Danh lam trên đỉnh non thiêng
Nằm trên đỉnh núi Thủ Long linh khí ngút ngàn, chùa Cây Thị (hay còn gọi là Thiền Phúc Thiền Tự) với tuổi đời 1500 năm là biểu tượng văn hóa tâm linh của người dân xã Phú Hộ, thị xã Phú Thọ. Không chỉ đẹp về kiến trúc, cảnh quan, địa thế, chùa Cây Thị còn là nơi phật tử và du khách thập phương gửi gắm những ước vọng bình an, hạnh phúc .
4e27xa6fdxbb37xd46cxd30exff4dxd780xa6cdx506cxX7xb0d2x98a2x5c3axbef5x7fe0x6129xX5x9196xXaxe476x6fbexX6xf7edxX1xX3xX5xX6x60ffxX3xXexabc3x7440xX15xX3xca8fx6dccxX15xX1xX3xX15xcb64xX15xX3xXexX1xXdxX1exX15xede0xX0x7c37xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx6fc8xX27x8263x9849xXaxX12xX0xXdxX1axX2fxX3xX7xX1dxX4xX9xXaxX31xX31xXdx8360x7bc2xX6xX27xXbxX1xb1bexXexX1xX27xX53x10543xX15xX31xX15xX10xecd1xX7xX31xfe8axX66xX2xf05exX31xX2xX2xX2xX42xX2xX69x10030xX66x6461xX69xX69xXexX2xX71x506dxX69xX73x589cxX5xX2xX53x6e58xXbxX2fxXaxX3xX31xX12xX0xX31xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX40xX27xX42xX43xXaxX12xX0xXdxX1axX2fxX3xX7xX1dxX4xX9xXaxX31xX31xXdxX53xX54xX6xX27xXbxX1xX59xXexX1xX27xX53xX5exX15xX31xX15xX10xX63xX7xX31xX66xX66xX2xX69xX31xX2xX2xX2xX42xX2xX69xX71xX66xX73xX69xX69xXexX2xX71xX79xX69xX73xX7cxX5xX66xX53xX80xXbxX2fxXaxX3xX31xX12xX0xX31xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX40xX27xX42xX43xXaxX12xX0xXdxX1axX2fxX3xX7xX1dxX4xX9xXaxX31xX31xXdxX53xX54xX6xX27xXbxX1xX59xXexX1xX27xX53xX5exX15xX31xX15xX10xX63xX7xX31xX66xX66xX2xX69xX31xX2xX2xX2xX42xX2xX69xX71xX66xX73xX69xX69xXexX2xX71xX79xX69xX73xX7cxX5xX79xX53xX80xXbxX2fxXaxX3xX31xX12xX0xXdxX1axX2fxX3xX7xX1dxX4xX9xXaxX31xX31xXdxX53xX54xX6xX27xXbxX1xX59xXexX1xX27xX53xX5exX15xX31xX15xX10xX63xX7xX31xX66xX66xX2xX69xX31xX2xX2xX2xX42xX2xX69xX71xX66xX73xX69xX69xXexX2xX71xX79xX69xX73xX7cxX5xc7caxX53xX80xXbxX2fxXaxX3xX31xX12xX0xXdxX1axX2fxX3xX7xX1dxX4xX9xXaxX31xX31xXdxX53xX54xX6xX27xXbxX1xX59xXexX1xX27xX53xX5exX15xX31xX15xX10xX63xX7xX31xX66xX66xX2xX69xX31xX2xX2xX2xX42xX2xX69xX71xX66xX73xX69xX69xXexX2xX71xX79xX69xX73xX7cxX5xX73xX53xX80xXbxX2fxXaxX3xX31xX12xX0xXdxX1axX2fxX3xX7xX1dxX4xX9xXaxX31xX31xXdxX53xX54xX6xX27xXbxX1xX59xXexX1xX27xX53xX5exX15xX31xX15xX10xX63xX7xX31xX66xX66xX2xX69xX31xX2xX2xX2xX42xX2xX69xX71xX66xX73xX69xX69xXexX2xX71xX79xX69xX73xX7cxX5xX7cxX53xX80xXbxX2fxXaxX3xX31xX12xX0xXdxX1axX2fxX3xX7xX1dxX4xX9xXaxX31xX31xXdxX53xX54xX6xX27xXbxX1xX59xXexX1xX27xX53xX5exX15xX31xX15xX10xX63xX7xX31xX66xX66xX2xX69xX31xX2xX2xX2xX42xX2xX69xX71xX66xX73xX69xX69xXexX2xX71xX79xX69xX73xX7cxX5xf62fxX53xX80xXbxX2fxXaxX3xX31xX12xX0xX31xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX40xX27xX42xX43xXaxX12xX0xXdxX1axX2fxX3xX7xX1dxX4xX9xXaxX31xX31xXdxX53xX54xX6xX27xXbxX1xX59xXexX1xX27xX53xX5exX15xX31xX15xX10xX63xX7xX31xX66xX66xX2xX69xX31xX2xX2xX2xX42xX2xX69xX71xX66xX73xX69xX69xXexX2xX71xX79xX69xX73xX7cxX5xX71xX53xX80xXbxX2fxXaxX3xX31xX12xX0xXdxX1axX2fxX3xX7xX1dxX4xX9xXaxX31xX31xXdxX53xX54xX6xX27xXbxX1xX59xXexX1xX27xX53xX5exX15xX31xX15xX10xX63xX7xX31xX66xX66xX2xX69xX31xX2xX2xX2xX42xX2xX69xX71xX66xX73xX69xX69xXexX2xX71xX79xX69xX73xX7cxX5x5a05xX53xX80xXbxX2fxXaxX3xX31xX12xX0xXdxX1axX2fxX3xX7xX1dxX4xX9xXaxX31xX31xXdxX53xX54xX6xX27xXbxX1xX59xXexX1xX27xX53xX5exX15xX31xX15xX10xX63xX7xX31xX66xX66xX2xX69xX31xX2xX2xX2xX42xX2xX69xX71xX66xX73xX69xX69xXexX2xX71xX79xX69xX73xX7cxX5xX2xX69xX53xX80xXbxX2fxXaxX3xX31xX12xX0xXdxX1axX2fxX3xX7xX1dxX4xX9xXaxX31xX31xXdxX53xX54xX6xX27xXbxX1xX59xXexX1xX27xX53xX5exX15xX31xX15xX10xX63xX7xX31xX66xX66xX2xX69xX31xX2xX2xX2xX42xX2xX69xX71xX66xX73xX69xX69xXexX2xX71xX79xX69xX73xX7cxX5xX2xX2xX53xX80xXbxX2fxXaxX3xX31xX12xX0xXdxX1axX2fxX3xX7xX1dxX4xX9xXaxX31xX31xXdxX53xX54xX6xX27xXbxX1xX59xXexX1xX27xX53xX5exX15xX31xX15xX10xX63xX7xX31xX66xX66xX2xX69xX31xX2xX2xX2xX42xX2xX69xX71xX66xX73xX69xX69xXexX2xX71xX79xX69xX73xX7cxX5xX2xX66xX53xX80xXbxX2fxXaxX3xX31xX12xX0xXdxX1axX2fxX3xX7xX1dxX4xX9xXaxX31xX31xXdxX53xX54xX6xX27xXbxX1xX59xXexX1xX27xX53xX5exX15xX31xX15xX10xX63xX7xX31xX66xX66xX2xX69xX31xX2xX2xX2xX42xX2xX69xX71xX66xX73xX69xX69xXexX2xX71xX79xX69xX73xX7cxX5xX2xX79xX53xX80xXbxX2fxXaxX3xX31xX12xX0xX31xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX40xX27xX42xX43xXaxX12xX0xXdxX1axX2fxX3xX7xX1dxX4xX9xXaxX31xX31xXdxX53xX54xX6xX27xXbxX1xX59xXexX1xX27xX53xX5exX15xX31xX15xX10xX63xX7xX31xX66xX66xX2xX69xX31xX2xX2xX2xX42xX2xX69xX71xX66xX73xX69xX69xXexX2xX71xX79xX69xX73xX7cxX5xX2xX16bxX53xX80xXbxX2fxXaxX3xX31xX12xX0xX31xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX40xX27xX42xX43xXaxX12xX0xXdxX1axX2fxX3xX7xX1dxX4xX9xXaxX31xX31xXdxX53xX54xX6xX27xXbxX1xX59xXexX1xX27xX53xX5exX15xX31xX15xX10xX63xX7xX31xX66xX66xX2xX69xX31xX2xX2xX2xX42xX2xX69xX71xX66xX73xX69xX69xXexX2xX71xX79xX69xX73xX7cxX5xX2xX73xX53xX80xXbxX2fxXaxX3xX31xX12xX0xXdxX1axX2fxX3xX7xX1dxX4xX9xXaxX31xX31xXdxX53xX54xX6xX27xXbxX1xX59xXexX1xX27xX53xX5exX15xX31xX15xX10xX63xX7xX31xX66xX66xX2xX69xX31xX2xX2xX2xX42xX2xX69xX71xX66xX73xX69xX69xXexX2xX71xX79xX69xX73xX7cxX5xX2xX7cxX53xX80xXbxX2fxXaxX3xX31xX12xX0xXdxX1axX2fxX3xX7xX1dxX4xX9xXaxX31xX31xXdxX53xX54xX6xX27xXbxX1xX59xXexX1xX27xX53xX5exX15xX31xX15xX10xX63xX7xX31xX66xX66xX2xX69xX31xX2xX2xX2xX42xX2xX69xX71xX66xX73xX69xX69xXexX2xX71xX79xX69xX73xX7cxX5xX2xX22exX53xX80xXbxX2fxXaxX3xX31xX12xX0xXdxX1axX2fxX3xX7xX1dxX4xX9xXaxX31xX31xXdxX53xX54xX6xX27xXbxX1xX59xXexX1xX27xX53xX5exX15xX31xX15xX10xX63xX7xX31xX66xX66xX2xX69xX31xX2xX2xX2xX42xX2xX69xX71xX66xX73xX69xX69xXexX2xX71xX79xX69xX73xX7cxX5xX2xX71xX53xX80xXbxX2fxXaxX3xX31xX12xX0xX31xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX40xX27xX42xX43xXaxX12xX0xXdxX1axX2fxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1axX4xX10xe22exX27xX54xX80xX10xX4xXexX3xX42xX2fxX1axX10xX42xXdxX6xX3xX5exXdxX42xX10xX27xX3xX1axXbxX16bxX3xXdx816dxX10xX15xXexX10xX1dxXaxX3xX7xX1dxX4xX9xXaxX31xX6xXbxXbxX7xX31xX27xXbxX10xX15xX31xX1axX10xX42xXdxX6xX31xXexX1xX59xX1axX54xfbc2xXbxX9xX15xX10xX63xX7xX31xX66xX66xX2xX69xX31xX16bxX71xX42xX2xX69xX71xX66xX73xX69xX69xXexX2xX71xX79xX69xX73xX7cxX5xX69xX56exX42xX6xX15xX1xX56exX5xX6xX1axX56exXexX1dxX10xX15xX56exX42xXdxX15xX1xX56exX15xX53xX80xXbxX2fxXaxX3xX42xX6xXexX6xX56exX6xX1dxX2fxX7xX9xXaxX69xd3f1xX69xX5f3xX2xX7cxX2c5xX5f3xX69xX5f3xX2xX5f3xX2xX5f3xX2xX69xX69x8499xX5f3xX69xX5f3xX2xX2c5xX66xX69xX5f3xX2xX69xX71xX69xXaxX3xX42xX6xXexX6xX56exXexX43xXbxX10xX9xXaxX5exXdxX42xX10xX27xX31xX1axXbxX16bxXaxX3xX42xX6xXexX6xX56exXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX6xX15xX1xX3xX5xX6xX1axX3xXexX1dxX1exX15xX3xX21xX22xX15xX1xX3xX53xX53xX53xXaxX3xX42xX6xXexX6xX56exX10xX15xX4xX27xX42xX10xX9xXax743exXcxX80xX22exda02xXdxe4acxX5ex6a77xX31x5e89xX42xb390xX5exX665xX65fxX7xce96xd872xX603xX66xX40x10762xX15xX5exb4c4xX10xX663xd0ecxX589xX66fxXexX63xX73xX66axX665xX31x5d54x7116xXcxX2xX31xX1xX40xX67exX10xX65dxX7cxX4xX65dxX5x59c6xX10xX66fx6b24xc83axX13xX27xX5xd978xXexX6xX71xXbxX69xb11dxX65fxX675xe13cxX80xX42xXcxX27xX69xX4xX79xX672x7fc8xXexX690xX42xX661xX66axX603xX66xX40xX10xX4xee66x823cxX2fxX7xX1axX67exX2xX59xX63xX68fxX1dxX589xX59xX27xX15xX59xX79xXexXexX6b2xX66bxd3a1xX589xX54xX6xX79xX66fxX13xXexX66bxX66xX66axX69xX675xX69axX43xX69dxX1axX69dxX22exX68fxXdxX63xX6a6xX16bxX6xX67fxX68cxX2fxX66fxX690xXbxc2efxX13xX5xX589xX694xX73xX6b1xX66axX69axX66xX665xX665xX68fxX79xX66bxX65dxX6xX5xX4xX67exX5exX1xX661xX69xX6e5xX672xX661xX80xX6xX69axX603xX66xX40xX603xX66xX40xX1xX6b2x77bcxX73xX2fxX2xX2fxX2xX1xX66fxX2c5xX67exX67exX1xX66axX42xX15xX69axX2c5x75a1xX665xX69xX68cxX66axXaxX3xX31xX12xX0xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6b1xX59xXexX1xX27xX1dxXaxX12xX67ex5e7dxX3xXcxX1dxX6xX15xX2fxX0xX31xXbxX12
Hà Trang