Logo of Phú Thọ Logo of Phú Thọ
videos Người dân phấn khởi khi được phân cấp đăng ký xe tại huyện, xã
Phú Thọ có 4 học sinh vào tốp 10 học sinh xuất sắc nhất toàn quốc cuộc thi Trạng nguyên tiếng Việt

(baophutho.vn) - Tham gia Trạng nguyên tiếng Việt cấp Quốc gia, BTC đã chọn lựa những thí sinh xuất sắc đến từ 44 tỉnh, thành phố trên cả nước để tham gia Hội thi...