Làng Tứ Xã và cuộc đời nữ sĩ Hồ Xuân Hương
baophutho.vn Kẻ Gáp xưa, nay là Tứ Xã, huyện Lâm Thao vốn là làng Việt cổ còn lưu giữ nhiều di chỉ khảo cổ, các lễ hội truyền thống, những giá trị văn hóa tâm linh độc đáo...
22fdx84b0xbcbbx2b04x8c26x3fbexb054x3c54x9f8axX7xc995x9c6axc3f6x4692x3a2bx4cebxX5xac10xXax839ex424cx3fc8xbab8x5aa0xX3xXcx5092xX3x6731x89d9xX3x6265xX14xX3xX4xc0b9xac09xX4xX3xa200xb822xXdxX3xX15x3ed7xX3xX7x44eexX3x9dfexcb61xX3xX1bxX22x574dxX15xX3xX30x956bx81e8xX15xX16xX0x623cxX1xX2xX12xX0xXdx7970xX16xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX44xX4xX10x4ca3x9193xa86excc08xX10xX4xXexX3x8047xX16xX44xX10xX59xXdxX6xX3xX1exXdxX59xX10xX52xX3xX44xXbx8b96xX3xXdxcc11xX10xX15xXexX10x75caxXaxX3xX7xX71xX4xX9xXaxX3exX6xXbxXbxX7xX3exX52xXbxX10xX15xX3exX44xX10xX59xXdxX6xX3exXexX1xX22xX44xX53x2388xXbxX9xX15xX10x3b77xX7xX3ex6ff6xX97xX2x4514xX3exX69x486dxX59x6bc9xX2xX9fxX97xd363xX9axX9axXexX2xX9dx4443xX2xX9dxb07exX5xX9axX51xX5xX6xX15xX16xX51xXexX22xX51x9714xX6xX51xX1exX6xX51xX4xX22xX52xX4xX51xX59xb2d9xX54xXbxX16xXaxX3xX59xX6xXexX6xX51xX6xX71xX16xX7xX9xXaxX9ax8fb9xX9axXd6xX2xX9fxXacxXd6xX9axXd6xX2xXd6xX2xXd6xX2xX9axX9ax673axXd6xX9axXd6xX2xXacxX97xX9axXd6xX2xX9axX9dxX9axXaxX3xX59xX6xXexX6xX51xXexb59exXbxX10xX9xXaxX1exXdxX59xX10xX52xX3exX44xXbxX69xXaxX3xX59xX6xXexX6xX51xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX14xX15xX16xX3xXcxX19xX3xX1bxX1cxX3xX1exX14xX3xX4xX22xX23xX4xX3xXc4xXc4xXc4xXaxX3xX59xX6xXexX6xX51xX10xX15xX4xX52xX59xX10xX9xXaxXb8xXcxX54x655cxaf3fxXdx9f6exX1ex4395xX3exX13xX59xX1bxX1exX1bxX142xX7xbfa2xa458xXe6xX97x8042xd234xX71xX144xXbx50f9xX52x77c4xX1x247bxX140xX2xa38bxX54xX144xXexX30xXexXe6xX97xX151xX1bxa546xXdxX94xX54xX9fxX2xb8c0xX14dxX156xX1xX15dx2e7cxX44x3857xc4f2xX167xXexXexX13fxX7xX1exX6xXbxX15dx96aax9e19xX172xX1x64daxX9dxX144xXa9xXfbxX6x5d98xX13fxX142xX172xX71xX14dxXfbxX22xX1exX142xX13xXa3xX10xX142xX15xX97xXacxX1ex2cf9xXb8xXa9xX54xX97xX5xX142xX30xX94xX54xX1exX94xX94xX14exX10xX5xX2xX142x8df2xX152xc276xXbxX69xX3exX1afxX19bxX189xa68dxX6cxX10xX22xX4xXacx7e50xX14exX9dxX15dxXa3xXexX69xX1exX183xXa9xX14exX59xX9fxX71xX44xX151xX9axX9fxX44xX156xX175xX94xX1xXdxX13fxXa9xX14exX140xX6xX5xX4xX30xX1exX1xX144xX9axX175xX19bxX144xX54xX6xX183xXe6xX97xX151xXe6xX97xX151xX1xX174xX17fxXa3xX16xX2xX16xX2xX1xX152xXacxX30xX30xX1xX14dxX59xX15xX183xXacxX158xX1bxX9axX1afxX14dxXaxX3xX3exX12xX0xXbxX12