Logo of Phú Thọ Logo of Phú Thọ

Cải cách hành chính - Khâu đột phá từ tầm nhìn và tư duy chiến lược

Kỳ III: Hướng tới nền hành chính chuyên nghiệp, hiện đại

Thứ ba, 06/10/2020, 07:55:14
Print + | - Font Size: A
Kỳ III: Hướng tới nền hành chính chuyên nghiệp, hiện đại

Kỳ III: Hướng tới nền hành chính chuyên nghiệp, hiện đại

A Font Size: - | +

img7684-1601945762
Đồng chí Bùi Minh Châu - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh và Tập đoàn VNPT ấn nút khai trương Trung tâm điều hành thông minh của tỉnh.

>>> Kỳ II: Bước chuyển mới trong cải cách thủ tục hành chính
>>> Kỳ I: Lấy người dân làm trung tâm

PTĐT - Đẩy mạnh cải cách hành chính gắn với xây dựng chính quyền điện tử không chỉ là nhiệm vụ trọng tâm, là khâu đột phá mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII nhiệm kỳ 2015 - 2020 đề ra, đây còn là ý chí, quyết tâm của tỉnh Phú Thọ trong thực hiện tốt Nghị quyết số 30c/NQ-CP của Chính phủ về Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020 và những năm tiếp theo. Với quyết tâm cao của lãnh đạo tỉnh, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, nền hành chính của tỉnh ngày càng chuyên nghiệp, hiện đại.

Với mục tiêu xây dựng Phú Thọ trở thành một trong những tỉnh phát triển hàng đầu của vùng Trung du và miền núi Bắc bộ, ngay từ đầu nhiệm kỳ, bám sát chỉ đạo của Chính phủ, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 15/4/2016 của BCH Đảng bộ tỉnh khóa XVIII thực hiện khâu đột phá về CCHC, UBND tỉnh đã xây dựng Đề án thực hiện khâu đột phá về CCHC, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính (TTHC) giai đoạn 2016 - 2020. Ban chỉ đạo cấp tỉnh đã xác định tiếp tục kế thừa kết quả của giai đoạn trước (2011- 2015), khắc phục triệt để các mặt còn tồn tại, hạn chế để CCHC thực sự đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trong tình hình mới, đó là hoàn thiện thể chế, tạo sự chuyển biến trong công tác cán bộ hướng đến xây dựng một nền hành chính chuyên nghiệp, hiện đại. Đồng thời nâng cao mức độ xếp hạng chỉ số CCHC (Par Index), chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI), góp phần đẩy mạnh thu hút đầu tư vào địa bàn... 

Tuy nhiên, “nút thắt” lớn nhất lúc này chính là bộ máy hành chính các cấp còn cồng kềnh, chưa tinh gọn; hạ tầng công nghệ thông tin (CNTT) và ứng dụng CNTT chưa được đầu tư đúng mức; trang, thiết bị làm việc cho CB, CC cũng như các trang bị phục vụ người dân đến làm việc còn hạn chế. Đầu năm 2016, toàn tỉnh lúc đó mới có 1/13 UBND huyện, thành, thị và 2/277 UBND xã, phường, thị trấn (chưa sáp nhập) xây dựng được Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại. Việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến trên Trang thông tin điện tử hoặc Cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước cũng chưa đầy đủ theo quy định...

Ông Trần Văn Khai - Chánh Văn phòng UBND tỉnh cho biết: Để gỡ “nút thắt” trên, UBND tỉnh đã quyết liệt chỉ đạo thực hiện đúng theo tinh thần Đề án và kế hoạch về CCHC đã được phê duyệt trong cả giai đoạn 2016- 2020. Theo đó, từ tỉnh đến xã đều xây dựng và ban hành các chương trình, kế hoạch thực hiện chi tiết, cụ thể nhằm thực hiện có hiệu quả 6 nhiệm vụ, 10 mục tiêu của chương trình tổng thể CCHC Nhà nước. Công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật được chú trọng, đã từng bước hoàn thiện hệ thống thể chế về cơ chế, chính sách. Trong 5 năm qua, HĐND và UBND tỉnh đã ban hành 270 văn bản quy phạm pháp luật, chủ yếu tập trung vào hoàn thiện các thể chế về quản lý tổ chức, bộ máy từ tỉnh đến cơ sở; xây dựng; thu hút đầu tư; đất đai, tài nguyên và môi trường; hoạt động sự nghiệp, dịch vụ công…


12-1601945775
Cán bộ Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh giải quyết nhanh gọn, thuận tiện các TTHC cho người dân.

Bên cạnh đó, đẩy mạnh thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy của các cơ quan hành chính Nhà nước và các đơn vị sự nghiệp công lập theo hướng tinh giản đầu mối, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Kết quả đã giảm 84 đầu mối trực thuộc các sở, ban, ngành, giảm 41 đơn vị sự nghiệp công lập; đối với các đơn vị hành chính cấp xã và khu dân cư, sau sắp xếp, sáp nhập toàn tỉnh có 225 đơn vị hành chính cấp xã (giảm 52 đơn vị), 2.328 khu (giảm 559 khu dân cư). Đồng thời cũng phân định rõ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của tổ chức; công tác đào tạo, bồi dưỡng theo vị trí việc làm; bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ và văn hóa công sở, kỹ năng giao tiếp cho đội ngũ CB, CC, VC được chú trọng. 

Từ năm 2016 đến nay tỉnh đã hỗ trợ các địa phương đầu tư, xây dựng Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại tại UBND cấp huyện, đưa 100% TTHC có liên quan đến cá nhân, doanh nghiệp vào giải quyết thông qua Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả; triển khai xây dựng Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Phú Thọ, xây dựng và vận hành chính quyền điện tử...  tạo bước đột phá quan trọng trong CCHC, tạo thuận lợi tối đa cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết các TTHC.

Ông Lê Quang Thắng - Phó Giám đốc Sở Thông tin truyền thông cho biết: khi triển khai chính quyền điện tử mặc dù gặp không ít khó khăn song với sự vào cuộc tích cực của các thành viên Ban Chỉ đạo cùng sự hợp tác chặt chẽ của các tập đoàn lớn về CNTT như: Viettel, VNPT, chỉ trong một thời gian ngắn đã xây dựng, hoàn thiện cấu trúc chính quyền điện tử của tỉnh gồm hệ thống một cửa điện tử liên thông từ cấp tỉnh đến cấp xã, trong đó cấp tỉnh tập trung tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm phục vụ hành chính công; xây dựng Cổng dịch vụ công trực tuyến của tỉnh kết nối liên thông với Cổng dịch vụ công quốc gia; đưa vào hoạt động Trung tâm điều hành thông minh (IOC), hệ thống họp trực tuyến cấp xã…

Đến nay, các cơ quan trong tỉnh đã triển khai xử lý văn bản điện tử bằng việc sử dụng ứng dụng hệ thống quản lý văn bản điều hành và chữ ký số cá nhân, chữ ký số tổ chức; giúp giảm thời gian xử lý văn bản, tốc độ lưu chuyển thông tin giữa các cơ quan, đơn vị trở nên nhanh chóng, thuận tiện. Hạ tầng CNTT của tỉnh tiếp tục được quan tâm đầu tư, hoàn thiện cơ bản đáp ứng yêu cầu tin học hóa trong các cơ quan Nhà nước, góp phần nâng cao hiệu quả chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ CB, CC, VC. Hiện đã có 9/13 huyện, thành, thị hoàn thành đưa vào sử dụng Bộ phận một cửa hiện đại; một số đơn vị đang tiếp tục triển khai, phấn đấu đến hết năm 2020 sẽ có 100% đơn vị cấp huyện xây dựng xong Bộ phận một cửa hiện đại. Tỷ lệ CB, CC, VC được trang bị máy tính phục vụ công tác đạt 97%; trong đó, cấp sở, ban, ngành, đạt 97,5%; cấp huyện, thành, thị đạt 95,84%; cấp xã, phường, thị trấn đạt trên 60%. 100% các cơ quan, đơn vị có kết nối Internet tốc độ cao phục vụ công tác. 100% các sở, ban, ngành, huyện, thành, thị và 70% số xã đã sử dụng chữ ký số trong trao đổi công việc… 

Sau khi hệ thống một cửa điện tử tích hợp cổng dịch vụ công trực tuyến được triển khai đồng bộ, thống nhất cho các cơ quan Nhà nước, ứng dụng đã cung cấp trực tuyến 100% các TTHC công mức độ 2; 933 TTHC công mức độ 3; 7 TTHC công mức độ 4. Tỷ lệ hồ sơ giải quyết được trả đúng hạn trong năm 2019 đạt 99,88%, hồ sơ giải quyết quá hạn chỉ chiếm tỷ lệ 0,12%. Sang quý I, II/2020, tỷ lệ hồ sơ đã giải quyết được trả đúng thời hạn tăng lên 99,95%, hồ sơ giải quyết quá hạn tiếp tục giảm xuống còn tỷ lệ 0,05%. Qua khảo sát đánh giá kết quả đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính Nhà nước (SIPAS) của tỉnh năm 2019 cho thấy tỷ lệ hài lòng chung đạt 85,89%, vượt chỉ tiêu của Nghị quyết 09-NQ/TU của Tỉnh ủy và mục tiêu của Chương trình tổng thể CCHC Nhà nước của Chính phủ.

Từ hiệu quả CCHC, xây dựng nền hành chính hiện đại đã tác động tích cực đến phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh cũng như đẩy mạnh thu hút đầu tư vào địa bàn. Trong 5 năm qua, toàn tỉnh đã thu hút được 172 dự án đầu tư quy mô lớn, công nghệ hiện đại, trong đó có 79 dự án FDI với tổng vốn đầu tư 852 triệu USD, góp phần đưa chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) của tỉnh tăng bình quân 9,8%/năm; kim ngạch xuất khẩu tăng 20,8%/năm. Tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) bình quân ước đạt 7,95%/năm; đưa thu nhập bình quân đầu người trên toàn tỉnh năm 2020 ước đạt khoảng 52,8 triệu đồng/người/năm.

Ông Ngô Đức Thịnh - TUV, Giám đốc Sở Nội vụ cho biết: Thời gian tới tỉnh sẽ tiếp tục đưa nội dung CCHC là một trong những khâu đột phá để phát triển kinh tế nhanh, bền vững; nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân; xây dựng, hoàn thiện hệ thống thể chế, chính sách pháp luật, tạo môi trường pháp lý thông thoáng, thuận lợi, minh bạch; triển khai có hiệu quả việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại các cơ quan hành chính Nhà nước; đẩy mạnh đơn giản hóa TTHC; tăng cường công khai, minh bạch TTHC và quá trình giải quyết TTHC. Tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; nâng cao chất lượng của đội ngũ CB, CC, VC trong hệ thống các cơ quan Nhà nước trên địa bàn tỉnh. Bên cạnh đó tiếp tục đổi mới cơ chế tài chính cho các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp, dịch vụ công theo hướng giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm, khuyến khích, tạo điều kiện, thiết lập môi trường hoạt động bình đẳng, cạnh tranh cho các tổ chức, cá nhân tham gia cung cấp dịch vụ sự nghiệp công nhằm thu hút tối đa các nguồn lực, thúc đẩy sự phát triển chung của tỉnh.

Nhóm PV Chính trị - Xã hội 

Ý kiến bạn đọc ( 0 )
Bình luận bài viết
CAPTCHA Image security
TIN LIÊN QUAN
rss - Trở về đầu trang