“Bài ca đi cùng năm tháng”: Quy tụ hàng loạt các giọng hát “gạo cội”
Những ca khúc về thời hoa lửa mãi mãi đi cùng năm tháng, mang khát vọng về tình yêu, sự tự hào và sáng rực niềm tin chiến thắng. Các nghệ sỹ sẽ truyền tải tinh thần ấy đến khán giả trong đêm nhạc.
dd6ex15ceex13410xdd7ex146b8x16d1dx11137xf98fxf263xX7x10c56x14baex175a4x137efx17e5fxf9d0xX5x14455xXax168dex14676x155c1x10ee7xXdxX3xX4xX6xX3x11f83xXdxX3xX4x13413xfa67x11c36xX3xX20x1323bx17104xX3xXexX1x126baxX20xX21x1514cxffb4xX3xe786x1277bx176aaxX3xXex17363xX3xX1xX15xX20xX21xX3xX5x10e19x12ed5xXexX3xX4xX29xX4xX3xX21xXdx14742xX20xX21xX3xX1xX29xXexX3xX13xX21xX3dxX3cxX3xX4xfe78xXdxX2cxX0x17968xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx17a8axX10xX6xe329xXaxX12x10a44xX1xe3c1xX20xX21xX3xX4xX6xX3x1438bxX1x13707xX4xX3x142d6xe8f5xX3xXexX1x15e23xXdxX3xX1xX3cxX6xX3xX5xeabexX6xX3xX25x1039exXdxX3xX25xX8cxXdxX3xX1bxXdxX3xX4xX1fxX20xX21xX3xX20xX24xX25xX3xXexX1xX29xX20xX21x12132xX3xX25xX6xX20xX21xX3xX76xX1xX29xXexX3xX7bxX46xX20xX21xX3xX7bxX7cxX3xXex13867xX20xX1xX3xX31x158c9xX30xXa4xX3xX7xdfccxX3xXexXc3xX3xX1xX15xX3cxX3xX7bxX15xX3xX7xX29xX20xX21xX3x1228fxXc3xX4xX3xX20xXdxX7cxX25xX3xXexXdxX20xX3xX4xX1xXdx15071xX20xX3xXexX1x10340xX20xX21x16e12xX3x13421xX29xX4xX3xX20xX21xX1x11037xX3xX7xe530xX3xX7x17d79xX3xXexXd4xX30xX31xX7cxX20xX3xXex1482axXdxX3xXexXdxX20xX1xX3xXexX1x10d48xX20xX3xf223xX31xX3xX1bxXe4xX20xX3xX76xX1xX29xX20xX3xX21xXdxX105xX3xXexXd4xX3cxX20xX21xX3xX1bxXbexX25xX3xX20xX1xX3dxX4xXecxX0xX58xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXeexX6xXbxXexXdxX3cxX20xXaxX12xX0xXdxX25xX21xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxXeexX10xX20xXexX10xXd4xXaxX3xX7xXexX31xX5xX10xX9xXax12c7dxXdxX6axXexX1xX2dxX3x12f49xe144xfa2fxXbx16654xe1abxX3xX1xX10xXdxX21xX1xXexX2dxX3x16f34xf120xf424xXbxX170xX171xXaxX3xX7xXd4xX4xX9xXaxX58xX58xXdxXecx10bd2xX6xX3cxXbxX1xX30xXexX1xX3cxXecxX7bxX20xX58xX20xX10xX165xX7xX58xX16dxX16dx10e6exX2xX58xX2xX16dxX16dxX6axX17bxX2xX2xX1a0xX16exX17cxf71exXexX17dxX17dxX2xX16cxX5xX17bxf165xXexX1xX6xXdxX18cxX6xX3cxXecx16bcdxXbxX21xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xXdxX3xX4xX6xX3xX1bxXdxX3xX4xX1fxX20xX21xX3xX20xX24xX25xX3xXexX1xX29xX20xX21xX2cxX2dxX3xX2fxX30xX31xX3xXexX34xX3xX1xX15xX20xX21xX3xX5xX3cxX3dxXexX3xX4xX29xX4xX3xX21xXdxX46xX20xX21xX3xX1xX29xXexX3xX13xX21xX3dxX3cxX3xX4xX54xXdxX2cxXaxX3xX165xXdxX6axXexX1xX9xXaxX16cxX16dxX16exXaxX3xX1xX10xXdxX21xX1xXexX9xXaxX17bxX17cxX17dxXaxX3xX58xX12xX0xX58xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXeexX6xXbxXexXdxX3cxX20xXaxX12xX6dxX21xX1xXf5xX3xX7xXf8xX3xX20xX1x167d8xX20xX3xX6axX24bxX20xX3xXcxX1xX29xXdxX3xX14xX105xX3cxX3xX4xX1xX3cxX3xX1xX6xX31xX3xX7xXfbxX3xX18cxXdx12d0fxX30xX3xX6axXdx166bexX20xX3xX17cxX1b5xX17bxX3xX18cxX15xXdxX3xX1xX29xXexX3xXexXd4xX3cxX20xX21xX3xX4xX1x15a2dx158c4xX20xX21xX3xXexXd4xXb9xX20xX1xXecxX3x159efx16c7bxX20xX1xX2dxX3xX6dx13caaxXeexXeexe9cdxX0xX58xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX14xX3cxX6axX31xXaxX12x1201exXbexX25xX3xX20xX1xX3dxX4xX3xX13xX14xX15xXdxX3xX4xX6xX3xX1bxXdxX3xX4xX1fxX20xX21xX3xX20xX24xX25xX3xXexX1xX29xX20xX21xX2cxX3xX7bx15c6dxXdxX3xX7xXc3xX3xX21x153e8xXbxX3xX25x15a25xXexX3xX4x16657xX6xX3xX25xX54xXexX3xX5xX3cxX3dxXexX3xX4xX29xX4xX3xX21xXdxX46xX20xX21xX3xX1xX29xXexX3xX21xX3dxX3cxX3xX4xX54xXdxX3xX20xX1xX284xX3xX20xX21xX1xXf5xX3xX7xXf8xX3xX20xX1xX24bxX20xX3xX6axX24bxX20xX3xXcxXd4xX30xX20xX21xX3xX2b0x13b2cxX4xXa4xX3xX2fxX30xX6xX20xX21xX3xXcxX1xX46xXa4xX3xXcxX1xX6xX20xX1xX3xX67xX3cxX6xXa4xX3xXcxX1xX29xXdxX3xX14xX105xX3cxX3xX7xXfbxX3xX6axXdxX26dxX20xX3xXd4xX6xX3xXexX3dxXdxX3xXeexX30xX20xX21xX3xX297xX24xX20xX3xX1xX2dcxX6xX3xX67xX6fxX30xX3xX20xX21xX1x13597xX3xX297xXdxXf5xXexX3x15bccx10a98xX3xX290xX67xX15xX3xX6dxX54xXdxX29axX3xX20xX21xX15xX31xX3xX2xX1a0xX1b5xX2xX17cxX58xX16cxXecxX0xX58xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX14xX3cxX6axX31xXaxX12xXeexX1xX284xX285xX20xX21xX3xXexXd4xXb9xX20xX1xX3xX4x12be1xX20xX3xX4xX2dcxX3xX7xXc3xX3xXexX1xX6xX25xX3xX21xXdxX6xX3xX4xX2e4xX6xX3xX20xX21xX1xXf5xX3xX7xXf8xX3xX284xX30xX3xXexX78xX3xX297xXdxXf5xXexX3xX67xX3cxX15xX20xXa4xX3xX4xX6xX3xX7xXf8xX3xXcxX1xX6xX20xX1xX3xXcxX1xX6xX20xX1xX3xX67xXdxX7cxX20xXa4xX3xX2b0xXdxX20xX1xX3xX67xXdxX7cxX20xX3x14ae3xX20xX1xXa4xX3xX67xX3cxX15xX20xX21xX3xXeexX1xXdxXe4xX20xX3x11de5xXdxX20xX76xX3cxXecxX0xX58xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX14xX3cxX6axX31xXaxX12xX297xX2d5xXdxX3xX7xXc3xX3xX6axX15xX20xX3xX6axXc3xX20xX21xX3xX4xX2e4xX6xX3xX1bxX3dxX3cxX3xX6axXdxX26dxX20xX3x17dd5xX284xX285xX20xX21xX3xXcxX88xX3xX2fxX30x13109xX20xX1xXa4xX3xX6axXc3xX6xX3xXexXd4xXbexX20xX3xX76xX368xX4xX1xX3xX18cxX105xX20xX3xX4xX2e4xX6xX3xX7xX3cxX3dxX20xX3xX21xXdxX105xX3xff31xXbexX3xXcxX1xXe4xX3x15974xX3cxX20xX21xXa4xX3xX4xX29xX4xX3xX4xX6xX3xX76xX1xX78xX4xX3xX4xX29xX4xX1xX3xX25xX3dxX20xX21xX3x1080exX30xX10xX20xX3xXexX1xX30xX54xX4xX3xX7xXfbxX3xX1bxX284x10421xX4xX3xX7xXe9xXbxX3xX170xXe4xXbxX3xXexX1xX15xX20xX1xX3xX25xX54xXexX3xX4xX24bxX30xX3xX4xX1xX30xX31xXf5xX20xX3xX21xXdxX15xX30xX3xX4xX105xX25xX3xX170xX78xX4xX3xXexXd4xX3cxX20xX21xX3xXexX1xX80xXdxX3xX5xX284xX4a7xX20xX21xX3xX2xX17bxX16exX3xXbxX1xX78xXexXecxX0xX58xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX14xX3cxX6axX31xXaxX12xXeexX1xXdxX6xX3xX7x11539xX3xX7bxX7cxX3xX1bxXbexX25xX3xX20xX1xX3dxX4xXa4xX3xXexX29xX4xX3xX21xXdxX105xX3xX474xXbexX3xXcxX1xXe4xX3xX47bxX3cxX20xX21xX3xX4xX1xX3cxX3xX1xX6xX31xX2dxX3xX13x17207xXdxX7cxX20xX3xX76xe31axX3xX322xX4xX3xX7bxX7cxX3xX25xX54xXexX3xXexX1xX80xXdxX3xX1xX3cxX6xX3xX5xX88xX6xX3xX7xXfbxX3xX76xX1xX370xX20xX21xX3xX18cxX6xX3cxX3xX21xXdxX80xX3xX18cxX368xX3xX5xX8cxX20xX21xX3xX497xX30xXbexX20xX3xXexXd4xX3cxX20xX21xX3xXexX24bxX25xX3xX76xX1xX105xX25xX3xX4xX2e4xX6xX3xX20xX1xX6fxX20xX21xX3xX20xX21xX284xX80xXdxX3xX4xX3cxX20xX3xX1bxX112xXexX3xX297xXdxXf5xXexXecxX3xX6dxX1xX6fxX20xX21xX3xX4xX6xX3xX76xX1xX78xX4xX3xX7bxX7cxX3xXexX1xX80xXdxX3xX1xX3cxX6xX3xX5xX88xX6xX3xX112xX31xX3xX25xX8cxXdxX3xX25xX8cxXdxX3xX1bxXdxX3xX4xX1fxX20xX21xX3xX20xX24xX25xX3xXexX1xX29xX20xX21xXa4xX3xX25xX6xX20xX21xX3xX76xX1xX29xXexX3xX7bxX46xX20xX21xX3xX7bxX7cxX3xXexXb9xX20xX1xX3xX31xXbexX30xXa4xX3xX7xXc3xX3xXexXc3xX3xX1xX15xX3cxX3xX7bxX15xX3xX7xX29xX20xX21xX3xXd4xXc3xX4xX3xX20xXdxX7cxX25xX3xXexXdxX20xX3xX4xX1xXdxXe4xX20xX3xXexX1xXe9xX20xX21xXecxX3xXeexX1xX78xX20xX21xX3xXexX370xXdxX3xX7xXfbxX3xXexXd4xX30xX31xX7cxX20xX3xXexX105xXdxX3xXexXdxX20xX1xX3xXexX1xX10fxX20xX3xX112xX31xX3xX1bxXe4xX20xX3xX76xX1xX29xX20xX3xX21xXdxX105xX3xX25xX54xXexX3xX4xX29xX4xX1xX3xX170xX78xX4xX3xX1bxX54xX20xX21xX3xX20xX1xX112xXexXecxX2cxX0xX58xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX14xX3cxX6axX31xXaxX12xX2b0xXbexX25xX3xX20xX1xX3dxX4xX3xX6axX3cxX3xXeexX370xX20xX21xX3xXexX31xX3xX2b0xX370xX20xX21xX3xX2b0xX370xX3xX47bxX1xX3cxX165xX3xXexffacxX3xX4xX1xX322xX4xXa4xX3xX7xXfbxX3xX1bxX284xX4a7xX4xX3xX4xX1xXdxX6xX3xX5xX15xX25xX3xX18cxX6xX3xX4xX1xX284xX285xX20xX21xX2dxX3xX13xX536xX54xXexX3xXexX1xX80xXdxX3xX1xX3cxX6xX3xX5xX88xX6xXa4xX2cxX3xX13xX536xXdxX7cxX20xX3xX76xX53cxX3xX322xX4xX2cxX3xX7bxX15xX3xX13xf12dxX1xX29xXexX3xX7bxX46xX20xX21xX3xXexXb9xX20xX1xX3xX31xXbexX30xXecxX2cxX0xX58xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXeexX6xXbxXexXdxX3cxX20xXaxX12xX0xXdxX25xX21xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxXeexX10xX20xXexX10xXd4xXaxX3xX7xXexX31xX5xX10xX9xXaxX165xXdxX6axXexX1xX2dxX3xX16cxX16dxX16exXbxX170xX171xX3xX1xX10xXdxX21xX1xXexX2dxX3xX17dxX2xX17bxXbxX170xX171xXaxX3xX7xXd4xX4xX9xXaxX58xX58xXdxXecxX18cxX6xX3cxXbxX1xX30xXexX1xX3cxXecxX7bxX20xX58xX20xX10xX165xX7xX58xX16dxX16dxX1a0xX2xX58xX2xX16dxX16dxX6axX17bxX2xX2xX1a0xX2xX2xX17cxXexX2xX17cxX17cxX16cxX5xX2xX16exX1b5xX7bxX20xXbxX1b5xX18cxX6xXdxX4xX6xXecxX1bexXbxX21xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xXdxX3xX4xX6xX3xX1bxXdxX3xX4xX1fxX20xX21xX3xX20xX24xX25xX3xXexX1xX29xX20xX21xX2cxX2dxX3xX2fxX30xX31xX3xXexX34xX3xX1xX15xX20xX21xX3xX5xX3cxX3dxXexX3xX4xX29xX4xX3xX21xXdxX46xX20xX21xX3xX1xX29xXexX3xX13xX21xX3dxX3cxX3xX4xX54xXdxX2cxXaxX3xX165xXdxX6axXexX1xX9xXaxX16cxX16dxX16exXaxX3xX1xX10xXdxX21xX1xXexX9xXaxX17dxX2xX17bxXaxX3xX58xX12xX0xX58xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXeexX6xXbxXexXdxX3cxX20xXaxX12xX290xXcxf7aaxX3xXexXd4xX29xXdxX3xX7xX6xX20xX21xX29axX3xX47bxX3cxX3dxX20xX3xX21xXdxX105xX3xX474xXbexX3xXcxX1xXe4xX3xX47bxX3cxX20xX21xXa4xX3xX20xX21xX1xXf5xX3xX7xXf8xX3xX20xX1xX24bxX20xX3xX6axX24bxX20xX3xXcxX1xX29xXdxX3xX14xX105xX3cxXa4xX3xX20xX21xX1xXf5xX3xX7xXf8xX3xX20xX1xX24bxX20xX3xX6axX24bxX20xX3xXcxXd4xX30xX20xX21xX3xX2b0xX322xX4xXa4xX3xX21xXdxX29xX25xX3xX1bx1231bxX4xX3xX7xX105xX20xX3xX170xX30xX112xXexX3xX67xX3cxX15xXdxX3x12217xX6xX20xX1xX3xX7bxX15xX3xX20xX1xX15xX3xX18cxX29xX3cxX3xX536xXf8xX3xX67xX3dxX20xX1xX3xXexXd4xX3cxX20xX21xX3xX18cxX30xX6a5xXdxX3xX1xX46xXbxX3xX18cxX29xX3cxX3xX20xX21xX15xX31xX3xX17cxX58xX16cxXecxX3xX290xX291xX20xX1xX2dxX3xX536xXdxX20xX1xX3xXcxX1xX30xX58xX297xXdxX10xXexX20xX6xX25xf68dxX29axX0xX58xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX14xX3cxX6axX31xXaxX12xX6dxX21xX15xX31xX3xX17cxX58xX16cxXa4xX3xX4xX1xXdxX6xX3xX7xX509xX3xXexXd4xX3cxX20xX21xX3xX18cxX30xX6a5xXdxX3xX21xX2e0xXbxX3xX21x1126axX3xX18cxX29xX3cxX3xX4xX1x12e12xX3xX21xXdxX2d5xXdxX3xXexX1xXdxXf5xX30xX3xX7bxX7cxX3xX1bxXbexX25xX3xX20xX1xX3dxX4xXa4xX3xX20xX21xX1xXf5xX3xX7xXf8xX3xX20xX1xX24bxX20xX3xX6axX24bxX20xX3xXcxX1xX29xXdxX3xX14xX105xX3cxX3xX4xX1xX3cxX3xX1xX6xX31xX3xX4xX1xX368xX3xX5xX30xX370xX20xX3xX7x15639xX20xX3xX7xX15xX20xX21xX3xX7bxX15xX3xX1xX29xX3cxX3xX1xX322xX4xX3xX1bxX284xX4a7xX4xX3xXexX1xX268xX3xX1xXdxXf5xX20xX3xX20xX1xX6fxX20xX21xX3xX4xX6xX3xX76xX1xX78xX4xX3xX4xX29xX4xX1xX3xX25xX3dxX20xX21xX3xX76xXdxX20xX1xX3xX1bxXdxX268xX20xXecxX0xX58xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX14xX3cxX6axX31xXaxX12xX13xXeexX1xXdxXe4xX20xX3xXexXd4xX6xX20xX1xX3xX1bxX8cxX3xX5xX1fxXdxX3xX170xX6xX3xX20xX1xX284xX20xX21xX3xX20xX1xX6fxX20xX21xX3xX18cxX105xX20xX3xXexXb9xX20xX1xX3xX4xX6xX3xX7bx12205xX20xX3xX20xX21xX24bxX20xX3xX7bxX6xX20xX21xX3xX7xX30xX877xXexX3xX1xX15xX20xX1xX3xXexXd4xXb9xX20xX1xX3xX4xX30xX54xX4xX3xX7xX877xX20xX21xXecxX3xX6dxX1xX6fxX20xX21xX3xX4xX6xX3xX76xX1xX78xX4xX3xX112xX31xX3xX1bxX8cxX3xX76xXe4xXexX3xX20xX877xXdxX3xX497xX30xX29xX3xX76xX1xX322xXa4xX3xX1xXdxXf5xX20xX3xXexX3dxXdxX3xX7bxX15xX3xXexX284xX285xX20xX21xX3xX5xX6xXdxXa4xX3xX5xX15xX3xX20xX1xX6fxX20xX21xX3xX25xX105xX20xX1xX3xX21xX1x10186xXbxX3xX76xX53cxX3xX322xX4xX3xXexX1x11a00xXexX3xX1bx104a6xXbxX3xX7bxX15xX3xX497xX30xX53cxX3xX21xXdxX29xXa4xX2cxX3xX20xX21xX1xXf5xX3xX7xXf8xX3xX4xX1xXdxX6xX3xX7xX509xXecxX0xX58xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX14xX3cxX6axX31xXaxX12xX6dxX1xX2d5xX3xX5xX3dxXdxX3xX76x15851xX3xX20xXdxXf5xX25xX3xX20xX24xX25xX3xX2xX1adxX16cxX17cxXa4xX3xX5xX10fxX20xX3xX1bxX10fxX30xX3xXexXdxXbexX20xX3xX1bxX284xX4a7xX4xX3xX4xX1fxX20xX21xX3xX1bxX3cxX15xX20xX3xX1bxXdxX3xXbxX1xX34xX4xX3xX7bxX34xX3xX18cxX54xX3xX1bxX54xXdxX3xX7bxX15xX3xX20xX1xX24bxX20xX3xX6axX24bxX20xX3xX297xXdxXf5xXexX3xX6dxX6xX25xX3x15989xX3xX4xX29xX4xX3xXexe20dxX20xX1xX3xX18cxXdxXbexX20xX3xX21xXdxX2d5xXdxX3xXbxX1xX914xX6xX3xX14xXe9xX4xXa4xX3xX4xX1xX368xX3xX1bxX8cxX3xX25xX6xX20xX21xX3xXexX1xX10xX3cxX3xX4xX24bxX31xX3xX1bxX15xX20xX3xX21xX30xXdxXexX6xXd4xX3xX21x1088dxX3xX4xX2e4xX6xX3xX25xXb9xX20xX1xX3xX4xX1fxX20xX21xX3xX1bxXdxXecxX3xX47bxX6xX30xX3xX18cxX30xX6a5xXdxX3xX18cxXdxX268xX30xX3xX6axXdxX26dxX20xXa4xX3xX4xX1xX368xX3xXexXd4xXaf7xX3xX7bxX7cxX3xX5xX29xX20xX3xXexXd4xX3dxXdxXecxX3xX6dxX88xX6xX3xX1bxXbexX25xXa4xX3xX4xX1xX368xX3xX18cxXb37xX20xX21xX3xX20xX21xX1xX10xX3xXexXdxXe4xX20xX21xX3xX21xX46xXdxX3xX4xX88xX6xXa4xX3xXexX1xXb9xX3xXd4xX6xX3xX5xX15xX3xX4xX29xX4xX3xX4xX1xXdxXe4xX20xX3xX7xXf8xX3xX18cxX54xX3xX1bxX54xXdxX3xX1bxX8cxX3xX7bxX284xX4a7xXexX3xX1xX285xX20xX3xX1a0xX16exX3xX4xX24bxX31xX3xX7xX877xX3xX21xXdxX6fxX6xX3xXexXd4xX80xXdxX3xX25xX284xX6xX3xXbxX1xX1fxX20xX3xX1bxX268xX3xX1bxXe4xX20xX3xX20xX21xX1xX10xX3xXcxX1xX29xXdxX3xX14xX105xX3cxX3xX1xX29xXexX3xX5xX3dxXdxX3xX18cxX15xXdxX3xX13xX297xXe4xXexX3xX4xX1xX24bxX20xX3xXexXd4xX3abxX20xX3xXexXd4xXbexX20xX3xX4xX29xXexXecxX2cxX0xX58xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX14xX3cxX6axX31xXaxX12xX13xX6dxX21xX6xX31xX3xX7xX6xX30xX3xX1bxX2dcxXa4xX3xX4xX29xX4xX3xX6xX20xX1xX3xXexX1xX10xX3cxX3xX1xXdxXf5xX30xX3xX5xXf5xX20xX1xX3xX497xX30xX24bxX20xX3xX1bxX54xXdxX3xXbxX1xX105xXdxX3xXd4xX80xXdxX3xX1bxXdxXecxX3xXcxX370xXdxX3xX4xX322xX3xX1bxX322xX20xX21xX3xX20xX1xXb9xX20xX3xXexX1xX10xX3cxXa4xX3xX20xX1xXb9xX20xX3xXexX1xX10xX3cxX3xX7bxX15xX3xX4xX1xXafexX3xX18cxXdxXe4xXexX3xX76xX1xX2dcxX4xXa4xX2cxX3xX20xX21xX1xXf5xX3xX7xXf8xX3xXd4xX284xX20xX21xX3xXd4xX284xX20xX21xXecxX0xX58xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX14xX3cxX6axX31xXaxX12xX67xXb9xX20xX1xX3xX105xX20xX1xX3xX1bxX2dcxX3xX25xX8cxXdxX3xX1bxX46xX20xX21xX3xX5xX3dxXdxX3xXexXd4xX3cxX20xX21xX3xXexX24bxX25xX3xXexXd4xX914xX3xX7bxX15xX3xX4x15e15xX20xX21xX3xX4xX1xX914xX20xX1xX3xX5xX15xX3xX5xX53cxX3xX6axX3cxX3xX76xX1xXdxXe4xX20xX3xXcxX1xX29xXdxX3xX14xX105xX3cxX3xX5xX30xX370xX20xX3xX4xX2dcxX3xX4xX105xX25xX3xX170xX78xX4xX3xX76xX1xXdxX3xX1xX29xXexX3xX7bxX7cxX3xX20xX21xX284xX80xXdxX3xX5xX914xX20xX1xX3xX6axX1fxX3xX20xX1xX6fxX20xX21xX3xX18cxX15xXdxX3xX1xX29xXexX3xX1bxX2dcxX3xX1bxX8cxX3xX1bxX284xX4a7xX4xX3xX4xX1xX368xX3xX1bxX8cxX3xX1xX29xXexX3xX1bxXdxXa4xX3xX1xX29xXexX3xX5xX3dxXdxX3xX20xX1xXdxX7cxX30xX3xX5xX10fxX20xXa4xX3xXexXd4xXbexX20xX3xX20xX1xXdxX7cxX30xX3xX7xX24bxX20xX3xX76xX1xX112xX30xXecxX0xX58xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX14xX3cxX6axX31xXaxX12xX297xX2d5xXdxX3xX20xX21xX1xXf5xX3xX7xXf8xX3xX20xX1xX24bxX20xX3xX6axX24bxX20xX3xXcxX1xX6xX20xX1xX3xX67xX3cxX6xXa4xX3xX4xX1xX368xX3xX170xX78xX4xX3xX1bxX54xX20xX21xX3xX18cxXaf7xXdxX3xX1bxX8cxX3xX5xX24bxX30xX3xXd4x153f5xXdxX3xX4xX1xX368xX3xX25xX2d5xXdxX3xX1bxX284xX4a7xX4xX3xX1bxX322xX20xX21xX3xX4xX1xX30xX20xX21xX3xX7xX24bxX20xX3xX76xX1xX112xX30xX3xX7bxX2d5xXdxX3xX25xX54xXexX3xX5xX3cxX3dxXexX3xX4xX29xX4xX3xX21xXdxX46xX20xX21xX3xX4xX6xX3xX21xX3dxX3cxX3xX4xX54xXdxX3xX4xX2e4xX6xX3xX20xX7cxX20xX3xX24bxX25xX3xX20xX1xX3dxX4xX3xX4xX29xX4xX1xX3xX25xX3dxX20xX21xX3xX297xXdxXf5xXexX3xX6dxX6xX25xXecxX0xX58xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX14xX3cxX6axX31xXaxX12xX13xX67xX29xXexX3xX5xXdxX7bxX10xX3xXaf7xX3xX1bxX54xX3xXexX30xX6a5xXdxX3xX20xX15xX31xX3xX5xX15xX3xX25xX54xXexX3xXexX1xX29xX4xX1xX3xXexX1xX322xX4xX3xX1bxX877xXdxX3xX7bxX2d5xXdxX3xX4xX1xX78xX20xX21xX3xXexX370xXdxXa4xX3xX4xX2dcxX3xXexX1xX268xX3xX4xX2dcxX3xX1bxX370xXdxX3xX4xX1xXb37xX3xX18cxX368xX3xXbxX1xX370xXa4xX3xX18cxX368xX3xX4xX1xXbexX20xX1xXa4xX3xX20xX1xX284xX20xX21xX3xX4xX1xX78xX20xX21xX3xXexX370xXdxX3xX7xXfbxX3xX1xX29xXexX3xX18cx146a5xX20xX21xX3xXexXd4xX29xXdxX3xXexXdxX25xX3xfa42xX20xX21xX284xX80xXdxX3xX5xX914xX20xX1xX3xX7bxX24xX20xX3xX1xX3cxX29x167a7xX3xX1bxX268xX3xXexXd4xXdxX3xX24bxX20xX3xX76xX1xX29xX20xX3xX21xXdxX105xX3xX1bxX8cxX3xX31xXbexX30xX3xXexX1xX284xX285xX20xX21xX3xX20xX1xX6fxX20xX21xX3xX18cxX15xXdxX3xX4xX6xX3xX1bxXdxX3xX4xX1fxX20xX21xX3xX5xX368xX4xX1xX3xX7xX88xX3xX6axX24bxX20xX3xXexX54xX4xXa4xX2cxX3xX20xX21xX1xXf5xX3xX7xXf8xX3xX4xX1xXdxX6xX3xX7xX509xXecxX58xXecxX0xX58xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX47bxX3cxX30xXd4xX4xX10xXaxX12xXcxX1xX10xX3cxX3xXcxXcxX36fxX297xX6dxX0xX58xXbxX12