Tập đoàn Microsoft thu hẹp hoạt động kinh doanh tại Nga
Tập đoàn công nghệ Microsoft Corp. đang thu hẹp đáng kể hoạt động kinh doanh tại Nga.
f0b7x1244bx14f12x15c83x172adx10111x127b4x101cax15021xX7x170ccx12e73x163c7x17812x143c6x14c47xX5x13feaxXax10c77xXcxfdeexXbxX3x16e1ax16b03x1817ex1171bxX3x14c8bxXdxX4x11961xX18xX7xX18x15d78xXexX3xXexX1x107d4xX3xX1x16e44xXbxX3xX1xX18x15a38xXexX3xX17x14d42xX1ax12787xX3x125c7xXdxX1axX1xX3x11543xX18xX6xX1axX1xX3xXexX30xXdxX3x14ef9xX36xX6xX0x13168xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx1699axX6xXbxXexXdxX18xX1axXaxX12xX0xXdx151ffxX36xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX5axX10xX1axXexX10xX1fxXaxX3xX7xXex15261xX5xX10xX9xXax12c5axXdxX3dxXexX1x15a12xX3x11a77x12b72x11f3cxXbx13f01x121b6xX3xX1xX10xXdxX36xX1xXexX84xX3xf741x158b4xX2xXbxX8axX8bxXaxX3xX7xX1fxX4xX9xXaxX4bxX4bxXdx14d28x17b77xX6xX18xXbxX1xX28xXexX1xX18xXa5x10beexX1axX4bxX1axX10xX7fxX7xX4bxX87xX87xX87x12bdbxX4bxX2xX87xX87xX3dxX96xX88xX86xX87xX88xX88xX2xXexX96xX95x14814xXcbxX5xXcbx147f4xXexXexX8axXb0xX1axXcfxX65xXdxX4xX1fxX18xX7xX18xX23xXexXa5x15c67xXbxX36xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX14xXbxX3xX17xX18xX19xX1axX3xX1cxXdxX4xX1fxX18xX7xX18xX23xXexX3xXexX1xX28xX3xX1xX2bxXbxX3xX1xX18xX30xXexX3xX17xX34xX1axX36xX3xX38xXdxX1axX1xX3xX3dxX18xX6xX1axX1xX3xXexX30xXdxX3xX47xX36xX6xXaxX3xX7fxXdxX3dxXexX1xX9xXaxX86xX87xX88xXaxX3xX1xX10xXdxX36xX1xXexX9xXaxX95xX96xX2xXaxX3xX4bxX12xX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX5axX6xXbxXexXdxX18xX1axXaxX12xfebcxXdxf7d4xX28xX3xXex13760x155b0xX1axX36xX3xX1cxXdxX4xX1fxX18xX7xX18xX23xXexX3xXexX30xXdxX3xX65xX34xXexX3xXex17f78xX6xX3xX1axX1xX19xXa5xX3x11cdex15071xX1axX1xX84xX3x12a03xff5bx1694exX4bxXcxXcxfce7x17fe9xX47x113f1xX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxf616xX10xX6xX3dxXaxX12xXcxX14xXbxX3xX17xX18xX19xX1axX3xX4x161b1xX1axX36xX3xX1axX36xX1x18159xX3xX1cxXdxX4xX1fxX18xX7xX18xX23xXexX3xX5axX18xX1fxXbxXa5xX3xX17xX6xX1axX36xX3xXexX1xX28xX3xX1xX2bxXbxX3xX17x12cc2xX1axX36xX3xX38xX158xX3xX1xX18xX30xXexX3xX17xX34xX1axX36xX3xX38xXdxX1axX1xX3xX3dxX18xX6xX1axX1xX3xXexX30xXdxX3xX47xX36xX6xXa5xX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX156xX18xX3dxX7axXaxX12x10df6xX34xX1axX36xX3xXexX1xX1d2xXdxX3xX17xX15cxX6xX3xX1cxXdxX4xX1fxX18xX7xX18xX23xXexX3xX36xXdxX6xX3xX1axX1xX14xXbxX3xX3dxX6xX1axX1xX3xX7xX1d2xX4xX1xX3xX4xX1d2xX4xX3xXexX14xXbxX3xX17xX18xX19xX1axX3xX4xX1abxX1axX36xX3xX1axX36xX1xX1b2xX3xX1ax18036xXdxX3xXexXdx13db0xX1axX36xX3xX4x12f17xXexX3xX36xXdx123ffxX65xX3xX1xX18xX30xXexX3xX17xX34xX1axX36xX3xX1xX18x106cbxX4xX3xX1fx13c10xXdxX3xX38xX1x10a0bxXdxX3xX47xX36xX6xX3xX1xX18xX19xX1axX3xXexX18xX19xX1axX3xX7xX6xX28xX3xX4xX28xX34xX4xX3xX8axX28xX1axX36xX3xX17xX34xXexX3xXb0x118adxXdxX3x13fb5xX38xX1fxX6xXdxX1axX10xXa5xX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX156xX18xX3dxX7axXaxX12xXcxX1fxX18xX1axX36xX3xX65xX34xXexX3xXexX1xX1abxX1axX36xX3xXa6xX1d2xX18xX3x15f1cxX28xX6xX3xX10xX65xX6xXdxX5x154ffxX3xX1cxXdxX4xX1fxX18xX7xX18xX23xXexX3xX4xX1xX18xX3xXa6xXdxX253xXexX3xX3dxX18xX3xX1axX1x163d4xX1axX36xX3xXexX1xX6xX7axX3xX17xX24exXdxX3xXb0x17d19xX3xXexX1fxXdxX158xX1axX3xXb0x17c2cxX1axX36xX3xX38xXdxX1axX1xX3xXexX253xX3xXb0xX19xX3xXexX1d2xX4xX3xX17xX34xX1axX36xX3xX17xX253xX1axX3xX1xX18xX30xXexX3xX17xX34xX1axX36xX3xX38xXdxX1axX1xX3xX3dxX18xX6xX1axX1xX3xX4x104b5xX6xX3xXexX14xXbxX3xX17xX18xX19xX1axX3xX1axX19xX7axX3xXexX30xXdxX3xX47xX36xX6xX2d6xX3xX1cxXdxX4xX1fxX18xX7xX18xX23xXexX3xX17x16efcxX3xX2cdxX28xX7axX253xXexX3xX17x176f6xX1axX1xX3xX36xXdxX25dxX65xX3xX17xX1d2xX1axX36xX3xX38xX158xX3xX2cdxX28xX7axX3xX65xX1abxX3xX1xX18xX30xXexX3xX17xX34xX1axX36xX3xXexX30xXdxX3xX47xX36xX6xXa5xX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX156xX18xX3dxX7axXaxX12xX1cxXdxX4xX1fxX18xX7xX18xX23xXexX3xX38xX1x17d0exX1axX36xX3xX17xX366xX1axX1xX3xX7x12bf7xX3xXexXdxX253xXbxX3xXex12ea4xX4xX3xX1xX18xX19xX1axX3xXexX1xX19xX1axX1xX3xX4xX1d2xX4xX3xX1axX36xX1x1689cxX6xX3xXb0xX3c3xX3xXexX1xX10xX18xX3xX1xX15dxXbxX3xX17x17731xX1axX36xX3xX1xXdxX1b2xX1axX3xX4x12eafxX3xXb0xX299xXdxX3xX38xX1xX1d2xX4xX1xX3xX1xX19xX1axX36xX3xX47xX36xX6xX3xXexX1fxX18xX1axX36xX3xX38xX1xXdxX3xXb0x1373exX1axX3xXexX30xX65xX3xX1axX36x17775xX1axX36xX3xX1axX1xX14xX1axX3xX4xX1d2xX4xX3xX17x17486xX1axX3xX1xX19xX1axX36xX3xX65xX299xXdxXa5xX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX156xX18xX3dxX7axXaxX12xX47xX36xX15cxX270xXdxX3xXbxX1xX1d2xXexX3xX1axX36xX1abxX1axX3xX4xX339xX6xX3xX1cxXdxX4xX1fxX18xX7xX18xX23xXexX3xX4xX1xX18xX3xX1xX6xX7axX3xX1xX429xX1axX3xX96xX88xX88xX3xX1axX1x12d1dxX1axX3xXb0xXdx112e4xX1axX3xX7xX3bbxX3xXa6xX366xX3xX25dxX1axX1xX3xX1xX15cx10a4cxX1axX36xX3xX3dxX18xX3xX2cdxX28xX7axX253xXexX3xX17xX366xX1axX1xX3xXexX1fxX47fxX1axXa5xX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX156xX18xX3dxX7axXaxX12xXcxX1fxX18xX1axX36xX3xX65xX34xXexX3xXexX28xX7axX47fxX1axX3xXa6x14132xX2d6xX3xX1cxXdxX4xX1fxX18xX7xX18xX23xXexX3xX4xX1xX18xX3xXa6xXdxX253xXexX3xXexX14xXbxX3xX17xX18xX19xX1axX3xX1axX19xX7axX3xX17xX6xX1axX36xX3xX5xX19xX65xX3xXb0xXdxX1b2xX4xX3xX4xX1xX26cxXexX3xX4xX1xX3bbxX3xXb0xX299xXdxX3xX4xX1d2xX4xX3xX1axX1xX47axX1axX3xXb0xXdxX47fxX1axX3xXa6xX366xX3xX25dxX1axX1xX3xX1xX15cxX48exX1axX36xX3xX17xX158xX3xX17xX25dxX65xX3xXa6xX25dxX18xX3xX1xX307xX3xX17xX15cxX15dxX4xX3xX17xX4cbxXdxX3xX8ax169fcxX3xXexX1abxX1axX3xXexX1fxX307xX1axX36xX3xXb0xX19xX3xX4xX3f2xX3xX7x15fc5xX3xX1x12139xX3xXexX1fxX15dxX3xX17x1115dxX7axX3xX17xX339xX3xXexX1fxX18xX1axX36xX3xXexX1xX270xXdxX3xX36xXdxX6xX1axX3xX38xX1xX3f2xX3xX38xX1x15c5exX1axX3xX1axX19xX7axXa5xX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX156xX18xX3dxX7axXaxX12xX19bxX3e8xXdxX3xXexX1xX1d2xX1axX36xX3xX156xX6xX2d6xX3xX1cxXdxX4xX1fxX18xX7xX18xX23xXexX3xX17xX35dxX3xXexX30xX65xX3xX1axX36xX41bxX1axX36xX3xXa6xX1d2xX1axX3xX4xX1d2xX4xX3xX7xX25dxX1axX3xXbxX1x101a3xX65xX3xXb0xX19xX3xX3dxX366xX4xX1xX3xXb0xX3c3xX3xX65xX299xXdxX3xXexX30xXdxX3xX47xX36xX6xX2d6xX3xX1axX1xX15cxX1axX36xX3xXb0xX412xX1axX3xXexXdxX253xXbxX3xXexX3c3xX4xX3xX1xX552xX3xXexX1fxX15dxX3xX4xX1d2xX4xX3xX38xX1xX1d2xX4xX1xX3xX1xX19xX1axX36xX3xX1xXdxX1b2xX1axX3xXexX30xXdxX3xXb0xX19xX3xX3dxX28xX7axX3xXexX1fx10a83xX3xXb0xX575xX1axX3xXbxX1xX174xX1axX36xX3xXexX30xXdxX3xX1axX15cxX299xX4xX3xX1axX19xX7axXa5xX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX156xX18xX3dxX7axXaxX12xX5axX1d2xX4xX3xX3dxX18xX6xX1axX1xX3xX1axX36xX1xXdxX1b2xXbxX3xX1cx12e94xX3xXexX1fxX18xX1axX36xX3xX5xX3d8xX1axX1xX3xXb0xX54fxX4xX3xX4xX1abxX1axX36xX3xX1axX36xX1xX1b2xX3xXb0xX19xX3xX4xX1d2xX4xX3xX5xX3d8xX1axX1xX3xXb0xX54fxX4xX3xX38xX1xX1d2xX4xX3xX17xX35dxX3xXexX1xX28xX3xX1xX2bxXbxX3xX1xX18xX30xXexX3xX17xX34xX1axX36xX3xXexX30xXdxX3xX47xX36xX6xX3xX7xX6xX28xX3xX38xX1xXdxX3xXcxX24exX1axX36xX3xXexX1xX4cbxX1axX36xX3xX189xX5xX6xX3dxXdxX65xXdxX1fxX3xX184xX28xXexXdxX1axX3xXexXdxX253xX1axX3xX1xX19xX1axX1xX3xX4xX1xXdxX253xX1axX3xX3dxX366xX4xX1xX3xX2cdxX28xX47axX1axX3xX7xX54fxX3xX17xX26cxX4xX3xXa6xXdxX1b2xXexX3xXexX30xXdxX3xX29cxX38xX1fxX6xXdxX1axX10xXa5xX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX156xX18xX3dxX7axXaxX12xXcxX1xX1d2xX1axX36xX3xXbbxX4bxX87xX88xX87xX87xX2d6xX3x150a8xX156xX1cxX3xX4xX1xX18xX3xXa6xXdxX253xXexX3xXa6xX258xXexX3xX17xX559xX28xX3xXexX30xX65xX3xX1axX36xX41bxX1axX36xX3xX4xX1d2xX4xX3xX1xX18xX30xXexX3xX17xX34xX1axX36xX3xX38xXdxX1axX1xX3xX3dxX18xX6xX1axX1xX3xXexX30xXdxX3xX47xX36xX6xXa5xX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX156xX18xX3dxX7axXaxX12xX182xXbxXbxX5xX10xX3xX71exX1axX4xXa5xX3xXb0xX19xX3xX47xXdxX38xX10xX3xX71exX1axX4xXa5xX3xX4x13c5dxX1axX36xX3xXexX1xX1abxX1axX36xX3xXa6xX1d2xX18xX3xX3dxX41bxX1axX36xX3xXa6xX1d2xX1axX3xX1xX19xX1axX36xX3xXexX30xXdxX3xX47xX36xX6xXa5xX3xX19bxX3e8xXdxX3xXexX1xX1d2xX1axX36xX3xXcxX15cxX2d6xX3xX1axX1xX19xX3xX7xX25dxX1axX3xX8axX28x161d3xXexX3xXbxX1xX559xX1axX3xX65xX2fexX65xX3xX3dxX18xX6xX1axX1xX3xX1axX36xX1xXdxX1b2xXbxX3x17847xX182xX184xX3xX7e2x131cbxX3xX17cxX20bxf4cfxX4xX18bxX3xX4xX1xX18xX3xX1xX6xX7axX3xX1xX35dxX1axX36xX3xX17xX6xX1axX36xX3xXexX1xX54fxX4xX3xX1xXdxX1b2xX1axX3xX4xX1d2xX4xX3xXa6xX15cxX299xX4xX3xX17xXdxX3xX1xX15cxX299xX1axX36xX3xXexX299xXdxX3xXb0xXdxX1b2xX4xX3xX1fx13e2bxXexX3xX3dxX559xX1axX3xX1xX18xX30xXexX3xX17xX34xX1axX36xX3xX38xXdxX1axX1xX3xX3dxX18xX6xX1axX1xX3xXexX30xXdxX3xX47xX36xX6xXa5xX4bxXa5xX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX7e2xX18xX28xX1fxX4xX10xXaxX12xXcxX1xX10xX18xX3xXcxXcxX188xX189xX47xX0xX4bxXbxX12