Lịch tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2022-2023
baophutho.vn Lịch tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2022-2023.
8d1fxe5f5xfa2fx11364x11206x13e45x11678xe5c5x8f64xX7xefcaxd79ax9b32xfdedxbed8xa021xX5xd08exXax1236ex9d81xb92axX4xX1xX3xXexf0b6xd741x12362x136e5xX3xX7xXdxX1cxX1xX3x1443bx9d75x10a5cxX3xX5x9d8dxXbxX3xX2x12f56xX3xXcx9c4cx10d8exXcxX3xX1cx1397cx9ff7xX3xX1xbe60xX4xX3x13d82xX2cxX3bxX3bx12126xX3bxX2cxX3bx8f65xX0xbb2fxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxaec0xX25xc15bxX1axXaxX12xX0xXdxX35x12cd8xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX56xXexX1xX19xX35xbabaxX3xX56xX1xXdxX56xX10xX3xXdxc065xX10xX1cxXexX10xeabbxXaxX3xX7xXexX1axX5xX10xX9xXax12bc9xXdxX56xXexX1x112e9xX3x13527xa359xX2cxXbxb336x139a8xX3xX1xX10xXdxX5dxX1xXexX88xX3xX8bxX2xX2cxXbxX8exX8fxXaxX3xX7xX79xX4xX9xXaxX45xX45xXdxc258xX6bxX6xX25xXbxX1xX19xXexX1xX25xXa9xX23xX1cxX45xX1cxX10xX83xX7xX45xX3bxX3bxX3bxX43xX45xX2xX2xX2xX56x106c2xX2xX8bxX8bx98fdxX43xX2xXexXc5xX2cxX43x9794xX5x13f28xX3fxXexX1xXdxX3fxX5xX25xXbxX3fxX2xX2cxX3fxX3bxX2cxX3bxX2xX2xXa9xad50xXbxX5dxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX4xX1xX3xXexX19xX1axX1bxX1cxX3xX7xXdxX1cxX1xX3xX23xX24xX25xX3xX5xX28xXbxX3xX2xX2cxX3xXcxX2fxX30xXcxX3xX1cxX34xX35xX3xX1xX38xX4xX3xX3bxX2cxX3bxX3bxX3fxX3bxX2cxX3bxX43xXaxX3xX83xXdxX56xXexX1xX9xXaxX8axX8bxX2cxXaxX3xX1xX10xXdxX5dxX1xXexX9xXaxX8bxX2xX2cxXaxX3xX45xX12xX0xX45xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2fxX10xX6xX56xXaxX12xX13xX14xX4xX1xX3xXexX19xX1axX1bxX1cxX3xX7xXdxX1cxX1xX3xX23xX24xX25xX3xX5xX28xXbxX3xX2xX2cxX3xXcxX2fxX30xXcxX3xX1cxX34xX35xX3xX1xX38xX4xX3xX3bxX2cxX3bxX3bxX3fxX3bxX2cxX3bxX43xXa9xX0xX45xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX54xX25xX56xX1axXaxX12xX0xXdxX35xX5dxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX74xX10xX1cxXexX10xX79xXaxX3xX7xXexX1axX5xX10xX9xXaxX83xXdxX56xXexX1xX88xX3xX2xX2cxX2cxX2cxXbxX8exX8fxX3xX1xX10xXdxX5dxX1xXexX88xX3xX3bxX8axX2cxXd2xXbxX8exX8fxXaxX3xX7xX79xX4xX9xXaxX45xX45xXdxXa9xX6bxX6xX25xXbxX1xX19xXexX1xX25xXa9xX23xX1cxX45xX1cxX10xX83xX7xX45xX3bxX3bxX3bxX43xX45xX2xX2xX2xX56xX8bxX2xX8bxX3bxXc9xX2xXd0xXexX43xX2cxX2cxX8axX5xX8bxX3fxXexX1xXdxX3fxX5xX25xXbxX3fxX2xX2cxX3fxX3bxX2cxX3bxX3bxX3fxX25xc134xXa9xXe5xXbxX5dxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX4xX1xX3xXexX19xX1axX1bxX1cxX3xX7xXdxX1cxX1xX3xX23xX24xX25xX3xX5xX28xXbxX3xX2xX2cxX3xXcxX2fxX30xXcxX3xX1cxX34xX35xX3xX1xX38xX4xX3xX3bxX2cxX3bxX3bxX3fxX3bxX2cxX3bxX43xXaxX3xX83xXdxX56xXexX1xX9xXaxX2xX2cxX2cxX2cxXaxX3xX1xX10xXdxX5dxX1xXexX9xXaxX3bxX8axX2cxXd2xXaxX3xX45xX12xX0xX45xXbxX12