Logo of Phú Thọ Logo of Phú Thọ

Thanh Ba đẩy mạnh xây dựng chính quyền điện tử

Thứ hai, 08/11/2021, 07:37 (GMT +7)
thumbnail
thumbnail
Print + | - Font Size: A

Người dân thực hiện các TTHC tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND huyện Thanh Ba. 

(baophutho.vn) - Để đẩy mạnh xây dựng chính quyền điện tử trên địa bàn, cùng với ban hành Nghị quyết, Đề án về nâng cao chất lượng công tác cải cách hành chính, trọng tâm là xây dựng chính quyền điện tử giai đoạn 2021-2025, huyện Thanh Ba đã triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả nhiều giải pháp, đầu tư cơ sở vật chất, hạ tầng CNTT, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế- xã hội trên địa bàn huyện.

Thời gian qua, việc ứng dụng CNTT trong hoạt động chỉ đạo, điều hành, thực thi công vụ đã được các cơ quan, đơn vị nhà nước trên địa bàn huyện quan tâm thực hiện; hạ tầng CNTT được đầu tư; việc gửi, nhận văn bản điện tử tích hợp chữ ký số được triển khai đồng bộ. 100% các phòng chuyên môn thuộc UBND huyện, UBND các xã, thị trấn đã có kết nối internet tốc độ cao phục vụ truy cập thông tin trên mạng và thực hiện nhận, giao nhiệm vụ thông qua phần mềm quản lý văn bản và điều hành (QLVB&ĐH); 100% văn bản gửi, nhận được tích hợp chữ ký số thay thế văn bản giấy (trừ các văn bản mật). Tính từ đầu năm 2021, UBND huyện và các xã, thị trấn đã tiếp nhận, xử lý 7.243 văn bản đến trên phần mềm, có gần 2.900 văn bản đi đã phát hành trên trục liên thông văn bản quốc gia. 

Huyện đã đầu tư đồng bộ bộ phận một cửa liên thông, hiện đại cho 19/19 xã, thị trấn, dự kiến hoàn thành trong quý I năm 2022. Hệ thống một cửa điện tử hiện đại của huyện ứng dụng phần mềm và nâng cấp, triển khai đồng bộ các xã, thị trấn thống nhất sử dụng phần mềm tích hợp do VNPT Phú Thọ cung cấp. Huyện đẩy mạnh thực hiện dịch vụ công trực tuyến (DVCTT) mức độ 3, 4. Hiện nay có 277 danh mục TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết cấp huyện, trong đó có 70 danh mục TTHC được giải quyết trên môi trường điện tử trực tuyến mức độ 3. Đối với cấp xã, có 155 danh mục TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp xã, trong đó có 65 danh mục TTHC giải quyết ở mức độ 3, còn lại giải quyết ở mức độ 2. Từ 1/7/2021, 100% TTHC của Bảo hiểm xã hội được tiếp nhận, giải quyết ở mức độ 4, tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp. 

UBND huyện đã tích cực chỉ đạo triển khai thống nhất sử dụng biên lai điện tử, khuyến khích người dân và doanh nghiệp mở tài khoản thanh toán qua VNPT PAY; ký kết hợp đồng với đơn vị trung gian chịu trách nhiệm thu hộ phí, lệ phí, đơn vị trung gian đứng ra đối soát việc thu phí và lệ phí, đồng thời khuyến khích người dân, doanh nghiệp sử dụng dịch vụ bưu chính công ích trong tiếp nhận, trả kết quả TTHC.

Để tăng cường ứng dụng CNTT, xây dựng chính quyền điện tử, huyện Thanh Ba đã triển khai  xây dựng hạ tầng CNTT, lắp đặt thiết bị, đường truyền tới 22 điểm cầu hội nghị truyền hình trực tuyến. Hệ thống truyền hình trực tuyến được khai thác có hiệu quả, chất lượng ổn định, góp phần phục vụ tốt công tác chỉ đạo, điều hành, công tác phòng, chống dịch bệnh, học tập Nghị quyết, hội nghị tiếp xúc cử tri phục vụ công tác bầu cử. Từ đầu năm đến nay đã thực hiện 36 cuộc họp trực tuyến, mang lại hiệu quả thiết thực trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp.

Bên cạnh đó, huyện còn tăng cường công tác ứng dụng CNTT trong các cơ quan quản lý nhà nước nhằm phát huy tác dụng, hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo và tăng cường công tác tham mưu của cán bộ chuyên môn. Tổ chức các cuộc thi, khuyến khích nhân dân sử dụng phòng máy truy cập internet miễn phí tại các điểm bưu điện văn hóa xã và thư viện huyện. Đồng thời, đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong các trường học với 100% trường học ứng dụng CNTT trong công tác quản lý...

Nguyên An

Ý kiến bạn đọc ( )
Bình luận bài viết
security