3 chị em mồ côi cần được giúp đỡ
PTO- Đến giờ, ba chị em Nguyễn Thị Thanh Thúy (14 tuổi), Nguyễn Thị Thùy (13 tuổi) và Nguyễn Thị Thủy (11 tuổi) dường như vẫn chưa nguôi ngoai nỗi đau mất cả cha lẫn mẹ.
e103xe587x11244xf58cx18063x17f88x16a5cx12126x14f22xX7xf24dx12e6fxeb2ax14befx16322x17571xX5x17ea6xXaxf8d7x15dd8xX3xX4xX1x149d8xX3xX10xeb08xX3xX1ax10a58xX3xX4x11d0bxXdxX3xX4xee0dx1066cxX3x11cb5x157b7x154b1xX4xX3x10728xXdx13f22xXbxX3xX27xeabexX0x1100exX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx12427xX10xX6x10a76xXaxX12x1269exXcx10743xe4e9xX3x180a9x15f02xX25xX3xX2cxXdx16d12xf3eaxX3xeb52xX6xX3xX4xX1xX17xX3xX10xX1axX3x11cf4xX2cxe870x10acaxf774xX25xX3xXcxX1xX17xX3xXcxX1xX6xX25xX1xX3xXcxX1xX2exX64xX3x1006bxX2xe20dxX3xXexX63x14172xXdx120acxX55xX3xX61xX2cxX63xX64xX65xX25xX3xXcxX1xX17xX3xXcxX1x15fbdxX64xX3xX77xX2xX13xX3xXexX63xX7dxXdxX7fxX3x1246dx109dcxX3xX61xX2cxX63xX64xX65xX25xX3xXcxX1xX17xX3xXcxX1x17a59xX64xX3xX77xX2xX2xX3xXexX63xX7dxXdxX7fxX3xX46xX28xX54xX25xX2cxX3xX25xX1xX28xX3xX9cx1363fxX25xX3xX4xX1xX28xX6xX3xX25xX2cxX63xX20xXdxX3xX25xX2cxe79dxX6xXdxX3xX25x135ccxXdxX3xX27xX6xX63xX3xX1ax16c98xXexX3xX4xe14fxX3xX4xX1xX6xX3xX5xXc4xX25xX3xX1ax1722cx17266xX3xX61xX2cxX9dxX64xX3xX25xX2cxX9dxX64xX55xX3xX25xX1x16aadxX25xX2cxX3xX1axXe5xX25xX1xX3xX27xX54xXdxX3xX1axX1dxX3xX4xX20xXdxX3xX9cxXc4xX25xX3xX5xX6xX64xX3xX5xfc17xXexX3xX7x17911xX25xX2cxX3xX25xX1xX54xX3xX9cxX9dxXd4xX3xX7xe91exX3xX4xX28xX63xX3xX1axX6xX25xX2cxX3xX4xXacxX6xX3xX20xX25xX2cxX3xX25x12fd4xXdxX3xX61xX2cxX63xX64xX65xX25xX3xf897xea9exX25xX3xXcxX1xX9dxX25xX1xX3xX27x13fe8xX3x15514x10bd4xX3xXexX63xX7dxXdxX55xX3xXexee39xXd4xX25xX2cxX3xX4xX14dxX25xX3xX25xX1xX9dxX3xXexX1dxXdxX3xXexX9dxX25xX3x11ce9xX3x10081xX1xX63xX3xX2xX2xX55xX3x15f58xX157xX3x100a5xX6xXdxX3xX61xX2cxX6xX55xX3xX1xX63xX64xfa07xX25xX3x18023x14b28xX1axX3x121d4xX1x17dbfxXf1xX3x132afxX121xX3xX1axXf0xX3xX1axXe1xXexX3xX7x12277xX1axX55xX3xX13xX3xX27x13581xX6xX3xXexX163x10651xX3xX27xX121xXdxX3xX46xXdxX191xX25xX3xX9cxX1a8xXdxX3xX25xX2cxX63xX64xX3xX4x165cdxX3xXbxX1xXe5xXdxX3xX25xX2cxX1x14740xX3xX1x125e0xX4xX3xX9cx14b35xX3x1779bxX63x1077cxX3xX25xX2cxX1x142b8xXd4xXf1xX0xX34xXbxX12xX0xXexX6xX57xX5xX10xX3xX7xXexX64xX5xX10xX9xXaxX1axX6xX163xX2cxXdxX25xec3exf09axXbxX182xX3xX6xX63xXexXd4xXaxX12xX0xXexX163xX12xX0xXexX46xX12xX0xXdxX1axX2cxX3xX7xX163xX4xX9xXaxX34xX34xXdxXf1xX57xX6xXd4xXbxX1xX63xXexX1xXd4xXf1xX9cxX25xX34xX25xX10x16a1bxX7xX34xX2xX79xX13xX1ffxX34xX79x16010xX46xe78cxX2x17194xX2xX13xX23bxX23bxXexX2xX79xX237xX1ffxX1ffxX159xX5xX2xXf1x147ccxXbxX2cxXaxX3xX34xX12xX0xX34xXexX46xX12xX0xX34xXexX163xX12xX0xXexX163xX12xX0xXexX46xX12xf818xX25xX2cxX3xX61xX2cxX63xX64xX65xX25xX3xX14cxX14dxX25xX3xXcxX1xX9dxX25xX1xX3xX4xX8fxX25xX2cxX3xX4xX1dexX4xX3xX4xX1xX1dexX63xX3xX27xX6xX25xX2cxX3xX27xX6xX25xX3xX25x15001xX25xX3xX5xX1dexX3xX27x16c7dxX3xX17axXdxX4fxX1axX3xXexXdx10577xX25xX3xXexX163xX6xX25xX2cxX3xXexX163xXe5xXdxX3xX4xX63xX142xX4xX3xX7xX121xX25xX2cxXf1xX0xX34xXexX46xX12xX0xX34xXexX163xX12xX0xX34xXexX6xX57xX5xX10xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX19dxXd4xX46xX64xXaxX12xX14cxX29xX3xX4xX1xX1dxX25xX2cxX3xX6xX25xX1xX3xX61xX2cxX63xX64xX65xX25xX3xX14cxX14dxX25xX3xXcxX1xX6xX25xX1xX3xX9cxX9dxX3xX4xX1xX17xX3xX43xX9dxX3xXcxX1xX17xX3xX4exX17xX25xX1xX3xX5xXe1xX64xX3xX25xX1xX6xX63xX3xX7xXdxX25xX1xX3xX27xX28xX29xX4xX3xX13xX3xX1ax12431xXexX3xX4xXd4xX25xXf1xX3xX43xX6xXdxX3xX57xX19axX25xX3xX25xX142xXdxX3xX25xX2cxXd4x11788xXdxX3xX27xX2a0xX63xX3xX25xX2cxX1xX1e3xXd4xX3xX25xX19axX25xX3xX4xX63xX142xX4xX3xX7xX121xX25xX2cxX3xX4xXacxX6xX3xX6xX25xX1xX3xX4xX1xX17xX3xX9cxX20xX3xX4xX8fxX25xX2cxX3xX17axX1xX121xX25xX3xX17axX1xX290xXf1xX3xX185xX6xX63xX3xX25xX1xXdxX2a0xX63xX3xX25xX14dxX1axX3xX17axX1xX20xX25xX2cxX3xX4xX290xX3xXexXdxX2a0xX25xX3xX27xXdxX2a0xX63xX3xXexX163xX17xX55xX3xX25xX14dxX1axX3xX1ffxX23bxX23bxX159xX3xX6xX25xX1xX3xXcxX1xX6xX25xX1xX3xX1dcxX63xX6xX3xX27xX54xXdxX3xX9cxX1daxX3xX57xX191xX25xX1xX3xX1xXdxX297xX1axX3xX25xX2cxX1xX1e3xXd4xXf1xX3x13340xX24xX64xX3xX64xX4fxX63xX55xX3xX57xX191xX25xX1xX3xXex1108bxXexX3xXexX1xX28xX54xX25xX2cxX3xX182xX63xX64xX19axX25xX3xX25xX1xX28xX25xX2cxX3xX4xX1xX17xX3xX4exX17xX25xX1xX3xXbxX1xXe5xXdxX3xX4xX1dexX25xX2cxX3xX27xX1dexX25xX2cxX3xX4xX20xX25xX2cxX3xX9cxXdxX191xX4xX3xX2cxXdxX6xX3xX27xX1daxX25xX1xX3xX9cxX9dxX3xX25xX63xX20xXdxX3xX4xXd4xX25xX3xXexX1xX1c9xXf1xX3xX194xX63xX121xXdxX3xX25xX14dxX1axX3xX1ffxX23bxX2xX13xX3xX4xX1xX17xX3xX1dcxX63xX6xX3xX27xX54xXdxX3xX9cxX1daxX3xX4xX14dxX25xX3xX57xX191xX25xX1xX3xX63xX25xX2cxX3xXexX1xX28xX3xX46xX339xX3xX46xX9dxX64xXf1xX3xXcxX63xX64xX3xX1xXd4xX9dxX25xX3xX4xXe5xX25xX1xX3xX2cxXdxX6xX3xX27xX1daxX25xX1xX3xX17axX1xX290xX3xX17axX1xX14dxX25xX3xX7xXd4xX25xX2cxX3xX4xX1dexX4xX3xX4xXd4xX25xX3xX6xX25xX1xX3xX4xX1xX17xX3xX9cxXc4xX25xX3xX9cxX28xX1c9xX25xX3xX5xX19axX25xX3xX1xX1d6xX4xX3xX2cxXdxe4c5xXdxXf1xX3xX194xX1xX1dexX63xX3xX61xX2cxX63xX64xX65xX25xX3xXcxX1xX6xX25xX1xX3xXcxX1xX2exX64xX55xX3xX1xX1d6xX4xX3xX7xXdxX25xX1xX3xX5xX1a8xXbxX3xX237xX55xX3xXcxX163xX28xX54xX25xX2cxX3xXcxX43xX194xX185xX3xX185xX6xXdxX3xX61xX2cxX6x147efxX3xX61xX2cxX63xX64xX65xX25xX3xXcxX1xX17xX3xXcxX1xX8fxX64xX55xX3xX1xX1d6xX4xX3xX7xXdxX25xX1xX3xX5xX1a8xXbxX3xX159xX55xX3xXcxX163xX28xX54xX25xX2cxX3xXcxX43xX194xX185xX3xX185xX6xXdxX3xX61xX2cxX6xX4e5xX3xX61xX2cxX63xX64xX65xX25xX3xXcxX1xX17xX3xXcxX1xXacxX64xX55xX3xXcxX163xX28xX54xX25xX2cxX3xXexXdxX297xX63xX3xX1xX1d6xX4xX3xX185xX6xXdxX3xX61xX2cxX6xX3xX25xX1xXdxX2a0xX63xX3xX25xX14dxX1axX3xX5xXdxX2a0xX25xX3xX5xX9dxX3xX1xX1d6xX4xX3xX7xXdxX25xX1xX3xX2cxXdxX4a6xXdxXf1xX3xX194xX1xX17xX3xX61xX2cxX63xX64xX65xX25xX3xXcxX1xX17xX3xXcxX1xX6xX25xX1xX3xX4exX9dxXd4xX3xX4cxX3xX194xX1xXacxX3xXexX17xX4xX1xX3xX43xX142xXdxX3x15276xX43xX49xX61xX3xX182xX157xX3xX185xX6xXdxX3xX61xX2cxX6xX3xX4xX1xXd4xX3xX57xXdxX4fxXexX1fexX3x12d6dxX4ex105e1xX64xX3xX5xX9dxX3xXexX163xX28xX54xX25xX2cxX3xX1xX29xXbxX3xX27xX322xX4xX3xX57xXdxX191xXexX3xX17axX1xX290xX3xX17axX1xX14dxX25xX3xX4xXacxX6xX3xX182xX157xXf1xX3xX43xXdxX191xX25xX3xXexX339xXdxX55xX3xX4xX1dexX4xX3xX4xX1xX1dexX63xX3xXcxX1xX2exX64xX55xX3xXcxX1xX8fxX64xX55xX3xXcxX1xXacxX64xX3xX27xX28xX29xX4xX3xX1xX28xX178xX25xX2cxX3xXexX163xX29xX3xX4xXe1xXbxX3xX182xX157xX3xX1xX142xXdxX3xXexX1xX63xX142xX4xX3xX27xX121xXdxX3xXexX28xX29xX25xX2cxX3xX1axX1dxX3xX4xX20xXdxX3xX4xXe5xX3xX4xX1xX6xX3xX5xXc4xX25xX3xX1axXf0xXf1xX3xX43xX142xXdxX3xX58fxX43xX49xX61xX3xX182xX157xX3xX4xfe94xX25xX2cxX3xX25xX1xX28xX3xX4xX1x11899xX25xX1xX3xX1dcxX63xX64xX2a0xX25xX3xX27xX17xX6xX3xXbxX1xX28xX1c9xX25xX2cxX3xX163xXe1xXexX3xX1axXd4xX25xX2cxX3xX4xX1dexX4xX3xXexX7dxX3xX4xX1xX1afxX4xX3xX182xX157xX3xX1xX142xXdxX55xX3xX4xX1dexX4xX3xX1axX339xX25xX1xX3xXexX1xX28xX54xX25xX2cxX3xX1dcxX63xX5abxX25xX55xX3xX25xX1xX9dxX3xX1xXe5xXd4xX3xXexX5abxX1axX3xX2cxX24xX25xX3xX182xX6xX3xX46xX6xX25xX2cxX3xX163xX142xX25xX2cxX3xX9cx1168bxX25xX2cxX3xXexX6xX64xX55xX3xXexXdxX4fxXbxX3xXex11522xX4xX3xX7xX1b4xX3xX4xX1xXdxX6xX3xXexX339xXd4xX3xX27xXdxX2a0xX63xX3xX17axXdxX191xX25xX3xX4xX1xXd4xX3xX4xX1dexX4xX3xX4xX1xX1dexX63xX3xX4xX290xX3xX27xX28xX29xX4xX3xX1axX142xXexX3xXexX28xX1c9xX25xX2cxX3xX5xX6xXdxX3xXexX121xXexX3xX27xXf0xXbxX3xX1xX1c9xX25x15273xXf1xX0xX34xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX19dxXd4xX46xX64xXaxX12xX263xX25xX2cxX3xX61xX2cxX63xX64xX65xX25xX3xX14cxX14dxX25xX3xXcxX1xX9dxX25xX1xX3xXexX5abxX1axX3xX7xX12exX1fexX3xX5a9xX3c7xXdxX54xX3xXexX20xXdxX3xX4xX290xX3xX25xX1xX11dxX1axX3xX1axX11dxXexX3xX4xX647xX25xX2cxX3xX17axX1xX20xX25xX2cxX3xX6xX25xX3xX5xX6b7xX25xX2cxX55xX3xX9cxX1daxX3xX4xX1dexX4xX3xX4xX1xX1dexX63xX3xXexX20xXdxX3xX4xX1xX2exX25xX2cxX3xX4xX6b7xX25xX3xX25xX1xX4a6xX55xX3xX4xX1xX2exX25xX2cxX3xX57xXdxX4fxXexX3xX25xX28xX1c9xX25xX2cxX3xXexX12exX6xX3xX9cxX9dxXd4xX3xX6xXdxX3xX57xX5abxX64xX3xX2cxXdxX54xXf1xX3xX194xX1dexX4xX3xX4xX1xX1dexX63xX3xX163xXe1xXexX3xX1xX6xX1axX3xX1xX1d6xX4xX55xX3xX27xX1afxX6xX3xX25xX9dxXd4xX3xX1xX1d6xX4xX3xX4xX647xX25xX2cxX3xX2cxXdxX4a6xXdxXf1xX3xX14cxX1daxX3xX9cxX3d6xX64xX55xX3xXexX20xXdxX3xX4xX1xX1d3xX3xX1axXd4xX25xX2cxX3xX7x18045xX3xX4xX290xX3xX25xX2cxX28xX54xXdxX3xXexX1xX28xX1c9xX25xX2cxX3xX27xX4fxX25xX3xX4xX1dexX4xX3xX4xX1xX1dexX63xX55xX3xX27xX297xX3xX4xX1dexX4xX3xX4xX1xX1dexX63xX3xX27xX28xX29xX4xX3xX1xX1d6xX4xX3xX1xX9dxX25xX1xX3xX27xX4fxX25xX3xX25xX1c9xXdxX55xX3xX27xX4fxX25xX3xX4xX1xX121xX25xXf1xX3xX43xXdxX191xX25xX3xX25xX6xX64xX55xX3xXexX20xXdxX3xX4xX8fxX25xX2cxX3xX4xX1dexX4xX3xX4xX1xX1dexX63xX3xX27xX6xX25xX2cxX3xX4xX121xX3xX2cxX11dxX25xX2cxX3xX5xX9dxX1axX3xX25xX290xX25xX3xX5xX1dexXf1xX3xf930xXd9xXdxX3xX25xX2cxX9dxX64xX3xX4xX1xX2exX25xX2cxX3xXexX20xXdxX3xX5xX9dxX1axX3xX27xX28xX29xX4xX3xX79xX3xX4xX1dexXdxX3xX25xX290xX25xXf1xX3xXcxX163x103bfxX3xX4xX1xXdxX3xXbxX1xX651xX3xX4xX6b7xX25xX3xX79xX23bxXf1xX23bxX23bxX23bxX3xX27xX1dxX25xX2cxXf1xX3xX185xX121xX3xXexXdxX2a0xX25xX3xX25xX9dxX64xX3xX79xX3xX20xX25xX2cxX3xX4xX1xX1dexX63xX3xXexX163xX6xX25xX2cxX3xXexX163xXe5xXdxX3xX4xX63xX142xX4xX3xX7xX121xX25xX2cxX3xX9cxX9dxX3xX46xX9dxX25xX1xX3xX46xX6c6xX1axX3xX4xX1xX2exXexX3xX651xXexX3xX1axX63xX6xX3xX7xX1dexX4xX1xX3xX9cxX178xX70dxXf1xX0xX34xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX19dxXd4xX46xX64xXaxX12xX61xX1xX100xX25xX2cxX3xX17axX1xX290xX3xX17axX1xX14dxX25xX55xX3xX2cxXdxX6xX25xX3xXexX163xX63xX5abxX25xX3xX1axX9dxX3xX57xX6xX3xX4xX1xX17xX3xX10xX1axX3xXcxX1xX2exX64xX3xXbxX1xXe5xXdxX3xX27xX28xX1c9xX25xX2cxX3xX27xX24xX63xX3xXexX163xXd4xX25xX2cxX3xX4xX63xX142xX4xX3xX7xX121xX25xX2cxX3xX1x14913xX25xX3xX7xX7f1xX3xX4xX6b7xX25xX3xX163xXe1xXexX3xX25xX1xXdxX2a0xX63xXf1xX3xX194xX1xX17xX3xX10xX1axX3xXcxX1xX2exX64xX55xX3xXcxX1xX8fxX64xX55xX3xXcxX1xXacxX64xX3xX4xX24xX25xX3xX1xX1c9xX25xX3xX25xX100xX6xX3xX7xX12exX3xX4xX1xX63xX25xX2cxX3xXexX6xX64xX55xX3xX2cxXdxX2exXbxX3xX27xX32xX3xX4xXacxX6xX3xX4xX142xX25xX2cxX3xX27xX1dxX25xX2cxX3xX9cxX9dxX3xX182xX157xX3xX1xX142xXdxXf1xX3xX873xX1d6xXdxX3xX7xX12exX3xX2cxXdxX2exXbxX3xX27xX32xX3xX182xXdxX25xX3xX2cx11d7exXdxX3xX9cxX2a0xX1fexX3xX3c7xXdxX6xX3xX27xX1daxX25xX1xX3xX20xX25xX2cxX3xX61xX2cxX63xX64xX65xX25xX3xX14cxX14dxX25xX3xXcxX1xX9dxX25xX1xX55xX3xX17axX1xX63xX3xX2xX2xX55xX3xX182xX157xX3xX185xX6xXdxX3xX61xX2cxX6xX55xX3xX1xX63xX64xX191xX25xX3xX194xX195xX1axX3xX198xX1xX19axXf1xX0xX34xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX19dxXd4xX46xX64xXaxX12xX43xX339xX25xX1xX3xXcxX1xX2exX64xX0xX34xXbxX12