Phấn đấu đạt khoảng 15,7 nghìn ha chè vào năm 2025
baophutho.vn Theo kế hoạch phát triển chè trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2022 - 2025, UBND tỉnh yêu cầu cơ quan chuyên môn và các địa phương tập trung chỉ đạo, đổi mới tư duy sản xuất theo hướng hàng hóa, liên kết theo chuỗi giá trị gắn với đổi mới các hình thức, phương thức tổ chức sản xuất, ứng dụng tiến bộ kỹ thuật để nâng cao năng suất, chất lượng…, phấn đấu đến năm 2025, đạt khoảng 15,7 nghìn ha diện tích chè trên toàn tỉnh, năng suất chè búp tươi bình quân đạt 125 tạ/ha, sản lượng đạt 195 nghìn tấn, tăng 5,3% so với năm 2021.
444bx7496xb1ebx6793x6f09x889ex99c4x6671x6708xX7x6e70x61f0x658ex94ccxa3b1xa22cxX5xacf7xXax9d4axdcecxX1x91abxbdbexX3xb37exX15x62ddxX3xX18xcc7bxXexX3x94a2xX1xca48x8be8xX16x4c56xX3xX2x885cxce5ex887cxX3xX16xX25xX1x8c7axX16xX3xX1xX6xX3xX4xX1x496exX3x931dxc8b4xX22xX3xX16x959axbb19xX3x4938x580cxX41xX28xX0x4929xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx8a49xX10xX6xc61fxXaxX12xXcxX1xX10xX22xX3xX20xb799xX3xX1xX22xX1dxX4xX1xX3xXbxX1xdf02xXexX3xXexd9c9xXdx45b0xX16xX3xX4xX1xX37xX3xXexX6fx74e8xX16xX3xX18x8627xX6xX3x6e5fxX3axX16xX3xXexa90cxX16xX1xX3xX25xXdxX6xXdxX3xX18xX22xX1dxX16xX3xX41xX42xX41xX41xX3x7d30xX3xX41xX42xX41xX28xX29xX3xcd51xcffdxa2e6xa459xX3xXexX86xX16xX1xX3xa6fbxX7axX1axX3xX4xa275xX1axX3xX4x529exX3x468axX1axX6xX16xX3xX4xX1xX1axXabxX7axX16xX3xX3fx5a1cxX16xX3xX39xX3axX3xX4xX6bxX4xX3xX18xX7exX6xX3xXbxX1xd99fxXb4xX16xX25xX3xXex7f3fxXbxX3xXexX6fxX1axX16xX25xX3xX4xX1xX86xX3xX18xX1dxX22xX29xX3xX18x9fafxXdxX3xX3fxd151xXdxX3xXexXd3xX3xX58xX1axXabxX3xX7xX23xX16xX3xd4b1xX1axX15xXexX3xXexX1xX10xX22xX3xX1xXd3xXf0xX16xX25xX3xX1xX3axX16xX25xX3xX1xa5b5xX6xX29xX3xX5xXdxX7axX16xX3xX20xX61xXexX3xXexX1xX10xX22xX3xX4xX1xX1axb623xXdxX3xX25xXdxX6bxX3xXexX6fxX7exX3xX25x9b1axX16xX3xX39xXf0xXdxX3xX18xXecxXdxX3xX3fxXf0xXdxX3xX4xX6bxX4xX3xX1xX2fxX16xX1xX3xXexX1x6204xX4xX29xX3xXbxX1xXd3xXb4xX16xX25xX3xXexX1xX14fxX4xX3xXexXecxX3xX4xX1xX14fxX4xX3xX7xX23xX16xX3xXfexX1axX15xXexX29xX3xX14fxX16xX25xX3xX58xdbbbxX16xX25xX3xXexXdxX61xX16xX3xX81x57c4xX3xX20xc318xX3xXexX1xX1axXd9xXexX3xX18xX71xX3xX16x9347xX16xX25xX3xX4xX6xX22xX3xX16xX3exX16xX25xX3xX7xX1axX15xXexX29xX3xX4xX1xX15xXexX3xX5xXd3x4d9fxX16xX25x4eb5xX29xX3xXbxX1xX15xX16xX3xX18xX15xX1axX3xX18xX61xX16xX3xX16xX3exX3fxX3xX41xX42xX41xX28xX29xX3xX18xX1dxXexX3xX20xX1xX22xX23xX16xX25xX3xX2xX28xX29xX2axX3xX16xX25xX1xX2fxX16xX3xX1xX6xX3xX58xXdxa6f1xX16xX3xXex5a92xX4xX1xX3xX4xX1xX37xX3xXexX6fxX7axX16xX3xXexX22xX3axX16xX3xXexX86xX16xX1xX29xX3xX16xX3exX16xX25xX3xX7xX1axX15xXexX3xX4xX1xX37xX3xX81xcbc6xXbxX3xXexXd3xXb4xXdxX3xX81xX2fxX16xX1xX3xXb6xX1axX18fxX16xX3xX18xX1dxXexX3xX2xX41xX28xX3xXexX1dxX46xX1xX6xX29xX3xX7xX23xX16xX3xX5xXd3xX1a9xX16xX25xX3xX18xX1dxXexX3xX2x4475xX28xX3xX16xX25xX1xX2fxX16xX3xXexX15xX16xX29xX3xXexX3exX16xX25xX3xX28xX29xacdex93a9xX3xX7xX22xX3xX39xXf0xXdxX3xX16xX3exX3fxX3xX41xX42xX41xX2x94e4xX0xX46xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx9880xX6xXbxXexXdxX22xX16xXaxX12xX0xXdxX3fxX25xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX273xX10xX16xXexX10xX6fxXaxX3xX7xXexXabxX5xX10xX9xXaxadd4xXdxX58xXexX1xcf57xX3xX23cxd210x8a73xXbxXfex89dbxX3xX1xX10xXdxX25xX1xXexX29dxX3xX28xX2axX2axXbxXfexX2a4xXaxX3xX7xX6fxX4xX9xXaxX46xX46xXdxX263xX81xX6xX22xXbxX1xX1axXexX1xX22xX263xX39xX16xX46xX16xX10xX298xX7xX46xX41xX41xX251xX251xX46xX2xX41xX41xX58xX2xX2xX2a0xX28xX41xX28xX41xXexX23cxX42xX28xX2axX5xX2a1xX99xX41xX23cxX2a1xX2axX251xX2a0xX251x97e3xX23cxX99xX2f0xX2xX41xX42xX28xX28xX251xX2a0xX251xX2f0xX263x9618xXbxX25xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xX15xX16xX3xX18xX15xX1axX3xX18xX1dxXexX3xX20xX1xX22xX23xX16xX25xX3xX2xX28xX29xX2axX3xX16xX25xX1xX2fxX16xX3xX1xX6xX3xX4xX1xX37xX3xX39xX3axX22xX3xX16xX3exX3fxX3xX41xX42xX41xX28xXaxX3xX298xXdxX58xXexX1xX9xXaxX23cxX2a0xX2a1xXaxX3xX1xX10xXdxX25xX1xXexX9xXaxX28xX2axX2axXaxX3xX46xX12xX0xX46xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX273xX6xXbxXexXdxX22xX16xXaxX12xX273xX6bxX4xX3xX39x4cbfxX16xX25xX3xX16xX25xX1axXabxX7axX16xX3xX5xXdxX1e1xX1axX3xX4xX1xX37xX3xX18xXd3xX1a9xX4xX3xX1xX2fxX16xX1xX3xXexX1xX3axX16xX1xX3xX25xX114xXbxX3xXbxX1xXb0xX16xX3xX16xX18fxX16xX25xX3xX4xX6xX22xX3xX1xXdxX1e1xX1axX3xXb6xX1axX23xX3xX7xX23xX16xX3xXfexX1axX15xXexX29xX3xX25xXdxX6bxX3xXexX6fxX7exX3xX7xX23xX16xX3xXbxX1xa9c8xX3fxX3xX39xX3axX3xX81xXd3xXf0xX4xX3xX18xXb0xX1axX3xX25xXdxX23xXdxX3xXb6xX1axXabxX61xXexX3xX39xXdxX1e1xX4xX3xX5xX3axX3fxX3xX4xX1xX22xX3xX81xX3axX3xX4xX22xX16xX3xX16xXc3xX16xX25xX3xX58xX18fxX16xX3x49c9xX3xX18xX7exX6xX3xXbxX1xXd3xXb4xX16xX25xX263xX0xX46xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXa2xX22xX58xXabxXaxX12x7b9cxX71xX3xX18xX1dxXexX3xX18xXd3xX1a9xX4xX3xX3fxX176xX4xX3xXexXdxX7axX1axX3xX18x9ba3xX3xX6fxX6xX29xX3xX81xX7axX16xX3xX4xX1dxX4xX1xX3xX4xX6bxX4xX3xX25xXdxX23xXdxX3xXbxX1xX6bxXbxX3xX4xcc1axX6xX3xX4xXb4xX3xXb6xX1axX6xX16xX3xX4xX1xX1axXabxX7axX16xX3xX3fxXc3xX16xX29xX3xX4xX6bxX4xX3xX18xX7exX6xX3xXbxX1xXd3xXb4xX16xX25xX3xX4xX114xX3xX58xXdxX1e1xX16xX3xXexX1e5xX4xX1xX3xX4xX1xX37xX3xX5xXf0xX16xX3xX16xX1xXd3xX29dxX3xX424xX22xX6xX16xX3xX55xX374xX16xX25xX29xX3xX55xX1dxX3xX55xb994xX6xX29xX3xXcxX1xX6xX16xX1xX3xXa2xX6xX29xX3xXcxX1xX6xX16xX1xX3xb16cxXb4xX16xX29xX3xXcxX18fxX16xX3xX4bbxXb4xX16xX29xX3x760fxX7axX16xX3x556cxXd9xXbxX3xX4xXb0xX16xX3xXexX3exX16xX25xX3xX4xXd3x77c4xX16xX25xX3xX7x5821xX3xX5x68d4xX16xX1xX3xX4xX1xX86xX3xX18xX1dxX22xX3xX4xX458xX6xX3xX4xX6bxX4xX3xX4xX15xXbxX3xX458xXabxX29xX3xX4xX1xX1e5xX16xX1xX3xXb6xX1axXabxX43axX16xX29xX3xXexXd9xXbxX3xXexX6fxX1axX16xX25xX3xX6fxX3axX3xX7xX22xX6bxXexX29xX3xXfexX6bxX4xX3xX18xX7exX16xX1xX3xX6fxd216xX3xX4xX6bxX4xX3xX39xX374xX16xX25xX3xX7xX23xX16xX3xXfexX1axX15xXexX3xXexXd9xXbxX3xXexX6fxX1axX16xX25xX3xXexX6fxX7axX16xX3xX18xX7exX6xX3xX81xX3axX16xX3xX81xac9bxX16xX25xX3xX4xX6bxX4xX3xX20xX61xX3xX1xX22xX1dxX4xX1xX29xX3xX4xX1xXd3xXb4xX16xX25xX3xXexX6fxX2fxX16xX1xX29xX3xX58xX4e1xX3xX6bxX16xX3xXexX1xX10xX22xX3xX4xX1xX1axX129xXdxX3xX25xXdxX6bxX3xXexX6fxX7exX29xX3xX16xX1xX556xX3fxX3xX16xX18fxX16xX25xX3xX4xX6xX22xX3xX16xX18fxX16xX25xX3xX7xX1axX15xXexX29xX3xX4xX1xX15xXexX3xX5xXd3xX1a9xX16xX25xX3xX39xX374xX16xX25xX3xX4xX1xX37xX3xX16xX25xX1axXabxX7axX16xX3xX5xXdxX1e1xX1axX29xX3xX18xX6bxXbxX3xX14fxX16xX25xX3xXabxX7axX1axX3xX4xXb0xX1axX3xX39xX3axX3xX4xX6bxX4xX3xXexXdxX7axX1axX3xX4xX1xX1axX3cbxX16xX3xX20xX183xX3xXexX1xX1axXd9xXexX3xXbxX1xX176xX4xX3xX39xX176xX3xX7xX23xX16xX3xXfexX1axX15xXexX29xX3xX4xX1xX61xX3xX81xXdxX61xX16xX3xX4xX1xX37xX3xXfexX6xX16xX1xX3xX39xX3axX3xX16xX25xX1axXabxX7axX16xX3xX5xXdxX1e1xX1axX3xXbxX1xX176xX4xX3xX39xX176xX3xX4xX1xX61xX3xX81xXdxX61xX16xX3xX4xX1xX37xX3xX18xX10xX16xX263xX3xX424x821fxX16xX25xX3xXexX1xX4dcxXdxX29xX3xX18xX3cbxXabxX3xX3fxX1dxX16xX1xX3xXexX1axXabxX7axX16xX3xXexX6fxX1axXabxX43axX16xX29xX3xX39xXd9xX16xX3xX18xX180xX16xX25xX3xX4xX6bxX4xX3xX58xX22xX6xX16xX1xX3xX16xX25xX1xXdxX1e1xXbxX29xX3xX1xX1a9xXbxX3xXexX6bxX4xX3xXfexX4e4xX29xX3xX5xX3axX16xX25xX3xX16xX25xX1xX43axX3xX39xX3axX3xX4xXb4xX3xX7xX402xX3xX4xX1xX61xX3xX81xXdxX61xX16xX3xX18xXb0xX1axX3xXexXd3xX3xX6bxXbxX3xX58xX176xX16xX25xX3xX1xX1e1xX3xXexX1x772exX16xX25xX3xXb6xX1axX23xX16xX3xX5xd786xX3xX4xX1xX15xXexX3xX5xXd3xX1a9xX16xX25xX3xXexXdxX7axX16xX3xXexXdxX61xX16xX29xX3xXfexX18fxXabxX3xX58xX4e1xX16xX25xX3xX39xX374xX16xX25xX3xX16xX25xX1axXabxX7axX16xX3xX5xXdxX1e1xX1axX3xXecxX16xX3xX18xX7exX16xX1xX3xX39xX3axX3xX1xX2fxX16xX1xX3xXexX1xX3axX16xX1xX3xX4xX1xX1axX129xXdxX3xX16xX25xX1axXabxX7axX16xX3xX5xXdxX1e1xX1axX29xX3xX4xX1xX61xX3xX81xXdxX61xX16xX3xX39xX3axX3xXexXdxX7axX1axX3xXexX1xX176xX3xX7xX23xX16xX3xXbxX1xX3cbxX3fxX1acxX0xX46xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx5c35xX1axXexX1xX22xX6fxXaxX12x55b2xX3exX16xX3xX4cdxX6xX16xX25xX0xX46xXbxX12
Văn Lang