kinh doanh bao bì hạt nhựa tại CCN Phú Gia với tổng mức đầu tư 30 tỷ đồng… Các DN trên địa bàn đã tạo việc làm thu hút được trên 8.500 lao động trực tiếp với mức thu nhập bình quân của người lao động đạt trên 4,5 triệu đồng/người/tháng. Từ năm 2016 đến nay, các DN trên địa bàn huyện đóng góp vào ngân sách Nhà nước trên 920,6 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, công tác cán bộ nhất là cán bộ trực tiếp làm nhiệm vụ tiếp nhận và giải quyết TTHC cho công dân thường xuyên được đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, có sự luân chuyển giữa cấp huyện, xã và các cơ quan, đơn vị, từ đó nâng cao tinh thần, ý thức trách nhiệm cũng như hiệu quả công việc... Huyện Phù Ninh cũng làm tốt công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện CCHC. Duy trì nền nếp việc tổ chức đối thoại giữa các cơ quan trong hệ thống chính trị, giữa người dân và doanh nghiệp, giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền địa phương với nhân dân. Kết quả, theo khảo sát về độ hài lòng của người dân và DN với bộ máy quản lý nhà nước (huyện, xã, thị trấn) đạt trên 80%.


222-1600042261
Thu hút đầu tư tạo ra nhiều việc làm mới cho người lao động tại địa phương.
- Lao động làm việc tại Công ty TNHH Paldo Vina (Cụm Công nghiệp Đồng Lạng, huyện Phù Ninh).


Từng bước gỡ khó

Theo một số nhà đầu tư, môi trường đầu tư ở Phù Ninh đã có nhiều cải thiện, tuy nhiên vẫn còn một số vướng mắc trong công tác đền bù giải phóng mặt bằng. Bên cạnh đó, việc giải quyết các TTHC theo cơ chế một cửa và một cửa liên thông liên quan đến nhiều ngành, nhiều lĩnh vực còn gặp khó khăn do một số TTHC còn bất cập trong cơ sở pháp lý, hướng dẫn thực hiện của các cơ quan Trung ương, đặc biệt trong lĩnh vực tài nguyên, môi trường, xây dựng, đầu tư dẫn đến một số cơ quan, đơn vị vẫn còn hồ sơ giải quyết muộn, trả quá hạn...

Để tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp, nhà đầu tư, huyện Phù Ninh đã thực hiện tốt công tác CCHC, đặc biệt là cải cách TTHC. Trong cải thiện môi trường đầu tư, huyện thường xuyên chỉ đạo các cơ quan chuyên môn hướng dẫn, giúp đỡ các doanh nghiệp trong việc hoàn thiện hồ sơ, thủ tục đầu tư, giải phóng mặt bằng, môi trường, kết nối với các sở, ngành của tỉnh để cùng giúp đỡ hoàn thiện các thủ tục đảm bảo theo đúng thời gian. Hàng năm, huyện tổ chức đối thoại công khai với cộng đồng DN, người dân để kịp thời nắm bắt và tháo gỡ khó khăn cho DN trên địa bàn theo hướng thực chất, cầu thị; nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, vướng mắc của người dân, DN để giải quyết thực chất, dứt điểm.

Trong thời gian tiếp theo, huyện sẽ tiếp tục thực hiện tốt quy hoạch các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn theo định hướng phát triển công nghiệp của Trung ương, của tỉnh đến năm 2030; tổ chức bố trí không gian sản xuất công nghiệp hợp lý, phù hợp với quy hoạch của ngành, địa phương. Phối hợp triển khai xây dựng hạ tầng khu công nghiệp Phù Ninh; tập trung chỉ đạo hoàn thành xây dựng hạ tầng CCN Phú Gia, CCN Tử Đà - An Đạo, phấn đấu đến năm 2025 tỷ lệ lấp đầy đạt trên 70%. 

Tiếp tục phát triển các sản phẩm có lợi thế của huyện, thu hút các dự án, doanh nghiệp đầu tư vào địa bàn trong đó ưu tiên các doanh nghiệp có công nghệ cao, thân thiện với môi trường, đầu tư vào các lĩnh vực mới; mở rộng sản xuất để giữ vững thị trường, tạo việc làm cho người lao động. Khuyến khích các DN vừa và nhỏ đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn, tạo việc làm, tăng thu nhập cho người lao động trong khu vực nông thôn. Tập trung đẩy mạnh phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp; chú trọng phát triển làng nghề, làng có nghề truyền thống như: Làng nghề Chùa Tà xã Tiên Phú, trồng hoa làng Thượng xã Tiên Du, nón lá Gia Thanh, bún, bánh và dịch vụ xóm chùa xã Phú Nham… Khuyến khích đầu tư đổi mới công nghệ sản xuất, nâng cao hiệu quả kinh tế và bảo vệ môi trường.

Ông Lưu Quang Huy - Chủ tịch UBND huyện Phù Ninh cho biết: CCHC, cải thiện môi trường đầu tư được huyện lựa chọn là một trong ba khâu đột phá của Đảng bộ huyện lần thứ XXIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Trong đó, hướng tới đảm bảo tính pháp lý, hiệu quả, minh bạch và công bằng trong giải quyết công việc đi đôi với việc phát hiện để loại bỏ những thủ tục rườm rà, chồng chéo gây khó khăn cho người dân, DN. Rà soát, kiến nghị sửa đổi các TTHC theo hướng đơn giản, thuận lợi cho cá nhân, tổ chức và DN. Mở rộng cải cách TTHC trong tất cả các lĩnh vực, từng bước hiện đại hóa trong việc thực hiện các TTHC. Tiếp tục thực hiện các giải pháp đột phá để xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có chất lượng tốt, đáp ứng nhu cầu công việc góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Đồng thời, tiếp tục trang bị phương tiện làm việc, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và DN đến liên hệ giải quyết công việc được nhanh chóng và đảm bảo thời gian. 

Huyện luôn xác định “khó khăn của DN, người dân là khó khăn của huyện, xã, thị trấn” để đồng hành, kịp thời chia sẻ và tháo gỡ cho DN. Qua đó góp phần thực hiện mục tiêu xây dựng huyện Phù Ninh phát triển nhanh, bền vững - Ông Huy nhấn mạnh.

Hoàng Quý

Ý kiến bạn đọc ( 0 )
Bình luận bài viết
CAPTCHA Image security
TIN LIÊN QUAN
rss - Trở về đầu trang