Chuyển dịch cơ cấu kinh tế ở Xuân Đài
baophutho.vn Xã Xuân Đài, huyện Tân Sơn có tổng diện tích tự nhiên lên tới gần 6.570ha, chủ yếu là đất lâm nghiệp, dân số trên 6.000 người, chiếm 88% là đồng bào dân tộc thiểu số. Những năm qua, xã đã đẩy mạnh sản xuất hàng hoá trên cơ sở chuyển dịch cơ cấu kinh tế, chuyển đổi cây trồng, vật nuôi phù hợp, kết hợp với huy động tốt các nguồn lực hỗ trợ đầu tư của Nhà nước để xây dựng kết cấu hạ tầng, thúc đẩy giao lưu thương mại, tạo nền tảng vững xây dựng nông thôn mới (NTM).
a99ex11e56x115c9x109d8xbcd2x14a74x127c4x11393x132f5xX7xd515x1212dxb498xf969x163b5x12997xX5x11252xXax12bf9x106dexX1x10243xdf43x14d06x137fexX3x136c3xaa5dxX4xX1xX3xX4x17d06xX3xX4x10fd2xX15xX3x14b90xXdxX18xX1xX3xXexcd6exX3x13196xX3xd201xX15x14e4exX18xX3x1711bxdbefxXdxX0x15e40xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxec77xbfbbxX1axX16xXaxX12xX0xXdx14044x133c7xX3xX7x12199xX4xX9xXaxX39xX39xXdxc2fdxe805xX6xX49xXbxX1xX15xXexX1xX49xX5bx1068cxX18xX39xX18xX10xb4b3xX7xX39x16d66xX6exX2xX2xX39xX2xX2xX2xX1ax16146x1327ax1183ax1591axX2xX78xX78xXexX2xX79xe903xX6exX81xX81xX5xX2xX5bxba9axXbxX51xXaxX3xX39xX12xXcxf7d7xX3xX50x13becxX3xX1x15678xX18xX1xX3xX26xXdxX18xX1xX3xXexX2cxX3xXex1379cxX18xX51xX3xX1x17457xXbxX3xX18xX15xX93xXdxX3xXexX54xX32xX15xX3xX26xX2cxXexX3xX1xXa8xXbxX3xXexX54xd78dxX18xX51xX3xX54xX90xX18xX51xb4dcxX3xX51xXdxX6xX3x16910xX96xX18xX1xX3xX93xX18xX51xX3x14291xX1x152fbxX18xX51xX3x111d6xf64exX18xX3xcc56xX15xX23xXexXc7xX3xa9bdx136c7xX50xX3xXdcx17c72xXa8xX18xX51xXc7xX3xXe6xb20cxX3xX30xX15xX32xX18xX3xX35xX36xXdxX3xX4xXe7xX3xX18xX51xX15xXbfxX18xX3xXexX1xX15xX3xX18xX1xab6dxXbxX3xXexX54x13053xX18xX3xX2xX78xX78xX3xXexX54xXdx143cexX15xX3xXcdxXbfxX18xX51xX39xX18xXddxX50xX5bxX0xX39xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxe019xX10xX6xX1axXaxX12xX30xXf2xX3xX30xX15xX32xX18xX3xX35xX36xXdxXc7xX3xX1xX15xX16xX11bxX18xX3xXcxX32xX18xX3xXe0xX20xX18xX3xX4xXe7xX3xXexXa3xX18xX51xX3xX1axXdxX11bxX18xX3xXex149fcxX4xX1xX3xXexefb2xX3xX18xX1xXdxX111xX18xX3xX5xX111xX18xX3xXex14c09xXdxX3xX51x162c4xX18xX3x104e3xX5bxX7axef3bxX78xX1xX6xXc7xX3xX4xX1xc7e2xX3xX16xX2cxX15xX3xX5xX36xX3xXcdxX23xXexX3xX5xX32xX50xX3xX18xX51xX1xXdxX11bxXbxXc7xX3xX1axX32xX18xX3xX7x10bdbxX3xXexX54xX111xX18xX3xX17exX5bxX78xX78xX78xX3xX18xX51xXebxc41exXdxXc7xX3xX4xX1xXdxX2cxX50xX3xX79xX79xc580xX3xX5xX36xX3xXcdxXbfxX18xX51xX3xX5cxX36xX49xX3xX1axX32xX18xX3xXex13070xX4xX3xXexX1xXdxX17xX15xX3xX7xX1a7xX5bxX3x12f46xX1x1291exX18xX51xX3xX18xXddxX50xX3x149afxX15xX6xXc7xX3xXe6xXf2xX3xXcdxXf2xX3xXcdx17809xX16xX3xX50x1704fxX18xX1xX3xX7xcc1fxX18xX3xXe6xX15xX23xXexX3xX1xX36xX18xX51xX3xX1xX49x15aa4xX3xXexX54xX111xX18xX3xX4xX20xX3xX7xX2exX3xX4xX1xX15xX16xX17xX18xX3xX1axX1bxX4xX1xX3xX4xX20xX3xX4xX23xX15xX3xX26xXdxX18xX1xX3xXexX2cxXc7xX3xX4xX1xX15xX16xX17xX18xX3xXcdxXa3xXdxX3xX4xX32xX16xX3xXexX54xXbfxX18xX51xXc7xX3xX66xX10cxXexX3xX18xX15xX93xXdxX3xXbxX1xXd8xX3xX1xXa8xXbxXc7xX3xX26xX2cxXexX3xX1xXa8xXbxX3xX66xX177xXdxX3xX1xX15xX16xX3xXcdxX1d6xX18xX51xX3xXexX1a7xXexX3xX4xX211xX4xX3xX18xX51xX15xXbfxX18xX3xX5xX16axX4xX3xX1xdf9fxX3xXexX54xXa8xX3xXcdxX17bxX15xX3xXexXebxX3xX4xX189xX6xX3xX1e3xX1xX36xX3xX18xXebxX177xX4xX3xXcdxX17xX3xXe6xX32xX16xX3xX1axX16axX18xX51xX3xX26xX2cxXexX3xX4xX23xX15xX3xX1xX1fdxX3xXexX17bxX18xX51xXc7xX3xXexX1xcc5bxX4xX3xXcdxX1f9xX16xX3xX51xXdxX6xX49xX3xX5xXebxX15xX3xXexX1xXebxX20xX18xX51xX3xX50xX1fdxXdxXc7xX3xXexX1fdxX49xX3xX18xc188xX18xX3xXexX202xX18xX51xX3xX66xX1e5xX18xX51xX3xXe6xX32xX16xX3xX1axX16axX18xX51xX3xX18xX93xX18xX51xX3xXexX1xX93xX18xX3xX50xX177xXdxX3xc198xX1e3xXcx11864xefb8xX5bxX0xX39xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX48xX49xX1axX16xXaxX12x154d5xX18xX51xX3xX136xX36xX3xde70xXebxX20xX18xX51xX3xXcxX1xXdxX11bxX18x16b30xX3xXd6xX1xXe7xX3xX13xX1xX189xX3xXexX1bxX4xX1xX3xf324xX48xX1e3x145e4xX3xXe6xXf2xX3xX4xX1xX49xX3xX5cxXdxX2cxXex16b2fxX3xX35xX17xX3xXexX1xX6xX16xX3xXcdxXa3xXdxX3xXexX1xXe7xXdxX3xX1edxX15xX10xX18xX3xX4xX6xX18xX1xX3xXexX211xX4xX3xXexX54xX15xX16xX2e4xX18xX3xXexX1xX1a7xX18xX51xXc7xX3xX18xX1x16189xXc7xX3xX5x15277xXc7xX3xX26xX1xX93xX18xX51xX3xXexX10cxXbxX3xXexX54xX15xX18xX51xXc7xX3xX1xXdxX11bxX15xX3xX1edxX15xX202xX3xX26xXdxX18xX1xX3xXexX2cxX3xXexX1xX23xXbxXc7xX3xX35xX202xX18xX51xX3xX15x1168dxX3xX4xX1xX165xX18xX1xX3xX1edxX15xX16xX2e4xX18xX3xXe6xXf2xX3xXcdxXf2xX3xXe6xX32xX16xX3xX1axX16axX18xX51xX3xX26xX2cxX3xX1xX49xX1fdxX4xX1xXc7xX3xX1edxX15xX16xX3xX1xX49xX1fdxX4xX1xX3xX5xX1fdxXdxX3xX7xX202xX18xX3xXe6xX15xX23xXexX3xX66xX177xXdxX3xX4xX211xX4xX3xX50xce4exX4xX3xXexXdxX111xX15xX354xX3xXd6xX1xX211xXexX3xXexX54xXdxX17xX18xX3xX7xX202xX18xX3xXe6xX15xX23xXexX3xX18xX93xX18xX51xX3xX5xX32xX50xX3xX18xX51xX1xXdxX11bxXbxXc7xX3xXexX10cxXbxX3xXexX54xX15xX18xX51xX3xX4xX1xXddxX18xX3xX18xX15xX93xXdxX3xXcdxX1fdxXdxX3xX51xXdxX6xX3xX7xX2c3xX4xX3xXexX1xX10xX49xX3xX1xXebxX177xX18xX51xX3xX7xX202xX18xX3xXe6xX15xX23xXexX3xX1xX36xX18xX51xX3xX1xX49xX211xXc7xX3xXe6xX32xX16xX3xX1axX16axX18xX51xX3xX26xX2cxXexX3xX4xX23xX15xX3xX1xX1fdxX3xXexX17bxX18xX51xX3xXbxX1xX401xX4xX3xX66xX401xX3xX7xX202xX18xX3xXe6xX15xX23xXexX5bxX3xX35xXbfxX18xX51xX3xXexX1xX1b7xXdxX3xXexXdxX2cxX18xX3xX1xX36xX18xX1xX3xX18xX1xXdxX2e4xX15xX3xX51xXdxX202xXdxX3xXbxX1xX211xXbxX3xXcdxXbfxX18xX51xX3xX5cxX1d6xXc7xX3xX18xX1xXebxX3xXcdxXebxX6xX3xX4xX211xX4xX3xX51xXdxX1a7xX18xX51xX3xX5xX2c3xX6xX3xX5xX6xXdxXc7xX3xX18xX51xX93xX3xX5xX6xXdxXc7xX3xX5xX2c3xX6xX3xX4xX1xX23xXexX3xX5xXebxXa8xX18xX51xX3xX4xX6xX49xX3xX66xX36xX49xX3xXexX54xXbfxX18xX51xXc7xX3xX51xXdxX1e5xX3xX66xX1e5xX18xX51xX3xXcdxX36xX18xX3xXexX54xX32xX15xXc7xX3xXbxX1xX211xXexX3xXexX54xXdxX17xX18xX3xXcdxX36xX18xX3xX5cx159eexX3xX5xX6xXdxX3xX7xXdxX18xX1axXc7xX3xXcdxX36xX18xX3xX51xXdxX6xX3xX4xX17bxX50xXc7xX3xXcdxX1f9xX16xX3xX50xX1fdxX18xX1xX3xX4xX93xX18xX51xX3xXexX211xX4xX3xX26xX1xX15xX16xX2cxX18xX3xX18xX93xX18xX51xX3xX1xX28axX3xXexX54xXa8xX3xXbxX1xX211xXexX3xXexX54xXdxX17xX18xX3xX7xX202xX18xX3xXe6xX15xX23xXexe8daxX3xXexX10cxXbxX3xXexX54xX15xX18xX51xX3xXbxX1xX211xXexX3xXexX54xXdxX17xX18xX3xX4xX32xX16xX3xX18xX51xX15xX16xX111xX18xX3xX5xXdxX11bxX15xX3xX51xXdxX23xX16xXc7xX3xX4xX32xX16xX3xX4xX1xcb4axXc7xX3xX26xX2cxXexX3xX1xXa8xXbxX3xX66xX177xXdxX3xX4xX1xX2cxX3xX5cxXdxX2cxX18xX3xXcdxX17xX3xX18xX32xX18xX51xX3xX51xXdxX211xX3xXexX54xX1bxX3xX7xX202xX18xX3xXbxX1xX1f9xX50x178bfxX0xX39xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX48xX49xX1axX16xXaxX12xXdcxX177xXdxX3xXexXa3xX18xX51xX3xX1axXdxX11bxX18xX3xXexX165xX4xX1xX3xX51xXdxX10xX49xX3xX4xX23xX16xX3xX4xX202xX3xX18xXddxX50xX3xX51xX17bxX18xX3xX77xX78xX78xX1xX6xXc7xX3xX30xX15xX32xX18xX3xX35xX36xXdxX3xXcdxXf2xX3xXcdxXebxX6xX3xX5xX2c3xX6xX3xX5xX6xXdxXc7xX3xX5xX2c3xX6xX3xX4xX1xX23xXexX3xX5xXebxXa8xX18xX51xX3xX4xX6xX49xX3xX66xX36xX49xX3xX51xXdxX10xX49xX3xX4xX23xX16xX3xX2xX78xX78xX1c3xX3xX1axXdxX11bxX18xX3xXexX165xX4xX1xXc7xX3xX18xXddxX18xX51xX3xX7xX15xX23xXexX3xXcdxX1fdxXexX3xX7axX181xX3xXexX1fdxX39xX1xX6xX5bxX3xX13xXd8xX18xX51xX3xX66xX177xXdxX3xX4xX32xX16xX3xX5xX2c3xX6xXc7xX3xX4xX211xX4xX3xX51xXdxX1a7xX18xX51xX3xX18xX51xX93xX3xX5xX6xXdxX3xXcdxXebxX6xX3xX66xX36xX49xX3xXexX54xXbfxX18xX51xX3xXcdxX1fdxXdxX3xXexX54xX36xX3xX4xX1xX49xX3xX18xXddxX18xX51xX3xX7xX15xX23xXexX3xXcdxX1fdxXexX3xX77xX181xX3xXexX1fdxX39xX1xX6xXc7xX3xX18xX32xX18xX51xX3xXexXa3xX18xX51xX3xX7xX202xX18xX3xX5xXebxXa8xX18xX51xX3xX5xXebxX20xX18xX51xX3xXexX1xX16axX4xX3xX4xXe7xX3xX1xX1fdxXexX3xXcdxX1fdxXexX3xXexX54xX111xX18xX3xX6exX5bxX81xX78xX78xX3xXexX23xX18xX39xX18xXddxX50xXc7xX3xX66xX90xX6xX3xXcdxX202xX50xX3xX5cxX202xX49xX3xX6xX18xX3xX18xXdxX18xX1xX3xX5xXebxX20xX18xX51xX3xXexX1xX16axX4xXc7xX3xX66xX90xX6xX3xX51xXdxX2c3xXbxX3xX18xX51xXebxX1b7xXdxX3xX1axX32xX18xX3xXbxX1xX211xXexX3xXexX54xXdxX17xX18xX3xX4xX1xXddxX18xX3xX18xX15xX93xXdxX5bxX3xX13xXd8xX18xX51xX3xX66xX177xXdxX3xX4xX32xX16xX3xX5xX2c3xX6xXc7xX3xX4xX32xX16xX3xX18xX51xX93xXc7xX3xXe6xXf2xX3xXcdxcbc5xX4xX3xX5cxXdxX11bxXexX3xX4xX1xX2c3xX3xXexX54xe34axX18xX51xX3xXbxX1xX211xXexX3xXexX54xXdxX17xX18xX3xX4xX32xX16xX3xX5xX32xX50xX3xX18xX51xX1xXdxX11bxXbxX354xX3xc65bxX10xX49xX3xX5xX6xXdxX57bxX3xX4xX32xX16xX3xX18xX93xX18xX51xX3xX18xX51xX1xXdxX11bxXbxX354xX3xX13xX1xX5aexX57bxX3xX4xX32xX16xX3xXddxX18xX3xX1edxX15xX202xX354xX3xX48xXebxX2exXdxX3xX347xXdx1796dxX18xX5dexX3xXcxX90xX3xXexX54xX111xX18xX3xX17exX5bxX78xX78xX78xX1xX6xX3xX4xX32xX16xX3xX5xX32xX50xX3xX18xX51xX1xXdxX11bxXbxXc7xX3xX1xX20xX18xX3xX7axX6exX1xX6xX3xX4xX1xX5aexXc7xX3xX51xX17bxX18xX3xX5cxX1a7xX18xX3xX1xX6xX3xX5cxXebxX2exXdxX3xXcdxXf2xX3xXcdxXe7xX18xX51xX3xX51xXe7xXbxX3xXexX177xXdxX3xX77xX78xX1c3xX3xX18xX51xX15xXbfxX18xX3xXexX1xX15xX3xX4xX1xX49xX3xXcdxX1bxX6xX3xXbxX1xXebxX20xX18xX51xX5bxX0xX39xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX48xX49xX1axX16xXaxX12xX1e3xXddxX50xX3xX1edxX15xX6xXc7xX3xXexX54xXbfxX18xX51xX3xX50xX177xXdxX3xX54xX90xX18xX51xX3xXexX10cxXbxX3xXexX54xX15xX18xX51xX3xXcdxX1fdxXexX3xX2x11134xX17exXc7xX77xX1xX6xXc7xX3xX4xX1xX15xX16xX17xX18xX3xX1xX49xX211xX3xX54xX90xX18xX51xX3xX51xX28axX3xX5xX177xX18xX3xX2xX78xX1xX6xXc7xX3xXexX54xXbfxX18xX51xX3xX4xX32xX16xX3xXbxX1xX32xX18xX3xXexX211xX18xX3xXcdxX1fdxXexX3xXexX54xX111xX18xX3xX2xX5bxX7axX78xX78xX3xX4xX32xX16xXc7xX3xXexX54xXbfxX18xX51xX3xX4xX32xX16xX3xX51xX28axX3xX5xX177xX18xX3xXcdxX1fdxXexX3xX2xX181xXc7xX79xX1xX6xXc7xX3xX7xX202xX18xX3xX5xXebxXa8xX18xX51xX3xX26xX1xX6xXdxX3xXexX1xX211xX4xX3xXcdxX1fdxXexX3xXexX54xX111xX18xX3xX2xX78xX5bxX78xX78xX78xX50xX81xX5bxX3xX7acxX1xX6xXdxX3xXexX1xX211xX4xX3xXexX1xX2cxX3xX50xX1fdxX18xX1xX3xX4xX189xX6xX3xXcdxXbfxXdxX3xX54xX90xX18xX51xXc7xX3xX30xX15xX32xX18xX3xX35xX36xXdxX3xXcdxX1f9xX16xX3xX50xX1fdxX18xX1xX3xXbxX1xX211xXexX3xXexX54xXdxX17xX18xX3xX4xX1xXddxX18xX3xX18xX15xX93xXdxXc7xX3xX4xX49xXdxX3xXcdxX32xX16xX3xX5xX36xX3xX1xXebxX177xX18xX51xX3xXexX1xX49xX211xXexX3xX18xX51xX1xX5aexX49xX3xX18xX1xX6xX18xX1xXc7xX3xX5cxX111xX18xX3xX66xX1e5xX18xX51xX5bxX3xX136xXdxX11bxX18xX3xXexXa3xX18xX51xX3xXcdxX36xX18xX3xXexX54xX32xX15xXc7xX3xX5cxX52axX3xXcdxX1fdxXexX3xX51xX17bxX18xX3xX81xX5bxX78xX78xX78xX3xX4xX49xX18xXc7xX3xXcdxX36xX18xX3xX5xXa8xX18xX3xX2xX5bxX6exX7axX78xX3xX4xX49xX18xXc7xX3xXcdxX36xX18xX3xX51xXdxX6xX3xX4xX17bxX50xX3xX17exX7axX5bxX78xX78xX78xX3xX4xX49xX18xXc7xX3xX7xX202xX18xX3xX5xXebxXa8xX18xX51xX3xX26xX1xX6xXdxX3xXexX1xX211xX4xX3xXexX1xX189xX16xX3xX7xX202xX18xX3xXcdxX1fdxXexX3xX7axX7axXc7xX7axX3xXexX23xX18xX39xX18xXddxX50xX5bxX0xX39xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX48xX49xX1axX16xXaxX12xX35xX17xX3xX18xX32xX18xX51xX3xX4xX6xX49xX3xX1xXdxX11bxX15xX3xX1edxX15xX202xX3xX7xX202xX18xX3xXe6xX15xX23xXexXc7xX3xXe6xXf2xX3xX5xX15xX93xX18xX3xX4xX1xX2c3xX3xXexX54xX78dxX18xX51xX3xX4xX93xX18xX51xX3xXexX211xX4xX3xX26xX1xX15xX16xX2cxX18xX3xX18xX93xX18xX51xXc7xX3xX50xX2exX3xX4xX211xX4xX3xX5xX177xXbxX3xXexX10cxXbxX3xX1xX15xX23xX18xX3xX26xbcc8xX3xXexX1xX15xX10cxXexX3xXexX54xXbfxX18xX51xX3xXexX54xX78dxXexXc7xX3xX4xX1xXddxX18xX3xX18xX15xX93xXdxX3xX4xX1xX49xX3xX18xX51xXebxX1b7xXdxX3xX1axX32xX18xXc7xX3xXe6xX32xX16xX3xX1axX16axX18xX51xX3xX4xX211xX4xX3xX50xX93xX3xX1xX96xX18xX1xX3xXexX1xX32xX50xX3xX4xX6xX18xX1xX3xX50x10249xX15xXc7xX3xX1xX28axX3xXexX54xXa8xX3xXbxX1xX211xXexX3xXexX54xXdxX17xX18xX3xX7xX202xX18xX3xXe6xX15xX23xXexX3xXexX1xX93xX18xX51xX3xX1edxX15xX6xX3xX4xX1x16173xX3xXcdxX1fdxX49xX3xX51xXdxX10xX49xX3xX4xX23xX16xX3xXcdxX2c3xX18xX51xX3xX26xX1xX15xX18xX51xX3xX5xX1bxX4xX1xX3xXexX1xX1b7xXdxX3xX66xX401xXc7xX3xX4xX15xX18xX51xX3x139aexX18xX51xX3xX51xXdxX1a7xX18xX51xXc7xX3xXbxX1xX32xX18xX3xX5cxXe7xX18xXc7xX3xX1xX28axX3xXexX54xXa8xX3xX66xX1a7xX18xX3xX51xXdxX2c3xXbxX3xX1xX1d6xX3xX18xX51xX1xX5aexX49xX3xX18xX15xX93xXdxX3xX5cxX52axX3xX7xXdxX18xX1xX3xX7xX202xX18xXc7xX3xX18xX15xX93xXdxX3xX49xX18xX51xX3xX5xX23xX16xX3xX50xX10cxXexX5bxX3xX35xXbfxX18xX51xX3xXexX1xX1b7xXdxXc7xX3xXbxX1xX211xXexX3xX1xX15xX16xX3xX66xX6xXdxX3xXexX54xX52axX3xX1xX49xX1fdxXexX3xXcdxX1d6xX18xX51xX3xX4xX189xX6xX3xX4xX211xX4xX3xXexXa3xX3xX26xX1xX15xX16xX2cxX18xX3xX18xX93xX18xX51xXc7xX3xXcdxX1d6xXdxX3xX18xX51xbb67xX3xX26xX1xX15xX16xX2cxX18xX3xX18xX93xX18xX51xX3xX66xXdxX111xX18xX3xX66xX36xX3xXexX54xXebxX2exX18xX51xX3xX26xX1xX15xX3xX1axX32xX18xX3xX4xXebxX57bxX3xX5xX36xX50xX3xXexX1a7xXexX3xX4xX93xX18xX51xX3xXexX211xX4xX3xXexX1xX189xX16xX3xX5xXa8xXdxXc7xX3xXcdxX202xX50xX3xX5cxX202xX49xX3xXexXebxX177xXdxX3xXexXdxX111xX15xX3xX4xX1xX49xX3xX1axXdxX11bxX18xX3xXexX165xX4xX1xX3xXcdxX23xXexX3xX4xX6xX18xX1xX3xXexX211xX4xXc7xX3xXexX165xX4xX1xX3xX4xX16axX4xX3xXbxX1xX52axX18xX51xX3xXexX54xX90xX3xX1axX1bxX4xX1xX3xX5cxX11bxX18xX1xX3xXexX54xX111xX18xX3xX4xX32xX16xX3xXexX54xXbfxX18xX51xXc7xX3xX66xX10cxXexX3xX18xX15xX93xXdxX3xX66xX36xX3xXb29xX18xX51xX3xX1axX401xX18xX51xX3xX26xX1xX49xX6xX3xX1xX78dxX4xX3xX26xXa84xX3xXexX1xX15xX10cxXexX3xX66xX36xX49xX3xX7xX202xX18xX3xXe6xX15xX23xXexX5bxX3xX1e3xX1xXdxX2e4xX15xX3xX50xX93xX3xX1xX96xX18xX1xX3xX26xXdxX18xX1xX3xXexX2cxX3xXexXa3xX18xX51xX3xX1xXa8xXbxX354xX3xXcxX54xXbfxX18xX51xX3xX54xX90xX18xX51xX3xX26xX2cxXexX3xX1xXa8xXbxX3xX66xX177xXdxX3xX4xX1xXddxX18xX3xX18xX15xX93xXdxXc7xX3xXexX54xXbfxX18xX51xX3xX4xX1xX5aexX3xX26xX2cxXexX3xX1xXa8xXbxX3xX66xX177xXdxX3xX4xX1xX2cxX3xX5cxXdxX2cxX18xXc7xX3xXexX54xXbfxX18xX51xX3xX4xX32xX16xX3xXddxX18xX3xX1edxX15xX202xX3xX26xX2cxXexX3xX1xXa8xXbxX3xX66xX177xXdxX3xX18xX15xX93xXdxX3xX49xX18xX51xXc7xX3xX5xX36xX50xX3xX1axX1bxX4xX1xX3xX66xX401xX5dexX3xX4xX1xX49xX3xXexX1xX15xX3xX18xX1xX10cxXbxX3xXexX90xX3xX2xX78xX78xX335xX6exX78xX78xX3xXexX54xXdxX11bxX15xX3xXcdxXbfxX18xX51xX39xX18xXddxX50xX3xXcdxXebxXa8xX4xX3xX18xX1xX32xX18xX3xX54xX1d6xX18xX51xX3xX4xX211xX4xX3xX26xX1xX15xX3xX1axX32xX18xX3xX4xXebxX5bxX0xX39xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX48xX49xX1axX16xXaxX12xX1e3xX1xX1e5xX18xX51xX3xX18xXddxX50xX3xX1edxX15xX6xXc7xX3xXcdxX17xX3xX1xX28axX3xXexX54xXa8xX3xX18xX51xXebxX1b7xXdxX3xX1axX32xX18xX3xXexXdxX111xX15xX3xXexX1xX401xX3xX4xX211xX4xX3xX7xX202xX18xX3xXbxX1xX1f9xX50xX3xX18xX93xX18xX51xXc7xX3xX5xX32xX50xX3xX7xX202xX18xXc7xX3xXe6xXf2xX3xX30xX15xX32xX18xX3xX35xX36xXdxX3xXcdxXf2xX3xXexX54xX6xX18xX1xX3xXexX1xX189xX3xX7xX16axX3xXcdxX17bxX15xX3xXexXebxX3xX4xX189xX6xX3xX1e3xX1xX36xX3xX18xXebxX177xX4xX3xXexX1xX93xX18xX51xX3xX1edxX15xX6xX3xX4xX1xXebxX20xX18xX51xX3xXexX54xX96xX18xX1xX3xX81xX78xX6xXc7xX3xX2xX81xX7axXc7xX3xX1e3xXcxX30bxX5dexX3xXcdxX17bxX15xX3xXexXebxX3xXe6xX32xX16xX3xX1axX16axX18xX51xX3xX4xX211xX4xX3xX4xX93xX18xX51xX3xXexX54xX96xX18xX1xX3xX1xX1fdxX3xXexX17bxX18xX51xX5bxX3xX136xXdxX11bxX18xX3xX18xX6xX16xXc7xX3xXexXafcxX3xX5xX11bxX3xXcdxXebxX1b7xX18xX51xX3xX51xXdxX6xX49xX3xXexX1xX93xX18xX51xX3xXcdxXebxXa8xX4xX3xX4xXb29xX18xX51xX3xX1xX49xX211xX3xXcdxX1fdxXexX3xXexX54xX111xX18xX3xX79xX78xX1c3xX5bxX3x15ab7xXdxX6xX49xX3xXexX1xX93xX18xX51xX3xXexX1xX15xX10cxX18xX3xX5xXa8xXdxXc7xX3xX18xX1xXdxX2e4xX15xX3xX18xX51xX36xX18xX1xX3xX18xX51xX1xX2e4xX3xX1axX1bxX4xX1xX3xX66xX401xX3xXbxX1xX211xXexX3xXexX54xXdxX17xX18xXc7xX3xXexX49xX36xX18xX3xXe6xXf2xX3xX4xXe7xX3xX6exX78xX2xX3xX1xX1d6xX3xX7xX202xX18xX3xXe6xX15xX23xXexX3xX26xXdxX18xX1xX3xX1axX49xX6xX18xX1xX3xX66xX90xX6xX3xX66xX36xX3xX18xX1xX385xX3xX4xX211xX4xX3xX5x16dfcxX18xX1xX3xX66xX16axX4xXc7xX3xXexX1xX15xX3xX1xX2c3xXexX3xXexX54xX111xX18xX3xX17exX78xX78xX3xX5xX6xX49xX3xXcdxX1d6xX18xX51xX3xX66xX36xX49xX3xX5xX36xX50xX5bxX3xX13xXd8xX18xX51xX3xX66xX177xXdxX3xXcdxXe7xXc7xX3xX1xX49xX1fdxXexX3xXcdxX1d6xX18xX51xX3xXexX165xX18xX3xX1axX401xX18xX51xX3xXexXddxX18xX51xX3xXexX54xXebxX2exX18xX51xX3xX26xX1xX211xXc7xX3xX1axXebxX3xX18xXa8xX3xXcdxX1fdxXexX3xX79xX17exXc7xX77xX3xXexXafcxX3xXcdxXbfxX18xX51xXc7xX3xX1xX28axX3xXexX54xXa8xX3xX4xX1xX49xX3xX66xX6xX16xX3xXcdxX17bxX15xX3xXexXebxX3xX7xX202xX18xX3xXe6xX15xX23xXexX3xX4xX211xX4xX3xX7xX202xX18xX3xXbxX1xX1f9xX50xX3xX4xX1xX189xX3xX5xX16axX4xX3xXexX54xX111xX18xX3xXcdxX1bxX6xX3xX5cxX36xX18xX5bxX0xX39xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX48xX49xX1axX16xXaxX12xX1e3xX1xX1b7xX3xX66xX10cxX18xX3xX1axX401xX18xX51xX3xXcdxX2c3xX18xX51xX3xXcdxadc1xX18xXc7xX3xX7xX211xX18xX51xX3xXexX1fdxX49xX3xXexX54xX49xX18xX51xX3xX4xX1xX15xX16xX17xX18xX3xX1axX1bxX4xX1xX3xX4xX20xX3xX4xX23xX15xX3xX26xXdxX18xX1xX3xXexX2cxXc7xX3xX26xX1xX6xXdxX3xXexX1xX211xX4xX3xXexX1a7xXexX3xXexX1xX2cxX3xX50xX1fdxX18xX1xX3xXcdxX1bxX6xX3xXbxX1xXebxX20xX18xX51xXc7xX3xXexX1xX2c3xX4xX3xXcdxX1f9xX16xX3xX7xX202xX18xX3xXe6xX15xX23xXexX3xX1xX36xX18xX51xX3xX1xX49xX211xX3xX18xX111xX18xX3xXexX1xX15xX3xX18xX1xX10cxXbxX3xX66xX36xX3xXcdxX1b7xXdxX3xX7xX1a7xX18xX51xX3xX4xX189xX6xX3xX18xX51xXebxX1b7xXdxX3xX1axX32xX18xX3xX2exX3xXe6xXf2xX3xX50xXdxX2e4xX18xX3xX18xX2c3xXdxX3xX30xX15xX32xX18xX3xX35xX36xXdxX3xX26xX1xX93xX18xX51xX3xX18xX51xX90xX18xX51xX3xXcdxXebxXa8xX4xX3xX18xX32xX18xX51xX3xX4xX6xX49xXc7xX3xXexXafcxX3xX5xX11bxX3xX1xX1d6xX3xX18xX51xX1xX5aexX49xX3xX51xXdxX202xX50xX3xX4xX52axX18xX3xX2xX889xXc7xX17exX1c3xX57bxX3xXexX1xX15xX3xX18xX1xX10cxXbxX3xX5cxX96xX18xX1xX3xX1edxX15xX32xX18xX3xXcdxX1fdxXexX3xX6exX79xX3xXexX54xXdxX11bxX15xX3xXcdxXbfxX18xX51xX39xX18xX51xXebxX1b7xXdxX39xX18xXddxX50xXc7xX3xXexX49xX36xX18xX3xXe6xXf2xX3xXcdxX1fdxXexX3xX2xX77xX39xX2xX889xX3xXexXdxX111xX15xX3xX4xX1xX165xX3xX1e3xXcxX30bxX3xX66xX36xX3xX1axX15xX16xX3xXexX54xX96xX3xX5cxX6xX3xX26xX1xX15xX3xXcdxX1fdxXexX3xX1e3xXcxX30bxX5bxX0xX39xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxc829xX15xXexX1xX49xX54xXaxX12xXcxX1xX6xX18xX1xX3xX1e3xX51xX6xX0xX39xXbxX12
Thanh Nga