Yên Lập: Mưa dông khiến 28 nhà bị tốc mái
baophutho.vn Theo báo cáo của Ban chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh, mưa dông từ đêm 22/6 đến sáng 23/6 đã làm tốc mái 28 nhà (6 nhà bị tốc mái hoàn toàn) và 4 điểm trường; đổ, gãy 4,5ha ngô và 8ha cây lâm nghiệp; đổ 5m tường rào trên địa bàn các xã Nga Hoàng, Phúc Khánh, Đồng Lạc của huyện Yên Lập. Rất may không có thiệt hại về người.
efc1x10275x185dax15532x14962x11fd4x1779cxfd0cxfc78xX7x16099x15696x1285bx1028dx10a59x146a8xX5x11b50xXax1878ex11062x129ffx178b3xX3x18d26x120c9xXbxfd6cxX3x13886x1179bxX6xX3x12f2ex126cfxX15x1459dxX3x15d49xX1xXdx179d8xX15xX3x134b4x17802xX3xX15xX1x164d0xX3x16c72x11f87xX3xXex14c82xX4xX3x110c6x17ca3xXdxX0x14260xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx163a7xX10xX6xX20xXaxX12xXcxX1xX10x1255exX3xX32xX3axX55xX3xX4xX3axX55xX3xX4x16df3xX6xX3x156c5xX6xX15xX3xX4xX1x183caxX3xX1x11c22x10ae2xX3x17cdfx103b1xXcxXcxX3x1220fxX30xX3xXcxfc15xX70x1522axX3xXexX69xX15xX1x13fe2xX3xX39xX1dxX6xX3xX20xX21xX15xX23xX3xXex1786fxX3x11b95xX14xX39xX3xX2bxX2bxX3dx159b6xX3xX8exX28xX15xX3xX7xX3axX15xX23xX3xX2bx11bcfxX3dxX95xX3xX8ex14346xX3xX5xX30xX39xX3xXexX36xX4xX3xX39xX3axXdxX3xX2bxX2cxX3xX15xX1xX30xX3x16de8xX95xX3xX15xX1xX30xX3xX32xX33xX3xXexX36xX4xX3xX39xX3axXdxX3xX1xX55xX30xX15xX3xXexX55xX30xX15x15105xX3xX74xX30xX3x14f47xX3xX8exXdx105b0xX39xX3xXex113eaxX1dxfb6cxX15xX23x1005bxX3xX8ex174e7xX80xX3xX23xXa6xX6dxX3xXdbxX80xf70fxX1xX6xX3xX15xX23xX21xX3xX74xX30xX3xX2cxX1xX6xX3xX4x101d5xX6dxX3xX5xX104xX39xX3xX15xX23xX1xXdx13ceaxXbxXe8xX3xX8exXebxX3xXf4xX39xX3xXexX1dxXe5xX15xX23xX3xXe3xX30xX55xX3xXexXe3xX14xX15xX3xX8exX33xX6xX3xX32xX30xX15xX3xX4xX3axX4xX3x13e22xXa6xX3xX7axX23xX6xX3xX4cxX55xX30xX15xX23xX80xX3xX6fxX1x142c2xX4xX3xX78xX1xX3axX15xX1xX80xX3x11b5dx1210cxX15xX23xX3xX17x17515xX4xX3xX4xX60xX6xX3xX1xX6cxX6dxX10fxX15xX3xX13xX14xX15xX3xX17xX18xXbx13564xX3xf943x16b7dxXexX3xX39xX6xX6dxX3xX25xX1xX21xX15xX23xX3xX4xf204xX3xXexX1xXdxX10fxXexX3xX1xX154xXdxX3xX74x13008xX3xX15xX23xX1dxXe5xXdxX168xX0xX3dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX70xX6xXbxXexXdxX55xX15xXaxX12xX0xXdxX39xX23xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX70xX10xX15xXexX10xXe3xXaxX3xX7xXexX6dxX5xX10xX9xXax12caexXdxX20xXexX1xX1axX3x11caexXf4x171e3xXbxX134xXe8xX3xX1xX10xXdxX23xX1xXexX1axX3xXdbx10552xX2cxXbxX134xXe8xXaxX3xX7xXe3xX4xX9xXaxX3dxX3dxXdxX168xX32xX6xX55xXbxX1xX6cxXexX1xX55xX168xX74xX15xX3dxX15xX10xX1c2xX7xX3dxX2bxX2bxX2bxXf4xX3dxX2xX2xX2xX20xXdbxX2xX95xX2bxX1cbxX2xXa1xXexXdbxXa1xXf4xX2xX5xX2cx13fe3x13135xXa1xXf4xX2xXdbxXdbxXa1xX95xX2bxXa1xX2bxX1d9xX2bxX2cxX212xX32xX32xX1cbxXf4xX4xX168x170f0xXbxX23xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX17xX18xXbxX1axX3xX1cxX1dxX6xX3xX20xX21xX15xX23xX3xX25xX1xXdxX28xX15xX3xX2bxX2cxX3xX15xX1xX30xX3xX32xX33xX3xXexX36xX4xX3xX39xX3axXdxXaxX3xX1c2xXdxX20xXexX1xX9xXaxX1c9xXf4xX1cbxXaxX3xX1xX10xXdxX23xX1xXexX9xXaxXdbxX1d9xX2cxXaxX3xX3dxX12xX4cxffb9xX15xX1xX3x12ecexX15xX1xX3xX15xX1xX30xX3xX20xX104xX15xX3xX32xX33xX3xXexX36xX4xX3xX39xX3axXdxX3xXexX154xXdxX3xX134xXa6xX3xX7axX23xX6xX3xX4cxX55xX30xX15xX23xX3xX20xX55xX3xX39xX1dxX6xX3xX20xX21xX15xX23xX3xX8exX14xX39xX3xX2bxX2bxX3dxX95xX168xX0xX3dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX63xX55xX20xX6dxXaxX12xX7axX23xX6xX6dxX3xX7xX6xX6cxX3xX25xX1xXdxX3xX7x11cfbxX3xX74xXdxX10fxX4xX3xX134xX27dxX6dxX3xXe3xX6xX80xX3xX5xXa6xX15xX1xX3xX8exX154xX55xX3x187d9xX63xX7ax1612dxX3xX1xX6cxX6dxX10fxX15xX3xX13xX14xX15xX3xX17xX18xXbxX3xX8exXa6xX3xX4xX1xX69xX3xX8exX154xX55xX3xX74xX30xX3xX1xX6cxX6dxX3xX8ex10f25xX15xX23xX3xX4xX3axX4xX3xX5xX2ddxX4xX3xX5xX1dx17d7bxX15xX23xX3xX4xX1x10770xX4xX3xX15x14f45xX15xX23xX3xX1x18606xX3xXexXe3xX329xX3xX15xX23xX1dxXe5xXdxX3xX20xX104xX15xX3xX25xX1x15364xX4xX3xXbxX1x11eafxX4xX3xXexX1xXdxX10fxXexX3xX1xX154xXdxX3xX20xX55xX3xXexX1xXdxX14xX15xX3xXexX6xXdxX80xX3xX15xX1xX6xX15xX1xX3xX4xX1xX179xX15xX23xX3xXebxX15xX3xX8exX33xX15xX1xX3xX4xX6cxX31bxX4xX3xX7xX36xX15xX23xX168xX0xX3dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx18d04xX6cxXexX1xX55xXe3xXaxX12x17414xX333xX15xX3xX17xX6xX15xX23xX0xX3dxXbxX12
Văn Lang