Kiểm tra việc triển khai thực hiện phân cấp đăng ký xe cơ giới đường bộ
baophutho.vn Ngày 21/5, Đoàn công tác của Công an tỉnh do Đại tá Phạm Trường Giang - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh làm trưởng đoàn đã đi kiểm tra việc thực hiện Thông tư 15/2022/TT-BCA, ngày 11/5/2022 của Bộ trưởng Bộ Công an và Quyết định số 2490/QĐ-CAT-PC08, ngày 13/5/2022 của Giám đốc Công an tỉnh về phân cấp đăng ký xe cơ giới đường bộ tại huyện Phù Ninh.
7e4fxfdcfxd4f1x7e5fxe799x10dfexb218x9a70x9344xX7xad37xec8fx11685xd8d0x11f40x9ab1xX5xe536xXax109bfx920exXdxcdf0x111e5xX3xXexc370xX6xX3xe3b7xXdxb118xX4xX3xXexX19xXdxX15x9b48xX3xe46cxX1xX6xXdxX3xXexX1x80adxX4xX3xX1xXdxX1exX25xX3xXbxX1x108b9xX25xX3xX4x9304xXbxX3xc064xd31cxX25xbd17xX3xX27x83fbxX3x10735xX10xX3xX4xf9a5xX3xX42xXdxfd4exXdxX3xX3fxfb0exff04xX25xX42xX3xacb3x9f59xX0x11a49xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxf6a2xaefax840ax1178bxXaxX12xX0xXdxX16xX42xX3xX7xX19xX4xX9xXaxX5bxX5bxXdx10ef3xX58xX6xX6bxXbxX1xc85cxXexX1xX6bxX7dxX1cxX25xX5bxX25xX10xcd5exX7xX5bx8225xX90xX90x9b10xX5bxX2xX2xX2xX6cx9505xX2xX99xaf4fx97ffxX93xX93xXexX2xd02ax9201xXa3xX93x11015xX5xX2xX7dx10caexXbxX42xXaxX3xX5bxX12xc0ffxcfb6xXdxX3xXexc79bxX3xbec6xX1xXb2xX16xX3xXcxX19xX53xX54xX25xX42xX3xb9dexXdxX6xX25xX42xX3xX4xd4f4xX25xX42xX3xX3fxX6bxafc8xX25xX3xX4xab79xX25xX42xX3xXexXb6xX4xX3xX27xXdxX15xX16xX3xXexX19xX6xX3xXexX1xX2exX4xX3xX1xXdxX1exX25xX3xX3fxX40xX25xX42xX3xX27xX45xX3xX47xX10xX3xX16xXd5xX3xXexXd5xX3xXexXb2xXdxX3xX58xX59xX3xXbxX1xbae1xX25xX3xXexXdxf152xXbxX3xX25xX1xX10axX25xX3xX1cxXd1xX3xXexX19xe90bxX3xX3fxX40xX25xX42xX3xX27xX45xX3xX47xX10xc213xX3xd502xXd5xX25xX42xX3xX6xX25xX3xX1xX83xX6dxX1exX25xX3xXb8xX1xXcbxX3xab25xXdxX25xX1xX7dxX0xX5bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx11b6bxX10xX6xX6cxXaxX12xX13cxX42xXd1xX6dxX3xX90xX2xX5bxXa6xX128xX3xXb1xX6bxXd1xX25xX3xX4xXd5xX25xX42xX3xXexXb6xX4xX3xX4x10738xX6xX3xX12axXd5xX25xX42xX3xX6xX25xX3xXex82eexX25xX1xX3xX6cxX6bxX3xXb1xXb2xXdxX3xXexXb6xX3xXb8xX1xXb2xX16xX3xXcxX19xX53xX54xX25xX42xX3xXc4xXdxX6xX25xX42xX3x9246xX3x10326xX6dxX3xX1cxXdxf9aaxX25xX3xX6axXcxdd8bxX3xXcxX17cxX25xX1xX3xX170xX6dxX128xX3xXc4xXdxXb6xX16xX3xX3fxc3fcxX4xX3xX12axXd5xX25xX42xX3xX6xX25xX3xXexX17cxX25xX1xX3xX5xXd1xX16xX3xXexX19xX53xfa6axX25xX42xX3xX3fxX6bxXd1xX25xX3xX3fxa47fxX3xX3fxXdxX3xX27xXdxX15xX16xX3xXexX19xX6xX3xX1cxXdxX1exX4xX3xXexX1xX2exX4xX3xX1xXdxX1exX25xX3xXcxX1xXd5xX25xX42xX3xXexX53xX3xX2xXa6xX5bxX90xX93xX90xX90xX5bxXcxXcxX19cxX6axX12axebc4xX128xX3xX25xX42xXd1xX6dxX3xX2xX2xX5bxXa6xX5bxX90xX93xX90xX90xX3xX4xX170xX6xX3xX6axX59xX3xXexX19xX53xX1d0xX25xX42xX3xX6axX59xX3xX12axXd5xX25xX42xX3xX6xX25xX3xX1cxXd1xX3x8867xX83xX6dxX10fxXexX3xX3fxd678xX25xX1xX3xX7xX1b9xX3xX90xXa3xX9dxX93xX5bxX23bxXb1xX19cxX12axX20dxXcxX19cxXb8xX12axX93xXa2xX128xX3xX25xX42xXd1xX6dxX3xX2xX9cxX5bxXa6xX5bxX90xX93xX90xX90xX3xX4xX170xX6xX3xXc4xXdxXb6xX16xX3xX3fxX1b9xX4xX3xX12axXd5xX25xX42xX3xX6xX25xX3xXexX17cxX25xX1xX3xX1cx89d6xX3xXbxX1xX38xX25xX3xX4xX3cxXbxX3xX3fxX40xX25xX42xX3xX27xX45xX3xX47xX10xX3xX4xX4bxX3xX42xXdxX4fxXdxX3xX3fxX53xX54xX25xX42xX3xX58xX59xX3xXexXb2xXdxX3xX1xX83xX6dxX1exX25xX3xXb8xX1xXcbxX3xX13cxXdxX25xX1xX7dxX0xX5bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6axX6bxX6cxX6dxXaxX12xXcxXb2xXdxX3xX1xX83xX6dxX1exX25xX3xXb8xX1xXcbxX3xX13cxXdxX25xX1xX128xX3xXb1xX6bxXd1xX25xX3xX3fxX1daxX3xXexX19xX2exX4xX3xXexXdxX10fxXbxX3xX27xXdxX15xX16xX3xXexX19xX6xX3xX1cxX285xX3xX4xX4bxX3xX7xX1d0xX3xX1cxX10axXexX3xX4xX1xX3cxXexX128xX3xXexX19xX6xX25xX42xX3xXexX1xXdxX10fxXexX3xX58xX242xX3xX1cxXd1xX3xX4xXb6xX4xX3xX3fxXdxX285xX83xX3xX27xXdxX1exX25xX3xX4xae29xX25xX3xXexX1xXdxX10fxXexX3xXexX1xX2exX4xX3xX1xXdxX1exX25xX3xX4xXd5xX25xX42xX3xXexXb6xX4xX3xXexX19xXdxX15xX25xX3xX27xX1xX6xXdxX3xXbxX1xX38xX25xX3xX4xX3cxXbxX3xX3fxX40xX25xX42xX3xX27xX45xX3xXd5xX3xXexXd5xX128xX3xX16xXd5xX3xXexXd5xX3xX4xX170xX6xX3xX12axXd5xX25xX42xX3xX6xX25xX3xX1xX83xX6dxX1exX25xX128xX3xX12axXd5xX25xX42xX3xX6xX25xX3xX4xXb6xX4xX3xX47xX1daxa095xX3xXb8xX1xd7e8xX3xa012xX59xX4xX128xX3xX6axd948xX25xX1xX3xXb8xX1xX3a0xX7dxX0xX5bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6axX6bxX6cxX6dxXaxX12xfa55xX6xX83xX3xX27xX1xXdxX3xX27xXdxX15xX16xX3xXexX19xX6xX3xXexX1xX2exX4xX3xXexX10fxX3xX1cxXdxX1exX4xX3xXexa08dxX3xX4xX1xdc0dxX4xX3xX3fxX40xX25xX42xX3xX27xX45xX3xX47xX10xX3xXd5xX3xXexXd5xX3xXexXb2xXdxX3xX12axXd5xX25xX42xX3xX6xX25xX3xX1xX83xX6dxX1exX25xX3xXb8xX1xXcbxX3xX13cxXdxX25xX1xX128xX3xX3fxX40xX25xX42xX3xX27xX45xX3xX47xX10xX3xX16xXd5xX3xXexXd5xX3xX4xX170xX6xX3xX12axXd5xX25xX42xX3xX6xX25xX3xX47xX1daxX3xXb8xX1xX3a0xX3xX3a2xX59xX4xX128xX3xX6axX3a8xX25xX1xX3xXb8xX1xX3a0xX128xX3xXc4xXdxXb6xX16xX3xX3fxX1b9xX4xX3xX12axXd5xX25xX42xX3xX6xX25xX3xXexX17cxX25xX1xX3xXb8xX1xXb2xX16xX3xXcxX19xX53xX54xX25xX42xX3xXc4xXdxX6xX25xX42xX3xX3fxXb6xX25xX1xX3xX42xXdxXb6xX3xX4xX6xX6bxX3xXexXdxX25xX1xX3xXexX1xX337xX25xX3xXexX19xXb6xX4xX1xX3xX25xX1xXdxX1exX16xX128xX3xX7xX2exX3xa8efxX83xX6xX25xX3xXexX38xX16xX3xX4xX170xX6xX3xX150xX83xX6dxX1exX25xX3xX170xX6dxX128xX3x91b4xX6axX13cx11eb6xX3xX1xX83xX6dxX1exX25xX3xX3fxX1daxX3xXexXb2xX6bxX3xX3fxXdxX285xX83xX3xX27xXdxX1exX25xX3xX4xX1xX6bxX3xX12axXd5xX25xX42xX3xX6xX25xX3xX1xX83xX6dxX1exX25xX3xXexX1xX2exX4xX3xX1xXdxX1exX25xX3xXbxX1xX38xX25xX3xX4xX3cxXbxX3xX3fxX40xX25xX42xX3xX27xX45xX3xX47xX10xX3xXd5xX3xXexXd5xX128xX3xX16xXd5xX3xXexXd5xX3xX3fxX11cxX16xX3xX58xX11cxX6bxX3xX3fxX3a0xX25xX42xX3xXexXdxX10fxX25xX3xX3fxX59xX3xXexX1xX10xX6bxX3xX4xX1xX17cxX3xX3fxXb2xX6bxX3xX4xX170xX6xX3xX6axX59xX3xX12axXd5xX25xX42xX3xX6xX25xX7dxX0xX5bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6axX6bxX6cxX6dxXaxX12xXb1xX15xX3xXexX1xX2exX4xX3xX1xXdxX1exX25xX3xX1cxXdxX1exX4xX3xXbxX1xX38xX25xX3xX4xX3cxXbxX3xX3fxXb2xXexX3xX1xXdxX1exX83xX3xX499xX83xX11cxX128xX3xX3fxf4d6xX25xX42xX3xX4xX1xcef3xX3xX6dxX1a3xX83xX3xX4xX337xX83xX128xX3xX12axXd5xX25xX42xX3xX6xX25xX3xX1xX83xX6dxX1exX25xX3xXexXdxX10fxXbxX3xXex11444xX4xX3xX3fx80afxX6dxX3xX16xXb2xX25xX1xX3xX4xX11cxXdxX3xX4xXb6xX4xX1xX3xX1xXd1xX25xX1xX3xX4xX1xX57exX25xX1xX128xX3xX3fxX3e4xXdxX3xX16xX4fxXdxX3xX58xXdxX1exX25xX3xXbxX1xXb6xXbxX3xX4xXd5xX25xX42xX3xXexXb6xX4xX128xX3xX25xX1xe786xX16xX3xX16xX59dxX4xX3xXexXdxX1a3xX83xX3xXbxX1xX59dxX4xX3xX1cxX59dxX3xX25xX42xXd1xX6dxX3xX4xXd1xX25xX42xX3xXexX1b9xXexX3xX1xX4bxX25xX3xX4xX1xX6bxX3xX25xX1xX38xX25xX3xX6cxX38xX25x828cxX3xXexX40xX25xX42xX3xX4xX53xX54xX25xX42xX3xXexX83xX6dxX1a3xX25xX3xXexX19xX83xX6dxX285xX25xX3xXbxX1xX3e4xX3xX58xXdxX10fxX25xX3xX25xX1x84a2xX25xX42xX3xX499xX83xX6dxX3xX3fxX242xX25xX1xX3xX4xX170xX6xX3xX13cxX1xXd1xX3xX25xX53xX4fxX4xX128xX3xX6axX59xX3xX12axXd5xX25xX42xX3xX6xX25xX3xX1cxX285xX3xX3fxX40xX25xX42xX3xX27xX45xX128xX3xX499xX83xX11cxX25xX3xX5xX45xX3xXbxX1xX53xX4bxX25xX42xX3xXexXdxX1exX25xX3xX42xXdxX6xX6bxX3xXexX1xXd5xX25xX42xX3xX4xX1xX6bxX3xX25xX1xX38xX25xX3xX6cxX38xX25xX3xX1xXdxX15xX83xX128xX3xX25xa421xX16xX3xX19xb3b0xX3xX3fxX15xX3xX4xX1xX170xX3xX3fxX59xX25xX42xX3xX1xX6bxXd1xX25xX3xXexX1xXdxX1exX25xX3xX1xX578xX3xX7xX4bxX3xXexX19xX53xX4fxX4xX3xX27xX1xXdxX3xX3fxX10fxX25xX3xX4xX4bxX3xX499xX83xX6xX25xX3xX12axXd5xX25xX42xX3xX6xX25xX3xX3fxX40xX25xX42xX3xX27xX45xX3xX47xX10xX128xX3xX1xXb2xX25xX3xX4xX1xX10fxX3xX1cxXdxX1exX4xX3xX3fxXdxX3xX5xXb2xXdxX3xX4xX1xX6bxX3xX25xX42xX53xX54xXdxX3xX6cxX38xX25xX7dxX3xX12axXb6xX25xX3xX58xX59xX3xX5xXd1xX16xX3xX25xX1xXdxX1exX16xX3xX1cxX59dxX3xX3fxX40xX25xX42xX3xX27xX45xX128xX3xX4xX3cxXbxX3xX58xXdxX15xX25xX3xX7xX1b9xX3xX47xX10xX3xX4xX337xX25xX3xXbxX1xX11cxXdxX3xX25xX1a3xX83xX3xX4xX6xX6bxX3xXexXdxX25xX1xX3xXexX1xX337xX25xX3xXexX19xXb6xX4xX1xX3xX25xX1xXdxX1exX16xX128xX3xXexX1xX53xX54xX25xX42xX3xX47xX83xX6dxX1a3xX25xX3xX25xX42xX1xXdxX1a3xX25xX3xX4xX3e8xX83xX128xX3xX4xX10axXbxX3xX25xX1xX10axXexX3xX27xX242xXbxX3xXexX1xX54xXdxX3xX25xX1xX633xX25xX42xX3xX1cxX40xX25xX3xX58xX11cxX25xX128xX3xX499xX83xX6dxX3xX3fxX242xX25xX1xX3xX16xX4fxXdxX3xX1cxX285xX3xX3fxX40xX25xX42xX3xX27xX45xX128xX3xX499xX83xX11cxX25xX3xX5xX45xX3xXbxX1xX53xX4bxX25xX42xX3xXexXdxX1exX25xX3xX3fxX15xX3xXexX1xX2exX4xX3xX1xXdxX1exX25xX3xX3fxX3a0xX25xX42xX3xX499xX83xX6dxX3xX3fxX242xX25xX1xX3xX4xX170xX6xX3xXbxX1xXb6xXbxX3xX5xX83xX10axXexX7dxX0xX5bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6axX6bxX6cxX6dxXaxX12xXb1xX578xX25xX42xX3xX4xX1xX57exX3xX16xX6bxX25xX42xX3xX16xX83xX1b9xX25xX128xX3xX12axXd5xX25xX42xX3xX6xX25xX3xX1xX83xX6dxX1exX25xX3xXb8xX1xXcbxX3xX13cxXdxX25xX1xX3xX4xX1xX170xX3xX3fxX59xX25xX42xX3xX25xX42xX1xXdxX1a3xX25xX3xX4xX3e8xX83xX128xX3xX3fxX285xX3xX47xX83xX3cxXexX3xX3fxX337xX83xX3xXexX53xX3xX25xX38xX25xX42xX3xX4xX3cxXbxX3xX25xX1xX633xX25xX42xX3xXexX19xX6xX25xX42xX3xXexX1xXdxX10fxXexX3xX58xX242xX3xX27x8611xX3xXexX1xX83xX10axXexX3xX1xXdxX1exX25xX3xX3fxXb2xXdxX3xXbxX1xX59dxX4xX3xX1cxX59dxX3xX4xXd5xX25xX42xX3xXexXb6xX4xX3xX3fxX40xX25xX42xX3xX27xX45xX3xXbxX1xX53xX4bxX25xX42xX3xXexXdxX1exX25xX128xX3xX3fxfb06xX4xX3xX58xXdxX1exXexX3xX5xXd1xX3xXexX1xXdxX10fxXexX3xX58xX242xX3xX16xXb6xX6dxX3xX1cxXdxX3xXexX57exX25xX1xX128xX3xX25xX38xX25xX42xX3xX4xX3cxXbxX3xX1xX1exX3xXexX1xX1b9xX25xX42xX3xX3fxX53xX54xX25xX42xX3xXexX19xX83xX6dxX285xX25xX128xX3xX3fxX11cxX16xX3xX58xX11cxX6bxX3xX3fxXdxX285xX83xX3xX27xXdxX1exX25xX3xX3fxX15xX3xXexX19xXdxX15xX25xX3xX27xX1xX6xXdxX3xX4xX83xX25xX42xX3xX4xX3cxXbxX3xX6cxX242xX4xX1xX3xX1cxX59dxX3xX4xXd5xX25xX42xX3xXexX19xX2exX4xX3xXexX83xX6dxX10fxX25xX3xX16xX3e8xX4xX3xX3fxX59xX3xX9cxX128xX3xX16xX3e8xX4xX3xX3fxX59xX3xXa3xX3xXexX19xX1a3xX25xX3xX4xX3e4xX25xX42xX3xX6cxX242xX4xX1xX3xX1cxX59dxX3xX4xXd5xX25xX42xX3xX23bxX83xX1b9xX4xX3xX42xXdxX6xX3xXexX1xX10xX6bxX3xX5xX59xX3xXexX19xX3a8xX25xX1xX3xX4xX170xX6xX3xX6axX59xX3xX12axXd5xX25xX42xX3xX6xX25xX60exX3xX27xXdxX1a3xX25xX3xX499xX83xX6dxX10fxXexX3xX47x8b9fxX3xX5xX45xX3xX25xX42xX1xXdxX1a3xX16xX3xX3fxX1b9xXdxX3xX1cxX4fxXdxX3xX4xXb6xX25xX3xX58xX59xX128xX3xX4xX1xXdxX10fxX25xX3xX7x113f1xX3xX4xf4c9xX3xX1xXd1xX25xX1xX3xX1cxXdxX3xX7xX6xXdxX3xXbxX1xXb2xX16xX128xX3xX42xX38xX6dxX3xXbxX1xXdxX285xX25xX3xX1xXd1xX128xX3xX7xXb6xX4xX1xX3xX25xX1xXdx1079fxX83xX3xX25xX1xX38xX25xX3xX6cxX38xX25xX3xX42xX9acxXbxX3xXbxX1xX337xX25xX3xX47xX38xX6dxX3xX6cxX2exX25xX42xX3xX11cxX25xX1xX3xX3fxa587xXbxX3xX4xX170xX6xX3xX5xX2exX4xX3xX5xX53xa502xX25xX42xX3xX12axXd5xX25xX42xX3xX6xX25xX3xXexX19xX6bxX25xX42xX3xX5xccc2xX25xX42xX3xX5xXa19xX25xX42xX3xX25xX1xX38xX25xX3xX6cxX38xX25xX128xX3xXexXb2xX6bxX3xX7xX2exX3xXexXdxX25xX3xXexX53xX1d0xX25xX42xX3xX4xX1xX6bxX3xX25xX42xX53xX54xXdxX3xX6cxX38xX25xX3xX27xX1xXdxX3xX3fxX10fxX25xX3xX5xXd1xX16xX3xXexX1xX170xX3xXexX59dxX4xX3xX3fxX40xX25xX42xX3xX27xX45xX3xX47xX10xX7dxX0xX5bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX20dxX83xXexX1xX6bxX19xXaxX12xX150xX83xX6dxX3xXcxX1xX698xX25xX42xX0xX5bxXbxX12
Huy Thắng