Logo of Phú Thọ Logo of Phú Thọ
videos Tích cực thực hiện phòng chống dịch COVID-19 tại các cơ sở y tế
Toàn tỉnh có 1.353 tổ hợp tác

PTĐT - Tính đến nay, toàn tỉnh có 1.353 tổ hợp tác (THT) với 6.697 thành viên; thu nhập bình quân của thành viên đạt 3 triệu đồng/người/tháng; doanh thu bình...