Lưu trữ tri thức nhân loại trong ống dung nham Mặt Trăng
Công ty cung cấp dịch vụ đám mây Lonestar Data Holdings ở Florida đang lên kế hoạch xây dựng trung tâm dữ liệu trên Mặt Trăng. “Chúng ta đang lưu giữ những tài sản quý giá nhất như tri thức và dữ liệu trên Trái Đất, nơi dễ bị đe dọa bởi bom mìn và hỏa hoạn. Chúng ta cần đưa những tài sản đó ra ngoài hành tinh để bảo quản an toàn”, Christopher Stott, nhà sáng lập kiêm giám điều hành Lonestar, cho biết.
cdd2xf434x177e3x16ba0xd9fexdf46x12494x1288dx146bdxX7x15fa0x10228xea5exdd35x137a4xe65exX5xed56xXax16aacx12171x17325x1239cxX3xXex136acx119eexX3xXexX18xXdxX3xXexX1x121f0xX4xX3x10173xX1xd0b6xX24xX3xX5xdf52x144cbxXdxX3xXexX18xX2axX24x11b86xX3xe89fxX24xX32xX3x1258dxX15xX24xX32xX3xX24xX1xX6x137a8xX3x11b6cx16e0axXexX3xXcxX18x17278xX24xX32xX0x10d40xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx165acxX6xXbxXexXdxX2axX24xXaxX12xX0xXdxX40xX32xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX5bxX10xX24xXexX10xX18xXaxX3xX7xXex11794xX5xX10xX9xXax170ebxXdxX38xXexX1x10341xX3x12662xX87x173a7xXbx179f5x11352xX3xX1xX10xXdxX32xX1xXexX85xX3xd009x174aaxX87xXbxX8bxX8cxXaxX3xX7xX18xX4xX9xXaxX4cxX4cxXdx16496xe54bxX6xX2axXbxX1xX15xXexX1xX2axXa6x10d87xX24xX4cxX24xX10xX80xX7xX4cxX97xX97xX97xX97xX4cxX2xX97xX97xX38xX2xX89xX87xX96xd913xX96x163a0xXexX87xX89xXc8x1326axX5xX96x14677xXb1xX24xX10xXd0xXbxX5xX6xX24xXd0xX2xX96xXcdxXc6xXd0xX2xXc6xX96x14178xX87xX97xXa6xe452xXbxX32xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xXexX18xX19xX3xXexX18xXdxX3xXexX1xX21xX4xX3xX24xX1xX26xX24xX3xX5xX2axX2bxXdxX3xXexX18xX2axX24xX32xX3xX34xX24xX32xX3xX38xX15xX24xX32xX3xX24xX1xX6xX40xX3xX42xX43xXexX3xXcxX18xX48xX24xX32xXaxX3xX80xXdxX38xXexX1xX9xXaxX87xX87xX89xXaxX3xX1xX10xXdxX32xX1xXexX9xXaxX96xX97xX87xXaxX3xX4cxX12xX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX5bxX6xXbxXexXdxX2axX24xXaxX12xX42x15047xX3xXbxX1x118cdxX24xX32xX3xX4xX48xX24xX3xX4xX21xX3xXa7x1604dxX24xX3xXexX18xX2axX24xX32xX3xX34xX24xX32xX3xX38xX15xX24xX32xX3xX24xX1xX6xX40xX3xX42xX43xXexX3xXcxX18xX48xX24xX32xXa6xX3xd45cxX24xX1xX85xX3x14fa1xX6xX10xXa7xXa7xX5xX7bxX7xX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx15ca8xX10xX6xX38xXaxX12xX5bxX15exX24xX32xX3xXexX7bxX3xX4xX15xX24xX32xX3xX4x1129dxXbxX3xX38x103b4xX4xX1xX3xXb1xfcc7xX3x1263ax13317xX40xX3xX40xX26xX7bxX3xX13xX2axX24xX10xX7xXexX6xX18xX3x1125axX6xXexX6xX3xX1acxX2axX5xX38xXdxX24xX32xX7xX3x12bf0xX3x12e78xX5xX2axX18xXdxX38xX6xX3xX1cbxX6xX24xX32xX3xX5xX16exX24xX3x152c1xe287xX3xX1xX2axX2bxX4xX1xX3xX8bxX26xX7bxX3xX38x17a50xX24xX32xX3xXexX18xX15xX24xX32xX3xXexX26xX40xX3xX38xX19xX3xX5xXdx1620exX15xX3xXexX18xX16exX24xX3xX42xX43xXexX3xXcxX18xX48xX24xX32xXa6xX3xdedfxX5bxX1x11c19xX24xX32xX3xXexX6xX3xX1cbxX6xX24xX32xX3xX5xX14xX15xX3xX32xXdxX19xX3xX24xX1xX19xX24xX32xX3xXex14225xXdxX3xX7x121aaxX24xX3x155caxX15xcecfxX3xX32xXdxX1ccxX3xX24xX1xX1c0xXexX3xX24xX1xX14xX3xXexX18xXdxX3xXexX1xX21xX4xX3xXb1xX24fxX3xX38xX19xX3xX5xXdxX21exX15xX3xXexX18xX16exX24xX3xXcxX18xX1ccxXdxX3xdff3xX1c0xXex11848xX3xX24x150f4xXdxX3xX38xda85xX3xXa7xX1c4xX3xX1cbxX10xX3xX38x143f6xX6xX3xXa7xX1eaxXdxX3xXa7xX2axX40xX3xX40x14938xX24xX3xXb1xX24fxX3xX1xX162xX6xX3xX1xX2axX2bxX24xXa6xX3xX5bxX1xX234xX24xX32xX3xXexX6xX3xX4xdb68xX24xX3xX1cbxX14xX6xX3xX24xX1xX19xX24xX32xX3xXexX24fxXdxX3xX7xX253xX24xX3xX1cbx12f25xX3xX18xX6xX3xX24xX32xX2axX24fxXdxX3xX1xX24fxX24xX1xX3xXexXdxX24xX1xX3xX1cbxe58exX3xXa7xX253xX2axX3xX256xX15xX253xX24xX3xX6xX24xX3xXexX2axX24fxX24xe6e8xX288xX3xX5bxX1xX18xXdxX7xXexX2axXbxX1xX10xX18xX3xd52cxXexX2axXexXexX288xX3xX24xX1xX24fxX3xX7xX1ccxX24xX32xX3xX5x130c3xXbxX3xX1fdxXdxX16exX40xX3xX32xXdxX1ccxX40xX3xX1cbxXdxdf86xX15xX3xX1xX24fxX24xX1xX3xX13xX2axX24xX10xX7xXexX6xX18xX288xX3xX4xX1xX2axX3xXa7xXdxX1fexXexXa6xX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxf73dxX2axX38xX7bxXaxX12xX30bxXexX2axXexXexX3xXb1x11303xX3xX24x11fdcxX3xX5xX20bxX4xX3xX8bxX26xX7bxX3xX38xX20bxX24xX32xX3xXexX18xX15xX24xX32xX3xXexX26xX40xX3xX5xX14xX15xX3xXexX18xX19xX3xX38xX19xX3xX5xXdxX21exX15xX3xXexX18xX2axX24xX32xX3xXb1xe24exX3xXexX18xX1c9xX3xX4x15b27xX6xX3xX13xX2axX24xX10xX7xXexX6xX18xX3xXb1x15515xXdxX3xX38xX20bxX3xX1ccxX24xX3xXa7xX253xX2axX3xX256xX15xX253xX24xX3xXexX1c0xXexX3xX4xX253xX3xX1xX2bxXexX3xX32xXdxX34xX24xX32xX3xXexX18xX16exX24xX3xXexX1xX1fexX3xX32xXdxX3a9xXdxX3xX1eaxX3xX1acxX2bexX40xX3xX1xX2bxXexX3xX32xXdxX34xX24xX32xX3xXexX2axX24fxX24xX3xX4xX2bexX15xX3xX30bxXb1xX6xX5xXa7xX6xX18xX38xX3xXexX18xX16exX24xX3xX1cbxX253xX2axX3xX30bxXbxXdxXexX7xXa7xX10xX18xX32xX10xX24xX3xX4xX39cxX6xX3xX195xX6xX3xdb34xX7bxXa6xX3xXcxX1xX6xX7bxX3xXb1xX2a4xX3xXa7xX253xX2axX3xXb1xX21exX3xX7xX20bxX3xX1cbxX6xX3xX38xX2bxX24xX32xX3xX4xX26xX7bxX3xXexX18x102bbxX24xX32xX288xX3xX4xX15exX24xX32xX3xXexX7bxX3xX40xX15xX34xX24xX3xX32xXdxX19xX3xX32xX2a4xX24xX3xX6xX24xX3xXexX2axX24fxX24xX3xXexX18xXdxX3xXexX1xX21xX4xX3xX24xX1xX26xX24xX3xX5xX2axX2bxXdxXa6xX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX355xX2axX38xX7bxXaxX12xX42x108c7xXexX3xX40xX43xXexX3xX4xX39cxX6xX3xX42xX43xXexX3xXcxX18xX48xX24xX32xX3xX5xX15xX15exX24xX3xX256xX15xX6xX7bxX3xXb1xX32bxX3xXbxX1xX362xX6xX3xXcxX18xX1ccxXdxX3xX285xX1c0xXexX288xX3xX24xX32xX1xdf0bxX6xX3xX5xX24fxX3xX4xX2d4xX3xXexX1xX2eaxX3xXexX1xXdxX1fexXexX3xX5xX31cxXbxX3xX40xX2bxX24xX32xX3xX5xXdxX16exX24xX3xX5xX2bxX4xX3xX32xXdxX19xX6xX3xX4xX1ccxX4xX3xXexX1xXdxX1fexXexX3xXa7xX1c4xX3xXexX18xX16exX24xX3xX42xX43xXexX3xXcxX18xX48xX24xX32xX3xXb1xX24fxX3xXcxX18xX1ccxXdxX3xX285xX1c0xXexXa6xX3xX1acxXdxX21exX24xX3xX24xX6xX7bxX288xX3xX13xX2axX24xX10xX7xXexX6xX18xX3xX1cbxd9c0xX3xXexX1xX15xX3xX1xX234xXexX3xX96xX3xXexX18xXdxX21exX15xX3xX418xX30bxX1dcxX3xXex15727xX3xX4xX1ccxX4xX3xX24xX1xX24fxX3xX1cbxX2bexX15xX3xXexX14xXa6xX3xX1acxX298xX3xX4xX2bexX24xX3xX4xX1xX21xX24xX32xX3xX40xXdxX24xX1xX3xX4xX15exX24xX32xX3xX24xX32xX1xX21exX3xX1fdxX1xX253xX3xXexX1xXdxX3xXb1xX24fxX3xXa7x14ce1xXexX3xX1cbxX2bexX15xX3xXb1xX3a9xXdxX3xX24xX1xX19xX24xX32xX3xXexX1xcfa2xX3xX24xX32xX1xXdxX21exX40xX3xX24xX1xX162xX3xXexX18xX16exX24xX3xXexX24fxX15xX3xX4xX1xX1eaxX3xX1xX24fxX24xX32xX3xXexX1xX14xX28bxX24xX32xX3xX40xX2bxXdxX3xX1cbxX1fexX24xX3xX42xX43xXexX3xXcxX18xX48xX24xX32xXa6xX3xXcxX1xX1ccxX24xX32xX3xXexX18xX14xX3a9xX4xX288xX3xX13xX2axX24xX10xX7xXexX6xX18xX3xXexX1xX15exX24xX32xX3xXa7xX1ccxX2axX3xX4xX15exX24xX32xX3xXexX7bxX3xX1cbxX522xX3xX1fdxX258xX3xX1x126efxXbxX3xX1cbxX43cxX24xX32xX3xXbxX1xX2d4xX24xX32xX3xX24xX32xX15xX7bxX16exX24xX3xX40x115a6xX15xX3xXbxX1xX2bexX24xX3xX40xX32bxX40xX3xXb1xX24fxX3xXbxX1xX2bexX24xX3xX4xX21xX24xX32xX3xXexX18xX16exX24xX3xX1xX6xXdxX3xXexX24fxX15xX3xX1cbx142fdxX3xXa7xX487xX3xX42xX43xXexX3xXcxX18xX48xX24xX32xX3xXb1xX3a9xXdxX3xX4xX15exX24xX32xX3xXexX7bxX3xX1xX24fxX24xX32xX3xX1fdxX1xX15exX24xX32xX3xXb1xX395xX3xXexX18xX1c9xX3x12471xX24xXexX15xXdxXexXdxXb1xX10xX3xX42xX6xX4xX1xXdxX24xX10xX7xXa6xX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX355xX2axX38xX7bxXaxX12xXcxX1xX10xX2axX3xX4xX1xX14xX28bxX24xX32xX3xXexX18xX2a4xX24xX1xX3xX5bxX2axX40xX40xX10xX18xX4xXdxX6xX5xX3xX13xX15xX24xX6xX18xX3xce22xX6xX7bxX5xX2axX6xX38xX3xX30bxX10xX18xXb1xXdxX4xX10xX7xX3xX4xX39cxX6xX3xX195x1256axX30bxX6b9xX288xX3xX658xX24xXexX15xXdxXexXdxXb1xX10xX3xX42xX6xX4xX1xXdxX24xX10xX7xX3xXbxX1xX2d4xX24xX32xX3xXexX24fxX15xX3xX1cbxX62bxX3xXa7xX487xX3xX195xX2axXb1xX6xXd0xX5bxX3xXexX3a9xXdxX3xX42xX43xXexX3xXcxX18xX48xX24xX32xX3xXexX18xX2axX24xX32xX3xX24xX1xXdxX21exX40xX3xXb1xX1c9xX3xX1cbxX2bexX15xX3xXexXdxX16exX24xX3xX40xX6xX24xX32xX3xXexX16exX24xX3xX658xX42xXd0xX2xX3xXb1xX24fxX2axX3xX4xX15xX34xXdxX3xX24xX48xX40xX3xX97xX89xX97xX97xXa6xX3xX13xX2axX24xX10xX7xXexX6xX18xX3xX7xfb9exX3xX4xX1xX2bxX7bxX3xXexX1xX586xX3xX24xX32xX1xXdxX21exX40xX3xXbxX1xX2bexX24xX3xX40xX32bxX40xX288xX3xX5xX14xX15xX3xXexX18xX19xX3xX5xX14xX5eexX24xX32xX3xX24xX1xX162xX3xX38xX19xX3xX5xXdxX21exX15xX3xXexX18xX16exX24xX3xXexX18xX2bxX40xX3xX1cbxX62bxX3xXa7xX487xXa6xX3xXcxX1xX10xX2axX3xX38xX20bxX3xX1fdxXdxX1fexX24xX288xX3xX24xX1xXdxX21exX40xX3xXb1xX1c9xX3xX658xX42xXd0xX2xX3xX7xX739xX3xX1fdxf4e1xX2axX3xX38xX24fxXdxX3xX40xX487xXexX3xX24xX32xX24fxX7bxX3xX42xX43xXexX3xXcxX18xX48xX24xX32xX288xX3xXexX14xX28bxX24xX32xX3xX1cbxX14xX28bxX24xX32xX3xX97xX3xXexX15xX2bexX24xX3xXexX18xX16exX24xX3xXcxX18xX1ccxXdxX3xX285xX1c0xXexXa6xX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX355xX2axX38xX7bxXaxX12xXcxX18xX2axX24xX32xX3xX24xX1xXdxX21exX40xX3xXb1xX1c9xX3xXexX1xX21xX3xX1xX6xXdxX3xX658xX42xXd0xX97xX288xX3xX658xX24xXexX15xXdxXexXdxXb1xX10xX3xX42xX6xX4xX1xXdxX24xX10xX7xX3xX5xX16exX24xX3xX1fdxX1fexX3xX1xX2axX2bxX4xX1xX3xXbxX1xX2d4xX24xX32xX3xXexX24fxX15xX3xX1cbxX62bxX3xXa7xX487xX3xX195xX2axXb1xX6xXd0xX5bxX3xX1fdxX1xX1ccxX4xX3xXexX3a9xXdxX3xX4xX20bxX4xX3xX195xX6xX40xX3xX4xX39cxX6xX3xX42xX43xXexX3xXcxX18xX48xX24xX32xX3xX1cbxX2eaxX3xX4xX1xX1eaxX3xX24xX1xXdxX32bxX15xX3xXexX1xXdxX1fexXexX3xXa7xX1c4xX288xX3xXa7xX6xX2axX3xX32xX43cxX40xX3xX40xX395xXdxX3xX1fdxX1xX2axX6xX24xX3xXa7xX48xX24xX32xX3xX6a3x1075dxX658xX42xd21bxXd0xX2xX3xX4xX39cxX6xX3xX195xX6b9xX30bxX6b9xX288xX3xX256xX15xX6xX24xX32xX3xXbxX1xX62bxX3xX1fdxX1fexX3xXb1xX24fxX3xX24xX32xX15xX7bxX16exX24xX3xX40xX604xX15xX3xXbxX1xX2bexX24xX3xX4xX21xX24xX32xX3xX1cbxX2bexX15xX3xXexXdxX16exX24xX3xX4xX39cxX6xX3xX13xX2axX24xX10xX7xXexX6xX18xX3xX5xX24fxX3xXexX1xXdxX1fexXexX3xXa7xX1c4xX3xX5xX14xX15xX3xXexX18xX19xX3xX24xX43xX24xX32xX3xX40xX487xXexX3xX1fdxXdxX5xX2axX32xX18xX6xX40xX3xX5xX3a9xX24xX3xX4xeab1xX3xX256xX15xX7bxX2eaxX24xX3xXexXdxX2eaxX15xX3xXexX1xX15xX7bxX1fexXexX3xXa7xX2a4xX6xX3xX4xX21xX24xX32xX3xXb1xX3a9xXdxX3xXa7xX487xX3xX24xX1xX3a9xX3xX2xXc6xX3xXexX10xX18xX6xXa7xX7bxXexX10xXa6xX3xXcxX1xX10xX2axX3xX5xX1c4xX4xX1xX3xXexX18xX2a4xX24xX1xX288xX3xX658xX42xXd0xX97xX3xX7xX739xX3xXbxX1xX2d4xX24xX32xX3xXb1xX24fxX2axX3xX24xX48xX40xX3xX97xX89xX97xXe2xXa6xX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX355xX2axX38xX7bxXaxX12xXcxX18xX15xX24xX32xX3xXexX26xX40xX3xX38xX19xX3xX5xXdxX21exX15xX3xX7xXdxX16exX15xX3xX24xX1xX162xX3xXexX18xX16exX24xX3xX7xX739xX3xX5xX14xX15xX3xXexX18xX19xX3xX38xX19xX3xX5xXdxX21exX15xX3xX1fdxX1xX15exX24xX32xX3xXexX1xX6xX7bxX3xX1cbxX62bxXdxXa6xX3xX13xX2axX24xX10xX7xXexX6xX18xX3xX1cbxX6xX24xX32xX3xXexX18xX2axX24xX32xX3xX256xX15xX1ccxX3xXexX18xX2a4xX24xX1xX3xX8bxX1ccxX4xX3xX1cbxX1c4xX24xX1xX3xXexX34xX4xX3xX1cbxX487xX3xXa7xX48xX24xX32xX3xXexX2bexX24xX288xX3xX8bxXdxX24xX3xX4xX1c0xXbxX3xXbxX1xX7a0xXbxX3xXexX18xX15xX7bxX32bxX24xX3xX38xX19xX3xX5xXdxX21exX15xX3xXexX539xX3xXcxX18xX1ccxXdxX3xX285xX1c0xXexX3xXexX3a9xXdxX3xX42xX43xXexX3xXcxX18xX48xX24xX32xX3xXb1xX24fxX3xX24xX32xX14xX5eexX4xX3xX5xX2bxXdxX3xX1eaxX3xXa7xX48xX24xX32xX3xXexX2bexX24xX3xX30bxX288xX3x16ecaxX3xXb1xX24fxX3x164b3xX6xX3xXexX18xX2axX24xX32xX3xXbxX1xX62bxX3xX7xX2d4xX24xX32xX3xXb1xX15exX3xXexX15xX7bxX1fexX24xXa6xX3xX5bxX28bxX3xX1xX487xXdxX3xXexX1xX586xX3xX24xX32xX1xXdxX21exX40xX3xX4xX15exX24xX32xX3xX24xX32xX1xX21exX3xXexX18xX16exX24xX3xX42xX43xXexX3xXcxX18xX48xX24xX32xX3xX5xX2bexX24xX3xX1cbxX2bexX15xX3xXexXdxX16exX24xX3xX4xX39cxX6xX3xX13xX2axX24xX10xX7xXexX6xX18xX3xXbxX1xX1c9xX3xXexX1xX15xX487xX4xX3xXexX24fxX15xX3xX1cbxX62bxX3xXa7xX487xX3xX195xX2axXb1xX6xXd0xX5bxX3xX4xX39cxX6xX3xX658xX24xXexX15xXdxXexXdxXb1xX10xX3xX42xX6xX4xX1xXdxX24xX10xX7xX3xX4xX2d4xX3xX1xX2bxX3xX4xX1ccxX24xX1xX3xX24xX32xX15xX7bxX16exX24xX3xXb1xec8bxX24xX3xXexX18xX16exX24xX3xXa7xX32bxX3xX40xX43xXexX3xX42xX43xXexX3xXcxX18xX48xX24xX32xX3xX1xX6xX7bxX3xX1fdxX1xX15exX24xX32xXa6xX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX355xX2axX38xX7bxXaxX12xXcxX1xX10xX2axX3xX30bxXexX2axXexXexX288xX3xX13xX2axX24xX10xX7xXexX6xX18xX3xX1cbxX6xX24xX32xX3xX5xX16exX24xX3xX1fdxX1fexX3xX1xX2axX2bxX4xX1xX3xX4xX1xX2axX3xX4xX1ccxX4xX3xX24xX1xXdxX21exX40xX3xXb1xX1c9xX3xXexX14xX28bxX24xX32xX3xX5xX6xXdxX3xX24xX1x17b11xX40xX3xXbxX1xX2d4xX24xX32xX3xX40xX1ccxX7bxX3xX4xX1xX39cxX3xX4xX2d4xX3xXexX1xX2eaxX3xX4xX1xX21xX6xX3xX96xX3xXbxX10xXexX6xXa7xX7bxXexX10xX3xX38xX19xX3xX5xXdxX21exX15xX3xXb1xX24fxX2axX3xX24xX48xX40xX3xX97xX89xX97xXcdxX3xXb1xX24fxX3xX96xX89xX3xXbxX10xXexX6xXa7xX7bxXexX10xX3xX38xX19xX3xX5xXdxX21exX15xX3xXb1xX24fxX2axX3xX24xX48xX40xX3xX97xX89xX97xXc6xXa6xX3xXa51xX1xXdxX3xX1cbxX2d4xX288xX3xXexX18xX15xX24xX32xX3xXexX26xX40xX3xX38xX19xX3xX5xXdxX21exX15xX3xX4xX2d4xX3xXexX1xX2eaxX3xXbxX1xX1c9xX4xX3xXb1xX1c9xX3xX5xX14xX15xX3xX5xX14xX5eexX24xX32xX3xXexX18xX15xX7bxX3xX4xX31cxXbxX3xX38xX19xX3xX5xXdxX21exX15xX3xX32xXdxX19xX6xX3xXcxX18xX1ccxXdxX3xX285xX1c0xXexX3xXb1xX24fxX3xX42xX43xXexX3xXcxX18xX48xX24xX32xX3xX1eaxX3xXexX34xX4xX3xX1cbxX487xX3xX2xX96xX3xX32xXdxX32xX6xXa7xX7bxXexX10xX3xX40xX365xXdxX3xX32xXdxX26xX7bxX288xX3xX24xX1xX6xX24xX1xX3xX1xX28bxX24xX3xX24xX1xXdxX32bxX15xX3xX7xX2axX3xXb1xX3a9xXdxX3xXexX34xX4xX3xX1cbxX487xX3xX658xX24xXexX10xX18xX24xX10xXexX3xXa7xX48xX24xX32xX3xXexX2bexX24xX3xX18xX487xX24xX32xX3xXexX18xX16exX24xX3xXcxX18xX1ccxXdxX3xX285xX1c0xXexXa6xX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX355xX2axX38xX7bxXaxX12xX195xX1fexX15xX3xX4xX15exX24xX32xX3xXexX7bxX3xXexXdxX1fexXbxX3xXexX1c9xX4xX3xX40xX1eaxX3xX18xX487xX24xX32xX3xX256xX15xX7bxX3xX40xX15exX3xXb1xX24fxX3xX5xX14xX15xX3xXexX18xX19xX3xX38xX19xX3xX5xXdxX21exX15xX3xXexX18xX2axX24xX32xX3xX38xX24fxXdxX3xX1xX2bxX24xX288xX3xX1xX298xX3xX7xX739xX3xX4xX2bexX24xX3xXexX2a4xX40xX3xX4xX1ccxX4xX1xX3xXa7xX253xX2axX3xXb1xX21exX3xXexX18xX15xX24xX32xX3xXexX26xX40xX3xX38xX19xX3xX5xXdxX21exX15xX3xX1fdxX1xX162xXdxX3xXa7xX21xX4xX3xX8bxX2bxX3xXb1xX395xX3xXexX18xX1c9xX3xXb1xX24fxX3xX1cbxX34xXdxX3xXbxX1xX2d4xX3xXb1xX3a9xXdxX3xX24xX1xXdxX21exXexX3xX1cbxX487xX3xXa7xXdxX1fexX24xX3xX1cbxX487xX24xX32xX3xXexX539xX3xX2xX89xXc6xX3xX1cbxX487xX3xX5bxX3xXb1xX24fxX2axX3xXa7xX6xX24xX3xX24xX32xX24fxX7bxX3xXexX3a9xXdxX3xXd0xX2xX87xXe2xX3xX1cbxX487xX3xX5bxX3xXb1xX24fxX2axX3xXa7xX6xX24xX3xX1cbxX16exX40xX3xXexX18xX16exX24xX3xXa7xX32bxX3xX40xX43xXexX3xX42xX43xXexX3xXcxX18xX48xX24xX32xXa6xX3x14f9axXdxX253xXdxX3xXbxX1xX1ccxXbxX3xX4xX39cxX6xX3xX30bxXexX2axXexXexX3xX5xX24fxX3xX1cbxX43xXexX3xXexX18xX15xX24xX32xX3xXexX26xX40xX3xX38xX19xX3xX5xXdxX21exX15xX3xXexX18xX2axX24xX32xX3xX4xX1ccxX4xX3xX34xX24xX32xX3xX38xX15xX24xX32xX3xX24xX1xX6xX40xX3xX24xXb73xX40xX3xXa7xX16exX24xX3xX38xX14xX3a9xXdxX3xX40xX43xXexX3xX1cbxX1c0xXexX288xX3xXexX2bxX2axX3xXa7xX1eaxXdxX3xX38xd2c8xX24xX32xX3xX38xX15xX24xX32xX3xX24xX1xX6xX40xX3xX4xX62bxX3xX1cbxX2bxXdxXa6xX3xX355xX16exX24xX3xXexX18xX2axX24xX32xX3xX24xX1xX19xX24xX32xX3xX1xX34xX3xX18xX487xX24xX32xX3xX24xX24fxX7bxX288xX3xX24xX1xXdxX21exXexX3xX1cbxX487xX3xX7xX739xX3xX62bxX24xX3xX1cbxX1c4xX24xX1xX3xX1xX28bxX24xX3xXb1xX24fxX3xX40xX1ccxX7bxX3xX4xX1xX39cxX3xX7xX739xX3xX1cbxX14xX5eexX4xX3xXa7xX253xX2axX3xXb1xX21exX3xXexX34xXexX3xX1xX28bxX24xX3xXexX18xX14xX3a9xX4xX3xXexXdxX6xX3xX1cbxXdxX21exX24xX3xXexX539xX3xX4xX2d4xX3xX1xX2bxXdxXa6xX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX30bxX2axX15xX18xX4xX10xXaxX12xXcxX1xX10xX2axX3x171cbxX24xX10xX8bxXbxX18xX10xX7xX7xX0xX4cxXbxX12