Kỳ II:Thi đua tạo động lực để phát triển
baophutho.vn Những năm qua, phong trào thi đua yêu nước của các cấp, các ngành trên địa bàn tỉnh đã khẳng định được vai trò, vị thế, tạo sức lan tỏa sâu rộng, phát huy được sức mạnh của khối đại đoàn kết để Phú Thọ tiếp tục đạt được những thành tựu trên chặng đường phát triển mới.
e83dx10bf4xea1dxfffex143e7x17897x174c8x14e15xX6x13561x13b64xX1x12772x14386x16fecx16d11xX9x154c0xX0xX6x159a6x17c6fxXcx17b2ax11f93xX10x163a2xed8fxf9c8x173e9xX2xXdx14d41xXexX2xX13xX1cxX16xX1axX2xX13xX1axf730xX16xX2xX13xX1axX1cxX2x16627x14e89xX5xX2xXexf32axX31xX2xX16x142edxf392xX3xX0x139aaxX6xX13xX14xXcxX16xX17xX10xX0xX3dxX1xX10xX0xX1ax13388xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1x15d59xX1cxX13xX4x148c0xX9xX10xX19x15000xX2x1290cxX5fx15440xX55xX1axX1cxX2xX30xX31xX5xX2xX13x119aaxXcxX2xX30x1074dxX16xX17xX2xX4xfefdxX3xX2xX30xeb75xX2xX1xX1ax17a51xX13xX2xX13xX14xX1cxX78xX16xX0xX3dxX1axX4bxX10xX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1x13a06xX59xX5xXdxX9xX10x130eaxX1ax14183xX16xX17xX2xX16xec1dx176b2xX2x1735fxX31xX5x11356xX2xX1xX1axXcxX16xX17xX2xX13xX14x10bfexXcxX2xX13xX1axX1cxX2xX30xX31xX5xX2xXexX35xX31xX2xX16xX39xX3axX3xX2xX3x1093cxX5xX2xX3xX7cxX3xX2xX3x14557xX1xXa7xX2xX3xX7cxX3xX2xX16xX17xXb1xX16xX1axX2xX13xX14xX35xX16xX2xX30x1167exX5xX2x1516bxXb1xX16xX2xX13x1072axX16xX1axX2xX30x14722xX2x16ee1xX1ax109a0xX16xX17xX2xX30xXe2xX16xX1axX2xX30xX39x127b5xX3xX2xf8b7xX5xX1cxX2xX13xX14x11bdcxXa7xX2xX101xXe2xX2xX13xX1ax15139xXa7xX2xX13xX6bxXcxX2xX6xf199xX3xX2xX4xX5xX16xX2xX13x13ec5xX5xX2xX6x1696exX31xX2xX14xX6fxX16xX17xXa7xX2xX1xX1axX7cxX13xX2xX1axX31xXexX2xX30xX39xXfexX3xX2xX6xX117xX3xX2xXa2xX6bxX16xX1axX2xX3xXc6xX5xX2xXf1xX1ax11699xX1cxX2xX30xX6bxX1cxX2xX30xXcxXb1xX16xX2xXf1xX10fxX13xX2xX30xX78xX2x15924xX1axf439xX2xX55xX1ax1275fxX2xX13xX1cxX10fxX1xX2xX13x1710bxX3xX2xX30xX6bxX13xX2xX30xX39xXfexX3xX2xX16xX1axX9cxX16xX17xX2xX13xX1axXb1xX16xX1axX2xX13xX74xX31xX2xX13xX14xX35xX16xX2xX3xX1ax118f4xX16xX17xX2xX30xX39x1452exX16xX17xX2xX1xX1axX7cxX13xX2xX13xX14xX1cxX78xX16xX2xXa2xX3axX1cx1423bxX0xX3dxX1xX10xX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1x16641xX5xX1xX13xX1cxXcxX16xX9xX10xX0xX1cxXa2xX17xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1cxX1b5xX59xX16xX13xX59xX14xX9xX2xX6xX13xXexX4xX59xX8xX9x1281cxX1cxXdxX13xX1axX61xX2x10141x1488ax1490dxX1x1395dx156cdxX2xX1axX59xX1cxX17xX1axX13xX61xX2xX1e2xf0afx16841xX1xX1e5xX1e6xX9xX2xX6xX14xX3xX8xX9xX3dxX3dxX1cxX1a5xXe5xX5xXcxX1xX1axX31xX13xX1axXcxX1a5xX101xX16xX3dxX16xX59xX1daxX6xX3dx117aaxX213xX1f2xX213xX3dxX4bxX4bxX4bxXdx13cb0xX213xX4bxX1e2xX1f1xX213xX21cxX13xX1f2xX1e3xX1e3xX21cxX4xX1e2xf3c7x16b21xX213xX1e3xX1e1x13271xX21cxX213xX1f1xX5xX213xX213xX4bxX1e2xX22fxX1e2xX22bxX59xX1e3xX4bxX3xX1a5x12317xX1xX17xX9xX2xX5xX4xX13xX8xX9xX19xX5dxX2xX5fxX5fxX61xX55xX1axX1cxX2xX30xX31xX5xX2xX13xX6bxXcxX2xX30xX6fxX16xX17xX2xX4xX74xX3xX2xX30xX78xX2xX1xX1axX7cxX13xX2xX13xX14xX1cxX78xX16xX9xX2xX1daxX1cxXdxX13xX1axX8xX9xX1e1xX1e2xX1e3xX9xX2xX1axX59xX1cxX17xX1axX13xX8xX9xX1e2xX1f1xX1f2xX9xX2xX3dxX10xX0xX3dxX1xX10xX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1xX1b5xX5xX1xX13xX1cxXcxX16xX9xX10xXbxX5xX16xX2xX1b5xX94xeb9ax115e1xX2xX1axX31xXex173ddxX16xX2xX55xX1axX5xX16xX1axX2xX2aexX1bxX16xX2xX4xXb1xX2xX30xX1bxX16xX2xX101xXe2xX2xX30xX1cxX78xX16xX2xX1ax11cf3xX16xX1axX2xX13xX14xXcxX16xX17xX2xX3xX7cxX3xX2xX1xX1axXcxX16xX17xX2xX13xX14xXb1xXcxX2xX13xX1axX1cxX2xX30xX31xX5xX2xX16xX1axX39xX61x13361x138f8xX123xX16xX2xX101xX1fxX16xX2xXf1xX1axf4fbxXcx1491fxXa7xX2xX1e5xX123xXexX2xXdxX74xX16xX17xX2xX2f5x11c48xX1bxX16xX2xX101xXe2xX2xXdxX123xX16xX2xX101xX1fxX16xX2xX13xX149xX13xX302xX2xX101xXb1xX2xX30xX18dxX3xX2xXe5xX1cxX2b3xX13xX2xX4xXb1xX2xX2f5xX2adxX31xX123xX16xX2xX30xX6fxX1cxX2xX3xX1axX31xX16xX17xX2xX6xX117xX3xX2xX1e5xX123xXexX2xXdxX74xX16xX17xX2xX16x1338dxX16xX17xX2xX13xX1axX350xX16xX2xXa2xX3axX1cxX302xX1a5xX0xX3dxX1xX10xX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1xXbxXcxXdxXexX9xX10xX0xX6xX13xX14xXcxX16xX17xX10xX55xX1axX1cxX2xX30xX31xX5xXa7xX2xX30xf5e6xX1cxX2xXa2xX3axX1cxXa7xX2xX6xX7cxX16xX17xX2xX13xX6bxXcx12fc1xX0xX3dxX6xX13xX14xXcxX16xX17xX10xX0xX3dxX1xX10xX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1xXbxXcxXdxXexX9xX10xX55xX6bxX1cxX2xX30fxX6bxX1cxX2xX1axX6fxX1cxX2xX55xX1axX1cxX2xX30xX31xX5xX2xXexX35xX31xX2xX16xX39xX3axX3xX2xX13xXcxXb1xX16xX2xXa4xX31xX149xX3xX2xX4xX29xX16xX2xX13xX1axX117xX2x14d9bxX2xX16xXa1xXa2xX2xX213xX1e3xX213xX1e3xXa7xX2xX55xX1axXc6xX2xX13xX39xX3axX16xX17xX2xX1b5xX1axfb88xX16xX1axX2xX1xX1axXc6xX2xX9axX17xX31xXex13241xX16xX2xX3e3xX31xX123xX16xX2xX15cxX1axX15exX3xXa7xX2xX1b5xX1axXc6xX2xX13xXe2xX3xX1axX2xX94xX6fxX1cxX2xX30x15327xX16xX17xX2xX55xX1axX1cxX2xX30xX31xX5xX2xX22axX2xX19xX1axX59xX16xX2xX13xX1axX39x142b3xX16xX17xX2xX55xX14xX31xX16xX17xX2xX39xX1bxX16xX17xX2xX30xXefxX2xX1xX1axX7cxX13xX2xX30xX6fxX16xX17xX2xX15cxX1axXcxX16xX17xX2xX13xX14xXb1xXcxX2xX13xX1axX1cxX2xX30xX31xX5xX2xX13xX14xXcxX16xX17xX2xX3x100bbxX2xX16xX39xX3axX3xX2xX17xX1cxX5xX1cxX2xX30xXcxX6bxX16xX2xX213xX1e3xX213xX4bxX2xX22axX2xX213xX1e3xX213xX1e2xX2xX101xX3axX1cxX2xX1b5xX1axXc6xX2xX30xea4fxX61xX2xX2f5xX30fxXcxXb1xX16xX2xXf1xX10fxX13xXa7xX2xX6xX7cxX16xX17xX2xX13xX6bxXcxXa7xX2xX13xX1axX1cxX2xX30xX31xX5xX2xX1e5xX123xXexX2xXdxX74xX16xX17xX2xX101xXb1xX2xXe5xX46fxXcxX2xX101xX2b3xX2xX55xX385xX2xXa4xX31xX149xX3xX302xXa7xX2xX13xX14xXcxX16xX17xX2xX30x1131axX2xX13xX14xX162xX16xX17xX2xX13xX123xXa2xX2xX4xXb1xX2xXe5xX149xX16xX2xX1xX1axXcxX16xX17xX2xX13xX14xXb1xXcxX2xX13xX1axX1cxX2xX30xX31xX5xX61xX2xX2f5xX1b5xX46fxX2xX16xX39xX3axX3xX2xX3xX1axX31xX16xX17xX2xX6xX117xX3xX2xX1e5xX123xXexX2xXdxX74xX16xX17xX2xX16xX350xX16xX17xX2xX13xX1axX350xX16xX2xXa2xX3axX1cxX302xXa7xX2xX2f5xX2f6xXcxX5xX16xX1axX2xX16xX17xX1axX1cxX2b3xX1xX2xfe8bxX1cxX2b3xX13xX2xX9axX5xXa2xX2xX1axX6fxX1cxX2xX16xX1axX1fxX1xX2xX101xXb1xX2xX1xX1axX7cxX13xX2xX13xX14xX1cxX78xX16xX302xXa7xX2xX2f5xX1b5xX46fxX2xX16xX39xX3axX3xX2xX3xX1axX31xX16xX17xX2xX13xX5xXexX2xX101xX2d0xX2xX16xX17xX39xX193xX1cxX2xX16xX17xX1ax10900xXcxXa7xX2xXf1xX1axX350xX16xX17xX2xX30xX78xX2xX5xX1cxX2xXe5xXe2xX2xXe5xX11fxX2xX4xX6bxX1cxX2xX1xX1axX3fbxX5xX2xX6xX5xX31xX302xX2xX101xXb1xX2xX2f5xX1b5xX7cxX16xX2xXe5xX6fxXa7xX2xX3xX350xX16xX17xX2xX3xX1axX117xX3xXa7xX2xX101xX1cxX35xX16xX2xX3xX1axX117xX3xX2xX13xX1axX1cxX2xX30xX31xX5xX2xX13xX1axX74xX3xX2xX1axX1cxX2b3xX16xX2xX101xXa1xX16xX2xX1axX4d9xX5xX2xX3xX350xX16xX17xX2xX6xX439xX302xX1a5xX2xX94xX39xX439xX16xX17xX2xX117xX16xX17xX2xX4xX193xX1cxX2xXf1xX35xX31xX2xX17xX162xX1cxX2xX3xXc6xX5xX2xX55xX1axXc6xX2xX13xX39xX3axX16xX17xX2xX1b5xX1axX3fbxX16xX1axX2xX1xX1axXc6xXa7xX2xX3xX7cxX3xX2xX3xX1bxX2xXa4xX31xX5xX16xXa7xX2xX30xX1bxX16xX2xX101xXe2xXa7xX2xX30xXe2xX5xX2xX1xX1axX39xX1bxX16xX17xXa7xX2xXdxXcxX5xX16xX1axX2xX16xX17xX1axX1cxX2b3xX1xX2xX13xX14xX35xX16xX2xX30xXe2xX5xX2xXe5xXb1xX16xX2xX13xXeaxX16xX1axX2xX30xXefxX2xX13xX385xX2xX3xX1axX117xX3xX2xX3xX7cxX3xX2xX1xX1axXcxX16xX17xX2xX13xX14xXb1xXcxX2xX17x10c3bxX16xX2xX101xX3axX1cxX2xX13xX1axX74xX3xX2xX1axX1cxX2b3xX16xX2xX16xX1axX1cxX2b3xXa2xX2xX101xX16axX2xX3xX1axX3fbxX16xX1axX2xX13xX14xXe2xX2xX101xXb1xX2xX1b5xX1axXeaxX2xX13xX1axXe2xX2xX1e3xX1e2xX22axX1b5xX55xX3dxX55xeddbxX2xX3xXc6xX5xX2xXbxX6fxX2xX1b5xX1axX3fbxX16xX1axX2xX13xX14xXe2xX2xX101xX495xX2xX2f5xX30fx17c68xXexX2xXa2xX6bxX16xX1axX2xX1axX162xX3xX2xX13xX1fxX1xX2xX101xXb1xX2xX4xXb1xXa2xX2xX13xX1axX59xXcxX2xX13xX39xX2xX13xX39xX439xX16xX17xXa7xX2xX30xX6bxXcxX2xX30xX117xX3xXa7xX2xX1xX1axXcxX16xX17xX2xX3xX7cxX3xX1axX2xX94xX423xX2xX1b5xX1axX3fbxX2x150a4xX1cxX16xX1axX302xX1a5xX2xX2adxX31xX5xX2xX30xX4d9xX2xX13xX1axX31xX2xX1axX15exX13xX2xX6xX74xX2xX13xX1axX5xXa2xX2xX17xX1cxX5xX2xX3xXc6xX5xX2xX30xX350xX16xX17xX2xX30xX46fxXcxX2xX3xX7cxX16xX2xXe5xX6fxXa7xX2xX3xX350xX16xX17xX2xX3xX1axX117xX3xXa7xX2xX101xX1cxX35xX16xX2xX3xX1axX117xX3xXa7xX2xX16xX17xX39xX193xX1cxX2xX4xX5xXcxX2xX30xX6fxX16xX17xX2xX101xXb1xX2xX3xX7cxX3xX2xX13xX29xX16xX17xX2xX4xX3axX1xX2xX16xX1axX123xX16xX2xXdxX123xX16xX2xX13xX14xXcxX16xX17xX2xXa2xX162xX1cxX2xX16xX17xXb1xX16xX1axX2xX16xX17xX1axX495xXa7xX2xX13xX1axXb1xX16xX1axX2xX1xX1axX29xX16xX2xXf1xX1cxX16xX1axX2xX13xX10fxX1e6xX2xX13xX6bxXcxX2xXf1xX1axX3fbxX2xX13xX1axX10fxX2xX13xX1axX1cxX2xX30xX31xX5xX2xX6xX350xX1cxX2xX16xX385xX1cxXa7xX2xX14xX6fxX16xX17xX2xXf1xX1axX66exX1xX2xX13xX14xX35xX16xX2xX3xX7cxX3xX2xX4x17344xX16xX1axX2xX101xX74xX3xX2xX3xXc6xX5xX2xX30xX193xX1cxX2xX6xX149xX16xX17xX1a5xX0xX3dxX1xX10xX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1xXbxXcxXdxXexX9xX10xX15cxX1axXcxX16xX17xX2xX13xX14xXb1xXcxX2xX13xX1axX1cxX2xX30xX31xX5xX2xXexX35xX31xX2xX16xX39xX3axX3xX2xX13xXeaxX16xX1axX2xX15cxX1axX15exX2xX55xX1axX162xX2xX30xXefxX2xX3xX4d9xX2xXe5xX39xX3axX3xX2xX1xX1axX7cxX13xX2xX13xX14xX1cxX78xX16xX2xX3xX46fxX2xX101xX495xX2xXe5xX495xX2xX14xX6fxX16xX17xXa7xX2xX3xX1axX1cxX495xX31xX2xX6xX123xX31xX2xX101xXb1xX2xX16xX17xXb1xXexX2xX3xXb1xX16xX17xX2xX30xX1cxX2xX101xXb1xXcxX2xX16xX495xX16xX2xX16xX10fxX1xXa7xX2xX13xX6bxXcxX2xX6xX117xX3xX2xX4xX5xX16xX2xX13xX11fxX5xXa7xX2xX16xX1axX1cxX495xX31xX2xX13xXcexXa2xX2xX17xX39xX1bxX16xX17xX2xX13xX1cxX35xX31xX2xXe5xX1cxX78xX31xX2xX13xX14xXcxX16xX17xX2xX3xX7cxX3xX2xX4xX7cdxX16xX1axX2xX101xX74xX3xX2xX30xXefxX2xXf1xX1axXf3xX16xX17xX2xX30xXe2xX16xX1axX2xX13xX1cxX495xXa2xX2xX16xXa1xX16xX17xXa7xX2x144b3xX2xX3xX1axX3fbxX2xX101xXb1xX2xX6xX74xX2xX101xX39xX1bxX16xX2xX4xX35xX16xX2xXf1xX1axX350xX16xX17xX2xX16xX17x126fdxX16xX17xX2xX3xXc6xX5xX2xX30fxX46fxX16xX17xX2xXe5xX6fxX2xX101xXb1xX2xX16xX1axX123xX16xX2xXdxX123xX16xX2xX13xX14xXcxX16xX17xX2xX13xXeaxX16xX1axX1a5xX2xX1b5xX7cxX3xX2xX1xX1axXcxX16xX17xX2xX13xX14xXb1xXcxX2xX30xX39xXfexX3xX2xX13xX14xX1cxX78xX16xX2xXf1xX1axX5xX1cxX2xX17xX66exX16xX2xX101xX3axX1cxX2xX13xX1axX74xX3xX2xX1axX1cxX2b3xX16xX2xX2f5xX94xX162xX3xX2xX13xX1fxX1xX2xX101xXb1xX2xX4xXb1xXa2xX2xX13xX1axX59xXcxX2xX13xX39xX2xX13xX39xX439xX16xX17xXa7xX2xX30xX6bxXcxX2xX30xX117xX3xXa7xX2xX1xX1axXcxX16xX17xX2xX3xX7cxX3xX1axX2xX94xX423xX2xX1b5xX1axX3fbxX2xX6fdxX1cxX16xX1axX302xXa7xX2xX15cxX1axXcxX16xX17xX2xX13xX14xXb1xXcxX2xX2f5xX1b5xX1axX31xX16xX17xX2xX6xX117xX3xX2xX1e5xX123xXexX2xXdxX74xX16xX17xX2xX16xX350xX16xX17xX2xX13xX1axX350xX16xX2xXa2xX3axX1cxX302xX2xX101xXb1xX2xX16xX1axX1cxX495xX31xX2xX1xX1axXcxX16xX17xX2xX13xX14xXb1xXcxX2xX13xX1axX1cxX10fxX13xX2xX13xX1axX74xX3xX2xXf1xX1axX7cxX3xX2xX30xXefxX2xX3xX385xX2xX101x14763xXa7xX2xXf1xX1axX1bxX1cxX2xXdxX1fxXexX2xX13xX1cxX16xX1axX2xX13xX1axX29xX16xX2xX1axXa1xX16xX17xX2xX1axX7cxX1cxX2xX13xX1axX1cxX2xX30xX31xX5xX2xX13xX14xXcxX16xX17xX2xX3xX7cxX3xX2xX13xX29xX16xX17xX2xX4xX3axX1xX2xX16xX1axX123xX16xX2xXdxX123xX16xXa7xX2xX13xX6bxXcxX2xX30xX6fxX16xX17xX2xX4xX74xX3xX2xX13xX1axX74xX3xX2xX1axX1cxX2b3xX16xX2xX13xX1axX66exX16xX17xX2xX4xXfexX1cxX2xX16xX1axX1cxX2b3xXa2xX2xX101xX16axX2xX1xX1axX7cxX13xX2xX13xX14xX1cxX78xX16xX2xXf1xX1cxX16xX1axX2xX13xX10fxX2xX22axX2xX1e5xXefxX2xX1axX6fxX1cxX2xX3xXc6xX5xX2xX13xXeaxX16xX1axX1a5xX2xX55xX8e0xX2xX3xX7cxX3xX2xX1xX1axXcxX16xX17xX2xX13xX14xXb1xXcxX2xX13xX1axX1cxX2xX30xX31xX5xX2xX30xXefxX2xX1e5xX31xXcexX13xX2xX1axX1cxX2b3xX16xX2xX16xX1axX1cxX495xX31xX2xX13xX1fxX1xX2xX13xX1axX78xXa7xX2xX3xX7cxX2xX16xX1axX123xX16xX2xX30xX1cxX78xX16xX2xX1axX2d0xX16xX1axX2xX13xX350xX2xX13xX1axX66exXa2xX2xX3xX1axXcxX2xX101xX39xX193xX16xX2xX1axXcxX5xX2xX13xX1axX1cxX2xX30xX31xX5xX2xX30fxXcexX13xX2xX55xX385xX2xX13xX1axX35xXa2xX2xX14xX74xX3xX2xX14x14890xX2xX6xX66exX3xX2xXa2xXb1xX31xX1a5xX0xX3dxX1xX10xX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1xXbxXcxXdxXexX9xX10xX1b5x12379xX16xX17xX2xX101xX3axX1cxX2xX3xX7cxX3xX2xX3xXcexX1xXa7xX2xX3xX7cxX3xX2xX16xX17xXb1xX16xX1axX2xX13xX14xX1cxX78xX16xX2xXf1xX1axX5xX1cxX2xX101xXb1xX2xX13xX1axX74xX3xX2xX1axX1cxX2b3xX16xX2xX3xX4d9xX2xX1axX1cxX2b3xX31xX2xXa4xX31xX46fxX2xX3xX7cxX3xX2xX1xX1axXcxX16xX17xX2xX13xX14xXb1xXcxX2xX13xX1axX1cxX2xX30xX31xX5xX2xXexX35xX31xX2xX16xX39xX3axX3xXa7xX2x15480xXexX2xXe5xX5xX16xX2xX6fdxX55xX55xX2adxX2xX13xXeaxX16xX1axX2xX30xXefxX2xX13xX14xX1cxX78xX16xX2xXf1xX1axX5xX1cxX2xX1axX1cxX2b3xX31xX2xXa4xX31xX46fxX2xX101xXb1xX2xX13xXa1xX16xX17xX2xX3xX39xX193xX16xX17xX2xX101xX1fxX16xX2xX30xX6fxX16xX17xX2xX16xX1axX123xX16xX2xXdxX123xX16xX2xX1axX39xX439xX16xX17xX2xX117xX16xX17xX2xX101xXb1xX2xX13xX1axX5xXa2xX2xX17xX1cxX5xX2xX3xX7cxX3xX2xX3xX31xX6fxX3xX2xX101xX1fxX16xX2xX30xX6fxX16xX17xXa7xX2xX1xX1axXcxX16xX17xX2xX13xX14xXb1xXcxX2xX4xX3axX16xX2xX16xX1axX39xX2xX1b5xX31xX6fxX3xX2xX101xX1fxX16xX2xX30xX6fxX16xX17xX2xX2f5xX55xXcxXb1xX16xX2xXdxX123xX16xX2xX30xXcxXb1xX16xX2xXf1xX10fxX13xX2xX1e5xX123xXexX2xXdxX74xX16xX17xX2xX16xX350xX16xX17xX2xX13xX1axX350xX16xX2xXa2xX3axX1cxXa7xX2xX30xX350xX2xX13xX1axXe2xX2xX101xXa1xX16xX2xXa2xX1cxX16xX1axX302xX1e6xX2xX2f5xX9axX17xX39xX193xX1cxX2xX53axX1cxX2b3xX13xX2xX9axX5xXa2xX2xX39xX31xX2xX13xX1cxX35xX16xX2xXdxXafdxX16xX17xX2xX1axXb1xX16xX17xX2xX53axX1cxX2b3xX13xX2xX9axX5xXa2xX302xX1e6xX2xX15cxX1axXcxX16xX17xX2xX13xX14xXb1xXcxX2xX13xX1axX1cxX2xX30xX31xX5xX2xX2f5xX30fxXcxXb1xX16xX2xXf1xX10fxX13xX2xX6xX7cxX16xX17xX2xX13xX6bxXcxXa7xX2xX16xX123xX16xX17xX2xX3xX5xXcxX2xX16xXa1xX16xX17xX2xX6xX31xXcexX13xXa7xX2xX3xX1axXcexX13xX2xX4xX39xXfexX16xX17xXa7xX2xX1axX1cxX2b3xX31xX2xXa4xX31xX46fxXa7xX2xX1axX6fxX1cxX2xX16xX1axX1fxX1xX2xXa4xX31xX149xX3xX2xX13xX10fxX302xX395xX0xX3dxX1xX10xX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1xXbxXcxXdxXexX9xX10xX1b5xX350xX16xX17xX2xX13xX7cxX3xX2xX5xX16xX2xX6xX1cxX16xX1axX2xX1e5xXefxX2xX1axX6fxX1cxX2xX30xXefxX2xX13xX14xX5xX16xX1axX2xX13xX1axXc6xX2xX30xX39xXfexX3xX2xX6xX74xX2xXc6xX16xX17xX2xX1axX6fxX2xX30xX4d9xX16xX17xX2xX17xX4d9xX1xX2xX3xXc6xX5xX2xX3xX7cxX3xX2xX13xX1fxX1xX2xX13xX1axX78xXa7xX2xX3xX7cxX2xX16xX1axX123xX16xX2xX30xX78xX2xX3xX1axXa1xXa2xX2xX4xXcxX2xX3xX1axXcxX2xX3xX7cxX3xX2xX1axX6fxX2xX16xX17xX1axX57bxXcxXa7xX2xX1axX6fxX2xX3xX4d9xX2xX1axXcxXb1xX16xX2xX3xX46fxX16xX1axX2xX30xX18dxX3xX2xXe5xX1cxX2b3xX13xX2xXf1xX1axX4d9xX2xXf1xX1axXa1xX16xXa7xX2xX17xX4d9xX1xX2xX1xX1axX29xX16xX2xX16xX123xX16xX17xX2xX3xX5xXcxX2xX30xX193xX1cxX2xX6xX149xX16xX17xX2xX101xX1fxX13xX2xX3xX1axXcexX13xXa7xX2xX13xX1cxX16xX1axX2xX13xX1axX29xX16xX2xX3xX1axXcxX2xX16xX1axX123xX16xX2xXdxX123xX16xX1a5xX2xX2adxX31x17901xX2xX2f5xX53axX2d0xX2xX16xX17xX39xX193xX1cxX2xX16xX17xX1axX57bxXcxX302xX2xX3xX7cxX3xX2xX3xXcexX1xX2xX13xX14xXcxX16xX17xX2xX1e2xX2xX16xXa1xXa2xX2xXa4xX31xX5xX2xX30xXefxX2xX101xX1fxX16xX2xX30xX6fxX16xX17xX2xX1ax15a50xX2xX13xX14xXfexX2xX30xX6bxX13xX2xX22fxX21cxXa7xX1e1xX1e2xX1f1xX2xX13xXeaxX2xX30xX423xX16xX17xX1a5xX2xX55xX8e0xX2xX16xX17xX31xX423xX16xX2xXa4xX31xXda6xX2xX30xXefxX2xX1axXddexX2xX13xX14xXfexX2xX16xX17xX39xX193xX1cxX2xX16xX17xX1axX57bxXcxX2xX4xXb1xXa2xX2xXa2xX3axX1cxX2xX101xXb1xX2xX6x15c1dxX5xX2xX3xX1axX9cxX5xX2xX213xX1a5xX21cxX1f1xX22bxX2xX3xXa1xX16xX2xX16xX1axXb1xX2xX13xX14xXe2xX2xX17xX1cxX7cxX2xX1f2xX213xXa7xX22fxX1f1xX22fxX2xX13xXeaxX2xX30xX423xX16xX17xX1e6xX2xX94xXddexX2xX13xX14xXfexX2xX1axX162xX3xX2xX6xX1cxX16xX1axX2xX16xX17xX1axX57bxXcxX2xX101xX39xXfexX13xX2xXf1xX1axX4d9xX2xX1axX162xX3xX2xX17xX1cxX11fxX1cxX61xX2xX4bxX1a5xX1e1xX1e1xX22fxX2xX4xX39xXfexX13xX2xX1axX162xX3xX2xX6xX1cxX16xX1axXa7xX2xX13xX14xXe2xX2xX17xX1cxX7cxX2xX4bxXa7xX1e2xX1e2xX21cxX2xX13xXeaxX2xX30xX423xX16xX17xX2x1653exX17xX1cxX5xX1cxX2xX30xXcxX6bxX16xX2xX213xX1e3xX4bxX1f1xX22axX213xX1e3xX213xX1e3x149a5xX1a5xX2xX30fxX18dxX3xX2xXe5xX1cxX2b3xX13xX2xX16xX1axX9cxX16xX17xX2xX13xX1axX7cxX16xX17xX2xX30xX29xX31xX2xX16xXa1xXa2xX2xX213xX1e3xX213xX1e3xXa7xX2xX13xX14xX39xX3axX3xX2xX13xX7cxX3xX2xX30xX6fxX16xX17xX2xX46fxX16xX1axX2xX1axX39xX439xX16xX17xX2xX3xXc6xX5xX2xX30xX6bxX1cxX2xXdxXe2xX3xX1axX2xX1b5x14356xX53axX5fxX2f6xX22axX4bxX22bxXa7xX2xX6fdxX55xX55xX2adxX2xX3xX7cxX3xX2xX3xXcexX1xX2xX13xX14xXcxX16xX17xX2xX13xXeaxX16xX1axX2xX30xXefxX2xX13xX31xXexX35xX16xX2xX13xX14xX31xXexX495xX16xXa7xX2xX101xX1fxX16xX2xX30xX6fxX16xX17xX2xX3xX7cxX3xX2xX13xX29xX16xX17xX2xX4xX3axX1xX2xX16xX1axX123xX16xX2xXdxX123xX16xX2xX13xX1axX5xXa2xX2xX17xX1cxX5xX2xXc6xX16xX17xX2xX1axX6fxX2xX2f5xX2adxX31xXda6xX2xX1xX1axX107xX16xX17xXa7xX2xX3xX1axX149xX16xX17xX2xX1b5xXf0axX53axX5fxX2f6xX22axX4bxX22bxX302xX2xX101xX3axX1cxX2xX13xX385xX16xX17xX2xX6xX149xX2xX13xX1cxX495xX16xXa7xX2xX1axXb1xX16xX17xX2xX13xX14xXe2xX2xX17xX1cxX7cxX2xX4bxX4bxX1f1xX2xX13xXeaxX2xX30xX423xX16xX17xX1a5xX0xX3dxX1xX10xX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1xXbxXcxXdxXexX9xX10xX30fxX423xX16xX17xX2xX3xX1axX3fbxX2xX9axX17xX31xXexX407xX16xX2xX94xX46fxX1cxX2xX22axX2xXb5dxXexX2xX101xX1cxX35xX16xX2xXbxX55xX53axX2xX55xXeaxX16xX1axX2xXc6xXexXa7xX2xX1b5xX1axXc6xX2xX13xXe2xX3xX1axX2xXb5dxXexX2xXe5xX5xX16xX2xX6fdxX55xX55xX2adxX2xX13xXeaxX16xX1axX2xX3xX1axXcxX2xXe5xX1cxX10fxX13xX61xX2xX30fxX78xX2xX1xX1axXcxX16xX17xX2xX13xX14xXb1xXcxX2xX13xX1axX1cxX2xX30xX31xX5xX2xX30xX6bxX13xX2xX1axX1cxX2b3xX31xX2xXa4xX31xX46fxX2xX3xX5xXcxX2xX16xX1axXcexX13xXa7xX2xX13xX1axX193xX1cxX2xX17xX1cxX5xX16xX2xX13xX3axX1cxXa7xX2xXb5dxXexX2xXe5xX5xX16xX2xX6fdxX55xX55xX2adxX2xX13xXeaxX16xX1axX2xX6x171d9xX2xX13xX1cxX10fxX1xX2xX13xX16axX3xX2xX3xX1axXeaxX2xX30xX6bxXcxX2xX3xX7cxX3xX2xX13xX385xX2xX3xX1axX117xX3xX2xX13xX1axXb1xX16xX1axX2xX101xX1cxX35xX16xX2xX30xX6bcxXexX2xXa2xX6bxX16xX1axX2xX13xX31xXexX35xX16xX2xX13xX14xX31xXexX495xX16xX2xX101xX495xX2xXa2xX16axX3xX2xX30xX3fbxX3xX1axXa7xX2xX8c3xX2xX16xX17xX1axX7cdxX5xXa7xX2xX16xX6fxX1cxX2xXdxX31xX16xX17xX2xX3xXc6xX5xX2xX1xX1axXcxX16xX17xX2xX13xX14xXb1xXcxX2xX13xX1axX1cxX2xX30xX31xX5xX1e6xX2xX13xXa1xX16xX17xX2xX3xX39xX193xX16xX17xX2xX1axX1cxX2b3xX31xX2xXa4xX31xX46fxX2xX3xX350xX16xX17xX2xX13xX7cxX3xX2xX17xX1cxX7cxXa2xX2xX6xX7cxX13xX2xX3xXc6xX5xX2xX16xX1axX123xX16xX2xXdxX123xX16xX2xX30xX149xX1cxX2xX101xX3axX1cxX2xX3xX7cxX3xX2xX3xX1bxX2xXa4xX31xX5xX16xXa7xX2xX30xX1bxX16xX2xX101xXe2xXa7xX2xX30xXe2xX5xX2xX1xX1axX39xX1bxX16xX17xX2xX101xXb1xX2xX30xX6fxX1cxX2xX16xX17xX9d3xX2xX3xX7cxX16xX2xXe5xX6fxXa7xX2xX3xX350xX16xX17xX2xX3xX1axX117xX3xXa7xX2xX101xX1cxX35xX16xX2xX3xX1axX117xX3xXa7xX2xX16xX17xX39xX193xX1cxX2xX4xX5xXcxX2xX30xX6fxX16xX17xXa7xX2xX30xX78xX2xX3xX7cxX3xX2xX13xX1fxX1xX2xX13xX1axX78xXa7xX2xX3xX7cxX2xX16xX1axX123xX16xX2xXf1xX1axX350xX16xX17xX2xX16xX17xX8e0xX16xX17xX2xX1xX1axX7cxX13xX2xX1axX31xXexX2xX8c3xX2xX13xX1axX117xX3xX2xX13xX74xX2xX16xX17xX31xXexX2b3xX16xX2xX101xXb1xX2xX6xX74xX2xX6xX7cxX16xX17xX2xX13xX6bxXcxXa7xX2xX17xX39xX1bxX16xX17xX2xXa2x16639xX31xX2xX13xX14xXcxX16xX17xX2xX13xX1axX74xX3xX2xX13xX1axX1cxX2xX3xX350xX16xX17xX2xX101xX16axXa7xX2xX17xX4d9xX1xX2xX1xX1axX29xX16xX2xX101xXb1xXcxX2xX13xX1axXb1xX16xX1axX2xX3xX350xX16xX17xX2xX3xX1axX31xX16xX17xX2xX3xXc6xX5xX2xX3xX7cxX3xX2xX1xX1axXcxX16xX17xX2xX13xX14xXb1xXcxX2xX13xX1axX1cxX2xX30xX31xX5xX1a5xX0xX3dxX1xX10xX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1xX1b5xX5xX1xX13xX1cxXcxX16xX9xX10xX0xX1cxXa2xX17xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1cxX1b5xX59xX16xX13xX59xX14xX9xX2xX6xX13xXexX4xX59xX8xX9xX1daxX1cxXdxX13xX1axX61xX2xX1e1xX1e2xX1e3xX1xX1e5xX1e6xX2xX1axX59xX1cxX17xX1axX13xX61xX2xX21cxX1e1xX22fxX1xX1e5xX1e6xX9xX2xX6xX14xX3xX8xX9xX3dxX3dxX1cxX1a5xXe5xX5xXcxX1xX1axX31xX13xX1axXcxX1a5xX101xX16xX3dxX16xX59xX1daxX6xX3dxX213xX213xX1f2xX213xX3dxX4bxX4bxX4bxXdxX21cxX213xX4bxX1e2xX1f1xX1f2xX21cxX13xX1e2xX4bxX22fxX4bxX4xX4bxX1e3xX22axX1cxXa2xX17xX22axX1e1xX1e1xX21cxX1f2xX1a5xX240xX1xX17xX9xX2xX5xX4xX13xX8xX9xX19xX5dxX2xX5fxX5fxX61xX55xX1axX1cxX2xX30xX31xX5xX2xX13xX6bxXcxX2xX30xX6fxX16xX17xX2xX4xX74xX3xX2xX30xX78xX2xX1xX1axX7cxX13xX2xX13xX14xX1cxX78xX16xX9xX2xX1daxX1cxXdxX13xX1axX8xX9xX1e1xX1e2xX1e3xX9xX2xX1axX59xX1cxX17xX1axX13xX8xX9xX21cxX1e1xX22fxX9xX2xX3dxX10xX0xX3dxX1xX10xX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1xX1b5xX5xX1xX13xX1cxXcxX16xX9xX10xXbxX5xX16xX2xX1b5xX94xX2adxX2aexX2xX1axX31xXexX2b3xX16xX2xX1b5xX6bcxXa2xX2xX19xX1axX35xX2xX1e5xX123xXexX2xXdxX74xX16xX17xX2xX53axXa1xX16xX2xXf1xX1cxX2b3xX16xX2xX3xX1axXeaxX2xX30xX6bxXcxX2xXdxX1cxX407xX16xX2xX13xX1fxX1xX2xX3xX1axX1cxX10fxX16xX2xX30xXcexX31xX2xX1xX1axX107xX16xX17xX2xX13xX1axXc6xX2xX3xXcexX1xX2xX1e5xXefxXa7xX2xX13xX1axXe2xX2xX13xX14xXcexX16xX2xX16xXa1xXa2xX2xX213xX1e3xX213xX213xX1a5xX0xX3dxX1xX10xX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1xXbxXcxXdxXexX9xX10xX0xX6xX13xX14xXcxX16xX17xX10xX395xX2xX30xX10fxX16xX2xX17xX1cxX46fxX1cxX2xX1xX1axX7cxX1xX2xX13xX1axX1cxX10fxX13xX2xX13xX1axX74xX3xXa7xX2xX1axX1cxX2b3xX31xX2xXa4xX31xX46fxX0xX3dxX6xX13xX14xXcxX16xX17xX10xX0xX3dxX1xX10xX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1xXbxXcxXdxXexX9xX10xX55xX1axX1cxX2xX30xX31xX5xXa7xX2xXf1xX1axX59xX16xX2xX13xX1axX39xX439xX16xX17xX2xX4xXb1xX2xX30xX6fxX16xX17xX2xX4xX74xX3xX2xX1xX1axX7cxX13xX2xX13xX14xX1cxX78xX16xXa7xX2xX4xXb1xX2xXe5xX1cxX2b3xX16xX2xX1xX1axX7cxX1xX2xXa4xX31xX5xX16xX2xX13xX14xX162xX16xX17xX2xX30xX78xX2xX1e5xX123xXexX2xXdxX74xX16xX17xX2xX3xXcxX16xX2xX16xX17xX39xX193xX1cxX2xXa2xX3axX1cxX2xX101xXb1xX2xX1xX1axX46fxX1cxX2xX30xX39xXfexX3xX2xX13xX1cxX10fxX16xX2xX1axXb1xX16xX1axX2xX13xX1axX39xX193xX16xX17xX2xX1e5xX31xXexX35xX16xXa7xX2xX4xX1cxX35xX16xX2xX13xX16axX3xX2xX1axXb1xX16xX17xX2xX16xX17xXb1xXexX1a5xX2xX55xX1axX74xX3xX2xX1axX1cxX2b3xX16xX2xX13xX149xX13xX2xX3xX350xX16xX17xX2xX13xX7cxX3xX2xX13xX1axX1cxX2xX30xX31xX5xXa7xX2xXf1xX1axX59xX16xX2xX13xX1axX39xX439xX16xX17xX2xX6xX1064xX2xX1xX1axX7cxX13xX2xX1axX31xXexX2xX13xX3fbxX16xX1axX2xX13xX3fbxX3xX1axX2xX3xX74xX3xXa7xX2xX3xX1axXc6xX2xX30xX6fxX16xX17xXa7xX2xX6xX7cxX16xX17xX2xX13xX6bxXcxX2xX3xXc6xX5xX2xXa2xXddexX1cxX2xX3xX7cxX2xX16xX1axX123xX16xXa7xX2xX1xX1axX7cxX13xX2xX1axX31xXexX2xX8c3xX2xX3xX1axX3fbxX2xXa4xX31xXexX10fxX13xX2xX13xX123xXa2xXa7xX2xX13xX1cxX16xX1axX2xX13xX1axX29xX16xX2xX30xXcxXb1xX16xX2xXf1xX10fxX13xX2xX3xXc6xX5xX2xX13xX1fxX1xX2xX13xX1axX78xX1e6xX2xX4xXb1xXa2xX2xX3xX1axXcxX2xXa2xXddexX1cxX2xX3xX7cxX2xX16xX1axX123xX16xXa7xX2xX13xX1fxX1xX2xX13xX1axX78xX2xX3xX4d9xX2xX13xX1cxX16xX1axX2xX13xX1axX29xX16xX2xX13xX14xX7cxX3xX1axX2xX16xX1axX1cxX2b3xXa2xX2xX3xX5xXcxX2xX13xX14xXcxX16xX17xX2xX13xX1axX74xX3xX2xX1axX1cxX2b3xX16xX2xX3xX1axX117xX3xX2xX13xX14xX7cxX3xX1axXa7xX2xX16xX1axX1cxX2b3xXa2xX2xX101xX16axX2xX3xXc6xX5xX2xXa2xX2d0xX16xX1axX1a5xX2xX2aexX117xX3xX2xX4xX5xX16xX2xX13xX11fxX5xX2xX13xX8e0xX2xX3xX7cxX3xX2xX1xX1axXcxX16xX17xX2xX13xX14xXb1xXcxX2xX13xX1axX1cxX2xX30xX31xX5xX2xXexX35xX31xX2xX16xX39xX3axX3xX2xX3xXafdxX16xX17xX2xX101xX3axX1cxX2xX16xX1axX1cxX495xX31xX2xX13xXcexXa2xX2xX17xX39xX1bxX16xX17xX2xX13xX1cxX35xX31xX2xXe5xX1cxX78xX31xX2xX13xX14xXcxX16xX17xX2xX3xX7cxX3xX2xX4xX7cdxX16xX1axX2xX101xX74xX3xX2xX30xXefxX2xXf1xX1axXf3xX16xX17xX2xX30xXe2xX16xX1axX2xX13xX1cxX495xXa2xX2xX16xXa1xX16xX17xXa7xX2xX8c3xX2xX3xX1axX3fbxX2xX101xXb1xX2xX6xX74xX2xX101xX39xX1bxX16xX2xX4xX35xX16xX2xXf1xX1axX350xX16xX17xX2xX16xX17xX8e0xX16xX17xX2xX3xXc6xX5xX2xX30fxX46fxX16xX17xX2xXe5xX6fxX2xX101xXb1xX2xX16xX1axX123xX16xX2xXdxX123xX16xX2xX13xX14xXcxX16xX17xX2xX13xXeaxX16xX1axX1a5xX0xX3dxX1xX10xX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1xXbxXcxXdxXexX9xX10xX30fxX18dxX3xX2xXe5xX1cxX2b3xX13xXa7xX2xX3xX7cxX3xX2xX3xX1bxX2xXa4xX31xX5xX16xXa7xX2xX30xX1bxX16xX2xX101xXe2xXa7xX2xX30xXe2xX5xX2xX1xX1axX39xX1bxX16xX17xX2xX30xXefxX2xX30xX6bcxXexX2xXa2xX6bxX16xX1axX2xX15cxX1axXcxX16xX17xX2xX13xX14xXb1xXcxX2xX13xX1axX1cxX2xX30xX31xX5xX2xX2f5xX9axX35xX31xX2xX3xX5xXcxX2xX13xX1cxX16xX1axX2xX13xX1axX29xX16xX2xX13xX14xX7cxX3xX1axX2xX16xX1axX1cxX2b3xXa2xXa7xX2xX17xX39xX1bxX16xX17xX2xXa2xX11c4xX31xX2xX3xXc6xX5xX2xX16xX17xX39xX193xX1cxX2xX30xX117xX16xX17xX2xX30xX29xX31xX2xX3xXcexX1xX2xXc6xXexXa7xX2xX3xX1bxX2xXa4xX31xX5xX16xXa7xX2xX30xX1bxX16xX2xX101xXe2xXa7xX2xX30xXe2xX5xX2xX1xX1axX39xX1bxX16xX17xX1e6xX2xX13xX1axX74xX3xX2xX1axX1cxX2b3xX16xX2xX13xX149xX13xX2xX30xX6bxXcxX2xX30xX117xX3xX2xX3xX350xX16xX17xX2xX101xX16axXa7xX2xX1e5xX123xXexX2xXdxX74xX16xX17xX2xX1axX2d0xX16xX1axX2xX46fxX16xX1axX2xX16xX17xX39xX193xX1cxX2xX3xX7cxX16xX2xXe5xX6fxX2xX30xX46fxX16xX17xX2xX101xX1cxX35xX16xXa7xX2xX3xX350xX16xX17xX2xX3xX1axX117xX3xXa7xX2xX101xX1cxX35xX16xX2xX3xX1axX117xX3xX2xX13xX1fxX16xX2xX13xX16axXexXa7xX2xX4xX1cxX35xXa2xX2xXf1xX1axX1cxX10fxX13xXa7xX2xX17xX29xX16xX2xXdxX123xX16xXa7xX2xX1axX10fxX13xX2xX4xX107xX16xX17xX2xX1xX1axX16axX3xX2xX6xX74xX2xX16xX1axX123xX16xX2xXdxX123xX16xX302xX2xX17xX66exX16xX2xX101xX3axX1cxX2xX1axX162xX3xX2xX13xX1fxX1xX2xX101xXb1xX2xX4xXb1xXa2xX2xX13xX1axX59xXcxX2xX13xX39xX2xX13xX39xX439xX16xX17xXa7xX2xX30xX6bxXcxX2xX30xX117xX3xXa7xX2xX1xX1axXcxX16xX17xX2xX3xX7cxX3xX1axX2xX94xX423xX2xX1b5xX1axX3fbxX2xX6fdxX1cxX16xX1axX1a5xX2xX55xX1axX350xX16xX17xX2xXa4xX31xX5xX2xX101xX1cxX2b3xX3xX2xX30xX7cxX16xX1axX2xX17xX1cxX7cxXa7xX2xX3xX1axXcexXa2xX2xX30xX1cxX78xXa2xXa7xX2xX1e5xX10fxX1xX2xX4xXcxX6bxX1cxX2xX13xX1axX1cxX2xX30xX31xX5xX2xX1axXb1xX16xX17xX2xX16xXa1xXa2xX2xX13xX14xXcxX16xX17xX2xXa2xXddexX1cxX2xX3xX1bxX2xXa4xX31xX5xX16xXa7xX2xX30xX1bxX16xX2xX101xXe2xX2xX30xXefxX2xX17xX4d9xX1xX2xX1xX1axX29xX16xX2xX16xX123xX16xX17xX2xX3xX5xXcxX2xX8c3xX2xX13xX1axX117xX3xX2xX13xX14xX7cxX3xX1axX2xX16xX1axX1cxX2b3xXa2xXa7xX2xXf1xXda6xX2xX16xXa1xX16xX17xX2xX16xX17xX1axX1cxX2b3xX1xX2xX101xX16axXa7xX2xXe5xX46fxX16xX2xX4xX7cdxX16xX1axX2xX3xX1axX3fbxX16xX1axX2xX13xX14xXe2xXa7xX2xX1xX1axX6bcxXa2xX2xX3xX1axXcexX13xX2xX30xX6bxXcxX2xX30xX117xX3xX2xX3xX7cxX3xX1axX2xXa2xX6bxX16xX17xX2xX3xXc6xX5xX2xXa2xXddexX1cxX2xX3xX7cxX16xX2xXe5xX6fxXa7xX2xX30xX46fxX16xX17xX2xX101xX1cxX35xX16xXa7xX2xX3xX350xX16xX17xX2xX3xX1axX117xX3xXa7xX2xX101xX1cxX35xX16xX2xX3xX1axX117xX3xXa7xX2xX3xX7cxX3xX2xX3xX1axX1cxX10fxX16xX2xX6xXda6xX2xX4xX74xX3xX2xX4xX39xXfexX16xX17xX2xX101xX9d3xX2xX13xX14xX5xX16xX17xX2xX101xXb1xX2xX13xX1cxX16xX1axX2xX13xX1axX29xX16xX2xX13xX39xX1bxX16xX17xX2xX13xX1axX123xX16xX2xX13xX39xX1bxX16xX17xX2xX7cxX1cxXa7xX2xX1e5xX123xXexX2xXdxX74xX16xX17xX2xX16xX10fxX1xX2xX6xX149xX16xX17xX2xX101xXa1xX16xX2xX1axX4d9xX5xX2xXa2xX3axX1cxX2xX13xX14xXcxX16xX17xX2xX3xX6fxX16xX17xX2xX30xX423xX16xX17xX1a5xX2xX55xX8e0xX2xX3xX7cxX3xX2xX1xX1axXcxX16xX17xX2xX13xX14xXb1xXcxX2xX13xX1axX1cxX2xX30xX31xX5xXa7xX2xX30xXefxX2xX1e5xX31xXcexX13xX2xX1axX1cxX2b3xX16xX2xX16xX1axX1cxX495xX31xX2xX3xX7cxX2xX16xX1axX123xX16xX2xX13xX1cxX35xX31xX2xXe5xX1cxX78xX31xX2xX1e5xX31xXcexX13xX2xX6xX66exX3xX2xX30xX39xXfexX3xX2xX3xXcexX1xX2xX13xX14xX35xX16xX2xXf1xX1axX59xX16xX2xX13xX1axX39xX439xX16xX17xX2xX30xX1cxX78xX16xX2xX1axX2d0xX16xX1axX2xX16xX1axX39xX61xX2xX1b5xX350xX2xX17xX1cxX7cxXcxX2xX94xXb1xX2x15f28xX16xX1axX2xX15cxX1axX39xXfexX16xX17xX2xX22axX2x11818xX1cxX7cxXcxX2xX101xX1cxX35xX16xX2xX55xX14xX39xX193xX16xX17xX2xX55xX94xX15cxX55xX2xX94xX39xX1bxX16xX17xX2xX1b5xX29xX16xXa7xX2xX1axX31xXexX2b3xX16xX2xX55xX1axX5xX16xX1axX2xX2aexX1bxX16xX1e6xX2xX55xX1axX1cxX10fxX31xX2xX13xX7cxX2xXbxXafdxX1cxX2xf57dxX16xX1axX2xX55xX31xXcexX16xX2xX22axX2xX55xX14xXfexX2xX4xX8c3xX2xX13xX385xX2xX3xX1axX117xX3xX1e6xX2xX55xX1axX1cxX10fxX31xX2xX13xX7cxX2xX9axX17xX31xXexX407xX16xX2xX3e3xX31xX123xX16xX2xX55xX1axX46fxXcxX2xX22axX2xX55xX14xXfexX2xX4xX8c3xX2xXf1xXda6xX2xX13xX1axX31xX1fxX13xX1a5xX1a5xX1a5xX2xX13xX1axX31xX6fxX3xX2xXbxX5xX16xX2xX1b5xX94xX2adxX2aexX2xX1axX31xXexX2b3xX16xX2xX1b5xX6bcxXa2xX2xX19xX1axX35xX1a5xX2xX94xX162xX2xX4xXb1xX2xX16xX1axX9cxX16xX17xX2xX13xXcexXa2xX2xX17xX39xX1bxX16xX17xX2xX3xX5xXcxX2xX30x17a09xX1xX2xX101xX2d0xX2xX3xX31xX6fxX3xX2xX6xX149xX16xX17xX2xX3xX6fxX16xX17xX2xX30xX423xX16xX17xX2xX101xXb1xX2xX6xX74xX2xXe5xX2d0xX16xX1axX2xXexX35xX16xX2xX3xXc6xX5xX2xX16xX1axX123xX16xX2xXdxX123xX16xX1a5xX0xX3dxX1xX10xX0xXe5xX4xXcxX3xXf1xXa4xX31xXcxX13xX59xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX13xX14xX1cxX3xX1axXdxX5xX16xX9xX10xX0xXdxX1cxX101xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX3xXcxX16xX13xX59xX16xX13xX9xX10xX55xX14xXcxX16xX17xX2xX1e2xX2xX16xXa1xXa2xX2xXea9xX213xX1e3xX4bxX1e2xX22axX213xX1e3xX213xX1e3xXebdxXa7xX2x10613xXbxX9axX2f6xX2xX13xXeaxX16xX1axX2xX30xXefxX2xXf1xX1axX59xX16xX2xX13xX1axX39xX439xX16xX17xX2xX3xX7cxX3xX2xXdxX5xX16xX1axX2xX1axX1cxX2b3xX31xX2xX13xX1axX1cxX2xX30xX31xX5xX2xX3xX1axXcxX2xX22bxX1a5xX22fxX22fxX22fxX2xX13xX1fxX1xX2xX13xX1axX78xXa7xX2xX3xX7cxX2xX16xX1axX123xX16xX1a5xX2xX55xX14xXcxX16xX17xX2xX30xX4d9xX2xX21cxX1a5xX22bxX1e3xX21cxX2xX13xX1fxX1xX2xX13xX1axX78xX2xXea9xX1b5xX193xX2xX13xX1axX1cxX2xX30xX31xX5xX2xX3xXc6xX5xX2xX1b12xXbxX9axX2f6xX2xX13xXeaxX16xX1axX2xX213xX1e1xX4bxX2xX13xX1fxX1xX2xX13xX1axX78xXa7xX2xXdxX5xX16xX1axX2xX1axX1cxX2b3xX31xX2xX55xX1fxX1xX2xX13xX1axX78xX2xX4xX5xXcxX2xX30xX6fxX16xX17xX2xX1e5xX31xXcexX13xX2xX6xX66exX3xX2xX213xX1a5xX1e2xX21cxX21cxX2xX13xX1fxX1xX2xX13xX1axX78xXa7xX2xXbx14a07xX16xX17xX2xXf1xX1axX59xX16xX2xX213xX1a5xX1e3xX22fxX22bxX2xX13xX1fxX1xX2xX13xX1axX78xXebdxX1e6xX2xX21cxX1a5xX22bxX22fxX21cxX2xX3xX7cxX2xX16xX1axX123xX16xX2xXea9xXdxX5xX16xX1axX2xX1axX1cxX2b3xX31xX2xX1b5xX1axX1cxX10fxX16xX2xX6xX7cdxX2xX13xX1axX1cxX2xX30xX31xX5xX2xX3xXcexX1xX2xX13xXeaxX16xX1axX2xX213xX1e1xX1f2xX2xX3xX7cxX2xX16xX1axX123xX16xX1e6xX2xXbxX1bcfxX16xX17xX2xXf1xX1axX59xX16xX2xX21cxX1a5xX1e1xX4bxX4bxX2xX3xX7cxX2xX16xX1axX123xX16xXebdxX1a5xX2xX9axXa1xXa2xX2xX213xX1e3xX213xX4bxXa7xX2xX3xX4d9xX2xX1axX5xX1cxX2xX13xX1fxX1xX2xX13xX1axX78xX2xX30xX39xXfexX3xX2xX16xX1axX1fxX16xX2xX1b5xX193xX2xX13xX1axX1cxX2xX30xX31xX5xX2xX3xXc6xX5xX2xX1b5xX1axX3fbxX16xX1axX2xX1xX1axXc6xX1e6xX2xX4bxX213xX2xX13xX1fxX1xX2xX13xX1axX78xX2xX101xXb1xX2xX4bxX1e2xX2xX3xX7cxX2xX16xX1axX123xX16xX2xX16xX1axX1fxX16xX2xXbxX1bcfxX16xX17xX2xXf1xX1axX59xX16xX2xX3xXc6xX5xX2xX55xX1axXc6xX2xX13xX39xX3axX16xX17xX2xX1b5xX1axX3fbxX16xX1axX2xX1xX1axXc6xX1a5xX0xX3dxXdxX1cxX101xX10xX0xX3dxXe5xX4xXcxX3xXf1xXa4xX31xXcxX13xX59xX10xX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1xXbxXcxXdxXexX9xX10xX55xX1axX39xXfexX16xX17xX2xX13xX7cxX2xX30fxXb1xXcxX2xX53axX1cxX2b3xX13xX2xX15cxX1axX39xX1bxX16xX17xX2xX22axX2xX1b5xX1axXeaxX2xX1axX31xXexX2xX13xX14xX39xX439xX16xX17xX2xXbxX5xX16xX2xX1b5xX94xX2adxX2aexX2xX1axX31xXexX2b3xX16xX2xX1b5xX6bcxXa2xX2xX19xX1axX35xX2xX3xX1axXcxX2xXe5xX1cxX10fxX13xX61xX2xX2aexX5xX31xX2xXf1xX1axX1cxX2xX3xX4d9xX2xX3xX1axXeaxX2xX30xX6bxXcxX2xX1xX1axXcxX16xX17xX2xX13xX14xXb1xXcxX2xX13xX1axX1cxX2xX30xX31xX5xX2xX13xX8e0xX2xX3xXcexX1xX2xX13xX14xX35xX16xXa7xX2xX30fxX46fxX16xX17xX2xXc6xXexXa7xX2xXbxX1b5xX94xX2xX30xXefxX2xX14xX5xX2xX9axX17xX1axXe2xX2xXa4xX31xXexX10fxX13xX2xX4xXefxX16xX1axX2xX30xX6bxXcxX2xX1axXb1xX16xX17xX2xX13xX1axX7cxX16xX17xXa7xX2xX1axXb1xX16xX17xX2xX16xXa1xXa2xX2xX30xX495xX31xX2xX3xX4d9xX2xX16xX6fxX1cxX2xXdxX31xX16xX17xXa7xX2xXe5xX1cxX2b3xX16xX2xX1xX1axX7cxX1xX2xX13xX1axX74xX3xX2xX1axX1cxX2b3xX16xX2xX3xX1axXeaxX2xX13xX1cxX35xX31xX2xX3xX7cxX3xX2xX1xX1axXcxX16xX17xX2xX13xX14xXb1xXcxX2xX13xX1axX1cxX2xX30xX31xX5xX1a5xX2xX1b5xXafdxX16xX17xX2xX101xX3axX1cxX2xX30xX4d9xXa7xX2xX94xX6fxX1cxX2xX30xX423xX16xX17xX2xX13xX1axX1cxX2xX30xX31xX5xX2xXf1xX1axX59xX16xX2xX13xX1axX39xX439xX16xX17xX2xX3xX1bxX2xXa4xX31xX5xX16xX2xX3xX9d3xX16xX17xX2xX1e5xX123xXexX2xXdxX74xX16xX17xX2xXf1xX10fxX2xX1axXcxX6bxX3xX1axXa7xX2xX13xX385xX2xX3xX1axX117xX3xX2xX1xX1axX7cxX13xX2xX30xX6fxX16xX17xX2xX101xXb1xX2xX1axX39xX3axX16xX17xX2xXdxX11c4xX16xX2xX13xX14xX1cxX78xX16xX2xXf1xX1axX5xX1cxX2xX13xX385xX2xX3xX1axX117xX3xX2xX3xX1axX18dxX13xX2xX3xX1axX1064xX2xX13xX3axX1cxX2xX4bxX1e3xX1e3x1666bxX2xX3xX7cxX16xX2xXe5xX6fxXa7xX2xX3xX1axX1cxX10fxX16xX2xX6xX7cdxX2xX30xX78xX2xX13xX6bxXcxX2xX30xX6fxX16xX17xX2xX4xX74xX3xX2xX13xX1axX1cxX2xX30xX31xX5xX2xX6xX350xX1cxX2xX16xX385xX1cxX2xX13xX14xXcxX16xX17xX2xX13xXcxXb1xX16xX2xX4xX74xX3xX2xX4xX39xXfexX16xX17xX1a5xX0xX3dxX1xX10xX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1xXbxXcxXdxXexX9xX10xX1b5xXafdxX16xX17xX2xX101xX3axX1cxX2xX30xX4d9xXa7xX2xX3xX350xX16xX17xX2xX13xX7cxX3xX2xX13xX1axX1cxX2xX30xX31xX5xXa7xX2xXf1xX1axX59xX16xX2xX13xX1axX39xX439xX16xX17xX2xX3xX9d3xX16xX17xX2xX13xX1cxX10fxX1xX2xX13xX16axX3xX2xX30xX39xXfexX3xX2xX30xX385xX1cxX2xXa2xX3axX1cxXa7xX2xX30xX6bcxXexX2xXa2xX6bxX16xX1axX2xX1axX39xX3axX16xX17xX2xX101xX495xX2xX3xX1bxX2xX6xX439xXa7xX2xX101xXafdxX16xX17xX2xX6xX123xX31xXa7xX2xX101xXafdxX16xX17xX2xX1e5xX5xX1a5xX2xX55xXeaxX16xX1axX2xX30xX18dxX3xX2xXe5xX1cxX2b3xX13xX2xXa4xX31xX5xX16xX2xX13xX123xXa2xX2xXf1xX1axX59xX16xX2xX13xX1axX39xX439xX16xX17xX2xX30xX149xX1cxX2xX13xX39xXfexX16xX17xX2xX4xXb1xX2xX16xX350xX16xX17xX2xXdxX123xX16xXa7xX2xX3xX350xX16xX17xX2xX16xX1axX123xX16xX2xX101xXb1xX2xX16xX17xX39xX193xX1cxX2xX4xX5xXcxX2xX30xX6fxX16xX17xX1a5xX2xX53axX1cxX2b3xX3xX2xX13xX1axX6bcxXa2xX2xX30xXe2xX16xX1axX2xX13xX1axXb1xX16xX1axX2xX13xX3fbxX3xX1axXa7xX2xX1e5xX300xX13xX2xX101xXb1xX2xX30xX495xX2xX16xX17xX1axXe2xX2xXf1xX1axX59xX16xX2xX13xX1axX39xX439xX16xX17xX2xX30xX15exX16xX17xX2xXa4xX31xXexX2xX13xX14xX2d0xX16xX1axX1e6xX2xX13xX1axXc6xX2xX13xX16axX3xX2xX1axX423xX2xX6xX1bxX2xX3xX4d9xX2xX16xX1axX1cxX495xX31xX2xX3xX46fxX1cxX2xX13xX1cxX10fxX16xX1e6xX2xXf1xX1axX59xX16xX2xX13xX1axX39xX439xX16xX17xX2xX30xX46fxXa2xX2xXe5xX46fxXcxX2xX30xX15exX16xX17xX2xX13xX1axXb1xX16xX1axX2xX13xX3fbxX3xX1axXa7xX2xXf1xX1axX7cxX3xX1axX2xXa4xX31xX5xX16xXa7xX2xX3xX1axX3fbxX16xX1axX2xX1e5xX7cxX3xXa7xX2xXf1xXe2xX1xX2xX13xX1axX193xX1cxX1a5xX2xX55x130c4xX2xX4xX2b3xX2xXf1xX1axX59xX16xX2xX13xX1axX39xX439xX16xX17xX2xX3xX1axXcxX2xX16xX17xX39xX193xX1cxX2xX4xX5xXcxX2xX30xX6fxX16xX17xX2xX13xX14xX74xX3xX2xX13xX1cxX10fxX1xX2xX13xXa1xX16xX17xX2xX6xXcxX2xX101xX3axX1cxX2xX17xX1cxX5xX1cxX2xX30xXcxX6bxX16xX2xX213xX1e3xX4bxX1e3xX22axX213xX1e3xX4bxX1e2xX1a5xX0xX3dxX1xX10xX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1xXbxXcxXdxXexX9xX10xX30fxX423xX16xX17xX2xX3xX1axX3fbxX2xX94xX423xX2xX55xX1axXe2xX2xX15cxX1axX39xX1bxX16xX17xX2xX55xX1axXc6xXexX2xX22axX2xX15cxX1axX4d9xX2xX19cbxX1cxX7cxXa2xX2xX30xX149xX3xX2xX2aexX439xX2xX16xX6fxX1cxX2xX101xX16axXa7xX2xX15cxX1axX4d9xX2xX1b5xX1axXc6xX2xX13xXe2xX3xX1axX2xX55xX1axX39xX193xX16xX17xX2xX13xX14xX74xX3xX2xX94xX6fxX1cxX2xX30xX423xX16xX17xX2xX55xX1axX1cxX2xX30xX31xX5xX2xXf1xX1axX59xX16xX2xX13xX1axX39xX439xX16xX17xX2xX13xXeaxX16xX1axX2xX3xX1axXcxX2xXe5xX1cxX10fxX13xX61xX2xX6fdxX6fxX13xX2xX13xX14xXcxX16xX17xX2xX3xX7cxX3xX2xX17xX1cxX46fxX1cxX2xX1xX1axX7cxX1xX2xX13xX1axX1cxX10fxX13xX2xX13xX1axX74xX3xX2xX30xX39xX5xX2xX1xX1axXcxX16xX17xX2xX13xX14xXb1xXcxX2xX13xX1axX1cxX2xX30xX31xX5xX2xXexX35xX31xX2xX16xX39xX3axX3xX2xX4xX35xX16xX2xX13xX29xXa2xX2xX3xX5xXcxX2xXa2xX3axX1cxX2xX4xXb1xX2xX1xX1axX46fxX1cxX2xX3xX1axX15exX2xX13xX14xX162xX16xX17xX2xXa4xX31xX7cxX16xX2xX13xX14xX1cxX2b3xX13xX2xX6xX123xX31xX2xX6xX66exX3xX2xX13xX39xX2xX13xX39xX439xX16xX17xX2xX94xX423xX2xX1b5xX1axX3fbxX2xX6fdxX1cxX16xX1axX2xX101xX495xX2xX13xX1axX1cxX2xX30xX31xX5xX2xXexX35xX31xX2xX16xX39xX3axX3xX2xX17xX66exX16xX2xX101xX3axX1cxX2xX101xX1cxX2b3xX3xX2xX1axX162xX3xX2xX13xX1fxX1xX2xX101xXb1xX2xX4xXb1xXa2xX2xX13xX1axX59xXcxX2xX13xX39xX2xX13xX39xX439xX16xX17xX2xX30xX6bxXcxX2xX30xX117xX3xX2xX1xX1axXcxX16xX17xX2xX3xX7cxX3xX1axX2xX3xXc6xX5xX2xX9axX17xX39xX193xX1cxX1a5xX2xX55xX8e0xX2xX30xX4d9xXa7xX2xX16xX123xX16xX17xX2xX3xX5xXcxX2xX1axX1bxX16xX2xX16xX9cxX5xX2xX13xX1cxX16xX1axX2xX13xX1axX29xX16xX2xX13xX14xX7cxX3xX1axX2xX16xX1axX1cxX2b3xXa2xXa7xX2xX8c3xX2xX13xX1axX117xX3xX2xX17xX39xX1bxX16xX17xX2xXa2xX11c4xX31xX2xX3xXc6xX5xX2xX3xX7cxX16xX2xXe5xX6fxXa7xX2xX30xX46fxX16xX17xX2xX101xX1cxX35xX16xXa7xX2xX1e5xX123xXexX2xXdxX74xX16xX17xX2xX13xX1axX4d9xX1cxX2xXa4xX31xX59xX16xX2xX101xXb1xX2xX8c3xX2xX13xX1axX117xX3xX2xX3xX1axXcexX1xX2xX1axXb1xX16xX1axX2xX16xX17xX1axX1cxX35xXa2xX2xX13xX15exX3xX2xX1xX1axX7cxX1xX2xX4xX31xX1fxX13xX2xX101xX495xX2xX13xX1axX1cxX2xX30xX31xX5xXa7xX2xXf1xX1axX59xX16xX2xX13xX1axX39xX439xX16xX17xX1a5xX0xX3dxX1xX10xX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1xXbxXcxXdxXexX9xX10xX1b5xX4d9xX2xX13xX1axX78xX2xX13xX1axXcexXexXa7xX2xX3xX7cxX3xX2xX1xX1axXcxX16xX17xX2xX13xX14xXb1xXcxX2xX13xX1axX1cxX2xX30xX31xX5xX2xXexX35xX31xX2xX16xX39xX3axX3xX2xX4xX31xX350xX16xX2xX30xX39xXfexX3xX2xX3xXcexX1xX2xXc6xXexXa7xX2xX3xX1axX3fbxX16xX1axX2xXa4xX31xXexX495xX16xX2xX101xXb1xX2xX3xX7cxX3xX2xX30xXe2xX5xX2xX1xX1axX39xX1bxX16xX17xX2xX13xX14xXcxX16xX17xX2xX13xXeaxX16xX1axX2xX1e5xX7cxX3xX2xX30xXe2xX16xX1axX2xX4xXb1xX2xXa2xX6fxX13xX2xX13xX14xXcxX16xX17xX2xX16xX1axX9cxX16xX17xX2xX30xX6fxX16xX17xX2xX4xX74xX3xX2xXa4xX31xX5xX16xX2xX13xX14xX162xX16xX17xX2xX13xX1axX15exX3xX2xX30xX6bcxXexX2xX13xX1axX74xX3xX2xX1axX1cxX2b3xX16xX2xX13xX1axX66exX16xX17xX2xX4xXfexX1cxX2xX3xX7cxX3xX2xX16xX1axX1cxX2b3xXa2xX2xX101xX16axX2xX3xX1axX3fbxX16xX1axX2xX13xX14xXe2xX1a5xX2xX55xX1axX74xX3xX2xX1axX1cxX2b3xX16xX2xX4xX193xX1cxX2xXdxX6bxXexX2xX3xXc6xX5xX2xXbxX7cxX3xXa7xX2xX3xXcexX1xX2xXc6xXexXa7xX2xX3xX1axX3fbxX16xX1axX2xXa4xX31xXexX495xX16xX2xX101xXb1xX2xX3xX7cxX3xX2xX30xXe2xX5xX2xX1xX1axX39xX1bxX16xX17xX2xX30xXefxX2xX13xX14xX1cxX78xX16xX2xXf1xX1axX5xX1cxX2xX3xX7cxX3xX2xX1xX1axXcxX16xX17xX2xX13xX14xXb1xXcxX2xX13xX1axX1cxX2xX30xX31xX5xX2xX14xX6fxX16xX17xX2xXf1xX1axX66exX1xX2xX13xX8e0xX2xX13xXeaxX16xX1axX2xX30xX10fxX16xX2xX3xX1bxX2xX6xX439xXa7xX2xX17xX4d9xX1xX2xX1xX1axX29xX16xX2xX13xX6bxXcxX2xX6xX117xX3xX2xX4xX5xX16xX2xX13xX11fxX5xX2xX6xX123xX31xX2xX14xX6fxX16xX17xXa7xX2xX1xX1axX7cxX13xX2xX1axX31xXexX2xX8c3xX2xX13xX1axX117xX3xX2xX13xX74xX2xX17xX1cxX7cxX3xXa7xX2xX6xX117xX3xX2xX6xX7cxX16xX17xX2xX13xX6bxXcxX2xX3xXc6xX5xX2xX3xX7cxX3xX2xX30xX149xX1cxX2xX13xX39xXfexX16xX17xX2xX13xX1axX5xXa2xX2xX17xX1cxX5xXa7xX2xX30xX39xX5xX2xX1xX1axXcxX16xX17xX2xX13xX14xXb1xXcxX2xX13xX1axX1cxX2xX30xX31xX5xX2xX3xXc6xX5xX2xX13xXeaxX16xX1axX2xX1xX1axX7cxX13xX2xX13xX14xX1cxX78xX16xX2xX30xX1cxX2xX4xX35xX16xX2xX101xX3axX1cxX2xX16xX1axX9cxX16xX17xX2xXe5xX39xX3axX3xX2xX3xX1axX31xXexX78xX16xX2xXa2xX2d0xX16xX1axX2xXa2xX6bxX16xX1axX2xXa2xX1064xXa7xX2xX30xX6bxX13xX2xX3xX1axXcexX13xX2xX4xX39xXfexX16xX17xXa7xX2xX1axX1cxX2b3xX31xX2xXa4xX31xX46fxX2xX3xX5xXcxX1a5xX2xX2adxX31xX5xX2xX30xX4d9xX2xX13xX6bxXcxX2xX6xX74xX2xX17xX66exX16xX2xXe5xX4d9xX2xX101xXb1xX2xX1xX1axX7cxX13xX2xX1axX31xXexX2xX6xX117xX3xX2xXa2xX6bxX16xX1axX2xX3xXc6xX5xX2xXf1xX1axX149xX1cxX2xX30xX6bxX1cxX2xX30xXcxXb1xX16xX2xXf1xX10fxX13xX2xX13xXcxXb1xX16xX2xXdxX123xX16xX2xX13xX6fxX3xX1a5xX0xX3dxX1xX10xX0xXdxX1cxX101xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xXdxX14xX59xX4xX5xX13xX59xXdxX9xX10xX0xX6xX13xX14xXcxX16xX17xX10xX55xX1cxX16xX2xX4xX1cxX35xX16xX2xXa4xX31xX5xX16xX61xX0xX3dxX6xX13xX14xXcxX16xX17xX10xX0xX31xX4xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX13xX1cxX13xX4xX59xX22axX13xX1axX31xXa2xXe5xX22axX5xX16xXdxX22axX6xX5xX1xXcxX9xX10xX0xX4xX1cxX10xX0xX5xX2xX13xX1cxX13xX4xX59xX8xX9xX19xX1axX1bxX1cxX2xXdxX1fxXexX2xX13xX1cxX16xX1axX2xX13xX1axX29xX16xX2xX13xX1axX1cxX2xX30xX31xX5xX2xXexX35xX31xX2xX16xX39xX3axX3xX9xX2xX1axX14xX59xec99xX8xX9xX3dxX1e5xX5xXexX22axXdxX31xX16xX17xX22axXdxX5xX16xX17xX3dxXf1xX1axXcxX1cxX22axXdxX5xXexX22axX13xX1cxX16xX1axX22axX13xX1axX5xX16xX22axX13xX1axX1cxX22axXdxX31xX5xX22axXexX59xX31xX22axX16xX31xXcxX3xX3dxX4bxX22fxX1f1xX1e3xX1f1xX22fxX1a5xX1axX13xXa2xX9xX10xX0xX1cxXa2xX17xX2xX6xX14xX3xX8xX9xX3dxXa2xX59xXdxX1cxX5xX3dxX4bxX213xX1e3xX3dxX16xX59xX1daxX6xX3dxX213xX213xX1f2xX213xX3dxX4bxX4bxX4bxXdxX21cxX1e3xX22fxX1e3xX4bxX1f2xX22fxX13xX1f2xX1e3xX4bxX1e2xX4xX213xX22axX1cxXa2xX17xX22axX1e1xX1e1xX213xX213xX1a5xX240xX1xX17xX9xX2xX5xX4xX13xX8xX9xX19xX5dxX2xX5fxX5fxX61xX55xX1axX1cxX2xX30xX31xX5xX2xX13xX6bxXcxX2xX30xX6fxX16xX17xX2xX4xX74xX3xX2xX30xX78xX2xX1xX1axX7cxX13xX2xX13xX14xX1cxX78xX16xX9xX2xX3dxX10xX0xX3dxX5xX10xX0xXdxX1cxX101xX10xX0xX6xX13xX14xXcxX16xX17xX10xX0xX5xX2xX13xX1cxX13xX4xX59xX8xX9xX19xX1axX1bxX1cxX2xXdxX1fxXexX2xX13xX1cxX16xX1axX2xX13xX1axX29xX16xX2xX13xX1axX1cxX2xX30xX31xX5xX2xXexX35xX31xX2xX16xX39xX3axX3xX9xX2xX1axX14xX59xX25d2xX8xX9xX3dxX1e5xX5xXexX22axXdxX31xX16xX17xX22axXdxX5xX16xX17xX3dxXf1xX1axXcxX1cxX22axXdxX5xXexX22axX13xX1cxX16xX1axX22axX13xX1axX5xX16xX22axX13xX1axX1cxX22axXdxX31xX5xX22axXexX59xX31xX22axX16xX31xXcxX3xX3dxX4bxX22fxX1f1xX1e3xX1f1xX22fxX1a5xX1axX13xXa2xX9xX10xX19xX1axX1bxX1cxX2xXdxX1fxXexX2xX13xX1cxX16xX1axX2xX13xX1axX29xX16xX2xX13xX1axX1cxX2xX30xX31xX5xX2xXexX35xX31xX2xX16xX39xX3axX3xX0xX3dxX5xX10xX0xX3dxX6xX13xX14xXcxX16xX17xX10xX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1axX59xX5xXdxX9xX10xX55xX1axX74xX3xX2xX1axX1cxX2b3xX16xX2xX4xX193xX1cxX2xXf1xX35xX31xX2xX17xX162xX1cxX2xX55xX1axX1cxX2xX30xX31xX5xX2xX19bexX1cxX2xXa4xX31xX149xX3xX2xX3xXc6xX5xX2xX1b5xX1axXc6xX2xX13xXe2xX3xX1axX2xX94xX423xX2xX1b5xX1axX3fbxX2xX6fdxX1cxX16xX1axXa7xX2xX16xX1axX9cxX16xX17xX2xX16xXa1xXa2xX2xXa4xX31xX5xX2xX3xX7cxX3xX2xX1xX1axXcxX16xX17xX2xX13xX14xXb1xXcxX2xX13xX1axX1cxX2xX30xX31xX5xX2xX30xXefxX2xX13xX14xX439xX2xX13xX1axXb1xX16xX1axX2xX30xX6fxX16xX17xX2xX4xX74xX3xXa7xX2xX4xXb1xX2xX16xX17xX31xX423xX16xX2xX30xX6fxX16xX17xX2xX101xX1cxX35xX16xXa7xX2xX3xX385xX2xX101xX9d3xX2xX3xX7cxX3xX2xX13xX29xX16xX17xX2xX4xX3axX1xX2xX16xX1axX123xX16xX2xXdxX123xX16xX2xX1axXa1xX16xX17xX2xX1axX7cxX1cxX2xX4xX5xXcxX2xX30xX6fxX16xX17xX2xX6xX46fxX16xX2xX1e5xX31xXcexX13xXa7xX2xX1axX162xX3xX2xX13xX1fxX1xXa7xX2xX3xX350xX16xX17xX2xX13xX7cxX3xXa7xX2xX13xX8e0xX2xX30xX4d9xXa7xX2xX17xX4d9xX1xX2xX1xX1axX29xX16xX2xX13xX1axX15exX3xX2xX30xX6bcxXexX2xX1xX1axX7cxX13xX2xX13xX14xX1cxX78xX16xX2xXf1xX1cxX16xX1axX2xX13xX10fxX2xX22axX2xX1e5xXefxX2xX1axX6fxX1cxXa7xX2xX1e5xX123xXexX2xXdxX74xX16xX17xX2xX15cxX1axX15exX2xX55xX1axX162xX2xX1xX1axX7cxX13xX2xX13xX14xX1cxX78xX16xX2xX13xXcxXb1xX16xX2xXdxX1cxX2b3xX16xXa7xX2xX16xX1axX5xX16xX1axX2xX101xXb1xX2xXe5xX495xX16xX2xX101xX9cxX16xX17xX1a5xX0xX3dxX1xX10xX0xX3dxXdxX1cxX101xX10xX0xX3dxX4xX1cxX10xX0xX3dxX31xX4xX10xX0xXdxX1cxX101xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX3xX4xX14xX9xX10xX0xX3dxXdxX1cxX101xX10xX0xX3dxXdxX1cxX101xX10xX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1xX1a0axX31xX13xX1axXcxX14xX9xX10xX30fxX1cxX16xX1axX2xX55xX15exX2xX22axX2xX15cxX1axX39xX1bxX16xX17xX2xX55xX1axX15exXexX0xX3dxX1xX10
Đinh Tú - Phương Thúy