Logo of Phú Thọ Logo of Phú Thọ

Bảo Yên tập trung xây dựng chính quyền điện tử

Thứ ba, 14/12/2021, 08:42 (GMT +7)
thumbnail
thumbnail
Print + | - Font Size: A


Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND xã Bảo Yên hướng dẫn người dân thực hiện nộp hồ sơ trực tuyến.

(baophutho.vn) - Cùng với các xã, thị trấn của huyện Thanh Thủy, xã Bảo Yên đã thực hiện đồng bộ các giải pháp đẩy mạnh thực hiện cải cách hành chính, xây dựng chính quyền điện tử để nâng cao hiệu quả, hiệu lực quản lý nhà nước, phục vụ người dân và doanh nghiệp, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

Để từng bước thực hiện xây dựng chính quyền điện tử, xã Bảo Yên đã đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong hoạt động chỉ đạo, điều hành, thực thi công vụ; hạ tầng CNTT được đầu tư; việc gửi, nhận văn bản điện tử tích hợp chữ ký số được triển khai đồng bộ. Các phòng, ban của xã đều được trang bị máy vi tính, có kết nối mạng nội bộ, mạng Internet để truy cập và trao đổi thông tin. Thực hiện tra cứu, xử lý văn bản trên hệ thống văn bản điện tử V4, sử dụng hòm thư điện tử công vụ trong giao dịch công việc và sử dụng chứng thư số, chữ ký số để gửi, nhận văn bản, từ đó thay đổi phương thức làm việc của đội ngũ cán bộ công chức xã từ truyền thống sang hiện đại, làm việc trên môi trường mạng, sử dụng thuần thục việc lưu trữ, quản lý và khai thác thông tin điện tử. Hiện nay, 100% văn bản gửi lên trục liên thông văn bản Quốc gia đều tích hợp chữ ký số.

Đẩy mạnh thực hiện dịch vụ công trực tuyến (DVCTT), tại UBND xã Bảo Yên hiện có 61 TTHC được cung cấp dịch vụ công ở mức độ 3, 21 TTHC được cung cấp ở mức độ 4. Các TTHC được niêm yết công khai tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND xã, cán bộ, công chức thao tác thành thạo, xử lý công việc trên hệ thống quản lý văn bản và điều hành; tiếp nhận, xử lý hồ sơ trực tuyến trên hệ thống Cổng DVCTT của tỉnh. Các lĩnh vực công dân thường sử dụng DVCTT là đất đai; tư pháp; lao động, thương binh và xã hội... Xã Bảo Yên cùng với các xã, thị trấn trong huyện đã thực hiện mở tài khoản ngân hàng, triển khai biên lai điện tử và thực hiện thanh toán không dùng tiền mặt để tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân khi sử dụng DVCTT.

 Chị Kiều Thị Phượng - Cán bộ văn phòng, phụ trách bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND xã Bảo Yên chia sẻ: “Để người dân hiểu lợi ích của việc thực hiện DVCTT, cùng với việc tuyên truyền qua loa truyền thanh hay các cuộc họp ở khu dân cư, khi người dân đến thực hiện các TTHC, chúng tôi phát tờ rơi, hướng dẫn người dân tra cứu các TTHC, hỗ trợ lập tài khoản, thực hiện DVCTT. Từ đó, số lượng hồ sơ thực hiện DVCTT tăng lên, trong đó các hồ sơ TTHC mức độ 3, 4 đã cơ bản được nộp theo hình thức trực tuyến”.

Hệ thống truyền hình trực tuyến được phối hợp, khai thác có hiệu quả, chất lượng ổn định, góp phần phục vụ tốt công tác chỉ đạo, điều hành, học tập nghị quyết, hội nghị tiếp xúc cử tri, triển khai công tác của huyện và các phòng, ban phát huy hiệu quả tích cực, nhất là trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, tránh tập trung đông người. Thông qua các hội nghị trực tuyến, ý kiến chỉ đạo của huyện được cán bộ, công chức xã tiếp thu đầy đủ và triển khai nhanh chóng, kịp thời, đúng định hướng, giảm chi phí và thời gian đi lại. 

Với những giải pháp đồng bộ, chỉ đạo sát sao của các cấp ủy Đảng, chính quyền, sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, Bảo Yên đã và đang từng bước khẳng định sự nỗ lực trong triển khai xây dựng chính quyền điện tử, hướng tới nền hành chính hiện đại, vì nhân dân phục vụ.

Nguyên An

Ý kiến bạn đọc ( )
Bình luận bài viết
security