Logo of Phú Thọ Logo of Phú Thọ
Doanh thu du lịch của tỉnh Phú Thọ năm 2019 đạt hơn 2.500 tỷ đồng

PTĐT - Theo thống kê, doanh thu từ dịch vụ lưu trú, ăn uống, du lịch lữ hành của tỉnh trong năm 2019 ước đạt 2.526,1 tỷ đồng, tăng 15,7%...