Thiết lập đỉnh mới, giá xăng RON95-III vượt 32.800 đồng mỗi lít
Từ 15 giờ ngày 21/6 mặt hàng xăng E5 RON92 tăng 185 đồng/lít; xăng RON95-III tăng 498 đồng/lít; dầu diesel tăng 999 đồng/lít; dầu hỏa tăng 946 đồng/lít và dầu mazút tăng 378 đồng/kg.
f2bex12652x15119x15e8ax174b4x10318x129bbx103d1x15228xX7x172d3x1307ax165cex17a19x145cdx14e4exX5x141f1xXax10e7exXcxX1xXdx13fb7xXexX3xX5xfff5xXbxX3x17021x1455fx11922xX1xX3x15406x11ab4xXdx15706xX3x1298exXdx12ec9xX3x14108x15e65xX1fxX27xX3x10ac8x156c3x15100x14a1bxf948x149fbx152afxX36xX36xX3x10df5x13967x157b7xXexX3x12de2x12d79x14f2fx11c7ex12143xX43xX3xX1dx17938xX1fxX27xX3xX22x12340xXdxX3xX5x1547dxXexX0x1336fxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxf81dxX10xX6x1174axXaxX12xXcx1797cxX3xX2xX34xX3xX27xXdx13e17xX3xX1fxX27x18385x15468xX3xX40xX2xX53x15476xX3xX22x108d2xXexX3xX1xX74xX1fxX27xX3xX2bxX2cxX1fxX27xX3x133d2xX34xX3xX30xX31xX32xX33xX40xX3xXexX2cxX1fxX27xX3xX2xX42xX34xX3xX1dxX47xX1fxX27xX53xX5xX50xXex123bdxX3xX2bxX2cxX1fxX27xX3xX30xX31xX32xX33xX34xX35xX36xX36xX36xX3xXexX2cxX1fxX27xX3x15abbxX33xX42xX3xX1dxX47xX1fxX27xX53xX5xX50xXexXa4xX3xX65x11364x109dbxX3xX65xXdxX10xX7xX10xX5xX3xXexX2cxX1fxX27xX3xX33xX33xX33xX3xX1dxX47xX1fxX27xX53xX5xX50xXexXa4xX3xX65xXc9xXcaxX3xX1x10c12xX6xX3xXexX2cxX1fxX27xX3xX33xXbaxX7axX3xX1dxX47xX1fxX27xX53xX5xX50xXexX3xX3axX74xX3xX65xXc9xXcaxX3xX22xX6x14145x14032xXexX3xXexX2cxX1fxX27xX3xX3fx17f52xX42xX3xX1dxX47xX1fxX27xX53x127cexX27xX41xX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx100c3x16d0axX65xX75xXaxX12xX0xXdxX22xX27xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdx16ba1xX10xX1fxXexX10x11b68xXaxX3xX7xXexX75xX5xX10xX9xXax12e61xXdxX65xXexX1x15c19xX3xX7axX40xX43xXbxX2bxXa4xX3xX1xX10xXdxX27xX1xXexX154xX3xXbaxX3fxX40xXbxX2bxXa4xXaxX3xX7xX145xX4xX9xXaxX53xX53xXdxX41x17d7exX6xX12exXbxX1xXcaxXexX1xX12exX41xX3axX1fxX53xX1fxX10xX14fxX7xX53xX40xX40xX40xX34xX53xX2xX2xX2xX65xX40xX2xX7axX3fxX34xX40xX113xXexX40xX7axX2xX7axX5xX43xX35xX3axX1fxX6xX35xXbxX12exXexX6xX5xX35xX27xXdxX6xX35xX176xX6xX1fxX35xX2bxX6xX41x15e6exXbxX27xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX1xXdxX16xXexX3xX5xX1axXbxX3xX1dxX1exX1fxX1xX3xX22xX23xXdxX25xX3xX27xXdxX29xX3xX2bxX2cxX1fxX27xX3xX30xX31xX32xX33xX34xX35xX36xX36xX36xX3xX3axX3bxX3cxXexX3xX3fxX40xX41xX42xX43xX43xX3xX1dxX47xX1fxX27xX3xX22xX4cxXdxX3xX5xX50xXexXaxX3xX14fxXdxX65xXexX1xX9xXaxX7axX40xX43xXaxX3xX1xX10xXdxX27xX1xXexX9xXaxXbaxX3fxX40xXaxX3xX53xX12xX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX12dxX12exX65xX75xXaxX12xXcxX69xX3xX2xX34xX3xX27xXdxX70xX3xX1fxX27xX74xX75xX3xX1x163b8xX22xX3xX1fxX6xX75xX3x11ee5xX40xX2xX53xX7ax115f8xX25xX3xX4xX29xX4xX3xX22xX7dxXexX3xX1xX74xX1fxX27xX3xX2bxX2cxX1fxX27xX3xX65xXc9xXcaxX3xXexX145xX12exX1fxX27xX3xX1fxX3bxX23xX4xX3xX4xX1xX50xX1fxX1xX3xXexX1xf6d6xX4xX3xX5xX1axXbxX3xX1dxX1exX1fxX1xX3xX22xX23xXdxX3xX11bxX1xXdxX3xXexXdxX16xXbxX3xXex130abxX4xX3xX1dxX3bxX3cxX4xX3xX1dxXdx17f20xXcaxX3xX4xX1xX1exX1fxX1xX3xXexX2cxX1fxX27xX3xX27xXdxX29xX41xX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX12dxX12exX65xX75xXaxX12xXcxX1xX10xX12exX3xX1dx130b6xX25xX3xX22xX7dxXexX3xX1xX74xX1fxX27xX3xX2bxX2cxX1fxX27xX3xX8axX34xX3xX30xX31xX32xX33xX40xX3xXexX2cxX1fxX27xX3xX2xX42xX34xX3xX1dxX47xX1fxX27xX53xX5xX50xXexX3xX7xX12exX3xX3axX23xXdxX3xX27xXdxX29xX3xX1xXdx18360xX1fxX3xX1xX74xX1fxX1xX3xX5x114ebxX1fxX3xX22xX278xX4xX3xX22xX23xXdxX3xX5xX74xX3xX3fxX2xX41xX3fxX43xX40xX3xX1dxX47xX1fxX27xX53xX5xX50xXexXa4xX3xX2bxX2cxX1fxX27xX3xX30xX31xX32xX33xX34xX35xX36xX36xX36xX3xXexX2cxX1fxX27xX3xXbaxX33xX42xX3xX1dxX47xX1fxX27xX53xX5xX50xXexX25xX3xX4xX6xX12exX3xX1fxX1x163daxXexX3xX5xX74xX3xX3fxX40xX41xX42xX113xX3fxX3xX1dxX47xX1fxX27xX53xX5xX50xXexX41xX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX12dxX12exX65xX75xXaxX12xX140xf4f3xX1fxX27xX3xX1dxX2c9xX25xX3xX65xXc9xXcaxX3xX65xXdxX10xX7xX10xX5xX3xX43xX41xX43xX34x17a4exX3xXexX2cxX1fxX27xX3xX33xX33xX33xX3xX1dxX47xX1fxX27xX53xX5xX50xXexX25xX3xX27xXdxX29xX3xX22xX23xXdxX3xX5xX74xX3xX3fxX43xX41xX43xX2xX33xX3xX1dxX47xX1fxX27xX53xX5xX50xXexX41xX3x15606xXc9xXcaxX3xX1xXebxX6xX3xXexX2cxX1fxX27xX3xX33xXbaxX7axX3xX1dxX47xX1fxX27xX53xX5xX50xXexX25xX3xX27xXdxX29xX3xXexX145xXc9xX1fxX3xX5xX74xX3xX40xX42xX41xX113xX42xX34xX3xX1dxX47xX1fxX27xX53xX5xX50xXexX41xX3xX3c6xXc9xXcaxX3xX22xX6xX109xX10axXexX3xX2xX42xX43xX140xX395xXcxX3xX3fxX41xX34xX395xX3xXexX2cxX1fxX27xX3xX3fxX113xX42xX3xX1dxX47xX1fxX27xX25xX3xX5xX30bxX1fxX3xX22xX278xX4xX3xX40xX43xX41xX113xX3fxX34xX3xX1dxX47xX1fxX27xX53xX11bxX27xX41xX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX12dxX12exX65xX75xXaxX12xXcxX145xX12exX1fxX27xX3xXbxX1xXdxX30bxX1fxX3xX1dxXdxX29cxXcaxX3xX4xX1xX1exX1fxX1xX3xX1fxX74xX75xX25xX3xX1fxX1xX74xX3xX1dxXdxX29cxXcaxX3xX1xX74xX1fxX1xX3x16123xXcaxX75xX16xXexX3xX1dx178fdxX1fxX1xX3xX65xX69xX1fxX27xX3xXexX145xX50xX4xX1xX3xX5xX1axXbxX3xX479xXcax1309bxX3xX176x10c8axX1fxX1xX3x1823dxX1fxX3xX1dx14339xXdxX3xX3axX23xXdxX3xX4xX29xX4xX3xX22xX7dxXexX3xX1xX74xX1fxX27xX3xX2bxX2cxX1fxX27xX25xX3xX65xXc9xXcaxX3xX65xXdxX10xX7xX10xX5xX3xX3axX74xX3xX65xXc9xXcaxX3xX1xXebxX6xX25xX3xX7xX12exX1fxX27xX3xXexX145xX50xX4xX1xX3xX3fxX43xX43xX3xX1dxX47xX1fxX27xX3xX3axX23xXdxX3xX65xXc9xXcaxX3xX22xX6xX109xX10axXexX41xX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX12dxX12exX65xX75xXaxX12x14b95xX3xX4xX1xXdxX29cxXcaxX3xX1fxX27xX3bxX3cxX4xX3xX5x15c3fxXdxX25xX3xX4xX1xXdxX3xX7x16c03xX3xX65xX292xX1fxX27xX3xX479xXcaxX495xX3xX12dxX31x180caxX3xX3axX23xXdxX3xX65xXc9xXcaxX3xX65xXdxX10xX7xX10xX5xX3x10c53xX3xX22xX278xX4xX3xXbaxX43xX43xX3xX1dxX47xX1fxX27xX53xX5xX50xXexX25xX3xX65xXc9xXcaxX3xX1xXebxX6xX3xX5xX74xX3xXbaxX43xX43xX3xX1dxX47xX1fxX27xX53xX5xX50xXexX41xX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX12dxX12exX65xX75xXaxX12x10ffdxX517xXdxX3xX65xXdxX302xX1fxX3x16b55xX10xXexX145xX12exX5xXdxX22xX10xX2bxX3xX4xX1xX12exX3xX176xXdxX16xXexX3xXexX50xX1fxX1xX3xX1dxX16xX1fxX3xXexX1xX70xXdxX3xX1dxXdxf9dbxX22xX3xX1dxXdxX29cxXcaxX3xX4xX1xX1exX1fxX1xX3xX27xXdxX29xX25xX3xX479xXcaxX495xX3xX176xX498xX1fxX1xX3xX49cxX1fxX3xX2bxX2cxX1fxX27xX3xX65xXc9xXcaxX3xX247xX12dxX31xX52dxX24cxX3xXexX517xXdxX3xX65xX12exX6xX1fxX1xX3xX1fxX27xX1xXdxX302xXbxX3x12f24xX22xX3xX247xX35xX24cxX3xX33xX42xX3xXexf5f7xX3xX1dxX47xX1fxX27xX41xX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX12dxX12exX65xX75xXaxX12x12862xXc9xX1fxX3xX27xXc9xX1fxX3xX1dxX5ebxX75xX3xX1fxX1xX352xXexX25xX3xX1fxX27xX74xX75xX3xX2xX3fxX53xX7axX25xX3xX7xX6xXcaxX3xX11bxX1xXdxX3xXexX145xX50xX4xX1xX3xX5xX1axXbxX3xX3axX74xX3xX7xX520xX3xX65xX292xX1fxX27xX3xX479xXcaxX495xX3xX176xX498xX1fxX1xX3xX49cxX1fxX25xX3xX22xX7dxXexX3xX1xX74xX1fxX27xX3xX2bxX2cxX1fxX27xX3xX8axX34xX3xX30xX31xX32xX33xX40xX3xXexX2cxX1fxX27xX3xX42xX42xX40xX3xX1dxX47xX1fxX27xX53xX5xX50xXexX3xX7xX12exX3xX3axX23xXdxX3xX27xXdxX29xX3xX1xXdxX302xX1fxX3xX1xX74xX1fxX1xXa4xX3xX2bxX2cxX1fxX27xX3xX30xX31xX32xX33xX34xX35xX36xX36xX36xX3xXexX2cxX1fxX27xX3xX113xX33xX113xX3xX1dxX47xX1fxX27xX53xX5xX50xXexX41xX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX12dxX12exX65xX75xXaxX12xX140xX37exX1fxX27xX3xX1dxX2c9xX25xX3xX22xX7dxXexX3xX1xX74xX1fxX27xX3xX65xXc9xXcaxX3xX65xXdxX10xX7xX10xX5xX3xX43xX41xX43xX34xX395xX3xXexX2cxX1fxX27xX3xX40xX41xX7axX40xX7axX3xX1dxX47xX1fxX27xX53xX5xX50xXexX25xX3xX27xXdxX29xX3xX22xX23xXdxX3xX5xX74xX3xX40xX33xX41xX43xX40xX43xX3xX1dxX47xX1fxX27xX53xX5xX50xXexX41xX3xX3c6xXc9xXcaxX3xX1xXebxX6xX3xXexX2cxX1fxX27xX3xX40xX41xXbaxX33xX3fxX3xX1dxX47xX1fxX27xX53xX5xX50xXexX25xX3xX27xXdxX29xX3xXexX145xXc9xX1fxX3xX5xX74xX3xX40xX113xX41xX42xX3fxX33xX3xX1dxX47xX1fxX27xX53xX5xX50xXexX41xX3xXcxXcaxX75xX3xX3axX1axX75xX25xX3xX27xXdxX29xX3xX65xXc9xXcaxX3xX22xX6xX109xX10axXexX3xX2xX42xX43xX140xX395xXcxX3xX3fxX41xX34xX395xX3xX27xXdx12606xX22xX3xX34xXbaxXbaxX3xX1dxX47xX1fxX27xX25xX3xX2bxXcaxX4a0xX1fxX27xX3xX22xX278xX4xX3xX40xX43xX41xX3fxX34xX113xX3xX1dxX47xX1fxX27xX53xX11bxX27xX41xX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX12dxX12exX65xX75xXaxX12xXcxX1xX10xX12exX3xX32xX27xX1xX480xX3xX1dxX480xX1fxX1xX3xX33xX34xX53xX32xX57fxX35xX140xX588xX3xX7xX520xX6xX3xX1dxX49cxXdxX25xX3xX176xX49cxX3xX7xXcaxX1fxX27xX3xX22x14f49xXexX3xX7xX4a0xX3xX1dxXdxX29cxXcaxX3xX4x106bcxX6xX3xX32xX27xX1xX480xX3xX1dxX480xX1fxX1xX3xX42xX3fxX53xX40xX43xX2xXbaxX3xX3axX29cxX3xX11bxXdxX1fxX1xX3xX65xX12exX6xX1fxX1xX3xX2bxX2cxX1fxX27xX25xX3xX65xXc9xXcaxX3xX7x12dfexX3xX4xX2c9xX3xX1xXdxX302xXcaxX3xX5x161ccxX4xX3xXexX69xX3xX1fxX27xX74xX75xX3xX40xX53xX2xX53xX40xX43xX40xX40xX25xX3xX27xXdxX29xX3xX2bxX2cxX1fxX27xX3xX65xXc9xXcaxX3xX1dxX3bxX3cxX4xX3xX1dxXdxX29cxXcaxX3xX4xX1xX1exX1fxX1xX3xX22xX4cxXdxX3xXexX1xX29xX1fxX27xX3xX3fxX3xX5xXc9xX1fxX3xX3axX74xX12exX3xX4xX29xX4xX3xX1fxX27xX74xX75xX154xX3xX2xX25xX3xX2xX2xX3xX3axX74xX3xX1fxX27xX74xX75xX3xX40xX2xX3xX1x18296xX1fxX27xX3xXexX1xX29xX1fxX27xX3xX247xXexX278xX4xX3xX5xX74xX3xX2xX43xX3xX1fxX27xX74xX75xX3xX22xX7e6xXexX3xX5xXc9xX1fxX25xX3xXexX1xX6xX75xX3xX3axX498xX3xX2xX34xX3xX1fxX27xX74xX75xX3xX22xX7e6xXexX3xX5xXc9xX1fxX24cxX41xX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX12dxX12exX65xX75xXaxX12xX32xX16xXcaxX3xXexX145xX37exX1fxX27xX3xX3axX74xX12exX3xX1fxX27xX74xX75xX3xX1fxX27xX1xX1exX25xX3xX1fxX27xX74xX75xX3xX5x16945xX3xXexX1xX498xX3xX1dxX3bxX3cxX4xX3xX5xX37exXdxX3xX7xX6xX1fxX27xX3xX1fxX27xX74xX75xX3xX5xX74xX22xX3xX3axXdxX302xX4xX3xXexXdxX16xXbxX3xXexX1xX10xX12exX3xX7xX6xXcaxX3xX1fxX27xX74xX75xX3xX1fxX27xX1xX1exXa4xX3xX1fxX16xXcaxX3xXexX145xX37exX1fxX27xX3xX3axX74xX12exX3xX65xX480xXbxX3xX1fxX27xX1xX1exX3xXcxX16xXexX3xX32xX27xXcaxX75xX30bxX1fxX3xX1dxX29xX1fxX3xXexX1xX498xX3xX1dxX3bxX3cxX4xX3xX5xX37exXdxX3xX7xX6xX1fxX27xX3xX11bx11dabxX3xX1dxXdxX29cxXcaxX3xX4xX1xX1exX1fxX1xX3xXexXdxX16xXbxX3xXexX1xX10xX12exX41xX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX395xX12exXcaxX145xX4xX10xXaxX12xX32xX27xXcaxX47xX1fxX3xXcxXcxfeeex181f0xX32xX0xX53xXbxX12