Logo of Phú Thọ Logo of Phú Thọ
Bỏ chính sách hỗ trợ trực tiếp cho người dân thuộc hộ nghèo ở vùng khó khăn

Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định 25/2018/QĐ-TTg bãi bỏ Quyết định số 102/2009/QĐ-TTg ngày 7/8/2009 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ trực tiếp cho người dân...

TIN BÀI KHÁC
Nhiều chính sách phát triển ngành nghề nông thôn

17/04/2018

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 52/2018/NĐ-CP về phát triển ngành nghề nông thôn.

Phạt đến 100 triệu đồng vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán

30/03/2018

PTĐT- Nghị định số 41/2018/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán độc lập, mức phạt tiền tối đa đối với một hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán độc lập là 50 triệu đồng đối với cá nhân và 100 triệu đồng đối với tổ chức. Nghị định có hiệu lực từ ngày 1/5/2018.

Bổ sung điều kiện quản lý nội dung thông tin mạng xã hội

07/03/2018

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 27/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 72/2013/NĐ-CPngày 15/7/2013 của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet...

Đề xuất quy định mới về thang lương, bảng lương

06/03/2018

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đang dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 49/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động...

Đẩy mạnh thanh toán qua ngân hàng đối với các dịch vụ công

01/03/2018

Đẩy mạnh thanh toán dịch vụ công và chi trả an sinh xã hội qua ngân hàng, góp phần xây dựng Chính phủ điện tử, nâng cao khả năng tiếp cận dịch vụ ngân hàng của nền kinh tế và phát triển thanh toán không dùng tiền mặt.

Đẩy nhanh tiến độ thu phí điện tử tự động không dừng

28/02/2018

Thủ tướng Chính phủ vừa có Chỉ thị yêu cầu đẩy nhanh tiến độ triển khai thu giá dịch vụ sử dụng đường bộ theo hình thức điện tử tự động không dừng.

Phê duyệt Chương trình mục tiêu Công nghệ thông tin

06/02/2018

Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Chương trình mục tiêu Công nghệ thông tin giai đoạn 2016 - 2020.

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 2/2018

05/02/2018

Chính sách đối với giáo viên mầm non; quy định mới về thuế giá trị gia tăng; quy định sử dụng chữ ký số cho văn bản điện tử trong cơ quan nhà nước;...là những chính sách mới có hiệu lực từ tháng 2/2018.