Hội nghị Bệnh viện vệ tinh mở rộng và Nghiên cứu khoa học chuyên ngành phụ sản khu vực phía Bắc
baophutho.vn Trong hai ngày 23 và 24/6, Bệnh viện Phụ Sản Trung ương phối hợp với Sở Y tế Phú Thọ tổ chức hội nghị Bệnh viện vệ tinh mở rộng và Nghiên cứu khoa học chuyên ngành phụ sản khu vực phía Bắc năm 2022.
ece8x1040dx1436bx14ee6x15079xf760xfab7x100ecx11665xX7x11e8dx124c2x168cbx15db6x10137x15246xX5x1549exXax11b49x1234dx166ddxXdxX3x15cd5xff71xX1x12a99xX3x1212axfa28xX17xX1xX3x10efcxXdxX1dxX17xX3xX21xX1dxX3xXexXdxX17xX1xX3x130c6xecffxX3x12b24xX14xX17xX18xX3xX21x12e44xX3x162b2xX18xX1xXdxeebaxX17xX3xX4x17171x13606xX3x13e67xX1x17102xX6xX3xX1x105a6xX4xX3xX4xX1xX42x13419xX3dxX17xX3xX17xX18xX37xX17xX1xX3xXbxX1x11f11xX3xX7xffd5xX17xX3xX44xX1xX42xX3xX21x16d9cxX4xX3xXbxX1x10df1xX6xX3xX1cx14e94xX4xX0x1432bxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX10xX6x14375xXaxX12xXcxX31xX46xX17xX18xX3xX1xX6xXdxX3xX17xX18xX37xX50xX3x149f4x1542bxX3xX21xX37xX3xX97x153eaxX73x15678x136b7xX3xX1cxX1dxX17xX1xX3xX21xXdxX1dxX17xX3x1075fxX1xX5cxX3x12608xX5fxX17xX3xXcxX31xX42xX17xX18xX3x10d54x15c20xX17xX18xX3xXbxX1x10871xXdxX3xX1x12c9fxXbxX3xX21x12b6bxXdxX3xXb1xX2fxX3x12241xX3xXex13adcxX3xXadxX1x14feexX3xXcxX1xX4axX3xXex103cexX3xX4xX1xX41xX4xX3xX1xX14xXdxX3xX17xX18xX1xX1axX3xX1cxX1dxX17xX1xX3xX21xXdxX1dxX17xX3xX21xX1dxX3xXexXdxX17xX1xX3xX2exX2fxX3xX31xX14xX17xX18xX3xX21xX37xX3xX39xX18xX1xXdxX3dxX17xX3xX4xX41xX42xX3xX44xX1xX46xX6xX3xX1xX4axX4xX3xX4xX1xX42xX50xX3dxX17xX3xX17xX18xX37xX17xX1xX3xXbxX1xX5cxX3xX7xX5fxX17xX3xX44xX1xX42xX3xX21xX67xX4xX3xXbxX1xX6cxX6xX3xX1cxX70xX4xX3xX17x116dexX2exX3xX97xf049xX97xX97xf311xX0xX73xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx15811xX6xXbxXexXdxX46xX17xXaxX12xX0xXdxX2exX18xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX15dxX10xX17xXexX10xX31xXaxX3xX7xXexX50xX5xX10xX9xXax11ebdxXdxX85xXexX1x138d9xX3x132e4xf954xX14axXbx16b3dx1160fxX3xX1xX10xXdxX18xX1xXexX187xX3xX98x15a4fxX189xXbxX18dxX18exXaxX3xX7xX31xX4xX9xXaxX73xX73xXdxX14dx1159cxX6xX46xXbxX1xX42xXexX1xX46xX14dxX21xX17xX73xX17xX10xX182xX7xX73xX97xX97xX97xX18axX73xX2xX2xX2xX85xX18axX2xX18axX9exX18axX97xX199xXexX18axX9exX9ex15fb9xX5xX2xX14ax11ee3xXdxX2exX18xX1d3xX18axX199xXa0xX9exX14dx16361xXbxX18xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xXdxX3xX17xX18xX1xX1axX3xX1cxX1dxX17xX1xX3xX21xXdxX1dxX17xX3xX21xX1dxX3xXexXdxX17xX1xX3xX2exX2fxX3xX31xX14xX17xX18xX3xX21xX37xX3xX39xX18xX1xXdxX3dxX17xX3xX4xX41xX42xX3xX44xX1xX46xX6xX3xX1xX4axX4xX3xX4xX1xX42xX50xX3dxX17xX3xX17xX18xX37xX17xX1xX3xXbxX1xX5cxX3xX7xX5fxX17xX3xX44xX1xX42xX3xX21xX67xX4xX3xXbxX1xX6cxX6xX3xX1cxX70xX4xXaxX3xX182xXdxX85xXexX1xX9xXaxX189xX18axX14axXaxX3xX1xX10xXdxX18xX1xXexX9xXaxX98xX199xX189xXaxX3xX73xX12xX15dx11361xX4xX3x154b9x11c90xXdxX3xX1a9xXdx166bcxX42xX3xX85xX67xX3xX1xX14xXdxX3xX17xX18xX1xX1axX0xX73xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1cxX46xX85xX50xXaxX12xXcxX1xX6xX2exX3xX85xX67xX3xX4x16d8cxX3xX267xX268xXdxX3xX85xXdxX1dxX17xX3xX15dxX5cxX4xX3x142d6xX42xX5fxX17xX3xX5x150abxX3xX44xX1xX264xX2exX3xX4xX1x13cb9xX6xX3xX1a9xX1dxX17xX1xXa1xX3x11040xX5cxX3xXb1xX41xX4xX3xX44xX1xX46xf9b3xX3xX1a9xX37xX3xX2ex17152xX3xXexX31xX2caxX3xX10xX2exXa1xX3xX1cxX14xX3xXd0xX3xXexXd3xX18exX3xX1cxX1dxX17xX1xX3xX21xXdxX1dxX17xX3xXadxX1xX5cxX3xX7xX5fxX17xX3xXcxX31xX42xX17xX18xX3xXbbxXbcxX17xX18xX18exX3xX4x15610xX17xX18xX3xX267xX268xXdxX3xX85xXdxX1dxX17xX3xX2xX199xX3xX1a9xX1dxX17xX1xX3xX21xXdxX1dxX17xX3xXbxX1xX5cxX3xX7xX5fxX17xX3xX44xX1xX42xX3xX21xX67xX4xX3xXbxX1xX6cxX6xX3xX1cxX70xX4xX14dxX0xX73xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1cxX46xX85xX50xXaxX12xXcxX1xX10xX46xX3xX1a9xX264xX46xX3xX4xX264xX46xX3xXex14daaxX3xX21xX46xX17xX18xX3xX2exX2d0xX3x152e8xXcxX2c0x14da3x124b9xX3xX4x15d10xX6xX3xX98xX2xX3xXex103baxX17xX1xX3xXexX1xX37xX17xX1xX3xXbxX1xXc2xX3xX44xX1xX42xX3xX21xX67xX4xX3xXbxX1xX6cxX6xX3xX1cxX70xX4xXa1xX3xXexX31xX46xX17xX18xX3xX18xXdxX6xXdxX3xX267xX46xX268xX17xX3xX97xX14axX2xX1cfxX1d3xX97xX14axX97xX2xX3xXexX46xX37xX17xX3xX44xX1xX42xX3xX21xX67xX4xX3xX267x154a0xX3xX18dxX5fxX50xX3xX31xX6xX3xX97xX14axXa0xX3xX4xX6xX3xXcxX2c0xX365xX18exX3xXexX31xX46xX17xX18xX3xX267xX299xX3xXexX268xXdxX3xX4xX264xX4xX3xXexX370xX17xX1xXa1xX3xXexX1xX37xX17xX1xX3xXexX1xX42xX14xX4xX3xX44xX1xX42xX3xX21xX67xX4xX3xXcxX31xX42xX17xX18xX3xX85xX42xX3xX21xX37xX3xX2exXdxee10xX17xX3xX17xXd7xXdxX3xXbxX1xX6cxX6xX3xX1cxX70xX4xX3xX18dxX5fxX50xX3xX31xX6xX3xX2xX98xX2xX3xX4xX6xX18exX3xX1cxX70xX4xX3xXexX31xX42xX17xX18xX3xX1cxX14xX3xX98xX199xX3xX4xX6xX3xX21xX37xX3xX267x11c1fxX17xX18xX3xX1a9x16829xX17xX18xX3xX7x15705xX17xX18xX3xX13xX43cxX17xX18xX3xX18dxX5fxX50xX3xX31xX6xX3xX98xX189xX3xX4xX6xX3xX4xX1xX369xX3xX50xXd3xX42xX3xX85xX46xX3xX1a9xX146xX17xX18xX3xX1xX42xX50xXd3xX17xX3xX7xX6xX42xX3xX7xXdxX17xX1xX14dxX0xX73xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1cxX46xX85xX50xXaxX12xXcxX268xXdxX3xX1xX14xXdxX3xX17xX18xX1xX1axXa1xX3xX4xX264xX4xX3xX267xX268xXdxX3xX1a9xXdxX26dxX42xX3xX267xX3b8xX3xX267xXbbxXc6xX4xX3xX4xX42xX17xX18xX3xX4x1533bxXbxX3xXexX1xX446xX17xX18xX3xXexXdxX17xX3xX1a9xX264xX46xX3xX4xX264xX46xX3xX18xXdxX264xX2exX3xX7xX264xXexX3xX1xX46xX268xXexX3xX267xX14xX17xX18xX3xXexX1x10f7axX2exX3xX267xX1axX17xX1xX3xXcxX2c0xX365xX3xX44xX1xX42xX3xX21xX67xX4xX3xXbxX1xX6cxX6xX3xX1cxX70xX4xX3xX18xXdxX6xXdxX3xX267xX46xX268xX17xX3xX17xX146xX2exX3xX97xX14axX2xX1cfxX1d3xX97xX14axX97xX2xX18exX3xX44xX1xX42xX50xXd3xX17xX3xX4xX264xX46xX3xX4xX1xX42xX4e3xX17xX3xX267xX46xX264xX17xX3xX21xX37xX3xX267xXdxX406xX42xX3xXexX31xX1axX3xXexXdxX406xX17xX3xX7xX5fxX17xX3xX18xXdx15067xXexXa1xX3xX7xX5fxX17xX3xX18xXdxX546xXexXa1xX3xX267xXdxX406xX42xX3xXexX31xX1axX3xX85xX46xX268xX3xX7xXdxX17xX1xX3xX17xX46xX17xX18exX3xX4xX546xXbxX3xX17xX1xX546xXexX3xX1xXdxX1dxX42xX3x116abxX42xX5fxX3xX267xXdxX406xX42xX3xXexX31xX1axX3xXb1xX42xX31x1460dxX6xX4xXexX6xX17xXexX3xX21xX37xX3xX17xX42xX446xXdxX3xX85xXbbx16e41xX17xX18xX3xXexX31xX46xX17xX18xX3xX44xXdxX26dxX2exX3xX7xX46xX264xXexX3xX7xX42xX50xX3xX1xX446xX3xX1xX4b9xXbxX3xX362x11a84x14858xXb1xX366xX3xX2fxX3xXexX31xX2caxX3xX7xXbcxX3xX7xXdxX17xX1xX3xX17xX46xX17xX3xXexX1xX264xX17xX18xX14dxX3xX1cxX264xX46xX3xX4xX264xX46xX3xX267xX264xX17xX1xX3xX18xXdxX264xX3xX44xXd3xXexX3xX579xX42xX5fxX3xX267xXdxX406xX42xX3xXexX31xX1axX3xX21xX446xX3xX7xXdxX17xX1xX3xX1a9xX441xX17xX18xX3xXexX1xX5cxX3xXexXdxX17xX1xX3xXexX31xX46xX17xX18xX3xXc2xX17xX18xX3xX17xX18xX1xXdxX1dxX2exX3xXexX268xXdxX3xX1cxX1dxX17xX1xX3xX21xXdxX1dxX17xX3xXb1xX5fxX17xX3xX17xX1xXdxX3xXexX370xX17xX1xX14dxX14dxX14dxX0xX73xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1cxX46xX85xX50xXaxX12xX2a8xX42xX6xX3xX4xX264xX4xX3xX17xX14xXdxX3xX85xX42xX17xX18xX3xX267xXbbxXc6xX4xX3xX4xX42xX17xX18xX3xX4xX4b9xXbxXa1xX3xX4xX264xX4xX3xX267xX268xXdxX3xX1a9xXdxX26dxX42xX3xX267xX3b8xX3xXexX1xX5fxX46xX3xX5xX42xX546xX17xX3xX21xX406xX3xXexX1xX67xX4xX3xXexX31xX268xX17xX18xX3xX85x120cexX17xX3xX267xXd3xX17xX3xX17xX18xX42xX50xX3dxX17xX3xX17xX1x1302bxX17xX3xXcxX2c0xX365xX3xXexX268xXdxX3xX44xX1xX42xX3xX21xX67xX4xXa1xX3xX17xX1xX2b7xX17xX18xX3xXexX6xXdxX3xX1a9xXdxXd3xX17xX3xX7xX5fxX17xX3xX44xX1xX46xX6xX3xXexX1xXbbx14ae2xX17xX18xX3xX18x102fcxXbxXa1xX3xX5xX37xX2exX3xX31x1179dxX3xX4xX264xX4xX3xX17xX18xX42xX50xX3dxX17xX3xX17xX1xX6adxX17xX3xX267xX26dxX3xXexf318xX2exX3xX31xX6xX3xX4xX264xX4xX3xX18xXdxX5fxXdxX3xXbxX1xX264xXbxX3xX17xX1xX441xX2exX3xXbxX1x16326xX17xX18xX3xXexX31xX264xX17xX1xX3xX18xXdxX5fxX2exX3xXexX1xXdxX26dxX42xX3xX4xX264xX4xX3xX4xX6xX3xXcxX2c0xX365xX18exX3xX4xX264xX4xX3xX50xXd3xX42xX3xXexXc2xX3xX85xX67xX3xX1a9xX264xX46xX3xX85xX4axX6xX3xX7xXdxX17xX1xX3xX17xX46xX17xX18exX3xX4xX264xX4xX3xXbxX1xXbbxXbcxX17xX18xX3xXbxX1xX264xXbxX3xX44xXdxX26dxX2exX3xX7xX46xX264xXexX3xX21xX37xX3xX267xXdxX406xX42xX3xXexX31xX1axX3xX267xX26dxX3xX267xX5fxX2exX3xX1a9xX5fxX46xX3xX6xX17xX3xXexX46xX37xX17xX3xX4xX1xX46xX3xX2exX2d0xX3xX21xX37xX3xX21xX37xX3xXexX31xX2caxX3xX7xXbcxX3xX7xXdxX17xX1xX3xX17xX46xX17xX3xXexX1xX264xX17xX18xX18exX3xXexX31xX6xX46xX3xX267xXdexXdxX3xX44xXdxX17xX1xX3xX17xX18xX1xXdxX1dxX2exX3xX267xXdxX406xX42xX3xXexX31xX1axX3xX21xX446xX3xX7xXdxX17xX1xX3xX1a9xX441xX17xX18xX3xXbxX1xXbbxXbcxX17xX18xX3xXbxX1xX264xXbxX3xXexX1xX42xX3xXexXdxX17xX1xX3xXc2xX17xX18xX3xX17xX18xX1xXdxX1dxX2exX3xX362x11ad8xX2c0x14af7xX366xX3xXexX268xXdxX3xX1cxX1dxX17xX1xX3xX21xXdxX1dxX17xX3xXb1xX5fxX17xX3xX17xX1xXdxX3xXexX370xX17xX1x107b4xX0xX73xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1cxX46xX85xX50xXaxX12xX2c0xXcaxXdxX3xX2exX5cxX4xX3xXexXdxX3dxX42xX3xX85xX42xX50xX3xXexX31xX700xX3xX17xX1xX2b7xX17xX18xX3xX18xXdxX264xX3xXexX31xX1axX3xX21xX37xX3xX1xXdxX1dxX42xX3xX579xX42xX5fxX3xX4xX369xX6xX3x1354bxX406xX3xX264xX17xX3xX1cxX1dxX17xX1xX3xX21xXdxX1dxX17xX3xX21xX1dxX3xXexXdxX17xX1xXa1xX3xXexX1xX446xX17xX18xX3xX579xX42xX6xX3xX1xX14xXdxX3xX17xX18xX1xX1axX3xX18xXdxXd7xXbxX3xX5xX3b8xX17xX1xX3xX267xX268xX46xX3xX4xX264xX4xX3xX4xX4b9xXbxXa1xX3xX1cxX14xXa1xX3xX17xX18xX37xX17xX1xX3xX17xX70xX2exX3xX1a9xX70xXexX3xXexX700xX17xX1xX3xX1xX700xX17xX1xX3xXexX1xX67xX4xX3xXexXd3xX3xXexX268xXdxX3xX4xXbcxX3xX7xX2fxX3xXex1243bxX3xX267xX299xX3xX4xX299xX3xX17xX1xX2b7xX17xX18xX3xX44xXd3xX3xX1xX46xX268xX4xX1xXa1xX3xX4xX1xX6cxX17xX1xX3xX7xX264xX4xX1xX3xXbxX1xX302xX3xX1xXc6xXbxX3xXexX1xX67xX4xX3xXexXd3xX14dxX3xX13xX14xXdxX3xX17xX18xX1xX1axX3xX4x16899xX17xX18xX3xX5xX37xX3xX85xX1axXbxX3xX18xX6e1xXbxX3xX18xX59bxXa1xX3xX18xXdxX6xX46xX3xX5xXbbxX42xXa1xX3xXexX31xX6xX46xX3xX267xXdexXdxX3xXexX268xX46xX3xX4xXbcxX3xX1xX14xXdxX3xX267xX26dxX3xX4xX1xXdxX6xX3xX7xX2caxX3xX44xXdxX17xX1xX3xX17xX18xX1xXdxX1dxX2exXa1xX3xX4xX546xXbxX3xX17xX1xX546xXexXa1xX3xX4xX1xX42xX50xX26dxX17xX3xX18xXdxX6xX46xX3xX44xXdxXd3xX17xX3xXexX1xX41xX4xX3xX18xXdxX2b7xX6xX3xX1a9xX1dxX17xX1xX3xX21xXdxX1dxX17xX3xX1xX268xXexX3xX17xX1xX6adxX17xX3xX267xXc2xXdxX3xX21xXcaxXdxX3xX4xX264xX4xX3xX1a9xX1dxX17xX1xX3xX21xXdxX1dxX17xX3xX21xX1dxX3xXexXdxX17xX1xX3xXexX31xX46xX17xX18xX3xX1xX46xX268xXexX3xX267xX14xX17xX18xX3xX4xX1xX42xX50xX3dxX17xX3xX2exX446xX17xX3xX17xX1xX441xX2exX3xX17xX6adxX17xX18xX3xX4xX6xX46xX3xX17xX146xX17xX18xX3xX5xX67xX4xX3xX44xX1xX264xX2exXa1xX3xX4xX1xX4e3xX17xX3xX267xX46xX264xX17xX3xX21xX37xX3xX267xXdxX406xX42xX3xXexX31xX1axX3xX1a9xX1dxX17xX1xX3xX4xX1xX46xX3xX4xX264xX4xX3xX1a9xX1dxX17xX1xX3xX21xXdxX1dxX17xX3xXexX42xX50xXd3xX17xX3xX85xXbbxXcaxXdxXa1xX3xXexX268xX46xX3xX267xXdxX406xX42xX3xX44xXdxX1dxX17xX3xX4xX1xX46xX3xX17xX18xXbbxX6dcxXdxX3xX1a9xX1dxX17xX1xX3xXexX268xXdxX3xX4xX264xX4xX3xXexX370xX17xX1xX3xX4xX299xX3xX4xXbcxX3xX1xX14xXdxX3xX267xXbbxXc6xX4xX3xXexXdxXd3xXbxX3xX4xX546xX17xX3xX21xXcaxXdxX3xX4xX264xX4xX3xX85xX1axX4xX1xX3xX21xX5cxX3xX50xX3xXexXd3xX3xXexXdxX3dxX17xX3xXexXdxXd3xX17xX3xX17xX18xX6xX50xX3xXexX268xXdxX3xX267xX1axX6xX3xXbxX1xXbbxXbcxX17xX18xX14dxX0xX73xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx1478axX42xXexX1xX46xX31xXaxX12xXcxX1xX42x15d72xX3xXadxX1xXbbxXbcxX17xX18xX0xX73xXbxX12
Thuỳ Phương