Mỗi tổ chức, cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo
baophutho.vn Những năm qua, toàn tỉnh đã thực hiện có hiệu quả các chương trình an sinh xã hội, góp phần giảm tỉ lệ hộ nghèo, hộ đặc biệt khó khăn, từng bước nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân. Tuy nhiên, do địa bàn rộng, địa hình phức tạp, tình hình dịch bệnh, thiên tai và nhiều nguyên nhân khác nên tại một số địa phương, vẫn còn những gia đình, cá nhân gặp hoàn cảnh khó khăn. Do đó, cùng với sự nỗ lực của các cấp uỷ Đảng, chính quyền trong công tác giảm nghèo, các ban, ngành, đoàn thể, Hội Chữ thập đỏ các cấp đã phát huy vai trò nòng cốt, cầu nối trong các hoạt động nhân đạo, nhằm chăm lo cho người nghèo. Thông qua cuộc vận động “Mỗi tổ chức, cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo”, việc vận động các tổ chức, cá nhân chăm lo, giúp đỡ các đối tượng được thực hiện bài bản, sâu rộng, có chất lượng.
4930x93d5xd2f8xd71cx69a3x56dex8167x4a96xab23xX7xd368x9e42xc877x5860x5946xc043xX5x90a5xXaxc7f7x6c00xd107xXdxX3xXex73c9xX3xX4xX1xa072xX4xa0ccxX3xX4xa7cfxX3xb1ecxX1xb55dxX23xX3x8a94x4f6dxX23xX3xb328x6ffexXdxX3xdbefx88a3xXexX3x4dd5x6caexX6xX3xX4xX1xa6f5xX3xX23xX1xX25xX23xX3xX34x8c3dx7628xX0x533bxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx87e5xX10xX6xacafxXaxX12x9e2bxX1xc5b1xX23xX28xX3xX23x8dfexX30xX3x827dx549dxX6xX1exX3xXexX43x709fxX23xX3xXexX3axX23xX1xX3xX34xbe3cxX3xXexX1xd6d4xX4xX3xX1xXdx5101xX23xX3xX4xd731xX3xX1xXdxX7dxX65xX3xX64xX65xce8dxX3xX4xX21xX4xX3xX4xX1xb2c0xc641xX23xX28xX3xXex66c9x8b31xX23xX1xX3xX6xX23xX3xX7xXdxX23xX1xX3x83a4xX74xX3xX1xX31xXdxX1exX3xX28xX81xXbxX3xXbxX1xb40cxX23xX3xX28xXdxX8axX30xX3xXexX3axX3xX5xX7dxX3xX1xX31xX3xX23xX28xX1xb62axX43xX1exX3xX1xX31xX3xX34x7539xX4xX3x4ef1xXdxX7dxXexX3x5938xX1xX81xX3xXd7xX1xX61xX23xX1exX3xXex5a73xX23xX28xX3xXd2xX92xX2dxX4xX3xX23xX25xX23xX28xX3xX4xX6xX43xX3xX34xc3bbxXdxX3xX7x52bfxX23xX28xX3xX2cxa68fxXexX3xX4xX1x8713xXexX1exX3xXexXdxX23xX1xX3xXexX1xXb3xX23xX3xX4x9663xX6xX3xX23xX28xX92xXf5xXdxX3xX57xX25xX23xb83dxX3xXcxX65x807cxX3xX23xX1xXdxac01xX23xX1exX3xX57xX43xX3xX34xX35xX6xX3xXd2xX6bxX23xX3xX98xX31xX23xX28xX1exX3xX34xX35xX6xX3xX1xX99xX23xX1xX3xXbxX1xX1cxX4xX3xXexX42xXbxX1exX3xXexX99xX23xX1xX3xX1xX99xX23xX1xX3xX57xX35xX4xX1xX3xXd2xX7dxX23xX1xX1exX3xXexX1xXdxX127xX23xX3xXexX6xXdxX3xX2cxX6bxX3xX23xX1xXdx4970xX65xX3xX23xX28xX65xX122xX127xX23xX3xX23xX1xX25xX23xX3xXd7xX1xX21xX4xX3xX23xX127xX23xX3xXexX42xXdxX3xX30xX31xXexX3xX7xXf9xX3xX34xX35xX6xX3xXbxX1xX92xX93xX23xX28xX1exX3xX2cxcdbdxX23xX3xX4x8ffcxX23xX3xX23xX1xX5cxX23xX28xX3xX28xXdxX6xX3xX34xX99xX23xX1xX1exX3xX4xX21xX3xX23xX1xX25xX23xX3xX28xXcfxXbxX3xX1xX43xX6bxX23xX3xX4xX8axX23xX1xX3xXd7xX1xX81xX3xXd7xX1xX61xX23xX11exX3xd61dxX43xX3xX34xX81xX1exX3xX4xb001xX23xX28xX3xX2cxX2dxXdxX3xX7xX78xX3xX23xX14xX3xX5xX78xX4xX3xX4xX112xX6xX3xX4xX21xX4xX3xX4xX103xXbxX3xX65x984cxX3x611axX8axX23xX28xX1exX3xX4xX1x85c3xX23xX1xX3xX64xX65xX122xX174xX23xX3xXexX98xX43xX23xX28xX3xX4x6385xX23xX28xX3xXexX21xX4xX3xX28xXdxX8axX30xX3xX23xX28xX1xXc7xX43xX1exX3xX4xX21xX4xX3xXd2xX6xX23xX1exX3xX23xX28xX6bxX23xX1xX1exX3xX34xX43xX6bxX23xX3xXexX1x5fffxX1exX3xX54xX31xXdxX3x7efexX1xX5cxX3xXexX1xXfexXbxX3xX34x688exX3xX4xX21xX4xX3xX4xX103xXbxX3xX34xX74xX3xXbxX1xX21xXexX3xX1xX65xX122xX3xX2cxX6xXdxX3xXexX98xX1a8xX3xX23xX1a8xX23xX28xX3xX4xXf9xXexX1exX3xX4xXb3xX65xX3xX23xXf9xXdxX3xXexX98xX43xX23xX28xX3xX4xX21xX4xX3xX1xX43xX42xXexX3xX34xX31xX23xX28xX3xX23xX1xX25xX23xX3xX34xX42xX43xX1exX3xX23xX1x9116xX30xX3xX4xX1xX61xX30xX3xX5xX43xX3xX4xX1xX43xX3xX23xX28xX92xXf5xXdxX3xX23xX28xX1xXc7xX43xX11exX3xXcxX1xX21dxX23xX28xX3xX64xX65xX6xX3xX4xX65xX31xX4xX3xX2cxXfexX23xX3xX34xX31xX23xX28xX3x551cxX13xX14xXdxX3xXexX18xX3xX4xX1xX1cxX4xX1exX3xX4xX21xX3xX23xX1xX25xX23xX3xX28xX29xX23xX3xX2cxX2dxXdxX3xX30xX31xXexX3xX34xX35xX6xX3xX4xX1xX3axX3xX23xX1xX25xX23xX3xX34xX42xX43x6bd1xX1exX3xX2cxXdxX7dxX4xX3xX2cxXfexX23xX3xX34xX31xX23xX28xX3xX4xX21xX4xX3xXexX18xX3xX4xX1xX1cxX4xX1exX3xX4xX21xX3xX23xX1xX25xX23xX3xX4xX1xX61xX30xX3xX5xX43xX1exX3xX28xXdxca2bxXbxX3xX34xafa6xX3xX4xX21xX4xX3xX34xXf9xXdxX3xXexX92xb23fxX23xX28xX3xX34xX92xX350xX4xX3xXexX1xX78xX4xX3xX1xXdxX7dxX23xX3xXd2xX6bxXdxX3xXd2xX8axX23xX1exX3xX7xX25xX65xX3xX98xX31xX23xX28xX1exX3xX4xX81xX3xX4xX1xX103xXexX3xX5xX92xX350xX23xX28xX11exX0xX45xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX24fxX6xXbxXexXdxX43xX23xXaxX12xX0xXdxX30xX28xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX24fxX10xX23xXexX10xX98xXaxX3xX7xXexX122xX5xX10xX9xXax7fd0xXdxX57xXexX1x7e0fxX3xc9a1x4ae7xc69cxXbxXa5x9b45xX3xX1xX10xXdxX28xX1xXexX3bdxX3xX3c0x55b0xb32cxXbxXa5xX3c4xXaxX3xX7xX98xX4xX9xXaxX45xX45xXdxX11exXd2xX6xX43xXbxX1xX65xXexX1xX43xX11exX2cxX23xX45xX23xX10xX3b8xX7xX45x5734xX3f1xX3f1x5ca9xX45xX2xX2xX2xX57xX3f1xX3c1xX3bfxX3c0xX3d0xX2xX3f1xXexX3bfxX2xc6bbxX3cfxX5xX3f4x5041xXdxX30xX28xX408xX3d0xX3f4xX3c0xX2xX11excfa6xXbxX28xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xXdxX3xXexX18xX3xX4xX1xX1cxX4xX1exX3xX4xX21xX3xX23xX1xX25xX23xX3xX28xX29xX23xX3xX2cxX2dxXdxX3xX30xX31xXexX3xX34xX35xX6xX3xX4xX1xX3axX3xX23xX1xX25xX23xX3xX34xX42xX43xXaxX3xX3b8xXdxX57xXexX1xX9xXaxX3bfxX3c0xX3c1xXaxX3xX1xX10xXdxX28xX1xXexX9xXaxX3c0xX3cfxX3d0xXaxX3xX45xX12xX0xX45xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX24fxX6xXbxXexXdxX43xX23xXaxX12xX24fxX21xX4xX3xX1xX31xX3xX23xX28xX1xXc7xX43xX3xXexX42xXdxX3xX1xX65xX122xX7dxX23xX3xXcxX25xX23xX3xcebcxX93xX23xX3xX23xX1xXfexX23xX3xX1xX14xX3xXexX98xX350xX3xXd2xX1a8xX3xX28xXdxXf9xX23xX28xX11exX0xX45xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxa040xX43xX57xX122xXaxX12xX54xX92xc005xX23xX28xX3xX1cxX23xX28xX3xX4xX65xX31xX4xX3xX2cxXfexX23xX3xX34xX31xX23xX28xX3xX57xX43xX3xXcxX98xX65xX23xX28xX3xX92xX93xX23xX28xX3xX54xX31xXdxX3xX24fxX1xX5cxX3xXexX1xXfexXbxX3xX34xX259xX3x6ac7xXdxX7dxXexX3xX5axX6xX30xX3xXbxX1xX21xXexX3xX34xX31xX23xX28xX3xXexXe2xX3xX23xX61xX30xX3xX3f1xX3c1xX3c1xd57cxX1exX3xX54xX31xXdxX3xX24fxX1xX5cxX3xXexX1xXfexXbxX3xX34xX259xX3xXexX3axX23xX1xX3xX34xX74xX3xXd2xX6xX23xX3xX1xX6bxX23xX1xX3xXd7x7d6cxX3xX1xX43xX42xX4xX1xX3xX4xX1xXdxX3xXexXdxX543xXexX1exX3xX4xX1xX3axX3xX34xX42xX43xX1exX3xX1xX92xX2dxX23xX28xX3xX57xX1a4xX23xX3xX4xX21xX4xX3xX4xX103xXbxX3xX1xX31xXdxX3xXexX1xX78xX4xX3xX1xXdxX7dxX23xX3xXexX1xX21dxX23xX28xX3xXexX98xXdxX3xX4xX112xX6xX3xXcxX3axX23xX1xX3xX112xX122xX3xX2cxX6bxX3xXd7xX543xX3xX1xX43xX42xX4xX1xX3xX4xX112xX6xX3xX54xX31xXdxX3xX24fxX1xX5cxX3xXexX1xXfexXbxX3xX34xX259xX3xXexX3axX23xX1xX3c4xX3xX4xX21xX4xX3xX1xX65xX122xX7dxX23xX3xXexX1xX6bxX23xX1xX1exX3xXexX1xX35xX3xX1xX31xXdxX3xX34xX74xX3xXexX1xX6xX30xX3xX30xX92xX65xX3xX4xX1xX43xX3xX4c5xX6xX23xX3xXcxX1xX92xXf5xX23xX28xX3xX2cx6ea6xX3xX4xX103xXbxX3xX112xX122xX3xXd2xX6xX23xX3xX1xX6bxX23xX1xX3xX2cxX61xX23xX3xXd2xX8axX23xX3xXexX61xX23xX28xX3xX4xX92xXf5xX23xX28xX3xX7xX78xX3xX5xX74xX23xX1xX3xX34xX42xX43xX1exX3xX4xX1xX3axX3xX34xX42xX43xX3xX4xX112xX6xX3xX4xX103xXbxX3xX112xX122xX1exX3xX4xX1xX20cxX23xX1xX3xX64xX65xX122xX174xX23xX3xX2cxX6bxX3xXbxX1xXf9xXdxX3xX1xX350xXbxX3xX4xX1xXcfxXexX3xX4xX1xc97dxX3xX28xXdxX5cxX6xX3xX4xX21xX4xX3xXexX1xX6bxX23xX1xX3xX2cxXdxX127xX23xX3xX13xXcxXcxb912xX3xX4xX21xX4xX3xX4xX103xXbxX1exX3xXexX98xXdxX248xX23xX3xXd7xX1xX6xXdxX3xX7xX25xX65xX3xX98xX31xX23xX28xX3xX4xX65xX31xX4xX3xX2cxXfexX23xX3xX34xX31xX23xX28xX3xXexX98xX43xX23xX28xX3xX30x4e59xXdxX3xXexXb3xX23xX28xX3xX5xX2dxXbxX3xX23xX1xX25xX23xX3xX57xX25xX23xX11exX0xX45xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX4c5xX43xX57xX122xXaxX12xX54xX93xX23xX3xX2xX3c1xX3xX23xX61xX30xX3xXexX98xX92xX2dxX4xX1exX3xXexX43xX6bxX23xX3xXexX3axX23xX1xX3xX4xX81xX3xXexX98xX127xX23xX3xX3c0xX11exX3c1xX3c1xX3c1xX3xX34xXf9xXdxX3xXexX92xX350xX23xX28xX3xX4xXb3xX23xX3xX34xX92xX350xX4xX3xXexX98xX350xX3xX28xXdxX340xXbxX11exX3xX4c5xX6xX23xX3xX4xX1xX103xXbxX3xX1xX6bxX23xX1xX3xXexX3axX23xX1xX3xX54xX31xXdxX3xXd7xX1xX81xX6xX3xX501xX3xX34xX74xX3xXbxX1xX21xXexX3xX34xX31xX23xX28xX3xX4xX65xX31xX4xX3xX2cxXfexX23xX3xX34xX31xX23xX28xX3xXexX98xX127xX23xX3xXbxX1xX42xX30xX3xX2cxXdxX3xXexX43xX6bxX23xX3xXexX3axX23xX1xX1exX3xXd2xX2a9xX23xX28xX3xX23xX1xXdxX174xX65xX3xX1xX99xX23xX1xX3xXexX1xX1cxX4xX3xXexX65xX122xX127xX23xX3xXexX98xX65xX122xX174xX23xX1exX3xX34xXcfxX4xX3xXd2xXdxX7dxXexX3xX5xX6bxX3xXexX65xX122xX127xX23xX3xXexX98xX65xX122xX174xX23xX3xXexX98xX127xX23xX3xX4c5xX21xX43xX3x8285xX1xX340xX3xXcxX1xX6a1xX1exX3xX204xX6bxXdxX3xX7a8xXcxX408xXcxX54xX3xXexX3axX23xX1xX1exX3xX34xX543xX23xX3xX23xX61xX30xX3xX3f1xX3c1xX2xX3bfxX1exX3xXexX43xX6bxX23xX3xXexX3axX23xX1xX3xX34xX74xX3xX28xXdxX2dxXdxX3xXexX1xXdxX7dxX65xX3xX34xX92xX350xX4xX3xX3c0xX3c1xX3xX34xX35xX6xX3xX4xX1xX3axX3xX23xX1xX25xX23xX3xX34xX42xX43xX3xX2cxX6bxX3xX23xX1xXfexX23xX3xX34xX92xX350xX4xX3xX7xX78xX3xX1xX14xX3xXexX98xX350xX3xXexXe2xX3xXd7xX1xX21xX23xX1exX3xXexX1xX20cxX23xX1xX3xX28xXdxX8axX3xX7xXf9xX3xXexXdxX174xX23xX3xX112xX23xX28xX3xX1xX31xX3xX28xXb3xX23xX3xX51exX3f1xX3c1xX3xXexX98xXdxX7dxX65xX3xX34x49fdxX23xX28xX11exX3xX204xX848xX23xX28xX3xXexX1xXf5xXdxX1exX3xX34xX31xXdxX3xX23xX28x5c7fxX3xX4xX21xX23xX3xXd2xX31xX3xX54xX31xXdxX3xX4xX21xX4xX3xX4xX103xXbxX3xXexX98xX78xX4xX3xXexXdxX543xXbxX3xX28xXcfxXbxX3xX28xX344xX3xX23xX1xX6bxX3xXexX6bxXdxX3xXexX98xX350xX1exX3xX2cxXfexX23xX3xX34xX31xX23xX28xX3xX1xX14xX3xXexX98xX350xX3xX4xX21xX4xX3xX57xX78xX3xX21xX23xX3xX4xX1xX43xX3xX2cxX6xX122xX3xX2cxXf9xX23xX3xXbxX1xX21xXexX3xXexX98xXdxX248xX23xX3xXd7xXdxX23xX1xX3xXexX543xX3xX1xX31xX3xX28xXdxX6xX3xX34xX99xX23xX1xX1exX3xXexX98xX350xX3xX28xXdxX340xXbxX3xXexX98x7e89xX3xX30xX848xX3xX4xX21dxXdxX1exX3xX23xX28xX92xXf5xXdxX3xX34xX93xX23xX3xXexX1xX25xX23xX1exX3xX23xX42xX23xX3xX23xX1xX25xX23xX3xX4xX1xX103xXexX3xX34xX31xX4xX3xX57xX6xX3xX4xX6xX30xX1exX3xX23xX28xX92xXf5xXdxX3xXd7xX1xX65xX122xX543xXexX3xXexXfexXexX11exX11exX11exX0xX45xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX4c5xX43xX57xX122xXaxX12x953bxXdxX6xXdxX3xX34xX43xX42xX23xX3xX3f1xX3c1xX2xX3f1xX408xX3f1xX3c1xX2xX3bfxX3xXexX18xX23xX28xX3xX7xXf9xX3xX34xXf9xXdxX3xXexX92xX350xX23xX28xX3xX34xX92xX350xX4xX3xXexX98xX350xX3xX28xXdxX340xXbxX3xX5xX6bxX3xX3c0xX11exX3cfxX51exX404xX3xX5xX92xX350xXexX3xX23xX28xX92xXf5xXdxX1exX3xX34xX42xXexX3xX51exX51exX1exX3d0x98f4xX11exX3xXcxX18xX23xX28xX3xX28xXdxX21xX3xXexX98xX35xX3xXexX98xX350xX3xX28xXdxX340xXbxX3xX34xX42xXexX3xX2xX404xX1exX3f4xX3bfxX3xXexX3axX3xX34xX848xX23xX28xX3c4xX3xXexX98xX43xX23xX28xX3xX34xX81xX3xXexX98xX350xX3xX28xXdxX340xXbxX3xXd2xX2a9xX23xX28xX3xXexXdxX174xX23xX3xX5xX6bxX3xX2xX3d0xX1exX3f1xX3f4xX3xXexX3axX3xX34xX848xX23xX28xX3c4xX3xXexX98xX350xX3xX28xXdxX340xXbxX3xXd2xX2a9xX23xX28xX3xX1xXdxX7dxX23xX3xX2cxXfexXexX3xX23xX1xX92xX3xX5xX92xX93xX23xX28xX3xXexX1xX78xX4xX1exX3xX4xX1xX61xX23xX3xX30xX6bxX23xX1exX3xX64xX65xXb3xX23xX3xX21xX43xX1exX3xXa5xX10xX3xX5xX61xX23xX1exX3xXexX1xX8e2xX3xX4c5xX54xb3ffxXcxX1exX3xX28xXdxXf9xX23xX28xX3xX28xXdxX6xX3xX7xX340xX4xX1exX3xX28xXdxX6xX3xX4xXb3xX30x5c5dxX3xX3d0xX1exX404xX51exX3xXexX3axX3xX34xX848xX23xX28xX3c4xX3xXexX98xX350xX3xX28xXdxX340xXbxX3xXd2xX2a9xX23xX28xX3xX23xX28xX6bxX122xX3xX4xX21dxX23xX28xX3xX64xX65xX122xX3xX98xX6xX3xXexXdxX174xX23xX3xX5xX6bxX3xX3f1xX1exX3f1xX3f4xX3xXexX3axX3xX34xX848xX23xX28xX11exX0xX45xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX4c5xX43xX57xX122xXaxX12xXcxX1xX78xX4xX3xX1xXdxX7dxX23xX3xX5axX28xX1xX35xX3xX64xX65xX122xX543xXexX3xX204xX42xXdxX3xX1xX31xXdxX3xX5xXb3xX23xX3xXexX1xX1cxX3x99cexX3xX54xX31xXdxX3xX24fxX1xX5cxX3xXexX1xXfexXbxX3xX34xX259xX3xX501xXdxX7dxXexX3xX5axX6xX30xX1exX3xX23xX1xXdxX7dxX30xX3xXd7x576bxX3xX3f1xX3c1xX2xX3bfxX408xX3f1xX3c1xX3f1xX3f1xX1exX3xX54xX31xXdxX3xX24fxX1xX5cxX3xXexX1xXfexXbxX3xX34xX259xX3xXexX3axX23xX1xX3xXa5xX21xX4xX3xX34xX35xX23xX1xX3xXexXdxX543xXbxX3xXexX5efxX4xX3xX23xX25xX23xX28xX3xX4xX6xX43xX3xX1xXdxX7dxX65xX3xX64xX65xX8axX3xX4xX65xX31xX4xX3xX2cxXfexX23xX3xX34xX31xX23xX28xX3xX5xX6bxX3xX30xX31xXexX3xX23xX1xXdxX7dxX30xX3xX2cxX5efxX3xX4xX93xX3xXd2xX8axX23xX1exX3xXexX98xX6a1xX23xX28xX3xXexX25xX30xX1exX3xXa5xX65xX122xX127xX23xX3xX7xX65xXf9xXexX3xX4xX8axX3xX23xX1xXdxX7dxX30xX3xXd7xXaecxX3xX4xX112xX6xX3xX4xX21xX4xX3xX4xX103xXbxX3xX54xX31xXdxX1exX3xX28xX81xXbxX3xXbxX1xXb3xX23xX3xX5xX6bxX30xX3xXexXf9xXexX3xX4xX21dxX23xX28xX3xXexX21xX4xX3xXa5xX81xX6xX3xX34xX81xXdxX1exX3xX28xXdxX8axX30xX3xX23xX28xX1xXc7xX43xX1exX3xX6xX23xX3xX7xXdxX23xX1xX3xXa5xX74xX3xX1xX31xXdxX11exX3xX5axX61xX30xX3xX3f1xX3c1xX2xX51exX1exX3xXexX43xX6bxX23xX3xXexX3axX23xX1xX3xXexXfexXbxX3xX1xX350xXbxX3xX34xX92xX350xX4xX3xX2xX11exX3f1xX3f1xX51exX3xX1xX848xX3xX7xX93xX3xX34xX35xX6xX3xX4xX1xX3axX3xX23xX1xX25xX23xX3xX34xX42xX43xX3xX4xXb3xX23xX3xXexX98xX350xX3xX28xXdxX340xXbxX1exX3xX4xX81xX3xX3f4xX3cfxX3f1xX3xX34xX35xX6xX3xX4xX1xX3axX3xX34xX92xX350xX4xX3xX23xX1xXfexX23xX3xXexX98xX350xX3xX28xXdxX340xXbxX3xX5xX25xX65xX3xX57xX6bxXdxX3xXexX1xX10xX43xX3xX1xX99xX23xX1xX3xXexX1xX1cxX4xX3xXexX98xX350xX3xX28xXdxX340xXbxX3xX1xX6bxX23xX28xX3xXexX1xX21xX23xX28xX3xX2cxX2dxXdxX3xXexX18xX23xX28xX3xX7xXf9xX3xXexXdxX174xX23xX3xXexX98xX350xX3xX28xXdxX340xXbxX3xX23xX61xX30xX3xX34xXb3xX65xX3xX28xXb3xX23xX3xX3d0xX1exX3f4xX3xXexX3axX3xX34xX848xX23xX28xX11exX3xX54xX31xXdxX3xX24fxX1xX5cxX3xXexX1xXfexXbxX3xX34xX259xX3xX4xX103xXbxX3xXa5xX74xX3xX34xX74xX3xX4xX1xX112xX3xX34xX31xX23xX28xX3xX28xXcfxXbxX3xX28xX344xX1exX3xX2cxXfexX23xX3xX34xX31xX23xX28xX3xXexX103xXexX3xX4xX8axX3xX4xX21xX4xX3xXexX18xX3xX4xX1xX1cxX4xX1exX3xX4xX21xX3xX23xX1xX25xX23xX3xXexX98xX127xX23xX3xX34xX35xX6xX3xXd2xX6bxX23xX3xX23xX1xXfexX23xX3xXexX98xX350xX3xX28xXdxX340xXbxX3xXexX1xX92xXf5xX23xX28xX3xXa5xX65xX122xX127xX23xX3xX4xX21xX4xX3xX34xX35xX6xX3xX4xX1xX3axX3xX23xX1xX25xX23xX3xX34xX42xX43xX3xXexX98xX43xX23xX28xX3xXa5xX74xX3c4xX3xX54xX31xXdxX3xX4xX103xXbxX3xX1xX65xX122xX7dxX23xX3xX2cxX6bxX3xX54xX31xXdxX3xX24fxX1xX5cxX3xXexX1xXfexXbxX3xX34xX259xX3xXexX3axX23xX1xX3xX2cxXfexX23xX3xX34xX31xX23xX28xX3xX4xX21xX4xX3xXexX18xX3xX4xX1xX1cxX4xX1exX3xX4xX93xX3xX64xX65xX6xX23xX1exX3xX34xX93xX23xX3xX2cxX35xX1exX3xX57xX43xX6xX23xX1xX3xX23xX1xX25xX23xX1exX3xX57xX43xX6xX23xX1xX3xX23xX28xX1xXdxX7dxXbxX1exX3xX34xX93xX23xX3xX2cxX35xX1exX3xXexX98xX92xXf5xX23xX28xX3xX1xX6a1xX4xX3xXexX98xX127xX23xX3xX34xX35xX6xX3xXd2xX6bxX23xX3xXexX98xX350xX3xX28xXdxX340xXbxX3xX4xX1xX43xX3xX4xX21xX4xX3xXa5xX74xX3xX4xX81xX3xX23xX1xXdxX174xX65xX3xX34xX35xX6xX3xX4xX1xX3axX11exX3xX5axX28xX43xX6bxXdxX3xX98xX6xX1exX3xX23xX1xXdxX174xX65xX3xX1xX31xX3xX4xX1a8xX23xX3xX34xX92xX350xX4xX3xX4xX21xX4xX3xXexX18xX3xX4xX1xX1cxX4xX1exX3xX4xX21xX3xX23xX1xX25xX23xX3xX1xX14xX3xXexX98xX350xX3xX4xX8axXdxX3xXexX1xXdxX7dxX23xX3xX34xXf5xXdxX3xX7xXf9xX23xX28xX3xX2cxX2dxXdxX3xX23xX1xXdxX174xX65xX3xX1xX99xX23xX1xX3xXexX1xX1cxX4xX3bdxX3xX49dx52fexX6xX3xX4xX1xX5cxX6xX3xX23xX1xX6bxX3xX4cdxX1exX3xX1xX14xX3xXexX98xX350xX3xX34xX848xX3xX57xX1e3xX23xX28xX3xX7xXdxX23xX1xX3xX1xX43xX42xXexX3c4xX3xX1xX14xX3xXexX98xX350xX3xX28xXdxXf9xX23xX28xX3xX28xXdxX6xX3xX7xX340xX4xX1exX3xX28xXdxX6xX3xX4xXb3xX30xX1exX3xXbxX1xX92xX93xX23xX28xX3xXexXdxX7dxX23xX3xX7xX8axX23xX3xXa5xX65xX103xXexX1exX3xXbxX1xX92xX93xX23xX28xX3xXexXdxX7dxX23xX3xX1xX14xX3xXexX98xX350xX3xX2cxXfexX23xX3xX34xX31xX23xX28xX3xX23xX1xX92xX3xXa5xX10xX3xX34xX42xXbxX1exX3xXa5xX10xX3xX5xX61xX23xX1exX3xX5xX92xX93xX23xX28xX3xXexX1xX78xX4xX1exX3xXexX1xX8e2xX3xX4c5xX54xXa31xXcxX11exX0xX45xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX4c5xX43xX57xX122xXaxX12xX204xX543xX23xX3xX23xX6xX122xX1exX3xX4xX65xX31xX4xX3xX2cxXfexX23xX3xX34xX31xX23xX28xX3xX2ddxX13xX14xXdxX3xXexX18xX3xX4xX1xX1cxX4xX1exX3xX4xX21xX3xX23xX1xX25xX23xX3xX28xX29xX23xX3xX2cxX2dxXdxX3xX30xX31xXexX3xX34xX35xX6xX3xX4xX1xX3axX3xX23xX1xX25xX23xX3xX34xX42xX43xX30fxX3xXexXdxX543xXbxX3xXexX5efxX4xX3xX34xX92xX350xX4xX3xXexX98xXdxX248xX23xX3xXd7xX1xX6xXdxX3xX7xX25xX65xX3xX98xX31xX23xX28xX1exX3xX2xX3c1xX3c1xX98fxX3xXa5xX74xX1exX3xXbxX1xX92xXf5xX23xX28xX1exX3xXexX1xX35xX1exX3xXexX98xX103xX23xX3xX34xX74xX3xXexX1xX78xX4xX3xX1xXdxX7dxX23xX3xXexX18xX23xX28xX3xX98xX6bxX3xX7xX43xX21xXexX3xX34xX35xX6xX3xX4xX1xX3axX3xX23xX1xX25xX23xX3xX34xX42xX43xX1exX3xX4xXfexXbxX3xX23xX1xXfexXexX3xX57xX5cxX3xX5xXdxX7dxX65xX3xXexX98xX127xX23xX3xX1xX7dxX3xXexX1xXf9xX23xX28xX3xXdxX5axX54xb778xX5axX1dbxXfcaxd9a1xX3xX4xX112xX6xX3xXcxX98xX65xX23xX28xX3xX92xX93xX23xX28xX3xX54xX31xXdxX11exX3xXcxX43xX6bxX23xX3xXexX3axX23xX1xX3xX34xX74xX3xX5xXfexXbxX3xX1xX848xX3xX7xX93xX3xX3cfxX11exX3c1xX3f4xX3d0xX3xX34xX35xX6xX3xX4xX1xX3axX1exX3xX2cxXfexX23xX3xX34xX31xX23xX28xX3xXexX98xX350xX3xX28xXdxX340xXbxX3xX34xX92xX350xX4xX3xX2xX11exX3bfxX3c0xX3bfxX3xX34xX35xX6xX3xX4xX1xX3axX3xX2cxX2dxXdxX3xX3f4xX11exX3c0xX3f4xX3f4xX3xX23xX28xX92xXf5xXdxX3xX34xX92xX350xX4xX3xX28xXdxX340xXbxX3xX34xX344xX1exX3xXexX98xX35xX3xX28xXdxX21xX3xX2xX3c0xX1exX2xX3f4xX2xX3xXexX3axX3xX34xX848xX23xX28xX11exX3xXcxX1xX21dxX23xX28xX3xX64xX65xX6xX3xX4xX65xX31xX4xX3xX2cxXfexX23xX3xX34xX31xX23xX28xX3xX2cxX6bxX3xX4xX21xX4xX3xX1xX43xX42xXexX3xX34xX31xX23xX28xX3xXa5xX74xX3xX1xX31xXdxX3xX23xX1xX25xX23xX3xX34xX42xX43xX1exX3xX23xX1xXdxX174xX65xX3xX1xX43xX6bxX23xX3xX4xX8axX23xX1xX3xXd7xX1xX81xX3xXd7xX1xX61xX23xX1exX3xXd2xX103xXexX3xX1xX42xX23xX1xX3xX34xX74xX3xX34xX92xX350xX4xX3xXexX98xX350xX3xX28xXdxX340xXbxX3xXd7xX35xXbxX3xXexX1xXf5xXdxX1exX3xX34xX92xX350xX4xX3xX4xX31xX23xX28xX3xX34xX848xX23xX28xX3xX34xX31xX23xX28xX3xX2cxXdxX127xX23xX1exX3xX4xX1xXdxX6xX3xX7xX8e2xX1exX3xXa5xX81xX6xX3xX34xXdxX3xX23xX1xX5cxX23xX28xX3xX30xXcfxX4xX3xX4xX8axX30xX1exX3xX7xX65xX122xX3xX23xX28xX1xbbd2xX3xXexX78xX3xXexXdxX1exX3xXexX25xX30xX3xX5xd327xX3xXd2xXdxX3xX64xX65xX6xX23xX1exX3xX4xX1xX21xX23xX3xX23xX8axX23xX3xXd7xX1xX21dxX23xX28xX3xXexX99xX30xX3xX98xX6xX3xX5xXf9xXdxX3xXexX1xX43xX21xXexX11exX3xX5axX1xXdxX174xX65xX3xX34xX35xX6xX3xX4xX1xX3axX3xX23xX1xX25xX23xX3xX34xX42xX43xX3xX34xX92xX350xX4xX3xX28xXdxX340xXbxX3xX34xX344xX3xXexX1xX10xX43xX3xX1xX92xX2dxX23xX28xX3xXbxX1xX21xXexX3xXexX98xXdxX248xX23xX3xXd2xX174xX23xX3xX2cxX5cxX23xX28xX1exX3xX34xX92xX350xX4xX3xX1xX14xX3xXexX98xX350xX3xXa5xX25xX122xX3xX57xX78xX23xX28xX3xX23xX1xX6bxX3xX4cdxX1exX3xX1xX14xX3xXexX98xX350xX3xX7xXdxX23xX1xX3xXd7xX543xX1exX3xX34xXdxX174xX65xX3xXexX98xX35xX3xXd2xX7dxX23xX1xX3xXexXfexXexX1exX3xXexX42xX43xX3xX2cxXdxX7dxX4xX3xX5xX6bxX30xX3xX2cxX6bxX3xXexX1xX65xX3xX23xX1xXfexXbxX3xX34xX74xX3xX2cxX92xX350xXexX3xX64xX65xX6xX3xX23xX1xX5cxX23xX28xX3xXd7xX1xX81xX3xXd7xX1xX61xX23xX1exX3xX4xX81xX3xX30xX1cxX4xX3xX7xXf9xX23xX28xX3xX23xX28xX6xX23xX28xX3xXd2xX2a9xX23xX28xX3xX2cxX2dxXdxX3xX4xX31xX23xX28xX3xX34xX848xX23xX28xX3xX4cdxX3xXd7xX1xX65xX3xX57xX25xX23xX3xX4xX92xXa4bxX0xX45xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXfcaxX65xXexX1xX43xX98xXaxX12xX54xX43xX6bxX23xX28xX3xX93exXdxX6xX23xX28xX0xX45xXbxX12
Hoàng Giang