Chú trọng nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên
baophutho.vn Hội nghị lần thứ Năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã ban hành Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 16/6/2022 (NQ) về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới, mở ra tầm nhìn, yêu cầu mới, dẫn lối, chỉ đường cho công tác xây dựng tổ chức cơ sở đảng, nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên.
ddd3x127f4x14501x177b4x13d78x131d4x10039x14629x1016exX7x131c9x171d7x152d9x10fe1x1195ax13672xX5x15d11xXax1016bx16084xX1x15b52xX3xXex1649dx148edxe9bex15945xX3xX1ax15beaxX1axX1bxX3xX4xX6xee3bxX3xX4xX1x10566xXexX3xX5x12b59x1302bxX1axX1bxX3x133fex1056cxXdxX3xX1axX1bx11cbaxX3xX31x1299exX1axX1bxX3xe087xXdx164fdxX1axX0xdec9xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx153f3xX10xX6x13074xXaxX12xX52xX32xXdxX3xX1axX1bxX1x13fcbxX3xX5x16762xX1axX3xXexX1x13f10xX3x111ecx1497ax13648xX3x13270xX6xX1axX3xX13xX1xX28xXbxX3xX1x15617xX1axX1xX3xXcxX18x157f7xX1axX1bxX3xX2cxe422xX1axX1bxX3x1129axX3axX1axX1bxX3x10529xX1x14fc2xX6xX3x120ebx169e3xX91xX91xX3xX31x11871xX3x11e0fxX6xX1axX3xX1xX77xX1axX1xX3xX69xX1bxX1xX5fxX3x158f7xX7dx11168x11249xXexX3xX7x14abdxX3x168f4xX2x16616xX69x1089dxX43xXcx16d97xX3xX1axX1bxX77xXa8xX3xX2x1522cxX43xXbexX43xXafx150faxXafxXafxX3xe5b3xX69xXb3x16eddxX3xX3ex12a7axX3xXexX6axX1axX1bxX3xX4xX2cx1197cxX1axX1bxX3xX4x13a5fxX1axX1bxX3xX4xXadxf98dxX3x1168bxX1exXa8xX3xX55xe107xX1axX1bxX3xXex151dexX3xX4xX1xX67xX4xX3xX4xX82xX3xX7x16f06xX3xX31xX3axX1axX1bxX3xX3exX77xX3xX1axX1exX1axX1bxX3xX4xX6xX24xX3xX4xX1xX28xXexX3xX5xX2cxX2dxX1axX1bxX3xX31xX32xXdxX3xX1axX1bxX37xX3xX31xX3axX1axX1bxX3xX3exXdxX40xX1axX3xXexX18xX24xX1axX1bxX3xX1bxXdxX6xXdxX3xX31xX24xfbd5xX1axX3xX6bx12b0bxXdxXe1xX3xX6bxXf8xX3xX18xX6xX3xXexX62xX6bxX3xX1axX1x1016dxX1axXe1xX3xXa8xX40xX7dxX3xX4xX62xX7dxX3xX6bxX139xXdxXe1xX3xX55x11f73xX1axX3xX5xXadxXdxXe1xX3xX4xX1x1450bxX3xX31xX2cxXd6xX1axX1bxX3xX4xX1xX24xX3xX4x14bdcxX1axX1bxX3xXex13552xX4xX3xXe3xX1exXa8xX3xX55xXe8xX1axX1bxX3xXexXedxX3xX4xX1xX67xX4xX3xX4xX82xX3xX7xXf8xX3xX31xX3axX1axX1bxXe1xX3xX1axX1exX1axX1bxX3xX4xX6xX24xX3xX4xX1xX28xXexX3xX5xX2cxX2dxX1axX1bxX3xX31xX32xXdxX3xX1axX1bxX37xX3xX31xX3axX1axX1bxX3xX3exXdxX40xX1axe10bxX0xX43xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6dxX24xX55xXa8xXaxX12xX13xX8dxX3xXexX1x1411axX3xX8bxX1x14eb6xX1axX1bxX3xX31xX5fxX1axX1xXe1xX3xX31xX1exXa8xX3xX5xX77xX3xX3exX6axX1axX3xX8bxXdxec0exX1axX3xXa6xX7dxX6xX1axX3xXexX18xX19xX1axX1bxX3xX6bxX77xX3xX6bx163a2xXdxX3xX4xX28xXbxX3xXdbxXa8xXe1xX3xXexXedxX3xX4xX1xX67xX4xX3xX31xX3axX1axX1bxX3xX3exX77xX3xXex14822xX1axX1bxX3xX4xX177xX1axX3xX98xX32xXe1xX3xX31xX3axX1axX1bxX3xX3exXdxX40xX1axX3xXbxX1xX3axXdxX3xXexX1xedc4xX6bxX3xXexX1xX28xX7dxX3xX7xX1exX7dxX3xXexXdxX1axX1xX3xXexX1xX62xX1axX3xX69xX1bxX1xX5fxX3xXa6xX7dxXa8xXa9xXexXe1xX3xX4xX24xXdxX3xX31xX8dxX3xX5xX77xX3x16511xX4xX23dxX6bxX3xX1axX6xX1axX1bx102c9xX3xX31xX1d7xX3xXexX18xXdxX1d7xX1axX3xX8bxX1xX6xXdxX3xXexX1xXe8xX4xX3xX1xXdxX1f2xX1axX3xX1xXdxX1f2xX7dxX3xXa6xX7dxX3axX3xXexX18xX24xX1axX1bxX3xXexX1xXe8xX4xX3xXexXa9xX1bcxX0xX43xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6dxX24xX55xXa8xXaxX12xXcxX1xXe8xX4xX3xXexXdx135f5xX1axX3xX31xX96xX3xX4xX1xX67xX1axX1bxX3xX6bxXdxX1axX1xXe1xX3xXexX1xX10xX24xX3xX55x15edaxX1axX1bxX3xX4xX1xX3axXa8xX3xX4xXdbxX6xX3xX4xX177xX4xX1xX3xX6bxX135xX1axX1bxXe1xX3xX31xX32xXdxX3xX1axX1bxX37xX3xX31xX3axX1axX1bxX3xX3exXdxX40xX1axX3xX8bxX1xX172xX1axX1bxX3xX1axX1bxX220xX1axX1bxX3xXbxX1xX177xXexX3xXexX18xXdxX1d7xX1axXe1xX3xXexX220xX3xX6bxX32xXexX3xX1axX1bxX77xX1axX3xX31xX3axX1axX1bxX3xX3exXdxX40xX1axX3xX1axX6axX6bxX3xX2x1296cx15871x134c3xXe1xX3xX31xXa9xX1axX3xX1axX6xXa8xX3xX86xX3axX1axX1bxX3xXexX6xX3xX31xX96xX3xX4xX8dxX3xX1xX82xX1axX3xX1axX6axX6bxX3xXexX18xXdxX1f2xX7dxX3xX31xX3axX1axX1bxX3xX3exXdxX40xX1axX1bcxX3xXcxX7dxXa8xX3xX1axX1xXdxX40xX1axXe1xX3xXexX1xX10xX24xX3x12cffxX3xX8bxXdxXa9xX1axX3xX4xXdbxX6xX3xX1axX1xXdxXcdxX7dxX3xX4xX1xX7dxXa8xX40xX1axX3xX1bxXdxX6xXe1xX3xX86xX3axX1axX1bxX3xX269xX31xX172xX1axX1bxX272xX3xX1axX1xX2cxX1axX1bxX3xX4xX1xX2cxX6xX3xXexX1xXe8xX4xX3xX7xXe8xX3xX269xX6bxX135xX1axX1xX272xX3xXexX24xX77xX1axX3xX55xXdxX1f2xX1axX3xX98xXf8xXdxX3xX4xX8dxX3xX8bxX1xX172xX1axX1bxX3x12decxXexX3xX1axX1bxX2cxXd6xXdxX3xX8bxX1xXdxX3xX31xX67xX1axX1bxX3xXexX18xX24xX1axX1bxX3xX1xX77xX1axX1bxX3xX1axX1bxX37xX3xX4xXdbxX6xX3xX86xX3axX1axX1bxX3xX5xX135xXdxX3xX8bxX1xX172xX1axX1bxX3xXexXdxXa9xXbxX3xXex17303xX4xX3xXexX7dxX3xX55xX2cxe889xX1axX1bxXe1xX3xX18x15710xX1axX3xX5xX7dxXa8xX1f2xX1axXe1xX3xXexX1xXdxXa9xX7dxX3xX98xX3axX1axX3xX5x10843xX1axX1xXe1xX3xX8bxX1xX172xX1axX1bxX3xX1bxX2cxX82xX1axX1bxX3xX6bxX15bxX7dxXe1xX3xXexX1x10f51xX6bxX3xX4xX1xX3d2xX3xX7xX7dxXa8xX3xXexX1xX24xX177xXdxX3xX3exXcdxX3xXexX2cxX3xXexX2cxXf8xX1axX1bxX3xX4xX1xX3d2xX1axX1xX3xXexX18xX5fxXe1xX3xX31xX135xX24xX3xX31xX67xX4xXe1xX3xX5xXadxXdxX3xX7xXadxX1axX1bxXe1xX3xXexX1xX6xX6bxX3xX1axX1xX37xX1axX1bxXe1xX3xX3exXdxX3xXbxX1xX135xX6bxX3xXbxX1xX177xXbxX3xX5xX7dxX447xXexX1bcxX3xXcxX18xX24xX1axX1bxX3xX4xX172xX1axX1bxX3xXexX177xX4xX3xXbxX1xX177xXexX3xXexX18xXdxX1d7xX1axX3xX31xX3axX1axX1bxXe1xX3xX4xX8dxX3xX1axX1x10571xX1axX1bxX3xXexXedxX3xX4xX1xX67xX4xX3xX4xX82xX3xX7xXf8xX3xX31xX3axX1axX1bxX3xX4xX1xX165xX3xX6bxX139xXdxX3xXa6xX7dxX6xX1axX3xXexX1exX6bxX3xX1xX24xX77xX1axX3xXexX1xX77xX1axX1xX3xX4xX1xX165xX3xXexXdxX40xX7dxX3xX3exXcdxX3xX7xXadxX3xX5xX2cxX2dxX1axX1bxX3xX6bxX77xX3xX4xX1xX2cxX6xX3xXexX1xXe8xX4xX3xX7xXe8xX3xXa6xX7dxX6xX1axX3xXexX1exX6bxX3xX31xXa9xX1axX3xX4xX1xX28xXexX3xX5xX2cxX2dxX1axX1bxX3xX1axX40xX1axX3xX31xX1d7xX3xX5xX19xXexX3xX1axX1xX4c6xX1axX1bxX3xX1axX1bxX2cxXd6xXdxX3xX8bxX1xX172xX1axX1bxX3xX31xXdbxX3xXexXdxX40xX7dxX3xX4xX1xX7dxX23dxX1axXe1xX3xX6bxXd6xX3xX1axX1xX135xXexX3xX3exXcdxX3xX5xX378xX3xXexX2cxXf8xX1axX1bxXe1xX3xXexX1xX447xX6bxX3xX4xX1xX3d2xX3xX4xX3axX3xX1axX1xX4c6xX1axX1bxX3xX8bx116bdxX3xX4xX82xX3xX1xX32xXdxX3xX3exX77xX24xX3xX1xX77xX1axX1bxX3xX1axX1bxX37xX3xX4xXdbxX6xX3xX86xX3axX1axX1bxX1bcxX1bcxX1bcxX0xX43xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6dxX24xX55xXa8xXaxX12x12a59xX149xX3xX3exX447xXa8xXe1xX3xX18xXdxX40xX1axX1bxX3xX3exX139xXdxX3xXa8xX40xX7dxX3xX4xX62xX7dxX3xX98xX67xX4xX3xXexX1xXdxXa9xXexX3xXbxX1xX3axXdxX3xX4xX1xX15xX3xXexX18xX19xX1axX1bxX3xX1axX1exX1axX1bxX3xX4xX6xX24xX3xX4xX1xX28xXexX3xX5xX2cxX2dxX1axX1bxX3xX31xX32xXdxX3xX1axX1bxX37xX3xX31xX3axX1axX1bxX3xX3exXdxX40xX1axXe1xX3xX69xXb3xX3xX4xX1xX165xX3xX18x123fcxX3xX5xX77xX3xX55xX24xX3xX6bxX32xXexX3xX98xX32xX3xXbxX1xX447xX1axX3xX31xX3axX1axX1bxX3xX3exXdxX40xX1axX3xX1axX6axX1axX1bxX3xX5xXe8xX4xXe1xX3xXexX18xX149xX1axX1xX3xX31xX32xXe1xX3xXexX18xX177xX4xX1xX3xX1axX1xXdxX1f2xX6bxX3xX4xX1xX2cxX6xX3xX31xX177xXbxX3xX67xX1axX1bxX3xXa8xX40xX7dxX3xX4xX62xX7dxX3xX1axX1xXdxX1f2xX6bxX3xX3exX40cxX3xXexX18xX24xX1axX1bxX3xXexX149xX1axX1xX3xX1xX149xX1axX1xX3xX6bxX139xXdx1265axX3xXbxX1xX6xXdxX3xX1axX1xX135xXexX3xX5xX378xX3xXexX2cxXf8xX1axX1bxX3xX4xX177xX4xX1xX3xX6bxX135xX1axX1bxXe1xX3xXexX1xXdxXa9xX7dxX3xX98xX3axX1axX3xX5xX42fxX1axX1xX3xX4xX1xX3d2xX1axX1xX3xXexX18xX5fxXe1xX3xX31xX28xX7dxX3xXexX18xX6xX1axX1xX3xXexXe8xX3xXbxX1xX40xX3xX98xX149xX1axX1xX3xX3exX77xX3xXbxX1xX40xX3xX98xX149xX1axX1xX3xXa8xXa9xX7dxX691xX3xXexXdxX1axX1xX3xXexX1xX62xX1axX3xXexX18xX177xX4xX1xX3xX1axX1xXdxX1f2xX6bxXe1xX3xX378xX3xX4xX1xX3d2xX3xXbxX1xX28xX1axX3xX31xX28xX7dxX3xX1bxXdxX3axX6bxX3xX7xX15xXexX691xX3xX4xX1xX2cxX6xX3xX1bxX2cxX82xX1axX1bxX3xX6bxX15bxX7dxXe1xX3xX7xXadxX1axX1bxX3xXexX1xXe8xX4xX3xX55xX40cxX1axX1bxX691xX3xX7xX7dxXa8xX3xXexX1xX24xX177xXdxXe1xX3xX269xXexXe8xX3xX55xXdxX2bfxX1axX3xX98xXdxXa9xX1axX272xXe1xX3xX269xXexXe8xX3xX4xX1xX7dxXa8xX1d7xX1axX3xX1xX24xX177xX272xXe1xX3xX3exXdxX3xXbxX1xX135xX6bxX3xX1axX1bxX7dxXa8xX40xX1axX3xXex137a7xX4xXe1xX3xX8bx10f21xX3xX5xX7dxX447xXexX3xX31xX3axX1axX1bxXe1xX3xX3exXdxX3xXbxX1xX135xX6bxX3xXbxX1xX177xXbxX3xX5xX7dxX447xXexX1bcxX3xX69xX1xX447xX1axX3xXexX1xX67xX4xX3xX3exXcdxX3xX86xX3axX1axX1bxXe1xX3xX31xX32xX1axX1bxX3xX4xX82xX3xXbxX1xX28xX1axX3xX31xX28xX7dxX3xX3exX77xX24xX3xX86xX3axX1axX1bxX3xX4xXdbxX6xX3xX8bxX1xX172xX1axX1bxX3xX3d2xXexX3xX31xX3axX1axX1bxX3xX3exXdxX40xX1axX3xX4xX1xX2cxX6xX3xX31xX15xX1axX1bxXe1xX3xX8bxX1xX172xX1axX1bxX3xXexX18xX24xX1axX1bxX3xX7xX177xX1axX1bxX1bcxX3xX13xX82xX3xX4xX28xX7dxX3xX31xX3axX1axX1bxX3xX3exXdxX40xX1axX3xX4xX1xX2cxX6xX3xX1xX2dxXbxX3xX5xX378xX691xX3xXexX165xX3xX5xX1f2xX3xX31xX3axX1axX1bxX3xX3exXdxX40xX1axX3xXexX18xX58axX3xX4xX1xX2cxX6xX3xXexX2cxX82xX1axX1bxX3xXe3xX67xX1axX1bxX3xX3exX139xXdxX3xXexXdxXcdxX6bxX3xX1axX6axX1axX1bxX1bcxX1bcxX1bcxX0xX43xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6dxX24xX55xXa8xXaxX12xXcxX220xX3xXexX1xXe8xX4xX3xXexX18xX135xX1axX1bxX3xXexX18xX40xX1axXe1xX3xX3exXcdxX3xXexXedxX1axX1bxX3xXexX1xX1d7xXe1xX3xX6bxX204xXdxX3xX4xX28xXbxX3xXdbxXa8xXe1xX3xXexXedxX3xX4xX1xX67xX4xX3xX31xX3axX1axX1bxX3xXbxX1xX3axXdxX3xXexX447xXbxX3xXexX18xX7dxX1axX1bxX3xX5xX96xX1axX1xX3xX31xX135xX24xXe1xX3xX4xX1xX165xX3xX31xX135xX24xXe1xX3xX5xX77xX6bxX3xXexXadxXexX3xX4xX172xX1axX1bxX3xXexX177xX4xX3xX1axX1exX1axX1bxX3xX4xX6xX24xX3xX4xX1xX28xXexX3xX5xX2cxX2dxX1axX1bxX3xX31xX32xXdxX3xX1axX1bxX37xX3xX31xX3axX1axX1bxX3xX3exXdxX40xX1axX691xX3xX4xX1xX15xX3xXexX18xX19xX1axX1bxX3xX31xXedxXdxX3xX6bxX139xXdxXe1xX3xXexX6axX1axX1bxX3xX4xX2cxXd6xX1axX1bxX3xX4xX172xX1axX1bxX3xXexX177xX4xX3xX1bxXdxX177xX24xX3xX55xX40cxX4xX3xX4xX1xX3d2xX1axX1xX3xXexX18xX5fxXe1xX3xXexX2cxX3xXexX2cxXf8xX1axX1bxXe1xX3xX18xX41axX1axX3xX5xX7dxXa8xX1f2xX1axXe1xX3xX1axX1exX1axX1bxX3xX4xX6xX24xX3xX98xX3axX1axX3xX5xX42fxX1axX1xX3xX4xX1xX3d2xX1axX1xX3xXexX18xX5fxX3xX4xX1xX24xX3xX31xX3axX1axX1bxX3xX3exXdxX40xX1axX691xX3xXexX6axX1axX1bxX3xX4xX2cxXd6xX1axX1bxX3xX4xX172xX1axX1bxX3xXexX177xX4xX3xXa6xX7dxX3axX1axX3xX5xX378xX3xX31xX3axX1axX1bxX3xX3exXdxX40xX1axXe1xX3xX8bxX5fxXbxX3xXexX1xXd6xXdxX3xX18xX77xX3xX7xX24xX177xXexXe1xX3xX7xX77xX1axX1bxX3xX5xX19xX4xXe1xX3xX31xX2cxX6xX3xX18xX6xX3xX8bxX1xea68xXdxX3xX86xX3axX1axX1bxX3xX1axX1xX4c6xX1axX1bxX3xX31xX3axX1axX1bxX3xX3exXdxX40xX1axX3xX8bxX1xX172xX1axX1bxX3xX31xXdbxX3xXexX2cxX3xX4xX177xX4xX1xX691xX3xX31xX23dxXa8xX3xX6bxX135xX1axX1xX3xX3exX77xX3xX1axX1exX1axX1bxX3xX4xX6xX24xX3xX4xX1xX28xXexX3xX5xX2cxX2dxX1axX1bxX3xX4xX172xX1axX1bxX3xXexX177xX4xX3xX8bxXa9xXexX3xX1axX135xXbxX3xX31xX3axX1axX1bxX3xX3exXdxX40xX1axX1bcxX3xX5c0xXcdxX3xX4xX40cxX3xXexX1xX1d7xXe1xX3xXexX7dxXa8xX1f2xXexX3xX31xXadxXdxX3xX8bxX1xX172xX1axX1bxX3xX31xX2cxX2dxX4xX3xX98xX7dxX172xX1axX1bxX3xX5xX9c6xX1axX1bxX3xX4xX172xX1axX1bxX3xXexX177xX4xX3xX1bxXdxX177xX24xX3xX55xX40cxX4xX3xX4xX1xX3d2xX1axX1xX3xXexX18xX5fxXe1xX3xXexX2cxX3xXexX2cxXf8xX1axX1bxXe1xX3xXbxX1xX3axXdxX3xX1axX77exX6bxX3xX4xX1xX77exX4xX3xX55xXdxX2bfxX1axX3xX98xXdxXa9xX1axX3xXexX2cxX3xXexX2cxXf8xX1axX1bxX3xX4xX1xX3d2xX1axX1xX3xXexX18xX5fxXe1xX3xX31xX135xX24xX3xX31xX67xX4xXe1xX3xX5xXadxXdxX3xX7xXadxX1axX1bxX3xX4xXdbxX6xX3xX31xX3axX1axX1bxX3xX3exXdxX40xX1axX691xX3xX5xX77xX6bxX3xXexXadxXexX3xX4xX172xX1axX1bxX3xXexX177xX4xX3xXa6xX7dxX3axX1axX3xX5xX378xXe1xX3xX8bxXdxX1d7xX6bxX3xXexX18xX6xXe1xX3xX1bxXdxX177xX6bxX3xX7xX177xXexX3xX31xX3axX1axX1bxX3xX3exXdxX40xX1axXe1xX3xX3exXdxX1f2xX4xX3xX4xX1xX7dxXa8xX1d7xX1axX3xX7xXdxX1axX1xX3xX1xX24xX135xXexX3xX31xX3axX1axX1bxXe1xX3xXe3x14328xXexX3xX6bxXdxX2bfxX1axX3xX7xXdxX1axX1xX3xX1xX24xX135xXexX3xX31xX3axX1axX1bxX691xX3xXexX1xX2cxXd6xX1axX1bxX3xXe3xX7dxXa8xX40xX1axX3xX18xX77xX3xX7xX24xX177xXexXe1xX3xX8bxXdxX40xX1axX3xXa6xX7dxXa8xXa9xXexX3xX7xX77xX1axX1bxX3xX5xX19xX4xXe1xX3xX31xX2cxX6xX3xX31xX3axX1axX1bxX3xX3exXdxX40xX1axX3xX8bxX1xX172xX1axX1bxX3xX31xXdbxX3xXexX2cxX3xX4xX177xX4xX1xX3xX18xX6xX3xX8bxX1xX9c6xXdxX3xX86xX3axX1axX1bxX691xX3xX8bxX1xX77exX4xX3xXbxX1xX40cxX4xX3xX4xX1xX24xX3xX31xX2cxX2dxX4xX3xX1axX1xX4c6xX1axX1bxX3xX98xXdxX1d7xX7dxX3xX1xXdxX1f2xX1axX3xX1axX1d7xX3xX1axX6xX1axX1bxXe1xX3xX1xX149xX1axX1xX3xXexX1xX67xX4xXe1xX3xX1ax12ebbxX1axX1bxX3xX3exXcdxX3xXexX1xX77xX1axX1xX3xXexX3d2xX4xX1xX3xXexX18xX24xX1axX1bxX3xX31xX177xX1axX1xX3xX1bxXdxX177xXe1xX3xXe3xXa9xXbxX3xX5xX24xX135xXdxX3xX4xX1xX28xXexX3xX5xX2cxX2dxX1axX1bxX3xXexXedxX3xX4xX1xX67xX4xX3xX4xX82xX3xX7xXf8xX3xX31xX3axX1axX1bxXe1xX3xX31xX3axX1axX1bxX3xX3exXdxX40xX1axX1bcxX0xX43xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6dxX24xX55xXa8xXaxX12xX13x14dd8xX1axX1bxX3xX3exX139xXdxX3xX31xX8dxXe1xX3xX4xX1xX15xX3xXexX18xX19xX1axX1bxX3xX4xX172xX1axX1bxX3xXexX177xX4xX3xXbxX1xX177xXexX3xXexX18xXdxX1d7xX1axX3xX31xX3axX1axX1bxX3xX3exXdxX40xX1axXe1xX3xX31xX3axX6bxX3xX98xX3axX24xX3xX4xX1xX28xXexX3xX5xX2cxX2dxX1axX1bxXe1xX3xX8bxX1xX172xX1axX1bxX3xX4xX1xX135xXa8xX3xXexX1xX10xX24xX3xX7xXadxX3xX5xX2cxX2dxX1axX1bxX691xX3xXa6xX7dxX6xX1axX3xXexX1exX6bxX3xXbxX1xX177xXexX3xXexX18xXdxX1d7xX1axX3xX31xX3axX1axX1bxX3xX3exXdxX40xX1axX3xXexX18xX24xX1axX1bxX3xX31xX24xX77xX1axX3xX3exXdxX40xX1axX3xXexX1xX6xX1axX1xX3xX1axXdxX40xX1axXe1xX3xX4xX172xX1axX1bxX3xX31xX24xX77xX1axXe1xX3xX1xX32xXdxX3xX3exXdxX40xX1axX3xX2cxX7dxX3xXexX15xXe1xX3xXa6xX7dxX62xX1axX3xX4xX1xX15xX1axX1bxX3xXexXdxX40xX7dxX3xX98xXdxX1d7xX7dxXe1xX3xX1axX1xX28xXexX3xX5xX77xX3xXf8xX3xX31xX5fxX6xX3xX98xX77xX1axX3xX8bxX1xX8dxX3xX8bxX1xX6axX1axXe1xX3xX6bxXdxXcdxX1axX3xX1axX15xXdxXe1xX3xX98xXdxX40xX1axX3xX1bxXdxX139xXdxXe1xX3xX1xX3axXdxX3xX31xX3axX24xXe1xX3xX8bxX1xX7dxX3xX3exXe8xX4xX3xX8bxXdxX1axX1xX3xXexXa9xX3xX1axX1bxX24xX77xXdxX3xX1axX1xX77xX3xX1axX2cxX139xX4xXe1xX3xX3exXc32xX1axX1bxX3xX31x152a7xX1axX1bxX3xX98xX77xX24xX3xX55xX1exX1axX3xXexX32xX4xX3xXexX1xXdxX1d7xX7dxX3xX7xXadxX691xX3xXa6xX7dxX6xX1axX3xXexX1exX6bxX3xX1bxXdxX177xX24xX3xX55xX40cxX4xX3xX5xX378xX3xXexX2cxXf8xX1axX1bxX3xX4xX177xX4xX1xX3xX6bxX135xX1axX1bxX3xX3exX77xX3xX18xX41axX1axX3xX5xX7dxXa8xX1f2xX1axXe1xX3xXexX1x17387xX3xXexX1xX177xX4xX1xX3xX31xXadxXdxX3xX3exX139xXdxX3xXa6xX7dxX62xX1axX3xX4xX1xX15xX1axX1bxX3xXbxX1xX28xX1axX3xX31xX28xX7dxX3xX3exX77xX24xX3xX86xX3axX1axX1bxXe1xX3xX1axX1exX1axX1bxX3xX4xX6xX24xX3xX4xX1xX28xXexX3xX5xX2cxX2dxX1axX1bxX3xX31xX3axX1axX1bxX3xX3exXdxX40xX1axX3xX6bxX139xXdx159b0xX3x1099cxX204xXdxX3xX4xX177xX1axX3xX98xX32xXe1xX3xX31xX3axX1axX1bxX3xX3exXdxX40xX1axX3xXbxX1xX3axXdxX3xXexX1xX28xX7dxX3xX7xX7dxXadxXexX3xXa6xX7dxX6xX1axX3xX31xXdxX1d7xX6bxX3xX4xXdbxX6xX3xX86xX3axX1axX1bxXe1xX3xX8bxX1xX172xX1axX1bxX3xX1axX1bxX220xX1axX1bxX3xX1axX204xX3xX5xXe8xX4xX3xXbxX1xX28xX1axX3xX31xX28xX7dxXe1xX3xXexXe8xX3xX378xX3xXexX1xX67xX4xX3xX1xX19xX4xX3xXexX447xXbxXe1xX3xX18xX41axX1axX3xX5xX7dxXa8xX1f2xX1axX3xX1axX1xX1exX1axX3xX4xX177xX4xX1xXe1xX3xX31xX135xX24xX3xX31xX67xX4xXe1xX3xXbxX1xX24xX1axX1bxX3xX4xX177xX4xX1xX691xX3xX1axX1exX1axX1bxX3xX4xX6xX24xX3xX98xX3axX1axX3xX5xX42fxX1axX1xX3xX4xX1xX3d2xX1axX1xX3xXexX18xX5fxXe1xX3xXexXdxX40xX1axX3xXbxX1xX24xX1axX1bxXe1xX3xX1bxX2cxX82xX1axX1bxX3xX6bxX15bxX7dxXe1xX3xXexX1xXe8xX4xX3xX1xXdxX1f2xX1axX3xX1axX1bxX1xXdxX40xX6bxX3xX4xX177xX4xX3xX1axX1bxX7dxXa8xX40xX1axX3xXexX77exX4xXe1xX3xXa6xX7dxXa8xX3xX31xX5fxX1axX1xX3xX4xXdbxX6xX3xX86xX3axX1axX1bxX3xX3exX77xX3xX5xXd6xXdxX3xXexX1xXcdxX3xXexX1xXdxX40xX1axX1bxX3xX5xXdxX40xX1axX1bxX3xX8bxX1xXdxX3xX3exX77xX24xX3xX86xX3axX1axX1bxX691xX3xXexX6axX1axX1bxX3xX4xX2cxXd6xX1axX1bxX3xX6bxXadxXdxX3xXa6xX7dxX6xX1axX3xX1xX1f2xX3xX1bxX77exX1axX3xX98xX8dxX3xX6bxX447xXexX3xXexX1xXdxXa9xXexX3xX3exX139xXdxX3xX1axX1xX1exX1axX3xX55xX1exX1axXe1xX3xX4xX1xX5fxX7dxX3xX7xXe8xX3xX1bxXdxX177xX6bxX3xX7xX177xXexX3xX4xXdbxX6xX3xX1axX1xX1exX1axX3xX55xX1exX1axX1bcxX1bcxX1bcxX0xX43xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx156daxX7dxXexX1xX24xX18xXaxX12xX52xX24xX77xX1axX1bxX3xXf85xX1axX1xX0xX43xXbxX12
Hoàng Anh