Đổi thay ở Tân Lập
baophutho.vn Tân Lập là xã vùng cao của huyện miền núi Thanh Sơn, địa bàn có chín dân tộc anh em cùng sinh sống, trong đó chủ yếu là đồng bào Mường, Dao. Những năm qua, Đảng bộ, chính quyền xã Tân Lập có nhiều cố gắng trong thực hiện phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân và đạt kết quả quan trọng. Diện mạo nông thôn xã vùng núi có nhiều đổi mới.
2533xac1exdebdxc10axc689xc3b8xaf87x47ecxef7cxX7xe5fex5d0dx7ec5xd3c6xcd8fx7309xX5x7852xXaxba87x785fxd608xXdxX3xXexX1xX6x26c7xX3x3209xX3xXcx6f53xe48bxX3x405exb0e5xXbxX0xa2aexX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx80adxd180xb985xX1axXaxX12xX0xXdx962bx8e04xX3xX7x411exX4xX9xXaxX26xX26xXdx4fa3xedb8xX6xX36xXbxX1xad11xXexX1xX36xX48x64b1xX20xX26xX20xX10x9ca5xX7xX26x4d4dxX5bx750exdae6xX26xX2xX2xX2xX37x488exX5dxf2b0x453bxX66xX5dxX5dxXexX2xX66xX5bxX5ex9222xX2xX5xX2xX48xd48axXbxX3exXaxX3xX26xX12x6d10xd61cxX3xX7xX1cxX3xX7x2b61xX20xX3x30d1xX4exd8fbxXexX3xX3ex6274xX3xX49xd7d8xX4xX3xX4xa50bxX6xX3xX3exXdxX6xX3xd68dxbb84xX20xX1xX3x8a69xX20xX3exX3xX13xX36x5acbxX20xX3xb36ax9c9exX20xX3xacc3xXa5xX36xa103xX3x9af9xX1xX4exX3x5a47x69e6xX6xX3x59a2x92a0xX3xX3exXdxX83xXdxX3x82edxX4exX1ax9c55xXexX3xX53xXdxbbb7xX4xX3xX5xXa5xX3dxX3xX4xX1xX36xX3xX3ex672fxX20xX3xX5bxX5dxX3xX5xX6xX36xX3xX9axb9a1xX20xX3exX3xX53x98a8xXdxX3xXexX1xX4exX3xX20xX1xX23xXbxX3xX66xX3xXexX41xXdxXc9xX4exX3xX9axf245xX20xX3exX26xX20xX3exXb6x890fxXdxX26xXexX1xa4e5xX20xX3exX48xX0xX26xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXb9xX10xX6xX37xXaxX12xXcxX1fxX20xX3xX22xX23xXbxX3xX5xXa5xX3xX86xe238xX3xX53x48bexX20xX3exX3xX4xX6xX36xX3xX4xX93xX6xX3xX1xX4exX1axXc9xX20xX3xX3dxXdx4d93xX20xX3xX20xc408xXdxX3xXcxX1xX6xX20xX1xX3xXacxX7dxX20xXafxX3xX9axb63bxX6xX3xX49xXa5xX20xX3xX4xX8fxX3xX4xX1x4a28xX20xX3xX37xX1fxX20xX3xXexXe0xX4xX3xX6xX20xX1xX3xX10xX3dxX3xX4xX12exX20xX3exX3xX7xXdxX20xX1xX3xX7xb85axX20xX3exXafxX3xXexX41xX36xX20xX3exX3xX9axX8fxX3xX4xX1xX93xX3xX1axXc4xX4exX3xX5xXa5xX3xX9axXfaxX20xX3exX3xX49xXa5xX36xX3x9f6cxXb6xX101xX20xX3exXafxX3x79c6xX6xX36xX48xX3xXb5xX1x2694xX20xX3exX3xX20xXa9xX3dxX3xXc1xX4exX6xXafxX3xX13xX83xX20xX3exX3xX49xXe0xXafxX3xX4xX1xX161xX20xX1xX3xXc1xX4exX1axX142xX20xX3xX86xX12bxX3xXcxX1fxX20xX3xX22xX23xXbxX3xX4xX8fxX3xX20xX1xXdxX142xX4exX3xX4xX17exX3xX3ex4ff7xX20xX3exX3xXexX41xX36xX20xX3exX3xXexX1xd301xX4xX3xX1xXdxXc9xX20xX3xXbxX1xX106xXexX3xXexX41xXdx40e7xX20xX3xXb1xXdxX20xX1xX3xXexXc4xX3x7e66xX3xX86xX12bxX3xX1xXe0xXdxXafxX3xX20xX1fxX20xX3exX3xX4xX6xX36xX3xX9axX101xXdxX3xX7xX17exX20xX3exX3xX53xX23xXexX3xX4xX1xX88xXexXafxX3xXexXdxX20xX1xX3xXexX1xXd5xX20xX3xX4xX1xX36xX3xX20xX3exXb6xX101xXdxX3xX37xX1fxX20xX3xX53xXa5xX3xX9axXbaxXexX3xXb1xXc4xXexX3xXc1xX4exX83xX3xXc1xX4exX6xX20xX3xXexX41x3fe7xX20xX3exX48xX3xX1a7xXdxXc9xX20xX3xX3dxXbaxX36xX3xX20xX9fxX20xX3exX3xXexX1xX9fxX20xX3xX86xX12bxX3xX53xX12exX20xX3exX3xX20xX146xXdxX3xX4xX8fxX3xX20xX1xXdxX142xX4exX3xX9axX14xXdxX3xX3dxXe5xXdxX48xX0xX26xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX35xX36xX37xX1axXaxX12xX13xXfaxX20xX3exX3xX4xX1xX161xX3xXb9xX36xXa5xX20xX3exX3xde9dxXdxX3dxX3xecddxX4ex97abxX3xX20fxX3x35dcxX1xX8fxX3xX7cxX1xX93xX3xXexX155xX4xX1xX3x58bdxX35xXb5xX1a7xX3xX86xX12bxX3xXcxX1fxX20xX3xX22xX23xXbxX3xXbxX1xX88xX20xX3xXb1xX1xX1cxXdxX3xXexX1xX9fxX20xX3exX3xXexXdxX20x927axX3xXb5xX1xX101xX3xX4xX1xX146xX3xXexX41xX263xX20xX3exX3xX1xX4exX1axX3xX9axXe0xX20xX3exX3xX20xX3exX4exXfaxX20xX3xX5xX1f4xX4xX3xX9axXd5xX4exX3xXexXb6xX3xX86xX1fxX1axX3xX37xX1f4xX20xX3exX3xXb1xXc4xXexX3xX4xX88xX4exX3xX1xXbaxX3xXexXd5xX20xX3exX3xX4xX93xX6xX3xX86xX12bxXafxX3xXexc73fxX3xX5xXc9xX3xX9axXb6xX101xX20xX3exX3xX20xX3ex54cfxX3xX86xX8fxX3dxX3xX4x8a5cxX20xX3exX3xX1xX8fxX6xX3xX9axXbaxXexX3xX67xbfc9xXafxX70xe1f8xXafxX3xX9axXb6xX101xX20xX3exX3xX5xXdxa580xX20xX3xXexX1xX9fxX20xX3xX9axXbaxXexX3xX66xX67xX366xd0c1xX3xX49xX6xX3xXexX41xXb6xX101xX20xX3exX3xX1xX263xX4xX3xX3dxXd5xX3dxX3xX20xX36xX20xXafxX3xXexXdxX204xX4exX3xX1xX263xX4xXafxX3xXexX41xX4exX20xX3exX3xX1xX263xX4xX3xX4xX7dxX3xX7xX1cxX3xX9axX142xX4exX3xX9axXbaxXexX3xX4xX1xX4exbe68xX20xX3xX2c0xX4exX17exX4xX3xX3exXdxX6xX48xX3xX13xX101xXdxX3xX7xX17exX20xX3exX3xX20xX3exXb6xX101xXdxX3xX37xX1fxX20xX3xX9axXb6xab82xX4xX3xX20xX1fxX20xX3exX3xX5xX371xX20xXafxX3xXexX1xX4exX3xX20xX1xX23xXbxX3xX49xX9bxX20xX1xX3xXc1xX4exX1fxX20xX3xX9axXbaxXexX3xX5bxX70xX3xXexX41xXdxXc9xX4exX3xX9axXfaxX20xX3exX26xX20xX3exXb6xX101xXdxX26xX20xXa9xX3dxXafxX3xXexX342xX3xX5xXc9xX3xX1xXe0xX3xX20xX3exX1x58d3xX36xX3xXexX1xX10xX36xX3xXexXdxX371xX4exX3xX4xX1xX161xX3xX9axX6xX3xX4xX1xXdxX142xX4exX3xX3exXdxX83xX3dxX3xX4xc88bxX20xX3xX2xX67xXafxX5bxX366xX48xX3xXb5xXa9xX3dxX3xX5bxX5dxX5bxX2xX3xX9axX12bxX3xX1xX36xXa5xX20xX3xXexX1xXa5xX20xX1xX3xXexX1xX371xX3dxX3xXexXdxX371xX4exX3xX4xX1xX161xX3xX20xX1xXa5xX3xX1cxX3xX37xX1fxX20xX3xX4xXb6xXafxX3xX86xX12bxX3xX9axXbaxXexX3xX2xX5exX26xX2xX70xX3xXexXdxX371xX4exX3xX4xX1xX161xX3xX86xX1fxX1axX3xX37xX1f4xX20xX3exX3xX20xX9fxX20xX3exX3xXexX1xX9fxX20xX3xX3dxXe5xXdxX3xX53xXa5xX3xX4xX8fxX3xX3dxXe0xXexX3xXb1xX1xX4exX3xX37xX1fxX20xX3xX4xXb6xX3xX9axXb6xX3e0xX4xX3xX4xX9fxX20xX3exX3xX20xX1xX23xX20xX3xXb1xX1xX4exX3xX37xX1fxX20xX3xX4xXb6xX3xX20xX9fxX20xX3exX3xXexX1xX9fxX20xX3xX3dxXe5xXdxX48xX3xX2xX5dxX5dxX366xX3xX20xX3exXb6xX101xXdxX3xX37xX1fxX20xX3xX86xX12bxX3xXcxX1fxX20xX3xX22xX23xXbxX3xX9axXb6xX3e0xX4xX3xX7x89e1xX3xX37x9b03xX20xX3exX3xX9axXdxXc9xX20xX3xX5xXb6xXe5xXdxX3xX2c0xX4exX17exX4xX3xX3exXdxX6xX3xXbxX1xX514xX4xX3xX53xX514xX3xX7xX83xX20xX3xX86xX4exX88xXexX3xX53xXa5xX3xX7xXdxX20xX1xX3xX1xX36xXbaxXexX48xX48xX48xX3xX13xX8fxX3xX5xXa5xX3xX20xX1xX1aexX20xX3exX3xX9axX14xXdxX3xXexX1xX6xX1axX3xX41xX34fxX3xX20x605fxXexX3xX1cxX3xX86xX12bxX3xX53xX12exX20xX3exX3xX4xX6xX36xX3xXcxX1fxX20xX3xX22xX23xXbxX48xX0xX26xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX35xX36xX37xX1axXaxX12xXcxX41xX36xX20xX3exX3xXbxX1xX106xXexX3xXexX41xXdxX204xX20xX3xXb1xXdxX20xX1xX3xXexXc4xXafxX3xX86xX12bxX3xXb1xX1xX6xXdxX3xXexX1xX106xX4xX3xXexX17exXexX3xXexX1xXc4xX3xX3dxXbaxX20xX1xX3xX37xXdxXc9xX20xX3xXexX161xX4xX1xX3xX9axX88xXexX3xX5xX1fxX3dxX3xX20xX3exX1xXdxXc9xXbxX3xX5xXe5xX20xXafxX3xX4xX1xXdxXc4xX3dxX3xX3exXd5xX20xX3xX66xX5dxX366xX3xX9axX88xXexX3xXexX1f4xX3xX20xX1xXdxX371xX20xX3xdf85xXexX41xX371xX20xX3xX5bxX48xX363xX5dxX5dxX1xX6x8d0fxX3xX9axX204xX3xXbxX1xX106xXexX3xXexX41xXdxX204xX20xX3xX9axXfaxXdxX3xX41x6559xX20xX3exX380xX3xXexX23xXbxX3xXexX41xX4exX20xX3exX3xX4xX1xX342xX3xX9axXbaxX36xXafxX3xX1xXb6xXe5xX20xX3exX3xX37xb252xX20xX3xX20xX3exXb6xX101xXdxX3xX37xX1fxX20xX3xXexX41xXfaxX20xX3exX3xX4xX1fxX1axX3xX20xX3exX4exX1axX371xX20xX3xX5xXdxXc9xX4exX3xX5xX1fxX4exX3xX20xXa9xX3dxX3xX20xX1xXb6xX2f6xX3xX2bcxX10xX36xXafxX3xX49xXfaxX3xX9axX142xXafxX3xX3dx5ff4xX3xXexX41xX371xX20xX3xX37xXdxXc9xX20xX3xXexX161xX4xX1xX3xX1xX7dxX20xX3xX2xX48xX2xX66xX5dxX1xX6xX48xX3xX13xa044xX4xX3xX49xXdxXc9xXexXafxX3xX9axX155xX6xX3xXbxX1xXb6xX7dxX20xX3exX3xXexXa9xX20xX3exX3xX4xXb6xX101xX20xX3exX3xXexX4exX1axX371xX20xX3xXexX41xX4exX1axX142xX20xXafxX3xX53xX23xX20xX3xX9axXe0xX20xX3exXafxX3xXb1xX1xX4exX1axXc4xX20xX3xXb1xX1xX161xX4xX1xX3xX49xXa5xX3xX4xX36xX20xX3xXexX41xXfaxX20xX3exXafxX3xX4xX1xX4exX1axX204xX20xX3xX1xX8fxX6xX3xX7xX6xX20xX3exX3xX41xX622xX20xX3exX3xX4xX1fxX1axX3xX3exX8cxX3xX5xXe5xX20xX3xX9axX204xX3xX9axXbaxXexX3xX1xXdxXc9xX4exX3xXc1xX4exX83xX3xXb1xXdxX20xX1xX3xXexXc4xX3xX4xX6xX36xXafxX3xX1xXdxXc9xX20xX3xXexX36xXa5xX20xX3xX86xX12bxX3xX9axX12bxX3xX4xX1xX4exX1axX204xX20xX3xX1xX8fxX6xX3xX64xX5exX1xX6xX3xX41xX622xX20xX3exX3xX3exX8cxX3xX5xXe5xX20xX48xX3xX7cxX8fxX3xX37xXdxXc9xX20xX3xXexX161xX4xX1xX3xX9axX88xXexX3xX41xX622xX20xX3exX3xX7xX83xX20xX3xX86xX4exX88xXexX3xX5xXe5xX20xX3xX4xX93xX6xX3xX86xX12bxX3xX53xXe5xXdxX3xX2xX66xX1xX6xXafxX3xX3exXdxX6xX3xX9axX9bxX20xX1xX3xX9fxX20xX3exX3xX13xXa5xX36xX3xXacxXdxX20xX1xX3xXcxX1xX106xXdxXafxX3xXb1xX1xX4exX3xX7cxX1xXd5xX3dxX3xX2xX3xX9axX12bxX3xXc1xX4exX1axXc4xXexX3xX9axX155xX20xX1xX3xX4xX1xX4exX1axX204xX20xX3xX3dxXe0xXexX3xXbxX1xXd5xX20xX3xX7xX6xX20xX3exX3xX41xX622xX20xX3exX3xX4xX1fxX1axX3xX3exX8cxX3xX5xXe5xX20xX48xX3x3c48xX20xX3exX3xX4xX1xX36xX3xX49xXdxXc4xXexX2f6xX3x9eb7xX1a0xXe0xXexX3xX1xX6xX3xXb1xX10xX36xX3xX4xX1xX4exX3xXb1x9f8bxX3xb6aexX20fxX66xX3xX20xXa9xX3dxX3xX4xX1xX36xX3xXexX1xX4exX3xX20xX1xX23xXbxX3xX67xX5dxX20fxX363xX5dxX3xXexX41xXdxXc9xX4exX3xX9axXfaxX20xX3exXafxX3xX9axX204xX3xX9axXc4xX20xX3xX2xX5bxX3xX20xXa9xX3dxX3xX3dxXe5xXdxX3xXb1xX1xX6xXdxX3xXexX1xX106xX4xX3xX7x907exX3xX4xX1xX36xX3xX3exXdxX106xX3xXexX41xX155xX3xX4xX6xX36xX3xX3exX88xXbxX3xX49xX6xX3xX5xXd5xX20xXafxX3xX9axXbaxXexX3xX2xX67xX5dxX20fxX2xX66xX5dxX3xXexX41xXdxXc9xX4exX3xX9axXfaxX20xX3exX26xX1xX6xX48xX3xXcxX1xX101xXdxX3xX3exXdxX6xX20xX3xXexXe5xXdxXafxX3xX3exXdxX6xX3xX9axX9bxX20xX1xX3xX7xX84dxX3xXexX161xX20xX1xX3xXexX36xX106xX20xX3xX4xX1xX4exX1axX204xX20xX3xXexX36xXa5xX20xX3xX49xXe0xX3xX7xX17exX3xX37xXdxXc9xX20xX3xXexX161xX4xX1xX3xXb1xX10xX36xX3xX9axX12bxX3xXexX41xXfaxX20xX3exX3xXexX1xXa5xX20xX1xX3xX41xX622xX20xX3exX3xX3exX8cxX3xX5xXe5xX20x9b8axX48xX0xX26xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX35xX36xX37xX1axXaxX12xX7cxX12exX20xX3exX3xX53xXe5xXdxX3xXbxX1xX106xXexX3xXexX41xXdxX204xX20xX3xX4xX1fxX1axX3xX5xX1fxX3dxX3xX20xX3exX1xXdxXc9xXbxXafxX3xX86xX12bxX3xX37xX4exX1axX3xXexX41xX9bxX3xX64xX5dxX66xX1xX6xX3xX37xXdxXc9xX20xX3xXexX161xX4xX1xX3xX7xX83xX20xX3xX86xX4exX88xXexX3xX5xX146xX6xXafxX3xXexX41xXfaxX20xX3exX3xX1xX36xX6xX3xX3dxXa5xX4exX3xX1xXa5xX20xX3exX3xX20xXa9xX3dxX380xX3xXexX41xX371xX20xX3xX2xX5bxX2xX1xX6xX3xX49xXb6xX1cxXdxX3xX1a7xXdxaf56xX20xXafxX3xXexX41xX36xX20xX3exX3xX9axX8fxX3xX70xX5exX1xX6xX3xX4xX1xX36xX3xXexX1xX4exX3xX1xX36xXbaxX4xX1xX3xX53xXe5xXdxX3xXexX1xX4exX3xX20xX1xX23xXbxX3xX49xX9bxX20xX1xX3xXc1xX4exX1fxX20xX3xX2xX67xX5dxX20fxX5bxX5dxX5dxX3xXexX41xXdxXc9xX4exX26xX1xX6xX380xX3xX67xX809xX1xX6xX3xX4xX1xX4exX17exXdxX3xXbxX1xX88xX20xX3xX53xXa5xX20xX3exXafxX3xX20xXa9xX20xX3exX3xX7xX4exX88xXexX3xX9axXbaxXexX3xX2xX66xX3xXexX88xX20xX26xX1xX6xX26xX20xXa9xX3dxXafxX3xX3dxX6xX20xX3exX3xX5xXbaxXdxX3xX3exXdxX106xX3xXexX41xX155xX3xX14xX20xX3xX9axX155xX20xX1xXafxX3xX3exX8fxXbxX3xXbxX1xXd5xX20xX3xX20xX1fxX20xX3exX3xX4xX6xX36xX3xXexX1xX4exX3xX20xX1xX23xXbxX3xX4xX1xX36xX3xX20xX3exXb6xX101xXdxX3xX37xX1fxX20xX48xX3xXacxX36xX20xX3exX3xX7xX36xX20xX3exX3xX53xXe5xXdxX3xX9axX8fxXafxX3xX86xX12bxX3xX4xX1xX146xX3xXexX41xX263xX20xX3exX3xXbxX1xX106xXexX3xXexX41xXdxX204xX20xX3xX4xX1xXa9xX20xX3xX20xX4exX9fxXdxXafxX3xX20xX1xX88xXexX3xX5xXa5xX3xX3exXdxX6xX3xX7xX146xX4xX48xX3xXcxX14xX20xX3exX3xX9axXa5xX20xX3xXexX41xX1fxX4exXafxX3xX49xX449xXafxX3xX5xX3e0xX20xX3xXexXa9xX20xX3exX3xXc1xX4exX6xX3xXexX622xX20xX3exX3xX20xXa9xX3dxXafxX3xX1xXdxXc9xX20xX3xX9axXbaxXexX3xX3exXd5xX20xX3xX64xX48xX5dxX5dxX5dxX3xX4xX36xX20xX48xX3xXb5xX1xXdxX142xX4exX3xX1xXe0xX3xXexX41xX36xX20xX3exX3xX86xX12bxX3xX9axX12bxX3xX3dxXbaxX20xX1xX3xX37xXbaxX20xX3xX9axXd5xX4exX3xXexXb6xX3xX86xX1fxX1axX3xX37xX1f4xX20xX3exX3xX4xX1xX4exXfaxX20xX3exX3xXexX41xXbaxXdxX3xX20xX4exX9fxXdxX3xX49xX449xX3xX5exX35xX3xXexX1xX10xX36xX3xX1xXb6xXe5xX20xX3exX3xX1xXa5xX20xX3exX3xX1xX8fxX6xXafxX3xXbxX1xX106xXexX3xXexX41xXdxX204xX20xX3xXb1xXdxX20xX1xX3xXexXc4xX3xX3exXdxX6xX3xX9axX9bxX20xX1xX3xXexX1xX10xX36xX3xX3dxX9fxX3xX1xX9bxX20xX1xX3xXa8xc768xX7cxXafxX3xXa8xXb3fxX7cxb0efxX48xX0xX26xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX35xX36xX37xX1axXaxX12xXcxX622xX3xX3dxXe0xXexX3xX86xX12bxX3xXexX1xX4exXd5xX20xX3xX20xX9fxX20xX3exXafxX3xX9axXc4xX20xX3xX20xX6xX1axX3xX4xX7dxX3xX4xX88xX4exX3xXb1xXdxX20xX1xX3xXexXc4xX3xX4xX93xX6xX3xXcxX1fxX20xX3xX22xX23xXbxX3xX9axX12bxX3xX4xX8fxX3xX7xX1f4xX3xX4xX1xX4exX1axX204xX20xX3xX37xX155xX4xX1xX3xX37xXd5xX20xX3xX7xX6xX20xX3exX3xXb1xX1xX4exX3xX53xX1f4xX4xX3xX4xX9fxX20xX3exX3xX20xX3exX1xXdxXc9xXbxXafxX3xX37xX155xX4xX1xX3xX53xX514xX48xX3xXb5xXa9xX3dxX3xX5bxX5dxX5bxX2xXafxX3xX3exXdxX106xX3xXexX41xX155xX3xX7xX83xX20xX3xX86xX4exX88xXexX3xX4xX93xX6xX3xX20xX3exXa5xX20xX1xX3xX4xX9fxX20xX3exX3xX20xX3exX1xXdxXc9xXbxXafxX3xXexXdxX204xX4exX3xXexX1xX93xX3xX4xX9fxX20xX3exX3xX20xX3exX1xXdxXc9xXbxX3xX4xX93xX6xX3xX86xX12bxX3xX9axXbaxXexX3xX2xX64xXafxX5exX3xXexX342xX3xX9axXfaxX20xX3exXafxX3xXexXa9xX20xX3exX3xX2xX67xXafxX5exX5bxX366xX3xX7xX36xX3xX53xXe5xXdxX3xX4xX12exX20xX3exX3xXb1xX807xX48xX3xX13xX155xX6xX3xX49xXa5xX20xX3xX4xX8fxX3xX49xX83xX1axX3xX86xXb6xX1cxX20xX3exX3xX4xX1xXc4xX3xX49xXdxXc4xX20xX3xX3exX8cxX3xX600xX53xX106xX20xX3xX49xX8fxX4xXafxX3xX3exX8cxX3xXexX1xXa5xX20xX1xX3xXb1xX1xX161xX60dxXafxX3xXexX106xX3dxX3xX4xX7dxX3xX7xX1cxX3xX7xX83xX20xX3xX86xX4exX88xXexX3xX3exXdxXb6xX101xX20xX3exX3xXexX93xXafxX3xX49xXa5xX20xX3xX3exX1xXc4xXafxX3xX49xX17exX20xX3xX86xXb6xX1cxX20xX3exX3xX20xX1xX9fxX3dxX3xXb1xX161xX20xX1xXafxX3xX49xX6xX3xX4xX7dxX3xX7xX1cxX3xX7xX83xX20xX3xX86xX4exX88xXexX3xX3exXbaxX4xX1xX3xX86xXdxX3xX3dxXa9xX20xX3exX48xX48xX48xX3xXexX1xX4exX3xX1xX146xXexXafxX3xXexXbaxX36xX3xX53xXdxXc9xX4xX3xX5xXa5xX3dxX3xX4xX1xX36xX3xX1xXa5xX20xX3exX3xXexX41xXa9xX3dxX3xX5xX6xX36xX3xX9axXe0xX20xX3exX3xX9axX155xX6xX3xXbxX1xXb6xX7dxX20xX3exX3xX53xXe5xXdxX3xX3dxX356xX4xX3xXexX1xX4exX3xX20xX1xX23xXbxX3xX49xX9bxX20xX1xX3xXc1xX4exX1fxX20xX3xXexX622xX3xX363xX20fxX66xX3xXexX41xXdxXc9xX4exX3xX9axXfaxX20xX3exX26xX20xX3exXb6xX101xXdxX26xXexX1xX106xX20xX3exX48xX3xXb5xX3exXa5xX20xX1xX3xXexX1xXb6xX7dxX20xX3exX3xX3dxXbaxXdxXafxX3xX37xX155xX4xX1xX3xX53xX514xX3xX4xX93xX6xX3xX86xX12bxX3xX4x8c4dxX20xX3exX3xX4xX8fxX3xX49xXb6xXe5xX4xX3xXbxX1xX106xXexX3xXexX41xXdxX204xX20xX3xX3dxXe5xXdxX48xX3xXcxX1fxX20xX3xX22xX23xXbxX3xX4xX8fxX3xX5exX809xX3xX4xX7dxX3xX7xX1cxX3xX49xX106xX20xX3xX5x4790xX3xX1xXa5xX20xX3exX3xX1xX8fxX6xX3xXexXdxX371xX4exX3xX37xX12exX20xX3exX3xXexX1xXdxXc4xXexX3xX1axXc4xX4exXafxX3xX9axX106xXbxX3xX356xX20xX3exX3xXexX17exXexX3xX20xX1xX4exX3xX4xXd5xX4exX3xX3dxX4exX6xX3xX7xX1e8xX3dxX3xX4xX93xX6xX3xX20xX3exXb6xX101xXdxX3xX37xX1fxX20xXafxX3xX2xX2xX3xX4xX7dxX3xX7xX1cxX3xX53xX23xX20xX3xXexX83xXdxX3xXbxX1xX514xX4xX3xX53xX514xX3xX49xX4exX9fxX20xX3xX49xX106xX20xXafxX3xXexX41xX6xX36xX3xX9axX14xXdxXafxX3xXexX1xX9fxX20xX3exX3xXexX1xXb6xX7dxX20xX3exX3xX1xXa5xX20xX3exX3xX1xX8fxX6xX3xXexX41xX36xX20xX3exX3xX9axX155xX6xX3xX49xXa5xX20xX3xX53xXa5xX3xX4xX106xX4xX3xX53xX12exX20xX3exX3xX5xX1fxX20xX3xX4xX23xX20xX48xX0xX26xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX35xX36xX37xX1axXaxX12xX13xX101xXdxX3xX7xX17exX20xX3exX3xXb1xXdxX20xX1xX3xXexXc4xX3xX20xX1fxX20xX3exX3xX5xX371xX20xXafxX3xX4xX106xX4xX3xX53xX88xX20xX3xX9axX142xX3xX86xX12bxX3xX1xXe0xXdxX3xX9axXb6xX3e0xX4xX3xX4xX1xXa9xX3dxX3xX5xX36xX3xXexX1xX1f4xX4xX3xX1xXdxXc9xX20xX3xX1cxX3xXcxX1fxX20xX3xX22xX23xXbxX48xX3xX7cxX106xX4xX3xX20xX565xXexX3xX9axc31bxXbxX3xX53xXa9xX20xX3xX1xX8fxX6xX3xXexX41xX4exX1axX142xX20xX3xXexX1xX17exX20xX3exX3xXexX41xX36xX20xX3exX3xX9axX101xXdxX3xX7xX17exX20xX3exX3xX7xXdxX20xX1xX3xX1xX36xXbaxXexX3xX4xX93xX6xX3xX9axXfaxX20xX3exX3xX49xXa5xX36xX3xX37xX1fxX20xX3xXexXe0xX4xX3xX1a7xX6xX36xXafxX3xX1a0xXb6xX101xX20xX3exX3xX9axXb6xX3e0xX4xX3xX3exX9bxX20xX3xX3exXdxX1aexX3xX53xXa5xX3xXbxX1xX106xXexX3xX1xX4exX1axX380xX3xX4xX106xX4xX3xX1xX93xX3xXexX514xX4xX3xX5xX8cxXdxX3xXexX1xX101xXdxXafxX3xXb1xX1xX9fxX20xX3exX3xX4xX449xX20xX3xXbxX1xX12exX3xX1xX3e0xXbxX3xX37xXd5xX20xX3xX9axXb6xX3e0xX4xX3xX9axX3bexX1axX3xX5xX12exXdxX380xX3xX1xX36xXbaxXexX3xX9axXe0xX20xX3exX3xX53xXa9xX20xX3xX1xX8fxX6xX3xX53xXa9xX20xX3xX20xX3exX1xXc9xXafxX3xXexX1xX204xX3xX37xX514xX4xX3xXexX1xX204xX3xXexX1xX6xX36xX3xX9axXb6xX3e0xX4xX3xX37xX4exX1axX3xXexX41xX9bxXafxX3xXexX14xX3xX4xX1xX356xX4xX3xX1cxX3xX4xX106xX4xX3xXb1xX1xX4exX3xX37xX1fxX20xX3xX4xXb6xX380xX3xX20xX3exXb6xX101xXdxX3xX37xX1fxX20xX3xXexX161xX4xX1xX3xX4xX1f4xX4xX3xXexX1xX6xX3dxX3xX3exXdxX6xX3xX86xX1fxX1axX3xX37xX1f4xX20xX3exX3xX3exXdxX6xX3xX9axX9bxX20xX1xXafxX3xX49xX83xX20xX3xX5xXa5xX20xX3exX3xX53xXa9xX20xX3xX1xX8fxX6xX48xX48xX48xX3x6f98xXdxX6xXdxX3xX9axX36xXbaxX20xX3xX5bxX5dxX5bxX5dxX20fxX5bxX5dxX5bxX67xXafxX3xXcxX1fxX20xX3xX22xX23xXbxX3xX9axX69dxXexX3xX41xX6xX3xX3dxX514xX4xX3xXexXdxX371xX4exX3xXexX342xX3xX5xXc9xX3xX1xXe0xX3xX20xX3exX1xX429xX36xX3xX1xXa5xX20xX3exX3xX20xXa9xX3dxX3xX3exXdxX83xX3dxX3xXexX1xX371xX3dxX3xX5dxXafxX70xX366xXafxX3xX20xX1fxX20xX3exX3xX4xX6xX36xX3xX4xX1xX88xXexX3xX5xXb6xX3e0xX20xX3exX3xX4xX4exXe0xX4xX3xX7xX17exX20xX3exX3xX4xX1xX36xX3xX20xX3exXb6xX101xXdxX3xX37xX1fxX20xX48xX3xX13xX204xX3xX1xX36xXa5xX20xX3xXexX1xXa5xX20xX1xX3xXb1xXc4xX3xX1xX36xXbaxX4xX1xXafxX3xX86xX12bxX3xXexXdxXc4xXbxX3xXexX514xX4xX3xXexX23xXbxX3xXexX41xX4exX20xX3exX3xX4xX1xX342xX3xX9axXbaxX36xX3xX20xX1xX1fxX20xX3xX37xX1fxX20xX3xXbxX1xX106xXexX3xXexX41xXdxX204xX20xX3xXb1xXdxX20xX1xX3xXexXc4xX3xX3exXdxX6xX3xX9axX9bxX20xX1xX3xXexX41xX371xX20xX3xX4xX7dxX3xX7xX1cxX3xXb1xX1xX6xXdxX3xXexX1xX106xX4xX3xX4xX106xX4xX3xXexXdxX142xX3dxX3xX20xXa9xX20xX3exX3xX7x6100xX20xX3xX4xX8fxXafxX3xX9axX3bexX1axX3xX3dxXbaxX20xX1xX3xX106xXbxX3xX37xX514xX20xX3exX3xXexXdxXc4xX20xX3xX49xXe0xX3xXb1xX1xX36xX6xX3xX1xX263xX4xX3xXb1xb27bxX3xXexX1xX4exX23xXexX3xX53xXa5xX36xX3xXexX41xXfaxX20xX3exX3xXexX41xX263xXexXafxX3xX4xX1xXa9xX20xX3xX20xX4exX9fxXdxX3xXbxX1xX106xXexX3xXexX41xXdxX204xX20xX3xX7xX83xX20xX3xX86xX4exX88xXexX3xX20xX9fxX20xX3exXafxX3xX5xX1fxX3dxX3xX20xX3exX1xXdxXc9xXbxXafxX3xXexXdxX204xX4exX3xXexX1xX93xX3xX4xX9fxX20xX3exX3xX20xX3exX1xXdxXc9xXbxX3xX1xX9bxX20xX1xX3xXexX1xXa5xX20xX1xX3xX20xX142xX20xX3xX7xX83xX20xX3xX86xX4exX88xXexX3xX1xXa5xX20xX3exX3xX1xX8fxX6xX3xX3dxX6xX20xX3exX3xX5xXbaxXdxX3xX3exXdxX106xX3xXexX41xX155xX3xX4xX6xX36xX48xX0xX26xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXb3fxX4exXexX1xX36xX41xXaxX12xXb9xX4exX1axX3xX7cxX9fxX20xX3exX0xX26xXbxX12
Huy Công