Logo of Phú Thọ Logo of Phú Thọ
videos Kiểm tra tình hình triển khai việc lập Quy hoạch chi tiết xây dựng một số dự án tại huyện Cẩm Khê
Bốn thủ tục hành chính bị bãi bỏ

(baophutho.vn) - UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 2299/QĐ-UBND về việc công bố bốn thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và...