CĐV Đông Nam Á thán phục kỷ lục “vô tiền khoáng hậu” của U23 Việt Nam
Tối 22/5, cú đánh đầu của Nhâm Mạnh Dũng giúp cho U23 Việt Nam đánh bại U23 Thái Lan để giành Huy chương Vàng SEA Games 31.
b661x112d3xfa67xf232x142f3xd2a5x12eedxc20bx12683xX7x144cex131acxc15bx133ebx10070xe7eexX5x105e0xXax1569cxc713xef07x11365xX3xX14xd21exf833x157e1xX3x10e4axX6x12037xX3xbf8dxX3xXexX1x11183xX19xX3xXbxX1xe556xX4xX3x12c72x143fdxX3xX5xX29xX4xX3x122a9xba9exX18xX3xXexXdx11e95xX19xX3xX2cxX1x15110xX24xX19xX1axX3xX1xd9ccx1247fxde55xX3xX4xf552xX6xX3xb8f3x11644x13631xX3xX15xXdx10047xXexX3xX1cxX6xX1exX0xc119xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx12213xX10xX6x14fa9xXaxX12xXcx11e38xXdxX3xX4dxX4dxX59xf6c4xec91xX3xX4x12879xX3xd80cxX24xX19xX1xX3xX7bx1042axX45xX3xX4xX49xX6xX3xX1cxX1xc4c2xX1exX3xe2dex11660xX19xX1xX3x1221bx10f1exX19xX1axX3xX1axXdxX79xXbxX3xX4xX1xX3exX3xX4cxX4dxX4exX3xX15xXdxX52xXexX3xX1cxX6xX1exX3xX7bxX24xX19xX1xX3x10952xX8exXdxX3xX4cxX4dxX4exX3xXcxX1xX24xXdxX3xf667xX6xX19xX3xX7bx13fa5xX3xX1axXdx149caxX19xX1xX3xX68xX45xede4xX3xX4xX1x1352fxbf32xX19xX1axX3xX15xXc8xX19xX1axX3x15722x135a8xc9b8xX3xf950xX6xX1exX10xX7xX3xX4exX2x15541xX0xX59xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxe68exX3exX6bxXcexXaxX12xX0xXdxX1exX1axX3xX7xXexXcexX5xX10xX9xXaxX6bxXdxX7xXbxX5xX6xXcex143aaxX3xXb2xX5xX3exX4xX2cx12e90xX3xX1exX6xd2dexX1axXdxX19x118b9xX5xX10x1423cxXexX111xX3xX6xX45xXexX3exX118xX3xX1exX6xX11cxX1axXdxX19xX120xX11cxXdxX1axX1xXexX111xX3xX6xX45xXexX3exX118xXaxX3xX7xX11cxX4xX9xXaxX59xX59xXdxXe8xXb2xX6xX3exXbxX1xX45xXexX1xX3exXe8xX34xX19xX59xX19xX10xb9fexX7xX59xX4dxX4dxX4dxX2xX59xX2xX4dxX4dxX6bxX2xX2xX75xX4ex13281x10917xX16bxXexX2xcb5dx10ecfxX170xX4exX16bxX5xX2xXe8x13854xXbxX1axXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX14xX18xX19xX1axX3xX1cxX6xX1exX3xX20xX3xXexX1xX24xX19xX3xXbxX1xX29xX4xX3xX2cxX2dxX3xX5xX29xX4xX3xX33xX34xX18xX3xXexXdxX39xX19xX3xX2cxX1xX3exX24xX19xX1axX3xX1xX44xX45xX46xX3xX4xX49xX6xX3xX4cxX4dxX4exX3xX15xXdxX52xXexX3xX1cxX6xX1exXaxX3xX59xX12xX0xX59xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX6xXbxXexXdxX3exX19xXaxX12xX13xX24xX4xX3xX4xX81xX45xX3xXexX1xX49xX3xX4cxX4dxX4exX3xX15xXdxX52xXexX3xX1cxX6xX1exX3xX18xX1exX3xX19xX1xX6xX45xX3xd285xX19xX3xX1ex147d2xX19xX1axX3xX2cxX1xXdxX3xXexX11cxX44xX19xX3xX7bxb99fxX45xX3xX2cxb984xXexX3xXexX1xX79xX4xXe8xX3x11f94xb8ddxX19xX1xX111xX3xX68xX3exXc8xX19xX1axX3xXbfxXdxX19xX1xX59xXcxXcxe72bxX15xX1cxc0bbxX0xX59xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf8xX3exX6bxXcexXaxX12x14f49xX1xX18xX19xX1axX3xX4xX1x11674xX3xX6bxX207xX19xX1axX3xX5xX8exXdxX3x11278xX3xX4xX1xXdxX219xX19xX3xXex13e79xX4xX1xX3xXb2xec7dxX3exX3xX34xX52xX3xXexX1xXc8xX19xX1xX3xX4xX18xX19xX1axX3xX68xX45xXcexX3xX4xX1xXd2xXd3xX19xX1axX3xX15xXc8xX19xX1axX3xXdcxXddxXdexX3xXe0xX6xX1exX10xX7xX76xX3xX7bx117dbxXdxX3xXexX45xXcexXc4xX19xX3xX4cxX4dxX4exX3xX15xXdxX52xXexX3xX1cxX6xX1exX3xX4x12824xX19xX3xXexX1xXdxX219xXexX3xX5xX44xXbxX3xX2cxX2dxX3xX5xX29xX4xX3xX33xX34xX18xX3xXexXdxX39xX19xX3xX2cxX1xX3exX24xX19xX1axX3xX1xX44xX45xX46xX3xX261xX3xX1exX18xX19xX3xXb2x132bcxX19xX1axX3xX7bxX24xX3xX19xX6xX1exX3xXexX8exXdxX3xX7bxX8exXdxX3xX1xX29cxXdxX3xXexX1xXc4xX3xXexX1xX6xX3exX3xX2cxX1xX45xX3xX34x12767xX4xXe8xX0xX59xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf8xX3exX6bxXcexXaxX12xX4cxX4dxX4exX3xX15xXdxX52xXexX3xX1cxX6xX1exX3xX7bxfc6dxX3xXexX11cxX261xX3xXexX1xXc8xX19xX1xX3xX7bxX29cxXdxX3xXb2xX2e3xX19xX1axX3xX7bxX81xX45xX3xXexXdx131e2xX19xX3xXexX11cxX3exX19xX1axX3xX5xc9ccxX4xX1xX3xX7xe010xX3xX34xX18xX3xX7bxX353xX4xX1xX3xXdcxXddxXdexX3xXe0xX6xX1exX10xX7xX3xX1exXc8xX3xX2cxX1xX18xX19xX1axX3xX7bxXc4xX3xXexX1xX49xX19xX1axX3xX5xXd2xc09fxXdxX3xXb2xXc8xX19xX3xX19xXc8xX3exX76xX3xX7xX6xX45xX3xX2cxX1xXdxX3xX1exX18xX19xX3xXb2xX2e3xX19xX1axX3xX7bxX24xX3xX19xX6xX1exX3xX261xX3xX7bxX8exXdxX3xX1xX29cxXdxX3xXexX1xXc4xX3xXexX1xX6xX3exX3xX1axXdxX380xXdxX3xX1xX8exX19xX3xX7bxX29cxX3xXexX45x122c3xXdxX3xX4cxX4dxX4exX3xX2cxXc4xX3xXexX207xX3xX19xX203xX1exX3xX4dxX16bxX16bxX2xXe8xX0xX59xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf8xX3exX6bxXcexXaxX12xXcxX1xX10xX3exX3xXexX1xX6fxX19xX1axX3xX2cxX349xX76xX3xX7bxX29cxXdxX3xXexX45xXcexXc4xX19xX3xX4cxX4dxX4exX3xX15xXdxX52xXexX3xX1cxX6xX1exX3xX1axXdxe775xX3xX7xX8exX4xX1xX3xX5xXd2xX380xXdxX3xX75x150f3xX16bxX3xXbxX1xX79xXexX3xXexX8exXdxX3xXdcxXddxXdexX3xXe0xX6xX1exX10xX7xX3xX4exX2xXe8xX0xX59xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf8xX3exX6bxXcexXaxX12xXcxX1xXc8xX19xX1xX3xXexX26axX4xX1xX3xX33xX34xX18xX3xXexXdxX39xX19xX3xX2cxX1xX3exX24xX19xX1axX3xX1xX44xX45xX46xX3xX19xXc8xXcexX3xX4xX49xX6xX3xX4cxX4dxX4exX3xX15xXdxX52xXexX3xX1cxX6xX1exX3xX2cxX1xXdxX219xX19xX3xX4xX3c5xX3xX7bxX29cxX19xX1axX3xX34xXdxX349xX19xX3xX14xX18xX19xX1axX3xX1cxX6xX1exX3xX20xX3xXbxX1xX26fxXdxX3xX33xX19xX1axX26fxX3xX1exX93xXe8xX46xX0xX59xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf8xX3exX6bxXcexXaxX12xXcxX11cxX6xX19xX1axX3xX123xX6xX19xXbxX6xX1axX10xX3xXdexXdcxXddxXdexX1cxX3x1397exX3exX3exXexXb2xX6xX5xX5xX3xX34xX380xXdxX3xX4dxX170xX16axXe8xX16bxX16bxX16bxX3xX19xX1axXd2x13a60xXdxX3xXexX1xX10xX3exX3xX6bx1561cxXdxX3xX7bxX32exX3xX34xXdxX219xXexX3xX6bxX2b3xX19xX1axX3xXexX11cxX8exX19xX1axX3xXexX1xX24xXdxX3xX19xX1axX6xXcexX3xX7xX6xX45xX3xX4xX1xXdxX219xX19xX3xXexX1x14d17xX19xX1axX3xX4xX49xX6xX3xX4cxX4dxX4exX3xX15xXdxX52xXexX3xX1cxX6xX1exX111xX3xX33xX24exX2dxX3xX5xX29xX4xXe8xX3xX4cxX4dxX4exX3xX15xXdxX52xXexX3xX1cxX6xX1exX3xX1axXdxXc8xX19xX1xX3xX68xX45xXcexX3xX4xX1xXd2xXd3xX19xX1axX3xX15xXc8xX19xX1axX3xXdcxXddxXdexX3xXe0xX6xX1exX10xX7xX3xX4exX2xX3xX1exXc8xX3xX2cxX1xX18xX19xX1axX3xX7bxXc4xX3xX5x146e0xXexX3xX5xXd2xX380xXdxX3xXb2xXc8xX19xX3xX19xXc8xX3exXe8xX46xX0xX59xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf8xX3exX6bxXcexXaxX12xX92xXd2xX380xXdxX3xXb2xXc8xXdxX3xX7bxX203xX19xX1axX76xX3xX11cxX215xXexX3xX19xX1xXdxX39xX45xX3xX4xX3c5xX3xX7bxX29cxX19xX1axX3xX34xXdxX349xX19xX3xX14xX18xX19xX1axX3xX1cxX6xX1exX3xX20xX3xXb2xXc8xXcexX3xXex10978xX3xX7xX308xX3xX2cxX1xX8axX1exX3xXbxX1xX29xX4xX3xX7bxX6fxXdxX3xX34xX380xXdxX3xXexX1xX81xXcexX3xXexX11cxX2b3xX3xX1xX45xX215xX19xX3xX5xX45xXcexX52xX19xX3xX34xXdxX349xX19xX3x13e86xX6xX11cxX2cxX3xX68xX6xX19xX1axX120xX7xX10xX3exXe8xX0xX59xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf8xX3exX6bxXcexXaxX12xXcxXc8xXdxX3xX2cxX1xX3exX26fxX19xX3xXf8xX1xX3exX19xX1axX7xX3xXdcxX6xX19xXdxXexX3xX34xXdxX219xXexX111xX3xX33xX15xXdxX52xXexX3xX1cxX6xX1exX3xXexX3c5xX3xX4xX1x10517xX4xX3xX2cxee6bxX3xXdcxXddxXdexX3xXe0xX6xX1exX10xX7xX3xX19xXc8xXcexX3xX11cxX215xXexX3xX215xX19xX3xXexXd2xbd0cxX19xX1axXe8xX3xX13xX3c5xX3xX7bxX29cxX19xX1axX3xX34xXdxX349xX19xX3xX15xXdxX52xXexX3xX1cxX6xX1exX3xXexX1xX44xXexX3xXexX45xXcexX52xXexX3xX34xX4f5xXdxX76xX3xX5xX353xX4xX1xX3xX7xX308xX3xX34xXc8xX3xX34xX45xXdxX3xX34x11de0xXe8xX3xXcxX207xX3xXcxX1xX24xXdxX3xXbfxX6xX19xX76xX3xXexX18xXdxX3x12866xXdxX19xX3xXb2xXc8xXcexX3xXexX5e2xX3xX7xX308xX3xX7bxX24xX19xX1xX3xX1axXdxX24xX3xX4xX6xX3exX3xX4xX49xX6xX3xX1ex1259dxX19xX1xXe8xXaxX0xX59xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf8xX3exX6bxXcexXaxX12xXcxX11cxX3exX19xX1axX3xX2cxX1xXdxX3xX7bxX2e3xX76xX3xXexXc8xXdxX3xX2cxX1xX3exX26fxX19xX3xXdexX2cxX10xX3xXdcxX6xX1exX6xX2cxX3xX34xXdxX219xXexX111xX3xX33xX13xX79xX3xX7bxX24xX19xX1xX3xX7bxX81xX45xX3xX4xX49xX6xX3xX1cxX1xX8axX1exX3xX8dxX8exX19xX1xX3xX92xX93xX19xX1axX3xc201xX45xX24xX3xX7bx12177xXbxXe8xX3xX235xXdxX19xX3xX1axX358xXdxX3xX5xX4f5xXdxX3xX4xX1xX79xX4xX3xX1exX207xX19xX1axX3xX15xXdxX52xXexX3xX1cxX6xX1exX3xXexX207xX3xXcxX1xX24xXdxX3xXbfxX6xX19xXe8xX46xX0xX59xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf8xX3exX6bxXcexXaxX12xX33xX15xX39xX3xX1ex1037axXexX3xX5xX6fxXdxX3xX4xX1xXd3xXdxX76xX3xX4cxX4dxX4exX3xX15xXdxX52xXexX3xX1cxX6xX1exX3xX7bxX32exX3xXexX1xXc4xX3xX1xXdxX52xX19xX3xX1exXc8xX19xX3xXexX11cxX6edxX19xX1xX3xX6bxXdx1313bxX19xX3xX11cxX215xXexX3xXexX6fxXexXe8xX3xX68xX586xX3xX4xX1xXd3xXdxX3xXb2xX2e3xX19xX1axX3xX11cxX215xXexX3xX4xX2e3xX3xXexX3c5xX3xX4xX1xX661xX4xX3xX34xXc8xX3xX6cdxX358xX3xX5xe29exX3xX1axX586xX19xX3xX1axXc8xX19xX1axXe8xX3xX13xX24xX4xX3xX4xX81xX45xX3xXexX1xX49xX3xX4cxX4dxX4exX3xX15xXdxX52xXexX3xX1cxX6xX1exX3xXb2xXdxX219xXexX3xXexX11cxXdxXc4xX19xX3xX2cxX1xX6xXdxX3xXb2xX2e3xX19xX1axX3xX19xX1xXd2xX3xXexX1xX219xX3xX19xXc8xX3exXe8xX3xX4cxX4dxX4exX3xX15xXdxX52xXexX3xX1cxX6xX1exX3xX5xXc8xX3xX7bxX29cxXdxX3xX6cdxX45xX215xXexX3xX7xX52axX4xX3xX19xX1xX215xXexX46xX3xX7bxX2e3xX3xX5xXc8xX3xX19xX1xX44xX19xX3xX7bxX353xX19xX1xX3xX4xX49xX6xX3xXexXc8xXdxX3xX2cxX1xX3exX26fxX19xX3xXe0xX10xX3x1342dxX6xX5xX6bxXe8xX0xX59xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf8xX3exX6bxXcexXaxX12xX13xX2b3xX19xX3xXexXc8xXdxX3xX2cxX1xX3exX26fxX19xX3xc159xX10xX3xX68xXexX10xXexX3xXdexX45xX19xX1axX3xX7bxX24xX19xX1xX3xX1axXdxX24xX111xX3xX33xX4cxX4dxX4exX3xX15xXdxX52xXexX3xX1cxX6xX1exX3xX6cdxX661xX19xX1axX3xX7bxX24xX19xX1axX3xX7bxX3exX8exXexX3xX68xX13xX15xXe8xX3xX15xX39xX3xX2cxX1xX26axX6xX3xX4xX8exX19xX1xX3xXexX215xX19xX3xX4xX18xX19xX1axX3xX34xXc8xX3xXbxX1xX2b3xX19xX1axX3xX19xX1axX308xX76xX3xX4cxX4dxX4exX3xX15xXdxX52xXexX3xX1cxX6xX1exX3xX7bxX39xX45xX3xX5xXc8xX1exX3xX11cxX215xXexX3xXexX6fxXexX3xX19xX349xX19xX3xX1xX586xX3xX6cdxX661xX19xX1axX3xX7bxX24xX19xX1axX3xXexX11cxX261xX3xXexX1xXc8xX19xX1xX3xX19xX1xXc8xX3xX34xX18xX3xX7bxX353xX4xX1xXe8xX3xX235xXdxX19xX3xX4xX1xX79xX4xX3xX1exX207xX19xX1axX3xX4xX24xX4xX3xX4xX3c5xX3xX7bxX29cxX19xX1axX3xX34xXdxX349xX19xX3xX15xXdxX52xXexX3xX1cxX6xX1exXe8xX46xX0xX59xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf8xX3exX6bxXcexXaxX12xXcxX207xX3x138edxX19xX6bxX3exX19xX10xX7xXdxX6xX3xX120xX3xX7bxX215xXexX3xX19xXd2xX380xX4xX3xX4xX2e3xX3xX7bxX29cxXdxX3xXb2xX2e3xX19xX1axX3xX1axXdxXc8xX19xX1xX3xX68xX45xXcexX3xX4xX1xXd2xXd3xX19xX1axX3xX14x124bbxX19xX1axX3xXb2xX2e3xX19xX1axX3xX7bxX24xX3xX19xX6xX1exX3xXdcxXddxXdexX3xXe0xX6xX1exX10xX7xX3xX4exX2xX76xX3xXexXc8xXdxX3xX2cxX1xX3exX26fxX19xX3xXdcxX6xXb2xX11cxX45xX6bxXdxX19xX3xXdexX5xXdexX1xX1exX6xX6bxX3xX34xXdxX219xXexX111xX3xX33xXcxX18xXdxX3xX4xX26fxX1exX3xXexX1xX215xXcexX3xXexX1xX79xX3xX34xX353xX3xX34xX380xXdxX3xXexX1xX6fxX19xX1axX3xX2cxX349xX3xX19xXc8xXcexX3xX34xX6edxX3xXexX18xXdxX3xX11cxX215xXexX3xXexX1xX26axX4xX1xX3xX1exX29cxXexX3xX1xXc8xX19xX1axX3xXexX1xX49xX3xX4xX1xX52axX4xX3xX4xX1xX52axX19xXe8xX3xX4cxX4dxX4exX3xX15xXdxX52xXexX3xX1cxX6xX1exX3xXbxX1xX2b3xX19xX1axX3xX19xX1axX308xX3xX11cxX215xXexX3xXexX6fxXexX3xX34xXc8xX3xXexX1xXdxX3xX7bxX215xX45xX3xX11cxX215xXexX3xX2cxX2dxX3xX5xX45xX44xXexX76xX3xX2cxX1xX18xX19xX1axX3xX7bxXc4xX3xXexX1xX49xX19xX1axX3xX5xXd2xX380xXdxXe8xX3xX235xXdxX19xX3xX1axX358xXdxX3xX5xX4f5xXdxX3xX4xX1xX79xX4xX3xX1exX207xX19xX1axX3xXexX207xX3xX995xX19xX6bxX3exX19xX10xX7xXdxX6xX46xXe8xX59xXe8xX0xX59xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXdcxX3exX45xX11cxX4xX10xXaxX12xXcxX1xX10xX3exX3xXcxXcxX235xX15xX1cxX0xX59xXbxX12