Triển khai căn cước công dân gắn chíp trong khám, chữa bệnh
baophutho.vn Ngày 1/3/2022, Bảo hiểm Xã hội Việt Nam ban hành Văn bản số 533/BHXH-CSYT về việc “Triển khai thí điểm sử dụng căn cước công dân (CCCD) gắn chíp trong khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế (KCB BHYT)”. Qua bốn tháng triển khai, chủ trương tích hợp thẻ BHYT với CCCD gắn chíp đã đạt được những kết quả khả quan.
4f1exfdb8x1121cx117e8xa3acx1145dx10548xa667xdb42xX7x11d07xb6cex7bb4xf79ax92a4xda4bxX5x4f42xXax10c4axXcx10695xXdx119bcx9c24xX3x8019xX1xX6xXdxX3xX4xd3d2xX17xX3xX4xcc0ex11147xX4xX3xX4x116a3xX17xad66xX3xf667xa0b7xX17xX3xX2axe129xX17xX3xX4xX1xa799xXbxX3xXexX14x6ad5xX17xX2axX3xX19xX1x901cx11294xb040xX3xX4xX1x5cb8xX6xX3xd746x6a56xX17xX1xX0x5080xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxc426xX10xX6xX2cxXaxX12x54dfxX2axd2a8x73f5xX3xX2xX4fx6b09xX4fxc38bxc54exX6dxX6dxX43xX3x6616xc783xX3bxX3xX1xXdxX16xX42xX3x10dd0xea1fxX3xX1xf78cxXdxX3x7aa7xXdxX4bxXexX3xX64xX6xX42xX3xX4axX6xX17xX3xX1xX66xX17xX1xX3xX83xX1fxX17xX3xX4axX74xX17xX3xX7xacb0xX3xac72xX6bxX6bxX4fxX73xX5exX7cxX5ex8fdax6659x5d4cxc92fxXcxX3xdd87xbfb9xX3xXaexXdxX4bxX4xX3x51e7xXcxX14xXdxX16xX17xX3xX19xX1xX6xXdxX3xXexX1xX36xX3x7ddbxXdxX16xX42xX3xX7xff3dxX3xX2cxa45axX17xX2axX3xX4xX1fxX17xX3xX4xX23xX24xX4xX3xX4xX28xX17xX2axX3xX2cxX2dxX17xX3x920axXa9xXa9xXa9x110bcxecfaxX3xX2axX31xX17xX3xX4xX1xX36xXbxX3xXexX14xX3bxX17xX2axX3xX19xX1xX41xX42xX43xX3xX4xX1xX47xX6xX3xX4axX4bxX17xX1xX3xX4axX74xX3bxX3xX1xXdxX16xX42xX3xX67xX3xXexeb5dxX3xXe5xda05xXa9xX73xX3xX73xX5exXabxXcxXeaxfab5xe2caxX3xe624x5e02xX6xX3xX4axX9exX17xX3xXexX1xX41xX17xX2axX3xXexX14xXdxX16xX17xX3xX19xX1xX6xXdxX43xX3xX4xX1xa388xX3xXexX14xX23xc43bxX17xX2axX3xXexX36xX4xX1xX3xX1xf2a1xXbxX3xXexX1xae36xX3xX73xX5exXabxXcxX3xXaexX24xXdxX3xXa9xXa9xXa9xXe9xX3xX2axX31xX17xX3xX4xX1xX36xXbxX3xXc6xX7dxX3xXc6xa3e9xXexX3xXc6xX23xX151xX4xX3xX17xX1xX47xX17xX2axX3xX19xX117xXexX3x91d3xX127xX74xX3xX19xX1xX74xX3xX185xX127xX6xX17xX124xX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXa9xX6xXbxXexXdxX3bxX17xXaxX12xX0xXdxX42xX2axX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxXa9xX10xX17xXexX10xX14xXaxX3xX7xXexX67xX5xX10xX9xXax5fcdxXdxX2cxXexX1xe201xX3xb38axXa0xX6exXbxf38dx50bcxX3xX1xX10xXdxX2axX1xXexX1cbxX3xXa0xX6dxX6dxXbxX1d1xX1d2xXaxX3xX7xX14xX4xX9xXaxX4fxX4fxXdxX124xX4axX6xX3bxXbxX1xX127xXexX1xX3bxX124xXaexX17xX4fxX17xX10xX1c6xX7xX4fxX6dxX6dxX6dxXa0xX4fxX2xX2xX2xX2cxX2xX6ex9dfcxX6bxX2xdea1xX20axXexX6dxX20dxX20axX5xX6dxXa8xXexXexX67xXexXa8xX1xX127xX67xX10xX17xXa8xXbxX1xX127xXa8xX17xXdxX17xX1xX2xX124xf48bxXbxX2axXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX14xXdxX16xX17xX3xX19xX1xX6xXdxX3xX4xX1fxX17xX3xX4xX23xX24xX4xX3xX4xX28xX17xX2axX3xX2cxX2dxX17xX3xX2axX31xX17xX3xX4xX1xX36xXbxX3xXexX14xX3bxX17xX2axX3xX19xX1xX41xX42xX43xX3xX4xX1xX47xX6xX3xX4axX4bxX17xX1xXaxX3xX1c6xXdxX2cxXexX1xX9xXaxX1cdxXa0xX6exXaxX3xX1xX10xXdxX2axX1xXexX9xXaxXa0xX6dxX6dxXaxX3xX4fxX12xX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXa9xX6xXbxXexXdxX3bxX17xXaxX12xX64xX2axX23xb35fxXdxX3xX2cxX2dxX17xX3xXexX1x1017exX4xX3xX1xXdxX4bxX17xX3xXexX1xX142xX3xXexXcfxX4xX3xXa9xXa9xXa9xXe9xX3xX2axX31xX17xX3xX4xX1xX36xXbxX3xX19xX1xXdxX3xXc6xX117xX17xX3xX19xX1xX41xX42xX3xX4xX1xX47xX6xX3xX4axX4bxX17xX1xX3xXexX173xXdxX3xXcxX14xX127xX17xX2axX3xXexX2dxX42xX3xXabxX3xXexX117xX3xX1xX127xX67xX4bxX17xX3xc942xX1xe213xX3xX64xXdxX17xX1xX124xX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxd0bbxX17xXexX10xX14xXcxXdxXexX5xX10xXaxX12xXcxX173xX3bxX3xXexX1xX127xa6d1xX17xX3xX5xX151xXdxX3xX4xX1xX3bxX3xX17xX2axX23xX2a8xXdxX3xX2cxX2dxX17xX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX73xX3bxX2cxX67xXaxX12xXaaxX41xX17xX2axX3xXexX1x59adxX3xX1xX6xXdxX43xX3xX42x4fa9xX4xX3xX2cxX301xX3xX7xX9exX3xX5xX23xX151xX17xX2axX3xX4axX4bxX17xX1xX3xX17xX1xX2dxX17xX3xXc6xX117xX17xX3xXcxX14xX127xX17xX2axX3xXexX2dxX42xX3xXabxX3xXexX117xX3xX1xX127xX67xX4bxX17xX3xX2ffxX1xX301xX3xX64xXdxX17xX1xX3xX19xX1xX41xX42xX43xX3xX4xX1xX47xX6xX3xX4axX4bxX17xX1xX3xXc6xX28xX17xX2axX43xX3xX17xX1xX23xX17xX2axX3xX17xX1xX2a8xX3xX5xX66xX42xX3xXexX1xX142xX3xXexXcfxX4xX3xX19xX1xX41xX42xX3xX4axX4bxX17xX1xX3xX17xX1xX6xX17xX1xX3xX2axa2eexX17xX3xX4ax7b53xX17xX2axX3xXexX1xX156xX3xXa9xXa9xXa9xXe9xX3xX2axX31xX17xX3xX4xX1xX36xXbxX3xX42xX66xX3xX4xX1xb4b1xX3xX5exX66xX3xXcxX1xX3f9xX3xXcxX1xX142xX67xX3xd25cxXdxX17xX1xX3xd9e3xX3xX19xX1xX127xX3x11784xX7dxX3xXcxX1xX23xX151xX17xX2axX3xcdd2xX43xX3xXexX1xX3f9xX3xXexX14xaec9xX17xX3xX2ffxX1xX3bxX17xX2axX3xXa9xX1xX2dxX127xX43xX3xX19xX1xX28xX17xX2axX3xXbxX1xX74xXdxX3xX4xX1xX2a8xX3xXc6xX151xXdxX3xX5xX2dxX127xX124xX3xX73xX3f9xX3xX4xX1fxX17xX3xX4axX4bxX17xX1xX3xXexX1xXdxX117xX127xX3xX42xX41xX127xX3xX1xX127xX67xX117xXexX3xXexX41xX17xX3xXex6464xX3xX17xX1x9bacxX43xX3xXc6xX117xX17xX3xX17xX6xX67xX43xX3xXc6xXafxX127xX3xXc6xX362xX17xX3xX4axX6xX3xXexX1xX41xX17xX2axX4fxX5xce62xX17xX43xX3xX4xX1xX3f9xX3xXbxX1xX74xXdxX3xXc6xX117xX17xX3xXcxX14xX127xX17xX2axX3xXexX2dxX42xX3xXabxX3xXexX117xX3xX1xX127xX67xX4bxX17xX3xXc6xX16xX3xX19xX1xX41xX42xX3xXaexX66xX3xXexX14xX127xX67xXafxX17xX3xX42xX41xX127xX124xX3xX83x10ea4xX3xXaexX32axX67xX43xX3xXexX1xX156xX3xX73xX5exXabxXcxX3xX5xX66xX3xXb6xXbxX1xX6xX3bxX123xX3xX4xX35axX127xX3xX7xXdxX17xX1xX3xX2axXdx8754xXbxX3xX2axXdxX6xX3xXc6xX4cdxX17xX1xX3xX4xX1xX3f9xX3xXc6x108b2xX3xX41xXbxX3xX5xX2b1xX4xX3xXaexXafxX3xX4xX1xXdxX3xXbxX1xX36xX124xX3xXcxX1xX28xX17xX2axX3xX185xX127xX6xX3xX4xX41xX4xX3xXbxX1xX23xX147xX17xX2axX3xXexXdxX4bxX17xX3xXexX1xX28xX17xX2axX3xXexXdxX17xX3xXc6xX173xXdxX3xX4xX1xX4f2xX17xX2axX43xX3xX4xX1xX3f9xX3xX407xXdxX17xX1xX3xX4axXdxX117xXexX3xXc6xX23xX151xX4xX3xXexX46dxX3xXc6xX48fxX127xX3xXexX1xX41xX17xX2axX3xX6bxX4fxX6dxX6exX6dxX6dxX43xX3xX73xX5exX7cxX5exX3xXexdb12xX17xX1xX3xXexX14xXdxX16xX17xX3xX19xX1xX6xXdxX3xXexX1xX36xX3xXc6xXdxX16xX42xX3xXexX36xX4xX1xX3xX1xX151xXbxX3xX73xX5exXabxXcxX3xXaexX66xX3bxX3xXa9xXa9xXa9xXe9xX124xX3xXa9xX1xX3f9xX3xX407xXdxX17xX1xX3xX4xX1xX3bxX3xX4axXdxX117xXexX1cbxX3xXb6xX11axX1xXdxX3xXexX1xX156xX3xX73xX5exXabxXcxX3xXc6xX23xX151xX4xX3xXexX36xX4xX1xX3xX1xX151xXbxX3xXaexX66xX3bxX3xXexX1xX156xX3xXa9xXa9xXa9xXe9xX3xX2axX31xX17xX3xX4xX1xX36xXbxX3xX7xea4dxX3xXexX173xX3bxX3xXexX1xX127xX32axX17xX3xX5xX151xXdxX3xX14xX425xXexX3xX5xX24xX17xX3xX4xX1xX3bxX3xX17xX2axX23xX2a8xXdxX3xX2cxX2dxX17xX3xX42x11d4cxXdxX3xX5xX48fxX17xX3xX4xcc68xX3xX17xX1xX127xX3xX4xX48fxX127xX3xX19xX1xX41xX42xX43xX3xX4xX1xX47xX6xX3xX4axX4bxX17xX1xX3xXc6xX362xX4xX3xX4axXdxX4bxXexX3xX5xX66xX3xXexX14xX3bxX17xX2axX3xX4xX41xX4xX3xX19xX1xX127xX17xX2axX3xX2axXdxX2a8xX3xX4xX6xX3bxX3xXc6xXdxX16xX42xX124xX3xX11axX1xXdxX3xXc6xX117xX17xX3xX4xX41xX4xX3xX4xX147xX3xX7xX40cxX3xX67xX3xXexX117xX43xX3xX4xX1xX4f2xX17xX2axX3xXexX28xXdxX3xX19xX1xX28xX17xX2axX3xX42xX425xXexX3xXexX1xX2a8xXdxX3xX2axXdxX6xX17xX3xX17xX1xX32axXbxX43xX3xX19xXdxX16xX42xX3xXexX14xX6xX3xXexX1xX156xX3xX42xX66xX3xX4xX1xX575xX3xX185xX127xc599xXexX3xXa9xXa9xXa9xXe9xX3xX2axX31xX17xX3xX4xX1xX36xXbxX3xX5xX66xX3xX1xX3bxX66xX17xX3xXexX1xX66xX17xX1xX3xXaexXdxX4bxX4xX3xXc6xX1fxX17xX2axX3xX19xb270xX3xX19xX1xX41xX42xX43xX3xX4xX1xX47xX6xX3xX4axX4bxX17xX1xX123xX124xX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX73xX3bxX2cxX67xXaxX12xX5exX147xX17xX3xX2xX6exX3xX17xX1fxX42xX3xX4xX1xX127xX17xX2axX3xX7xX9exX17xX2axX3xXaexX24xXdxX3xX4xX1fxX17xX3xX4axX4bxX17xX1xX3xXexXdxX16xX127xX3xXc6xX23xX2a8xX17xX2axX43xX3xX1xX66xX17xX1xX3xXexX14xX4cdxX17xX1xX3xX19xX1xX41xX42xX43xX3xX4xX1xX47xX6xX3xX4axX4bxX17xX1xX3xX4xX142xX6xX3xX4axX66xX3xX5exX66xX3xXcxX1xX3f9xX3xX2ffxX1x7364xX17xX2axX43xX3xX1d1xX7dxX3xXcxX2dxX17xX3xX2ffxX1xX4f2xX43xX3xX1xX127xX67xX4bxX17xX3xXcxX2dxX17xX3xXaaxX147xX17xX3xX7xX5ebxX3xX14xX425xXexX3xX2axXdxX6xX17xX3xX17xX6xX17xX3xX17xX117xX127xX3xX17xX1xX23xX3xX19xX1xX28xX17xX2axX3xX4xX61axX3xXexX1xX156xX3xX73xX5exXabxXcxX3xXc6xdb58xX17xX2axX3xX1xX66xX17xX1xX124xX3xX73xX66xX3xX2ffxX1xX75cxX17xX2axX3xX4xX1xXdxX6xX3xX7xX156xX1cbxX3xXb6xXcxX127xa7e5xXdxX3xX2axXdxX66xX43xX3xXexX14xX36xX3xX17xX1xX24xX3xX2axXdxX74xX42xX3xX7xX4f2xXexX3xX17x1190bxX17xX3xX1xX6xX67xX3xX5xX66xX42xX3xX42xX425xXexX3xXexX1xX156xX3xX73xX5exXabxXcxX124xX124xX124xX3xXbxX1xX74xXdxX3xXc6xXdxX3xXc6xX7c5xXdxX3xX5xX173xXdxX3xXexX1xX156xX3xX42xX425xX67xX3xX5xX48fxX17xX124xX3xXcxX14xX23xX24xX4xX3xXc6xX2dxX67xX43xX3xX42xX612xXdxX3xX5xX48fxX17xX3xXc6xXdxX3xX19xX1xX41xX42xX3xX4axX4bxX17xX1xX3xXexX28xXdxX3xXbxX1xX74xXdxX3xX2cxX301xX17xX2axX3xX4xX74xX3xXexX1xX156xX3xX73xX5exXabxXcxX3xXaexX66xX3xXa9xXa9xXa9xXe9xX3xX17xX1xX23xX17xX2axX3xX4axX2dxX67xX3xX2axXdxX2a8xX3xX4xX1xX575xX3xX4xX48fxX17xX3xX42xX6xX17xX2axX3xXa9xXa9xXa9xXe9xX3xXc6xX117xX17xX3xXcxX14xX127xX17xX2axX3xXexX2dxX42xX3xXabxX3xXexX117xX3xX1xX127xX67xX4bxX17xX3xXcxX2dxX17xX3xXaaxX147xX17xX3xX5xX66xX3xX4xX61axX3xXexX1xX16xX3xXc6xX1fxX17xX2axX3xX19xX6daxX3xXexX1xX142xX3xXexXcfxX4xX3xX17xX1xX6xX17xX1xX3xX2axX3daxX17xX124xX3x10300xX2dxX67xX3xX5xX66xX3xX4xX41xX4xX1xX3xX5xX66xX42xX3xX42xX24xXdxX43xX3xXexX36xX4xX1xX3xX4xX2b1xX4xX43xX3xXbxX1xX301xX3xX1xX151xXbxX3xXaexX24xXdxX3xX4xX1xX142xX3xXexX14xX23xX147xX17xX2axX3xX2axXdxX74xX42xX3xXexX1xXdxX16xX127xX3xXexX1xX142xX3xXexXcfxX4xX3xX1xX66xX17xX1xX3xX4xX1xX36xX17xX1xX3xXaexX66xX3xX42xX6xX17xX2axX3xXc6xX117xX17xX3xX5xX151xXdxX3xX36xX4xX1xX3xXexX1xXdxX117xXexX3xXexX1xX2b1xX4xX3xX4xX1xX3bxX3xX17xX2axX23xX2a8xXdxX3xXexX1xX6xX42xX3xX2axXdxX6xX3xX73xX5exXabxXcxX3xX4x5791xX17xX2axX3xX17xX1xX23xX3xX4xX147xX3xX7xX40cxX3xX19xX1xX41xX42xX3xX4xX1xX47xX6xX3xX4axX4bxX17xX1xX123xX124xX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX73xX3bxX2cxX67xXaxX12xX5exXdxX4bxX17xX3xX17xX6xX67xX43xX3xXexX14xX127xX17xX2axX3xX4axX4cdxX17xX1xX3xX42xX612xXdxX3xX17xX2axX66xX67xX3xXcxX14xX127xX17xX2axX3xXexX2dxX42xX3xXabxX3xXexX117xX3xX1xX127xX67xX4bxX17xX3xXcxX2dxX17xX3xXaaxX147xX17xX3xXc6xX61axX17xX3xXexXdxX117xXbxX3xXexX46dxX3xX2xX6exX6exXa8xX3xX6dxX6exX6exX3xX4axX4bxX17xX1xX3xX17xX1xX2dxX17xX43xX3xXexX14xX3bxX17xX2axX3xXc6xX61axX3xX4xX61axX3xX1xX147xX17xX3xX20axX6exc76dxX3xX5xX66xX3xX17xX2axX23xX2a8xXdxX3xX4axX4bxX17xX1xX3xXc6xXdxX3xX19xX1xX41xX42xX43xX3xX4xX1xX47xX6xX3xX4axX4bxX17xX1xX3xX4axX3dexX17xX2axX3xXexX1xX156xX3xX73xX5exXabxXcxX124xX3xX83xXdxX4bxX4xX3xX4xX1xX575xX3xX4xX48fxX17xX3xX185xX127xX6b0xXexX3xX42xX7dxX3xX126x77f5xX3xXexX14xX7dfxX17xX3xXexX1xX156xX3xXa9xXa9xXa9xXe9xX3xX2axX31xX17xX3xX4xX1xX36xXbxX3xX7xX5ebxX3xXexXdxX117xXexX3xX19xXdxX4bxX42xX3xXc6xX23xX151xX4xX3xX17xX1xXdxXafxX127xX3xXexX1xX2a8xXdxX3xX2axXdxX6xX17xX3xXaexX66xX3xX4xX28xX17xX2axX3xX7xX35axX4xX3xX4xX1xX3bxX3xX4xX74xX3xX17xX2axX23xX2a8xXdxX3xX4axX4bxX17xX1xX3xX5xe567xX17xX3xX17xX1xX2dxX17xX3xXaexXdxX7dfxX17xX3xX67xX3xXexX117xX3xXexX14xX3bxX17xX2axX3xX19xX1xX2dxX127xX3xXexXdxX117xXbxX3xXc6xX61axX17xX124xX3xX73xX66xX3xX64xX2axX127xX67x5901xX17xX3xXcxX1xX3f9xX3xX5exX173xX17xX1xX3xXa8xX3x112e3xXdxX41xX42xX3xXc6xX9exX4xX3xXcxX14xX127xX17xX2axX3xXexX2dxX42xX3xXabxX3xXexX117xX3xX1xX127xX67xX4bxX17xX3xX4xX1xX3bxX3xX4axXdxX117xXexX1cbxX3xXb6xX11axX1xX28xX17xX2axX3xX4xX1xX575xX3xX2axXdxX74xX42xX3xXexX1xXdxX16xX127xX3xXexX1xX142xX3xXexXcfxX4xX3xX1xX66xX17xX1xX3xX4xX1xX36xX17xX1xX3xX4xX1xX3bxX3xX17xX2axX23xX2a8xXdxX3xX2cxX2dxX17xX3xX19xX1xXdxX3xXc6xX1fxX17xX2axX3xX19xX6daxX3xX19xX1xX41xX42xX43xX3xX4xX1xX47xX6xX3xX4axX4bxX17xX1xX3xX42xX66xX3xXexX36xX4xX1xX3xX1xX151xXbxX3xXexX1xX156xX3xX73xX5exXabxXcxX3xXaexX24xXdxX3xXa9xXa9xXa9xXe9xX3xX2axX31xX17xX3xX4xX1xX36xXbxX3xX2axXdxX4f2xXbxX3xXexX14xX41xX17xX1xX3xXc6xX23xX151xX4xX3xX7xX6xXdxX3xX7xX61axXexX3xX19xX1xXdxX3xX17xX1xX32axXbxX3xX2cxX47xX3xX5xXdxX4bxX127xX3xXexX1xX142xX3xX4xX28xX17xX2axX3xXaexX66xX3xX4xX1xX425xX42xX3xX2cxX35axXexX3xXexX4cdxX17xX1xX3xXexX14xX173xX17xX2axX3xX42xX23xX151xX17xX3xXexX1xX156xX3xX73xX5exXabxXcxX3xX4xX142xX6xX3xX17xX2axX23xX2a8xXdxX3xX19xX1xX41xX4xX3xX17xX1xX3dexX42xX3xXexX14xXcfxX4xX3xX5xX151xXdxX3xXexX46dxX3xX185xX127x4f9cxX3xX73xX5exXabxXcxX123xX124xX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXa9xX6xXbxXexXdxX3bxX17xXaxX12xX0xXdxX42xX2axX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxXa9xX10xX17xXexX10xX14xXaxX3xX7xXexX67xX5xX10xX9xXaxX1c6xXdxX2cxXexX1xX1cbxX3xX1cdxXa0xX6exXbxX1d1xX1d2xX3xX1xX10xXdxX2axX1xXexX1cbxX3xXa0xX1cdxX2xXbxX1d1xX1d2xXaxX3xX7xX14xX4xX9xXaxX4fxX4fxXdxX124xX4axX6xX3bxXbxX1xX127xXexX1xX3bxX124xXaexX17xX4fxX17xX10xX1c6xX7xX4fxX6dxX6dxX6dxXa0xX4fxX2xX2xX2xX2cxX2xX6exX20axX6bxX2xXa0xX20axXexX20axX6bxX6dxX2xX5x5ec4xXa8xXexX1xX10xXa8xX4axX1xX67xXexX124xX22bxXbxX2axXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX14xXdxX16xX17xX3xX19xX1xX6xXdxX3xX4xX1fxX17xX3xX4xX23xX24xX4xX3xX4xX28xX17xX2axX3xX2cxX2dxX17xX3xX2axX31xX17xX3xX4xX1xX36xXbxX3xXexX14xX3bxX17xX2axX3xX19xX1xX41xX42xX43xX3xX4xX1xX47xX6xX3xX4axX4bxX17xX1xXaxX3xX1c6xXdxX2cxXexX1xX9xXaxX1cdxXa0xX6exXaxX3xX1xX10xXdxX2axX1xXexX9xXaxXa0xX1cdxX2xXaxX3xX4fxX12xX11axXdxX16xX42xX3xXexX14xX6xX3xXexX1xX28xX17xX2axX3xXexXdxX17xX3xXaexX66xX3xX5xX3f9xX4xX1xX3xX7xXccxX3xX11axXa9xX73xX3xX4xX142xX6xX3xX17xX2axX23xX2a8xXdxX3xX2cxX2dxX17xX3xXexX1xX28xX17xX2axX3xX185xX127xX6xX3xXa9xXa9xXa9xXe9xX3xX2axX31xX17xX3xX4xX1xX36xXbxX124xX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX317xX17xXexX10xX14xXcxXdxXexX5xX10xXaxX12xX5exX23xX24xX17xX2axX3xXexX24xXdxX3xX7xX2b1xX3xXc6xX7a6xX17xX2axX3xX4axX80xX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX73xX3bxX2cxX67xXaxX12xXcxX14xX127xX17xX2axX3xX4axX4cdxX17xX1xX3xXexX46dxX3xXexX1xX41xX17xX2axX3xX6bxX3xXc6xX117xX17xX3xX17xX6xX67xX43xX3xXexX173xXdxX3xX4xX41xX4xX3xXexX14xX127xX17xX2axX3xXexX2dxX42xX3xX67xX3xXexX117xX3xX1xX6xXdxX3xX4xX1xX35axX4xX3xX17xX1fxX17xX2axX3xXaexX66xX3xX4axX4bxX17xX1xX3xXaexXdxX4bxX17xX3xXexX14xX7dfxX17xX3xXc6xX3f9xX6xX3xX4axX66xX17xX3xXexX575xX17xX1xX43xX3xX2axX1xXdxX3xX17xX1xX32axX17xX3xX1xX66xX17xX2axX3xXexX14xX1fxX42xX3xX5xX23xX151xXexX3xX4axX4bxX17xX1xX3xX17xX1xX2dxX17xX3xX19xX1xX41xX42xX43xX3xX4xX1xX47xX6xX3xX4axX4bxX17xX1xX3xX73xX5exXabxXcxX3xX4axX3dexX17xX2axX3xXa9xXa9xXa9xXe9xX3xX2axX31xX17xX3xX4xX1xX36xXbxX124xX3xXaaxX3bxX3xXaexX24xXdxX3xX7xX9exX3xX5xX23xX151xX17xX2axX3xX17xX2axX23xX2a8xXdxX3xX4axX4bxX17xX1xX43xX3xXc6xX2dxX67xX3xX4xX1xX23xX6xX3xXbxX1xX74xXdxX3xX5xX66xX3xX4xX3bxX17xX3xX7xX9exX3xX5xX24xX17xX124xX3xX8bfxX16xX3xXc6xc983xX67xX3xX42xX173xX17xX1xX3xX1xX147xX17xX3xX17xX47xX6xX3xX4xX28xX17xX2axX3xXexX41xX4xX3xX19xX1xX41xX42xX3xX4xX1xX47xX6xX3xX4axX4bxX17xX1xX3xX73xX5exXabxXcxX3xX4axX3dexX17xX2axX3xXa9xXa9xXa9xXe9xX3xX2axX31xX17xX3xX4xX1xX36xXbxX43xX3xXaaxX40cxX3xXabxX3xXexX117xX3xXc6xX7dxX3xX4axX6xX17xX3xX1xX66xX17xX1xX3xX83xX1fxX17xX3xX4axX74xX17xX3xX7xX9exX3xXc6fxX1cdxX6bxX4fxXaaxXabxXcxXa8xX64xX83xXabxae40xX126xX407xX5exX64xX3xX185xX127xX67xX3xXc6xX3f9xX17xX1xX3xX42xX80xXexX3xX7xX9exX3xX2axXdxX74xXdxX3xXbxX1xX41xXbxX3xX42xX66xX3xX4xX41xX4xX3xX4xX147xX3xX7xX40cxX3xX67xX3xXexX117xX3xXbxX1xX74xXdxX3xX19xX1xXe54xX17xX3xXexX14xX23xX147xX17xX2axX3xXexX1xX2b1xX4xX3xX1xXdxX4bxX17xX3xX17xX1xX23xX1cbxX3xXaaxX24xX42xX3xX4axX6xX17xX3xX1xX66xX17xX1xX3xX19xX117xX3xX1xX3bxX173xX4xX1xX3xXaexX66xX3xXbxX1xX2dxX17xX3xX4xX28xX17xX2axX3xX17xX1xXdxX4bxX42xX3xXaexXcfxX3xX2axXdxX41xX42xX3xX7xX41xXexX3xX4xXcfxX3xXexX1xX16xX3xX4xX1xX3bxX3xX4xX41xX4xX3xX4xX41xX3xX17xX1xX2dxX17xX43xX3xX4axX80xX3xXbxX1xX32axX17xX3xX5xXdxX7dfxX17xX3xX185xX127xX6xX17xX1d2xX3xX4axX9exX3xXexX14xX36xX3xX17xX2axX127xX7a6xX17xX3xX5xX2b1xX4xX3xX4xX48fxX17xX3xXexX1xXdxX117xXexX3xXc6xX16xX3xXexX14xXdxX16xX17xX3xX19xX1xX6xXdxX3xXexXdxX117xXbxX3xXc6xX61axX17xX43xX3xXexX7c5xX3xX4xX1xX35axX4xX3xX11axXa9xX73xX3xX4xX1xX3bxX3xX17xX2axX23xX2a8xXdxX3xX4axX4bxX17xX1xX3xX4xX61axX3xXa9xXa9xXa9xXe9xX3xX2axX31xX17xX3xX4xX1xX36xXbxX3xXexX36xX4xX1xX3xX1xX151xXbxX3xX42xX7dxX3xXexX1xX156xX3xX73xX5exXabxXcxX3xX1xX3bxX362xX4xX3xX185xX127xX6xX3xX35axX17xX2axX3xX2cxXcfxX17xX2axX3xX83xX64xc8cbxX317xXe9xX1d2xX3xXc6xX362xX4xX3xX4axXdxX4bxXexX43xX3xXexX1xX2b1xX4xX3xX1xXdxX4bxX17xX3xX4xX41xX4xX3xX1xX3bxX173xXexX3xXc6xX80xX17xX2axX3xXexX14xX127xX67xXafxX17xX3xXexX1xX28xX17xX2axX43xX3xXexX1xX28xX17xX2axX3xX4axX41xX3bxX3xX4xX28xX17xX2axX3xX19xX1xX6xXdxX3xX4xX1xX3bxX3xX17xX2axX23xX2a8xXdxX3xX4axX4bxX17xX1xX3xX4axXdxX117xXexX3xXaexXafxX3xX4xX1xX142xX3xXexX14xX23xX147xX17xX2axX3xX17xX66xX67xX124xX124xX124xX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX73xX3bxX2cxX67xXaxX12xXcxX127xX67xX3xX17xX1xXdxX7dfxX17xX43xX3xX7xX6xX127xX3xX42xX80xXexX3xXexX1xX2a8xXdxX3xX2axXdxX6xX17xX3xXexX14xXdxX16xX17xX3xX19xX1xX6xXdxX3xXexX1xX36xX3xXc6xXdxX16xX42xX3xXaexXa8dxX17xX3xX4xX75cxX17xX3xX42xX80xXexX3xX7xX9exX3xX19xX1xX61axX3xX19xX1xX1fxX17xX43xX3xXaexX23xX24xX17xX2axX3xX42xX31xX4xX3xX17xX1xX23xX3xX185xX127xX6b0xXexX3xX42xX7dxX3xX126xXa33xX3xXexX14xX7dfxX17xX3xXa9xXa9xXa9xXe9xX3xX4xX75cxX17xX3xX2axX362xXbxX3xX5xX612xXdxX3xXe5xX7xX6xXdxX3xX1xX3daxX3xXexX7dfxX17xX43xX3xX5xX612xXdxX3xXbxX1xX28xX17xX2axX3xX4xX1xX47xX43xX3xX19xX1xX28xX17xX2axX3xX1xXdxX16xX17xX3xXexX1xX3f9xX3xX42xX7dxX3xXexX1xX156xX3xX73xX5exXabxXcxXeaxX1d2xX3xXc6xX3f9xX6xX3xX4xX1xX575xX3xXexX14xX7dfxX17xX3xXexX1xX156xX3xXa9xXa9xXa9xXe9xX3xX4xX142xX6xX3xX42xX80xXexX3xX7xX9exX3xX4xX41xX3xX17xX1xX2dxX17xX3xX19xX1xX28xX17xX2axX3xXbxX1xX74xXdxX3xX40cxX3xXexX575xX17xX1xX3xX2ffxX1xX4f2xX3xXcxX1xX3daxX3xX4xX1xX23xX6xX3xXc6xX23xX151xX4xX3xX4xX32axXbxX3xX17xX1xX32axXexX3xXexX14xX7dfxX17xX3xX4xX7c5xX17xX2axX3xXexXdxX117xXbxX3xX17xX1xX32axX17xX3xX2cxX47xX3xX5xXdxX4bxX127xX3xX1xX4bxX3xXexX1xX9exX17xX2axX3xXexX1xX28xX17xX2axX3xXexXdxX17xX3xX2axXdxX41xX42xX3xXc6xX3f9xX17xX1xX3xX73xX5exXabxXcxX1d2xX3xX7xX9exX3xX5xX23xX151xX17xX2axX3xX17xX2axX23xX2a8xXdxX3xX2cxX2dxX17xX3xXc6xX117xX17xX3xX11axXa9xX73xX3xX73xX5exXabxXcxX3xX4xX75cxX17xX3xX1xX173xX17xX3xX4xX1xX117xX3xX4xX1xX23xX6xX3xX17xX31xX42xX3xX14xb319xX3xX4xX41xX4xX3xX185xX127xX67xX3xXexX14xX4cdxX17xX1xX3xX1xX23xX24xX17xX2axX3xX2cxXa8dxX17xX3xXexX14xX6xX3xX4xX35axX127xX3xXexX1xX28xX17xX2axX3xXexXdxX17xX3xXexX14xX7dfxX17xX3xX35axX17xX2axX3xX2cxXcfxX17xX2axX3xX83xX64xXff9xX317xXe9xX1d2xX3xX4xX147xX3xX7xX40cxX3xX2cxX47xX3xX5xXdxX4bxX127xX3xX126xX127xX9exX4xX3xX2axXdxX6xX3xXaexXafxX3xX2cxX2dxX17xX3xX4xX23xX3xXaexX66xX3xX4axX74xX3bxX3xX1xXdxX16xX42xX3xXc6xX6xX17xX2axX3xXc6xX23xX151xX4xX3xX1xX3bxX66xX17xX3xXexX1xXdxX4bxX17xX3xX17xX7dfxX17xX3xX19xX1xXdxX3xX185xX127xX6b0xXexX3xX42xX7dxX3xX1xX3bxX362xX4xX3xX17xX1xX32axXbxX3xXexX14xX2b1xX4xX3xXexXdxX117xXbxX3xXexX14xX7dfxX17xX3xX4xX7c5xX17xX2axX3xXexXdxX117xXbxX3xX17xX1xX32axX17xX3xX2cxX47xX3xX5xXdxX4bxX127xX3xX1xX4bxX3xXexX1xX9exX17xX2axX3xXexX1xX28xX17xX2axX3xXexXdxX17xX3xX2axXdxX41xX42xX3xXc6xX3f9xX17xX1xX3xX73xX5exXabxXcxX3xX42xX24xXdxX3xX4xX1xX575xX3xX4xX61axX3xXexX1xX28xX17xX2axX3xXexXdxX17xX3xX4xX142xX6xX3xX4xX41xX4xX3xXc6xX9exXdxX3xXexX23xX151xX17xX2axX3xX5xX66xX3xX4xX41xX17xX3xX4axX80xX43xX3xX4xX28xX17xX2axX3xX4xX1xX35axX4xX43xX3xXaexXdxX7dfxX17xX3xX4xX1xX35axX4xX3xX17xX1xX66xX3xX17xX23xX24xX4xX43xX3xX17xX2axX23xX2a8xXdxX3xX5xX6xX3bxX3xXc6xX80xX17xX2axX3xX4xX61axX3xX4axX74xX3bxX3xX1xXdxX16xX42xX3xX1d1xX7dxX3xX1xX80xXdxX3xXexX1xX23xX2a8xX17xX2axX3xX1d1xX127xX67xX7dfxX17xX43xX3xX4xX75cxX17xX3xX4xX41xX4xX3xXc6xX9exXdxX3xXexX23xX151xX17xX2axX3xX19xX1xX41xX4xX3xXc6xX362xX4xX3xX4axXdxX4bxXexX3xX5xX66xX3xX17xX2axX23xX2a8xXdxX3xX2cxX2dxX17xX3xX4xX1xX23xX6xX3xXc6xX23xX151xX4xX3xX4xX32axXbxX3xX17xX1xX32axXexX3xXexX14xX7dfxX17xX3xXexX1xX156xX3xXa9xXa9xXa9xXe9xX3xX4xX61axX3xX2axX31xX17xX3xX4xX1xX36xXbxX124xX124xX124xX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX73xX3bxX2cxX67xXaxX12xXcxX1xX10xX3bxX3xX7xX9exX3xX5xXdxX4bxX127xX3xX4xX142xX6xX3xX73xX74xX3bxX3xX1xXdxX16xX42xX3xX1d1xX7dxX3xX1xX80xXdxX3xXe5xX73xX5exX7cxX5exXeaxX3xXexX575xX17xX1xX43xX3xXexX36xX17xX1xX3xXc6xX117xX17xX3xXc6xX48fxX127xX3xXexX1xX41xX17xX2axX3xXc6fxX4fxX6dxX6exX6dxX6dxX43xX3xXexX3bxX66xX17xX3xXexX575xX17xX1xX3xX4xX61axX3xX20dxX20axX20dxX124x933axX142dxXc6fxX3xXa9xXa9xXa9xXe9xX3xXc6xX23xX151xX4xX3xXc6xX7a6xX17xX2axX3xX4axX80xX3xXaexX24xXdxX3xXexX1xX156xX3xX73xX5exXabxXcxX3xX4xX75cxX17xX3xX1xXdxX4bxX127xX3xX5xX2b1xX4xX3xXc6xX16xX3xXbxX1xXcfxX4xX3xXaexXcfxX3xX11axXa9xX73xX3xX73xX5exXabxXcxX124xX3xXcxX173xXdxX3xX4xX41xX4xX3xX4xX147xX3xX7xX40cxX3xX67xX3xXexX117xX43xX3xX4xX61axX3xX19xX1xX3bxX74xX17xX2axX3xX2xXa0xX9ebxX3xXa8xX3xX2xX1cdxX9ebxX3xX7xX9exX3xX17xX2axX23xX2a8xXdxX3xX4axX4bxX17xX1xX3xXc6xX117xX17xX3xX19xX1xX41xX42xX3xX4axX4bxX17xX1xX3xX73xX5exXabxXcxX3xX4xX61axX3xX7xXccxX3xX2cxXcfxX17xX2axX3xXexX1xX156xX3xXa9xXa9xXa9xXe9xX3xX2axX31xX17xX3xX4xX1xX36xXbxX124xX3xX8bfxX16xX3xX19xX1xX31xX4xX3xXbxX1xXcfxX4xX3xX17xX1xX47xX17xX2axX3xX19xX1xX61axX3xX19xX1xX1fxX17xX43xX3xXaexX23xX24xX17xX2axX3xX42xX31xX4xX3xXexX7a6xX17xX3xXexX173xXdxX3xXexX14xX3bxX17xX2axX3xX185xX127xX41xX3xXexX14xX4cdxX17xX1xX3xXexX1xX36xX3xXc6xXdxX16xX42xX3xXexX14xXdxX16xX17xX3xX19xX1xX6xXdxX43xX3xX28xX17xX2axX3xX2ffxX1xX6xX17xX3xXaaxXbe4xX3xX407xXdxX7dfxX17xX3xXa8xX3xX2ffxX1xX61axX3xXac9xXdxX41xX42xX3xXc6xX9exX4xX3xX73xX5exX7cxX5exX3xXexX575xX17xX1xX3xX4xX1xX3bxX3xX4axXdxX117xXexX1cbxX3xXb6xXa9xX147xX3xX185xX127xX6xX17xX3xX73xX5exX7cxX5exX3xX7xX5ebxX3xXexX1fxX17xX2axX3xX4xX23xX2a8xX17xX2axX3xXexX14xX6xX3bxX3xXc6xX7c5xXdxX3xXaexX24xXdxX3xX4xX41xX4xX3xX4xX147xX3xX7xX40cxX3xX67xX3xXexX117xX3xXexX14xX6xX17xX2axX3xX4axX3f9xX3xXexX1xX7dfxX42xX3xX4xX147xX3xX7xX40cxX3xXaexX32axXexX3xX4xX1xX425xXexX3xXe5xX42xX41xX67xX3xX185xX127xX6b0xXexX43xX3xXbxX1xX48fxX17xX3xX42xXafxX42xX3xX1xXdxX4bxX17xX3xXc6xX173xXdxXeaxX3xX4xX301xX17xX2axX3xXaexX24xXdxX3xXc6xX80xXdxX3xX17xX2axX94bxX3xX19xXbe4xX3xXexX1xX127xX32axXexX3xXaexXdxX7dfxX17xX3xXc6xX16xX3xXexX1xX2b1xX4xX3xX1xXdxX4bxX17xX3xXexX14xX6xX3xX4xX35axX127xX3xXexX1xX28xX17xX2axX3xXexXdxX17xX3xXaexX66xX3xX5xX3f9xX4xX1xX3xX7xXccxX3xX11axXa9xX73xX3xXexX1xX28xX17xX2axX3xX185xX127xX6xX3xXa9xXa9xXa9xXe9xX3xX2axX31xX17xX3xX4xX1xX36xXbxX124xX3xX73xX7dfxX17xX3xX4xX173xX17xX1xX3xXc6xX61axX43xX3xX2cxX127xX67xX3xXexX14xX4cdxX3xX7xX3bxX17xX2axX3xX7xX3bxX17xX2axX3xX4xX41xX4xX3xX1xX4cdxX17xX1xX3xXexX1xX35axX4xX3xX11axXa9xX73xX3xX17xX1xX23xX3xXa9xXa9xXa9xXe9xX3xX2axX31xX17xX3xX4xX1xX36xXbxX43xX3xX35axX17xX2axX3xX2cxXcfxX17xX2axX3xX83xX7xX7xX317xXe9xX43xX3xXexX1xX156xX3xX73xX5exXabxXcxX3xXc6xX16xX3xXexX173xX3bxX3xXc6xXdxXafxX127xX3xX19xXdxX4bxX17xX3xXexX9exXexX3xX17xX1xX425xXexX3xX4xX1xX3bxX3xX17xX2axX23xX2a8xXdxX3xX2cxX2dxX17xX3xXexX14xX3bxX17xX2axX3xX185xX127xX41xX3xXexX14xX4cdxX17xX1xX3xXexX14xXdxX16xX17xX3xX19xX1xX6xXdxX3xXexX1xX36xX3xXc6xXdxX16xX42xX1d2xX3xXbxX1xX9exXdxX3xX1xX151xXbxX3xXaexX24xXdxX3xX4xX147xX3xX185xX127xX6xX17xX3xX4xX28xX17xX2axX3xX6xX17xX3xXc6xX16xX3xX4xX425xXbxX3xXa9xXa9xXa9xXe9xX3xX42xX24xXdxX3xXc6xX23xX151xX4xX3xXc6xX7a6xX17xX2axX3xX4axX80xX3xX17xX2axX6xX67xX3xX2cxX47xX3xX5xXdxX4bxX127xX3xX73xX5exXabxXcxX1d2xX3xX185xX127xX41xX17xX3xXexX14xXdxX4bxXexX3xX4axX80xX3xXbxX1xX32axX17xX3xX42xX80xXexX3xX4xXccxX6xX3xX4xX142xX6xX3xX73xX5exX7cxX5exX3xXexX575xX17xX1xX43xX3xX4xX41xX4xX3xX1xX127xX67xX4bxX17xX43xX3xXexX1xX66xX17xX1xX43xX3xXexX1xX3f9xX3xXbxX1xX74xXdxX3xX19xXdxX16xX42xX3xXexX14xX6xX3xX4xX41xX4xX3xXexXdxX7dfxX127xX3xX4xX1xX36xX3xX19xX7dfxX3xX19xX1xX6xXdxX3xXexX14xX7dfxX17xX3xX4axXdxX16xX127xX3xX42xXa8dxX127xX3xX4axX31xXexX3xX4axX127xX80xX4xX3xX19xX7dfxX3xX19xX1xX6xXdxX3xXc6xX142xX3xX7xX9exX3xXc6xX3f9xX17xX1xX3xX2cxX6xX17xX1xX3xX4xX41xX3xX17xX1xX2dxX17xX3xXaexX66xX3xX4xX32axXbxX3xX17xX1xX32axXexX3xXexX1xX28xX17xX2axX3xXexXdxX17xX3xXaexX66xX3bxX3xX4xX147xX3xX7xX40cxX3xX2cxX47xX3xX5xXdxX4bxX127xX3xXbxX1xX74xXdxX3xXc6xX74xX42xX3xX4axX74xX3bxX3xXc6xX48fxX67xX3xXc6xX142xX43xX3xX4xX1xX36xX17xX1xX3xX1d1xX41xX4xX123xX124xXcxX36xX4xX1xX3xX1xX151xXbxX3xXexX1xX156xX3xX73xX5exXabxXcxX3xXaexX24xXdxX3xXexX1xX156xX3xXa9xXa9xXa9xXe9xX3xX2axX31xX17xX3xX4xX1xX36xXbxX3xX19xX1xX28xX17xX2axX3xX4xX1xX575xX3xXc6xX41xXbxX3xX35axX17xX2axX3xXc6xX23xX151xX4xX3xX67xX7dfxX127xX3xX4xX48fxX127xX3xXc6xX147xX17xX3xX2axXdxX74xX17xX3xX1xX61axX6xX3xXexX1xX142xX3xXexXcfxX4xX3xX1xX66xX17xX1xX3xX4xX1xX36xX17xX1xX3xX42xX66xX3xX4xX75cxX17xX3xX2axXdxX74xX42xX3xXexX9exXdxX3xXc6xX6xX3xXexX1xX2a8xXdxX3xX2axXdxX6xX17xX3xXexX1xX2b1xX4xX3xX1xXdxX4bxX17xX3xXexX1xX142xX3xXexXcfxX4xX3xX19xX1xX41xX42xX43xX3xX4xX1xX47xX6xX3xX4axX4bxX17xX1xX3xXaexX66xX3xXc6xX41xXbxX3xX35axX17xX2axX3xX17xX1xX47xX17xX2axX3xX5xX151xXdxX3xX36xX4xX1xX3xXexX1xXdxX117xXexX3xXexX1xX2b1xX4xX3xXexX14xX3bxX17xX2axX3xX19xX1xX2dxX127xX3xX185xX127xX74xX17xX3xX5xX6daxX3xX17xX2axX23xX2a8xXdxX3xX4axX4bxX17xX1xX3xX4xX142xX6xX3xX4xX41xX4xX3xX4xX147xX3xX7xX40cxX3xX67xX3xXexX117xX124xX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX41cxX127xXexX1xX3bxX14xXaxX12xXcxX1xX301xX67xX3xXcxX14xX6xX17xX2axX0xX4fxXbxX12
Thùy Trang