Điểm sâu nhất Nam Đại Dương
Một nhóm nhà khoa học công bố bản đồ chi tiết nhất của đáy biển Nam Đại Dương bao quanh Nam Cực rộng 48 triệu km cùng với điểm sâu nhất trong vùng.
9484xc818xf2dfx10050x1167axa4dexcb81xa597xf3eexX7x11499xd240x10794x11bdfxe793xf014xX5xe3b7xXaxb044xb1c3xXdx9ba1xf5ccxX3xX7xd0eaxaba1xX3xbae8xX1x105a0xXexX3xf2c6xX6xX16xX3xX13xfe05xXdxX3xf7ccxdb2dx11853xX1cxcb54xX0xd535xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx99e3xX10xX6xb910xXaxX12xf058xf10fxXexX3xX1cxX1xd27cxX16xX3xX1cxX1x1254bxX3xc994xX1x10ed0xX6xX3xX1x11ff9xX4xX3xX4x1057exX1cxX2dxX3x11f44xe4ffxX3xX5fxc7ccxX1cxX3x111e7x11afexX3xX4xX1xXdxX3xXexXdxe17dxXexX3xX1cxX1xX1exXexX3xX4xa882xX6xX3xX66xd08fxf62exX3xX5fxXdxX15xX1cxX3xX21xX6xX16xX3xX13xX26xXdxX3xX29xX2axX2bxX1cxX2dxX3xX5fxX6xX53xX3x102e9xX1axX6xX1cxX1xX3xX21xX6xX16xX3x10d67x10392xX4xX3xbd2exX45xX1cxX2dxX3xfc81xbe44xX3xXexXa4xXdx12526xX1axX3xX51xX16xX3xX4x96b9xX1cxX2dxX3xafbbxbc7axXdxX3xX66xXdxX15xX16xX3xX7xX19xX1axX3xX1cxX1xX1exXexX3xXexXa4xX53xX1cxX2dxX3xXbaxXb6xX1cxX2dxf0f5xX0xXdx10145xXa4xX6xX16xX10xX3xXdxX41xX9xXaxX2dxX53xX53xX2dxX5xX10x12044xX6xX41xX7xXe9xXdxXd9xXa4xX6xX16xX10xXe9xX2fxcf3fx12118xebe1xXf7xcfa8x9b0exc309xXfaxX2fx123b6xX1cxX10xe2cexXbxXa4xX10xX7xX7xX2fxX29xX10xX7xX51xXexX53xXbxX2fxf475xX1cxXdxX16xX6xX2dxX10xX2fxfc8dxX1xX53xX6xX1xX53xX4xX2fxX51xX1xX53xX6xX1xX53xX4xXd6xXexXdxX1cxXexX1axX4xXd6xX41xX10xXexX6xXdxX5xXe9xXfcxXaxX3xXexX6xX5fxXdxX1cxX41xX10xX102xX9xXaxXfcxXaxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXfaxXa4xX41xX3xXbxX6xXa4xXexX7dxX3xX6xX41xX3xX4xX53xX1cxXexX10xX1cxXexXaxX3xXa4xX53xX5xX10xX9xXaxXa4xX10xX2dxXdxX53xX1cxXaxX3xX1cxX6xX16xX10xX9xXaxX2dxX53xX53xX2dxX5xX10xXe9xX6xX41xX7xXe9xXdxXd9xXa4xX6xX16xX10xXe9xX2fxXf6xXf7xXf8xXf7xXfaxXfbxXfcxXfaxX2fxXffxX1cxX10xX102xXbxXa4xX10xX7xX7xX2fxX29xX10xX7xX51xXexX53xXbxX2fxX111xX1cxXdxX16xX6xX2dxX10xX2fxX119xX1xX53xX6xX1xX53xX4xX2fxX51xX1xX53xX6xX1xX53xX4xXd6xXexXdxX1cxXexX1axX4xXd6xX41xX10xXexX6xXdxX5xXe9xXfcxXaxX3xd027xXdxX41xXexX1xX9xXaxX2xXaxX3xX1xX10xXdxX2dxX1xXexX9xXaxX2xXaxX3xXd9xXa4xX6xX16xX10xX5fxX53xXa4xX41xX10xXa4xX9xXaxXfcxXaxX3xX16xX6xXa4xX2dxXdxX1cxX1cfxXdxX41xXexX1xX9xXaxXfcxXaxX3xX16xX6xXa4xX2dxXdxX1cxX1xX10xXdxX2dxX1xXexX9xXaxXfcxXaxX3xX7xX4xXa4xX53xX5xX5xXdxX1cxX2dxX9xXaxX1cxX53xXaxX3xX6xXa4xXdxX6xebc1xX5xX6xX5fxX10xX5xX9xXaxcdd0xX41xXbaxX10xXa4xXexXdxX7xX10xX16xX10xX1cxXexXaxX3xX41xX6xXexX6xX228xX2dxX53xX53xX2dxX5xX10xX228xX4xX53xX1cxXexX6xXdxX1cxX10xXa4xX228xXdxX41xX9xXaxXfaxXaxX3xX41xX6xXexX6xX228xX5xX53xX6xX41xX228xX4xX53xX16xXbxX5xX10xXexX10xX9xXaxXexXa4xX1axX10xXaxX12xX0xX2fxXdxXd9xXa4xX6xX16xX10xX12xX0xX2fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXa0xX6xXbxXexXdxX53xX1cxXaxX12xX0xXdxX16xX2dxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxXa0xX10xX1cxXexX10xXa4xXaxX3xX7xXexX7dxX5xX10xX9xXaxX1cfxXdxX41xXexX1xfddfxX3xXaaxXaaxXfcxXbxX102xc583xX3xX1xX10xXdxX2dxX1xXexX2b8xX3xXfbxXf6xXaaxXbxX102xX2bfxXaxX3xX7xXa4xX4xX9xXaxX2fxX2fxXdxXd6xX5fxX6xX53xXbxX1xX1axXexX1xX53xXd6xXbaxX1cxX2fxX1cxX10xX1cfxX7xX2fxXf6xXf6xXf6xXa9xX2fxX2xXf6xXf6xX41xX2xX2xXfbxX2xf63cxXa9xXfaxXexX2xXfaxXf7xX5xXfaxX228xXbaxX1cxX10xX228xX7xXbxX53xXexX228x10034xXbxX2dxX228xX2f9xXfbxXa9xXf7xX228xX2xX2f9xXd6xX30cxXbxX2dxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xXdxX15xX16xX3xX7xX19xX1axX3xX1cxX1xX1exXexX3xX21xX6xX16xX3xX13xX26xXdxX3xX29xX2axX2bxX1cxX2dxXaxX3xX1cfxXdxX41xXexX1xX9xXaxXaaxXaaxXfcxXaxX3xX1xX10xXdxX2dxX1xXexX9xXaxXfbxXf6xXaaxXaxX3xX2fxX12xX0xX2fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXa0xX6xXbxXexXdxX53xX1cxXaxX12xX111xa289x11c14xXa0xf889xX3xX5xX4fxX3xX5fxX63xX1cxX3xX66xX67xX3xX4xX1xf643xX1cxX1xX3xX102xX7cxX4xX3xX1cxX1xX1exXexX3xXbax120e6xX3xX21xX6xX16xX3xX13xX26xXdxX3xX29xX2axX2bxX1cxX2dxXd6xX3xf43exX1cxX1xX2b8xX3xX0xX10xX16xX12xX373xX230xX374xX0xX2fxX10xX16xX12xX0xX2fxXbxX12xX0xX6xXa4xXexXdxX4xX5xX10xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXd9xX4xX51xXe9xX41xX10xXexX6xXdxX5xX3xXaxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX373xX53xX41xX7dxXaxX12xX44xX6xX1cxX2dxX3xXexb6b1xX1cxX3xX373xX63xX1cxX3xX66xX67xX3xX66xX53xX3xX7xX19xX1axX3xX96xX1axX60xX4xX3xXexX6fxX3xX21xX6xX16xX3xX13xX26xXdxX3xX29xX2axX2bxX1cxX2dxX3xc0abxX111xX373xX374xXa0xX376xb7bexf8ccxX3xX5fxX63xX1cxX3xX66xX67xX3xX16xXbbxXdxX3xX1cxX1xX1exXexX3xX51xX1xX5bxX1cxX2dxX3xX4xX1xe725xX3xX2dxXdxe1f8xXbxX3xXexX4fxX1axX3xXexX1xX1axX7dxX392xX1cxX3xX66x11ac3xX1cxX1xX3xXbaxX447xX3xX6xX1cxX3xXexX53xX4fxX1cxX3xXexXa4xX3ecxX1cxX3xX5fxXdxX15xX1cxX3xX16xX4fxX3xX4x12345xX1cxX3xX4xX1axX1cxX2dxX3xX4xX1exXbxX3xX4xX1xX53xX3xX4xX7cxX4xX3xX1cxX1xX4fxX3xX51xX1xX53xX6xX3xX1xX57xX4xX3xX4xX5bxX1cxX2dxX3xX4xd271xX3xX1cxX2dxX1xXdxX3ecxX1cxX3xX4x989cxX1axX3xX96xX1axb1afxX3xX2dxXdxX7cxX3xX1cxX1x1245cxX16xX3xX1xXdxX15xX1axX3xXa4xf912xX3xX1xX2bxX1cxX3xX16xX5bxXdxX3xXexXa4xX2axdfddxX1cxX2dxX41axX3xXexX1xX4b8xXdxX3xXexXdxX6fxXexX3xXbaxX4fxX3xX51xX1xX384xX3xX1xa1bbxX1axX3xae19xX3xX51xX1xX1axX3xXbaxXa1xX4xXd6xX3xX373xX63xX1cxX3xX66xX67xX3xX16xXbbxXdxX3xXexXa4xX63xXdxX3xXa4xX45xX1cxX2dxX3xX1xX2bxX1cxX3xX5fxX63xX1cxX3xX66xX67xX3xXexXa4xX2axXbbxX4xX3xX66xX4axX3xX2xXfcxX3xX66xX45xX3xXbaxX392xX3xX1xX2axXbbxX1cxX2dxX3xX5fxd2e4xX4xX3xXbaxX4fxX3xX5fxX6xX53xX3xX2dxX67xX16xX3xX51xX1xX1axX3xXbaxXa1xX4xX3xXa4xX45xX1cxX2dxX3xX2dxX1exXbxX3xXf6xX41axXa9xX3xX5xb52axX1cxXd6xX3x10d1bxX1xX19xX1cxX3xX4xX1xXdxX6xX3xXexX1xX4fxX1cxX1xX3xX4xX7cxX4xX3xX5bxX3xXfbxXfcxXfcxX3xX16xX41axX3xXf6xXfax11966xX3xX7xX60xX3xX5bxX3xXbaxX1axX5bxX1cxX2dxX3xXexXa4xX53xX1cxX2dxX3xX5fxX63xX1cxX3xX66xX67xX3xX66xX2axf97dxX4xX3xX41xXa1xX1cxX2dxX3xXex11b42xX3xX384xXexX3xX1cxX1xX1exXexX3xX16xX45xXexX3xXbxX1xc9cexXbxX3xX66xX53xX3xX7xX19xX1axX3xX5fxX4a2xX1cxX2dxX3xX7xX4axX1cxX2dxX3xX19xX16xX3xX1xXdxXafxX1cxX3xX66xX26xXdxXd6xX0xX2fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX373xX53xX41xX7dxXaxX12xX13xXdxX15xX16xX3xX66xX7cxX1cxX2dxX3xX4xX1xX438xX3xX49axX3xX5xX4fxX3xX5fxX63xX1cxX3xX66xX67xX3xX16xXbbxXdxX3xX5fxX6xX53xX3xX2dxX67xX16xX3xa328xX6xX4xXexX53xXa4xXdxX6xX1cxX3xX29xX10xX10xXbxX41axX3xX66xXdxX15xX16xX3xX7xX19xX1axX3xX1cxX1xX1exXexX3xXexX582xX1cxX2dxX3xX66xX2axX579xX4xX3xX5fxXdxX6fxXexX3xX66xX6fxX1cxX3xX4d2xX3xX21xX6xX16xX3xX13xX26xXdxX3xX29xX2axX2bxX1cxX2dxXd6xX3xed5bxX3xX66xX45xX3xX7xX19xX1axX3xXf7xXd6xXa9xXfaxXf6xX3xX16xX41axX3xX66xXdxX15xX16xX3xX1cxX4fxX7dxX3xX1cxX4a2xX16xX3xX4d2xX3xXa4x112c9xX1cxX1xX3xX374xX53xX1axXexX1xX3xX374xX6xX1cxX41xX1cfxXdxX4xX1xX41axX3xX4xX7cxX4xX1xX3xX96xX1axX53axX1cxX3xX66xX63xX53xX3xX4xXb6xX1cxX2dxX3xXexX3ecxX1cxX3xX2xXfcxXfcxX3xX51xX16xX3xXbaxX392xX3xXbxX1xX384xX6xX3xX66xX5bxX1cxX2dxXd6xX3xX5edxX6xX4xXexX53xXa4xXdxX6xX1cxX3xX29xX10xX10xXbxX3xX66xX2axX579xX4xX3xXbxX1xX7cxXexX3xX1xXdxXafxX1cxX3xXbaxX4fxX53xX3xX1cx1002bxX16xX3xXf6xXfcxX2xXf8xX3xX5fxX4d2xXdxX3xXexX4fxX1axX3xX1cxX2dxX53axX16xX3xX4xX4axX3xX1cxX2dxX2axX4b8xXdxX3xX5xX7cxXdxX3xX29xX374xXffxX3xca28xXdxX16xXdxXexXdxX1cxX2dxX3xX5edxX6xX4xXexX53xXa4xX3xX41xX53xX3xXexXa4xX2axX4d2xX1cxX2dxX3xX1cxX1xX4axX16xX3xXffxXdxX4xXexX53xXa4xX3xXffxX10xX7xX4xX53xXbaxX53xX3xX4xX1xX434xX3xX1xX1axX7dxXd6xX0xX2fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX373xX53xX41xX7dxXaxX12xX373xX1exXexX3xX4xX1xX1exXbxX3xX1cxX1xXdxX392xX1axX3xX1cxc506xX3xX5xXa1xX4xX3xX96xX1axX60xX4xX3xXexX6fxX41axX3xXexX582xX3xX7xX6xX1axX3xX4xX1xX1axX7dxX6fxX1cxX3xXexX1xX7cxX16xX3xX1xXdxX15xX16xX3xX4xX78xX6xX3xXexX4fxX1axX3xX3exX44xX374xX3xXa0xX1xX6xX5xX5xX10xX1cxX2dxX10xXa4xX3xXbaxX4fxX53xX3xX1cxX6b4xX16xX3xX2xXaaxXf7xXfaxX41axX3xX66xX7cxX7dxX3xX5fxXdxX15xX1cxX3xX4xX78xX6xX3xX4xX7cxX4xX3xX66xX26xXdxX3xX41xX2axX2bxX1cxX2dxX3xXbaxdb0bxX1cxX3xX5xX4fxX3xX5fxX384xX3xa570xX1cxX3xX5xXbbxX1cxXd6xX3xXcxX1xX10xX53xX3xXa0xX48bxX4xX3xdeaexX1axX63xX1cxX3xX5xX49axX3xX13xX26xXdxX3xX41xX2axX2bxX1cxX2dxX3xXbaxX4fxX3xX119xX1xX384xX3xX96xX1axX7dxX15xX1cxX3xX7b7xX1axX60xX4xX3xX2dxXdxX6xX3xX44xd261xX3xX413xX21xX376xX230xX230xX419xX41axX3xX4xX1xX434xX3xX2xXfcxX55dxX3xX66xX7cxX7dxX3xX5fxXdxX15xX1cxX3xX66xX2axX579xX4xX3xX5xX4cfxXbxX3xX5fxX63xX1cxX3xX66xX67xX3xX5fxX4a2xX1cxX2dxX3xXbxX1xX2axX2bxX1cxX2dxX3xXbxX1xX7cxXbxX3xX7xX4axX1cxX2dxX3xX19xX16xXd6xX3xX53exX1xX53axX1cxX3xX5xXbbxX1cxX3xX5fxX63xX1cxX3xX66xX67xX3xX4xX1xX438xX1cxX2dxX3xXexX6xX3xXexX1xX1exX7dxX3xX66xX392xX1axX3xX41xXa1xX6xX3xXexXa4xX3ecxX1cxX3xX41x107a1xX3xX5xXdxXafxX1axX3xX66xX45xX3xXbxX1xX19xX1cxX3xX2dxXdxX63xXdxX3xXexX1xX1exXbxX3xX4xX1xX2axX6xX3xX1xX53xX4fxX1cxX3xX4xX1xX434xX1cxX1xXd6xX0xX2fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX373xX53xX41xX7dxXaxX12xX13xX4axX3xX51xX1xX5bxX1cxX2dxX3xXbxX1xX63xXdxX3xX5xX4fxX3xX66xXdxX392xX1axX3xX5fxX1exXexX3xX1cxX2dxX4b8xX3xX5fxX4d2xXdxX3xX1cxX2axXbbxX4xX3xX5fxX6xX53xX3xXbxX1xX78xX3xXfaxX2fxXa9xX3xX5fxX392xX3xX16xaa98xXexX3xXcxXa4xX7cxXdxX3xX13xX1exXexX3xXbaxX4fxX3xX66xXdxX15xX16xX3xX7xX19xX1axX3xX1cxX1xX1exXexX3xX41xX2axXbbxXdxX3xX5fxXdxX15xX1cxX3xX5xX3ecxX1cxX3xXexXbbxXdxX3xX2xXfcxXd6xXf8xXaaxXa9xX3xX16xXd6xX3xX13xX7cxX7dxX3xX5fxXdxX15xX1cxX3xX5xX1axX5bxX1cxX3xXexX1xX6xX7dxX3xX66x12403xXdxX3xXbaxXbbxXdxX3xXexX60xX4xX3xX66xX45xX3xX4xXa1xX4xX3xX1cxX1xX6xX1cxX1xX41axX3xX66xX464xXdxX3xX1xadd8xXdxX3xX1cxX1xX851xX1cxX2dxX3xXexX913xX3xX4xX1xX495xX4xX3xX1cxX1xX2axX3xX21xX376xX230xX230xX3xXbaxX4fxX3xX3exX63xXdxX3xX96xX1axX19xX1cxX3xX3exX53xX4fxX1cxX2dxX3xX2dxXdxX6xX3xXbxX1xX63xXdxX3xXexX1xX2axX4b8xX1cxX2dxX3xX102xX1axX7dxX3ecxX1cxX3xX4x10dc9xX3xXexX4fxX1axX3xX51xX1xX63xX53xX3xX7xX7cxXexX3xX66xX15xX3xX66xX63xX16xX3xX5fxX63xX53xX3xX4xX7cxX4xX3xX5fxX63xX1cxX3xX66xX67xX3xX66xX447xX1cxX1xX3xXbaxX447xX3xX5xX1axX5bxX1cxX3xX4xX4cfxXbxX3xX1cxX1xX4cfxXexXd6xX3xX21xX1xXdxX392xX1axX3xX51xX1xX63xX53xX3xX7xX7cxXexX3xX66xX53xX3xX7xX19xX1axX3xX1cxX1xX2axX3xX4xX78xX6xX3xXexX4fxX1axX3xac8exX9d2xX374xX3xa0e3xX6xX16xX10xX7xX3xXa0xX5xX6xXa4xX51xX3xX9d2xX53xX7xX7xX3xXexX1xX1axX45xX4xX3xXffxXdxXafxX1cxX3xX119xX1xX63xX53xX3xX7xX7cxXexX3xX21xX6xX16xX3xXa0xXa1xX4xX3xX230xX1cxX1xX3xX4xX53axX1cxX3xXexX1xX3ecxX16xX3xX7xXa1xX3xX1xX735xX3xXexXa4xX579xX3xXexX582xX3xXexX4fxX1axX3xXexX1xX2axX2bxX1cxX2dxX3xX16xX26xXdxX3xXbaxX4fxX3xX1cxX2dxX1xXdxX3ecxX1cxX3xX4xX495xX1axXd6xX0xX2fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX373xX53xX41xX7dxXaxX12x114e5xX373xX63xX1cxX3xX66xX67xX3xX1cxX4fxX7dxX3xX4xX4axX3xX49axX3xX1cxX2dxX1x10c69xX6xX3xX5xXbbxX1cxX3xX66xX60xXdxX3xXbaxXbbxXdxX3xX1cxX2dxX1xXdxX3ecxX1cxX3xX4xX495xX1axX3xX51xX1xX53xX6xX3xX1xX57xX4x12263xX41axX3xX9d2xX53xX5fxX3xX6daxX6xXa4xXexX10xXa4xX41axX3xX1cxX1xX4fxX3xX66xX447xX6xX3xXbaxX4cfxXexX3xX5xX49axX3xX4d2xX3xX373xX230xX374xX41axX3xX66xX67xX1cxX2dxX3xXexX7cxX4xX3xX2dxXdxX63xX3xX5fxX63xX1cxX3xX66xX67xX41axX3xX4xX1xX53xX3xX5fxXdxX6fxXexXd6xX3xXa4fxX21xX4axX3xX7xcfc4xX3xX2dxXdxX438xXbxX3xX4xX1xX438xX1cxX2dxX3xXexX6xX3xXexae50xX16xX3xX1xXdxX15xX1axX3xX1xXadfxX1cxX1xX3xX41xX7cxX1cxX2dxX3xX4xX78xX6xX3xX66xX7cxX7dxX3xX5fxXdxX15xX1cxX3xX63xX1cxX1xX3xX1xX2axX4d2xX1cxX2dxX3xX1cxX1xX2axX3xXexX1xX6fxX3xX1cxX4fxX53xX3xXexXbbxXdxX3xX66xX2axX4b8xX1cxX2dxX3xX66xXdxX3xX4xX78xX6xX3xX41xX464xX1cxX2dxX3xX1xX63xXdxX3xX5xX2axX1axX3xXbaxX4fxX3xX4xX7cxX4xX1xX3xX1cxX2axXbbxX4xX3xX5fxXdxX15xX1cxX3xXexXa4xX45xX1cxX3xX5xX79dxX1cxX41axX3xX96xX1axX6xX3xX66xX4axX3xXexX7cxX4xX3xX66xX45xX1cxX2dxX3xXexXbbxXdxX3xX4xX7cxX4xX1xX3xXbaxX4cfxX1cxX3xX4xX1xX1axX7dxX15xX1cxX3xX1cxX1xXdxXafxXexX3xXbaxX4fxX3xX1cxX1xXdxXafxXexX3xX66xX45xX3xXexXa4xX3ecxX1cxX3xXexX53xX4fxX1cxX3xXexX1xX6fxX3xX2dxXdxXbbxXdxXd6xX3xX13xX19xX7dxX3xX5xX4fxX3xX7dxX6fxX1axX3xXexX60xX3xX4xXa1xX4xX3xX51xbf71xX3xX96xX1axX6xX1cxX3xXexXa4xX57xX1cxX2dxX3xX1cxX1xX4a2xX16xX3xX41xXa1xX3xX66xX53xX7cxX1cxX3xX5fxXdxX6fxX1cxX3xX66xX913xXdxX3xX51xX1xX384xX3xX1xX4cfxX1axXa85xXd6xX0xX2fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX374xX53xX1axXa4xX4xX10xXaxX12xXcxX1xX10xX53xX3xXffxX1cxX10xX102xXbxXa4xX10xX7xX7xX0xX2fxXbxX12xX0xX2fxX6xXa4xXexXdxX4xX5xX10xX12