UBND tỉnh tổ chức tập huấn một số văn bản thi hành Luật
baophutho.vn Ngày 31/5, UBND tỉnh tổ chức hội nghị tập huấn Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật xử lý vi phạm hành chính và các văn bản hướng dẫn thi hành theo hình thức trực tuyến với 12 điểm cầu UBND các huyện, thị; 225 điểm cầu UBND cấp xã.
6636x79d6xfc64x7537x787bx6d01x8d89xc04cxcc13xX7xc9b1x1031dxd7e2xbe68x6684xb781xX5xb882xXax9cf2xfa6cx1057cx9060xc4dexX3xXexd35bx71e2xX1xX3xXexe277xX3xX4xX1x961dxX4xX3xXex85e5xXbxX3xX1xa2d9x74a8xX1axX3x944cxfdd6xXexX3xX7xad60xX3x6984x95f5xX1axX3x8301xad20xX1axX3xXexX1xXdxX3xX1xbddfxX1axX1xX3x84a0xX2axX26xXexX0x1064exX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxf91exX10xX6x96eexXaxX12xX15xc38fxX42xc6cdxX3x7064xX2xX4bx831fx8e65xX3xX13xX14xX15xX16xX3xXexX19xX1axX1xX3xXexX1exX3xX4xX1xX22xX4xX3xX1xX2fxXdxX3xX1axX61xX1xa493xX3xXexX26xXbxX3xX1xX2axX2bxX1axX3xX46xX2axX26xXexX3xX7x9ed5xX6xX3xf42dxX1exXdxX69xX3xX39xX1exX3xX7xX2axX1axX61xX3xX2exX2fxXexX3xX7xX33xX3xX98xXdx9666xX2axX3xX4x6878xX6xX3xX46xX2axX26xXexX3x6a11xX95xX3xX5x7fc7xX3xX35xXdxX3xXbxX1x68d9xX2exX3xX1xX42xX1axX1xX3xX4xX1xb739xX1axX1xX3xX35xX42xX3xX4x9fbcxX4xX3xX35xX36xX1axX3xX39xX3axX1axX3xX1xa855x840fxX1axX61xX3xX5dx9122xX1axX3xXexX1xXdxX3xX1xX42xX1axX1xX3xXexX1xX10x7c53xX3xX1x79f4xX1axX1xX3xXexX1xX22xX4xX3xXex9eb5xf51cxX4xX3xXexX2axX63x944bxX1axX3xX35xXe4xXdxX3xX2x9949xX3xX98xXdxf6f2xX2exX3xX4xe1bexX2axX3xX13xX14xX15xX16xX3xX4xXd7xX4xX3xX1xX2axX63xcfdaxX1axX69xX3xXexX1xX84xbea7xX3xX114xX114xX68xX3xX98xXdxX118xX2exX3xX4xX11cxX2axX3xX13xX14xX15xX16xX3xX4xX2bxXbxX3xXbaxd0abx772exX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxe512xX6xXbxXexXdxXf8xX1axXaxX12xX0xXdxX2exX61xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX15cxX10xX1axXexX10xX105xXaxX3xX7xXexX63xX5xX10xX9xXax9b4exXdxX5dxXexX1x8eabxX3x7687xX68xa551xXbxXbaxX132xX3xX1xX10xXdxX61xX1xXexX186xX3xX68xX2xX188xXbxXbaxX132xXaxX3xX7xX105xX4xX9xXaxX4bxX4bxXdxX14cxX39xX6xXf8xXbxX1xX2axXexX1xXf8xX14cxX35xX1axX4bxX1axX10xX181xX7xX4bxX114xX114xX114xX114xX4bxX2xX114xX114xX5dxX114xX2xX68xX18axX68xX2xccafxXex9b05xX114xX68xX188xX5xX1cbxe3a1xXdxX2exX61xX1d1xX68xX2xa65exX1c9xX14cx8711xXbxX61xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX3xXexX19xX1axX1xX3xXexX1exX3xX4xX1xX22xX4xX3xXexX26xXbxX3xX1xX2axX2bxX1axX3xX2exX2fxXexX3xX7xX33xX3xX35xX36xX1axX3xX39xX3axX1axX3xXexX1xXdxX3xX1xX42xX1axX1xX3xX46xX2axX26xXexXaxX3xX181xXdxX5dxXexX1xX9xXaxX188xX68xX18axXaxX3xX1xX10xXdxX61xX1xXexX9xXaxX68xX2xX188xXaxX3xX4bxX12xX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX15cxX6xXbxXexXdxXf8xX1axXaxX12xc09cxX1x7f9bxX3xX15cxX1xXb2xX3xXexX84xX4xX1xX3xX13xX14xX15xX16xX3xXexX19xX1axX1xX3xX251xX1xX6xX1axX3xXcxX105xd6f7xX1axX61xX3xXcxX2bxX1axX3xXbxX1xXd7xXexX3xX39xXdxX118xX2axX3xX4xX1xX19xX3xX98xXc5xXf8xX3xX1xX2fxXdxX3xX1axX61xX1xX84xX3xXexX26xXbxX3xX1xX2axX2bxX1axX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX14xXf8xX5dxX63xXaxX12xce79xb4d2xX1axX61xX3xX4xX1xXcfxX3xX251xX1xX6xX1axX3xXcxX105xX26fxX1axX61xX3xXcxX2bxX1axX3x100f5xX3xXcxX13x7d35xX69xX3xX251xX1xX253xX3xX15cxX1xXb2xX3xXexX84xX4xX1xX3xX13xX14xX15xX16xX3xXexX19xX1axX1xX69xX3xX15cxX1xXb2xX3xXexX84xX4xX1xX3xX5axX2fxXdxX3xX98xX2b0xX1axX61xX3xX251xX14xb9f3xX16xX251xX46xX3xXexX19xX1axX1xX3xX5dxX106xX3xX35xX42xX3xXbxX1xXd7xXexX3xX39xXdxX118xX2axX3xf2afxX1xX6xXdxX3xX2exXc5xX4xX14cxX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX14xXf8xX5dxX63xXaxX12xX251xX1xXd7xXexX3xX39xXdxX118xX2axX3xX314xX1xX6xXdxX3xX2exXc5xX4xX3xX1xX2fxXdxX3xX1axX61xX1xX84xX69xX3xX251xX1xX253xX3xX15cxX1xXb2xX3xXexX84xX4xX1xX3xX13xX14xX15xX16xX3xXexX19xX1axX1xX3xX251xX1xX6xX1axX3xXcxX105xX26fxX1axX61xX3xXcxX2bxX1axX3xX314xX1x6c03xX1axX61xX3xX98xX84xX1axX1xX186xX3xe47dxX95xX3xX5xXbexX3xX35xXdxX3xXbxX1xXc5xX2exX3xX1xX42xX1axX1xX3xX4xX1xXcfxX1axX1xX3xX5xX42xX3xX2exX2fxXexX3xX98xXc5xXf8xX3xX5xX2axX26xXexX3xX4xX253xX3xX98xX33xXdxX3xXexXe3xb1f7xX1axX61xX69xX3xXbxX1xXc5xX2exX3xX35xXdxX3xX98xXdxXaexX2axX3xX4xX1xX19xX1axX1xX3xX105xX2fxX1axX61xX69xX3xX5xXdxac80xX1axX3xf0cexX2axX6xX1axX3xX98xX10cxX1axX3xX2exX26fxXdxX3xX2ex9fb4xXexX3xX98x98fcxXdxX3xX7xX33xX1axX61xX3xXbaxX14bxX3xX1xX2fxXdxX3xX35xX42xX3xX5xXdxX3d3xX1axX3xX3d6xX2axX6xX1axX3xX98xX10cxX1axX3xXexX1x6be8xX2exX3xX3d6xX2axX63xXaexX1axX3xX4xXb2xX6xX3xX1axX1xXdxXaexX2axX3xX35xX84xX3xXexX105xXcfxX3xX4xXd7xX1axX3xX39xX2fxX69xX3xX4xe4e9xX1axX61xX3xX4xX1xX22xX4xX3xXexX105xXf8xX1axX61xX3xX1xX12bxX3xXexX1xX33xX1axX61xX3xX4xd886xX3xX3d6xX2axX6xX1axX3xX15xX1xX42xX3xX1axXe3xXe4xX4xX132xX3xXexX105xX3d3xX1axX3xXexX1xX106xX4xX3xXexX10cxX3xXexX1xXdxX3xX1xX42xX1axX1xX3xX5xX2axX26xXexX69xX3xX98x9455xX63xX3xX5xX42xX3xX2exX2fxXexX3xX98xXc5xXf8xX3xX5xX2axX26xXexX3xX314xX1xX253xX3xXexX105xXf8xX1axX61xX3xXexX1exX3xX4xX1xX22xX4xX3xXexX1xX106xX4xX3xX1xXdxX12bxX1axX14cxX3xX2afxX118xX3xX1xX2fxXdxX3xX1axX61xX1xX84xX3xXexX26xXbxX3xX1xX2axX2bxX1axX3xX98xXc5xXexX3xX1xXdxX12bxX2axX3xX3d6xX2axX3axX69xX3xX251xX1xX253xX3xX15cxX1xXb2xX3xXexX84xX4xX1xX3xX13xX14xX15xX16xX3xXexX19xX1axX1xX3xX63xX3d3xX2axX3xX4xX11cxX2axX3xX5xX14bxX1axX1xX3xX98xXc5xXf8xX3xX13xX14xX15xX16xX3xX4xX2bxXbxX3xX1xX2axX63xX12bxX1axX69xX3xX4xX2bxXbxX3xXbaxX14bxX3xX4xX1xXb2xX3xXexX105xXfbxX3xXexXc5xXdxX3xX4xXd7xX4xX3xX98xXdxX118xX2exX3xX4xX11cxX2axX3xX5dxX2axX63xX3xXexX105xXfbxX3xX1xX2fxXdxX3xX1axX61xX1xX84xX3xX1axX61xX1xXdxX3d3xX2exX3xXexb029xX4xX132xX3xXexX105xXf8xX1axX61xX3xXexX1xX3e8xXdxX3xX61xXdxX6xX1axX3xXexX26xXbxX3xX1xX2axX2bxX1axX69xX3xX4xX11cxX1axX3xX4xX1xX538xX3xXbexX3xX5xdffbxX1axX61xX3xX1axX61xX1xX10xX69xX3xXexXdxX10cxXbxX3xXexX1xX2axX69xX3xX1axX3d3xX2axX3xX98xXe3xX3b3xX4xX3xX314xX1xX253xX3xX314xX1xX36xX1axX69xX3xX35xXe3xXe4xX1axX61xX3xX2exX561xX4xX3xX98xX118xX3xX14xXd7xXf8xX3xX4xXd7xXf8xX3xX35xXdxX3d3xX1axX3xX61xXdxX3axXdxX3xX98xXd7xXbxX14cxX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX15cxX6xXbxXexXdxXf8xX1axXaxX12xX0xXdxX2exX61xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX15cxX10xX1axXexX10xX105xXaxX3xX7xXexX63xX5xX10xX9xXaxX181xXdxX5dxXexX1xX186xX3xX188xX68xX18axXbxXbaxX132xX3xX1xX10xXdxX61xX1xXexX186xX3xX1d8xX68xX18axXbxXbaxX132xXaxX3xX7xX105xX4xX9xXaxX4bxX4bxXdxX14cxX39xX6xXf8xXbxX1xX2axXexX1xXf8xX14cxX35xX1axX4bxX1axX10xX181xX7xX4bxX114xX114xX114xX114xX4bxX2xX114xX114xX5dxX114xX2xX68xX18axX68xX114xX1c9xXexX65xX65xX188xX18axX5xX18axX1d1xXdxX2exX61xX1d1xX68xX2xX1d8xfa9cxX14cxX1dbxXbxX61xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX3xXexX19xX1axX1xX3xXexX1exX3xX4xX1xX22xX4xX3xXexX26xXbxX3xX1xX2axX2bxX1axX3xX2exX2fxXexX3xX7xX33xX3xX35xX36xX1axX3xX39xX3axX1axX3xXexX1xXdxX3xX1xX42xX1axX1xX3xX46xX2axX26xXexXaxX3xX181xXdxX5dxXexX1xX9xXaxX188xX68xX18axXaxX3xX1xX10xXdxX61xX1xXexX9xXaxX1d8xX68xX18axXaxX3xX4bxX12xX15cxXd7xX4xX3xX98xXc5xXdxX3xX39xXdxX118xX2axX3xXexX1xX6xX2exX3xX5dxX106xX3xXexX26xXbxX3xX1xX2axX2bxX1axX3xXexXc5xXdxX3xX98xXdxX118xX2exX3xX4xX11cxX2axX3xXcxX105xX2axX1axX61xX3xXexX474xX2exX3xX5axX2fxXdxX3xX1axX61xX1xX84xX3xXexX19xX1axX1xX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX14xXf8xX5dxX63xXaxX12xXcxXc5xXdxX3xX39xX2axX1exXdxX3xXexX26xXbxX3xX1xX2axX2bxX1axX69xX3xX98xX2b0xX1axX61xX3xX4xX1xXcfxX3xX2afxX3e4xX1axX61xX3xXcxX1xX6xX1axX1xX3xb3e0xX446xX1axX3xX2c7xX3xX15cxc2eaxX4xX3xXexX105xXe3x66cfxX1axX61xX3xX15cxX71cxX4xX3xa936xX2axX3axX1axX3xX5xXbexX3xXbaxX95xX3xX5xXbexX3xX35xXdxX3xXbxX1xXc5xX2exX3xX1xX42xX1axX1xX3xX4xX1xXcfxX1axX1xX3xX35xX42xX3xXcxX1xX10xXf8xX3xX5dx10c7axXdxX3xXexX1xXdxX3xX1xX42xX1axX1xX3xXbxX1xXd7xXbxX3xX5xX2axX26xXexX69xX3xX14xX2fxX3xXcxXe3xX3xXbxX1xXd7xXbxX3xX98xX14bxX3xX61xXdxXe4xXdxX3xXexX1xXdxX12bxX2axX3xX1axX1x796axX1axX61xX3xX98xXdxX118xX2exX3xX2exXe4xXdxX3xX4xXb2xX6xX3xX46xX2axX26xXexX3xX715xX95xX6xX3xX98xX1exXdxX69xX3xX39xX1exX3xX7xX2axX1axX61xX3xX2exX2fxXexX3xX7xX33xX3xX98xXdxXaexX2axX3xX4xXb2xX6xX3xX46xX2axX26xXexX3xX381xX95xX3xX5xXbexX3xX2cbxX251xX5axX15cxX3xX35xX42xX3xX15xX61xX1xX84xX3xX98xX84xX1axX1xX3xX7xX33xX3xX2xX2xX188xX4bxX114xX18axX114xX2xX4bxX15xX2afxX1d1xX15cxX251xX69xX3xX1axX61xX42xX63xX3xX114xX65xX4bxX2xX114xX4bxX114xX18axX114xX2xX3xX4xXb2xX6xX3xX15cxX1xXcfxX1axX1xX3xXbxX1xXb2xX3xX3d6xX2axX63xX3xX98xX84xX1axX1xX3xX4xX1xXdxX3xXexXdxX10cxXexX3xX2exX2fxXexX3xX7xX33xX3xX98xXdxXaexX2axX3xX35xX42xX3xX39xXdxX12bxX1axX3xXbxX1xXd7xXbxX3xXexX1xXdxX3xX1xX42xX1axX1xX3xX46xX2axX26xXexX3xX381xX95xX3xX5xXbexX3xX35xXdxX3xXbxX1xXc5xX2exX3xX1xX42xX1axX1xX3xX4xX1xXcfxX1axX1xX14cxX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX14xXf8xX5dxX63xXaxX12xX715xX6xX2axX3xX1xX2fxXdxX3xX1axX61xX1xX84xX69xX3xX5xX14bxX1axX1xX3xX98xXc5xXf8xX3xX4xXd7xX4xX3xX7xX722xX69xX3xX39xX6xX1axX69xX3xX1axX61xX42xX1axX1xX69xX3xX98xX84xX6xX3xXbxX1xXe3xX446xX1axX61xX3xXexXdxX10cxXbxX3xXexX71cxX4xX3xXbxX1xX33xXdxX3xX1xX3b3xXbxX3xX4xX1xX3e4xXexX3xX4xX1xc0faxX3xX35xXe4xXdxX3xX715xX722xX3xXcxXe3xX3xXbxX1xXd7xXbxX3xXexX1xX106xX4xX3xX1xXdxX12bxX1axX3xX1xXdxX12bxX2axX3xX3d6xX2axX3axX3xX1axX1xXdxX12bxX2exX3xX35xX71cxX3xX3d6xX2axX3axX1axX3xX5xXbexX3xX4xX42dxX1axX61xX3xXexXd7xX4xX3xXexX1xXdxX3xX1xX42xX1axX1xX3xXbxX1xXd7xXbxX3xX5xX2axX26xXexX3xX35xXaexX3xXbaxX95xX3xX5xXbexX3xX35xXdxX3xXbxX1xXc5xX2exX3xX1xX42xX1axX1xX3xX4xX1xXcfxX1axX1xX3xXexXc5xXdxX3xX98xX84xX6xX3xXbxX1xXe3xX446xX1axX61xX69xX3xX98xX446xX1axX3xX35xX84xX3xX2exXfbxX1axX1xX132xX3xXexX1xXe3xX3e8xX1axX61xX3xXbaxX2axX63xX3d3xX1axX3xXbxX1xX1exX3xX39xXdxX10cxX1axX69xX3xX3d6xX2axXd7xX1axX3xXexX105xXdxX12bxXexX3xXbxX1xXd7xXbxX3xX5xX2axX26xXexX3xX35xXaexX3xXbaxX95xX3xX5xXbexX3xX35xXdxX3xXbxX1xXc5xX2exX3xX1xX42xX1axX1xX3xX4xX1xXcfxX1axX1xX3xX98xX10cxX1axX3xX4xXd7xX1axX3xX39xX2fxX69xX3xX4xX42dxX1axX61xX3xX4xX1xX22xX4xX3xX35xX42xX3xX1axX61xXe3xX3e8xXdxX3xX5dxX474xX1axX3xXexX105xX3d3xX1axX3xX98xX84xX6xX3xX39xX42xX1axX132xX3xXexX36xX1axX61xX3xX4xXe3xX3e8xX1axX61xX3xX314xXdxX118xX2exX3xXexX105xX6xX69xX3xXbaxX95xX3xX5xXbexX3xX1axX61xX1xXdxX3d3xX2exX3xX4xXd7xX4xX3xX1xX42xX1axX1xX3xX35xXdxX3xX35xXdxX3xXbxX1xXc5xX2exX3xX1xX42xX1axX1xX3xX4xX1xXcfxX1axX1xX3xXexX1xX10xXf8xX3xX3d6xX2axX63xX3xX98xX84xX1axX1xX14cxX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxe21dxX2axXexX1xXf8xX105xXaxX12xX5axX2axX63xX3xXcxX1xX561xX1axX61xX0xX4bxXbxX12
Huy Thắng