Logo of Phú Thọ Logo of Phú Thọ
videos Đường Trường Sơn năm xưa
Tam Nông: giảm khoảng 50% khu dân cư sau sáp nhập

PTĐT - Theo đề án, năm 2019 huyện Tam Nông tiến hành sắp xếp, sáp nhập 48 khu dân cư đạt dưới 50% tiêu chuẩn theo quy định thành 24...