Logo of Phú Thọ Logo of Phú Thọ
videos Thêm yêu biển, đảo quê hương
Australia chủ trương giảm thuế cho người thu nhập trung bình

Trong thời gian tới đây, người có thu nhập trung bình cùng tất cả các doanh nghiệp đang hoạt động tại Australia sẽ được hưởng lợi từ chính sách cắt...