Logo of Phú Thọ Logo of Phú Thọ
Đề xuất hỗ trợ thuốc cho cơ sở khám bệnh chữa bệnh điều trị cho người bệnh

Bộ Y tế đang dự thảo Thông tư quy định thực hiện chương trình hỗ trợ thuốc cho cơ sở khám bệnh chữa bệnh để điều trị cho người bệnh....

TIN BÀI KHÁC
Chấm điểm xã, phường, thị trấn về công tác phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm

03/10/2017

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đang dự thảo Quyết định ban hành Quy định tiêu chí chấm điểm, đánh giá xã, phường, thị trấn về công tác phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm.

Đề xuất quy định quản lý an toàn đập

29/09/2017

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đang dự thảo Nghị định về quản lý an toàn đập.

Quy định mới về quy tắc ứng xử của Công an nhân dân

26/09/2017

Công an nhân dân không được có hành vi, lời nói hạch sách, nhũng nhiễu, thái độ thờ ơ, vô cảm trước yêu cầu hợp pháp của người dân; không gây căng thẳng, bức xúc...

Quy định cụ thể trách nhiệm bảo vệ và quản lý Di sản thế giới

23/09/2017

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 109/2017/NĐ-CP quy định về bảo vệ và quản lý Di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới ở Việt Nam (gọi chung là di sản thế giới).

Tăng cường giám sát vay về cho vay lại đối với chính quyền địa phương

22/09/2017

Thủ tướng Chính phủ vừa ký chỉ thị 37/CT-TTg yêu cầu tăng cường quản lý, giám sát vay về cho vay lại đối với chính quyền địa phương.

Bảo hiểm y tế đối với người nhiễm HIV

21/09/2017

Bộ Y tế đang dự thảo Thông tư hướng dẫn thực hiện bảo hiểm y tế đối với người nhiễm HIV và khám bệnh, chữa bệnh, sử dụng các dịch vụ y tế liên quan đến HIV/AIDS.

Hướng dẫn chế độ tài chính đối với tổ chức tín dụng

18/09/2017

Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài được sử dụng vốn hoạt động để phục vụ hoạt động kinh doanh theo quy định của Luật các tổ chức tín dụng...

Giảm tới 20% phí bảo hộ giống cây lâm nghiệp

16/09/2017

Đây là đề xuất của Bộ Tài chính tại dự thảo Thông tư sửa đổi Thông tư số 207/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực trồng trọt và giống cây lâm nghiệp.​​​​​​​