Logo of Phú Thọ Logo of Phú Thọ
videos Sắc đỏ bên dòng Lô xanh
81/81 doanh nghiệp kí giao ước hưởng ứng cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”...

81/81 doanh nghiệp kí giao ước hưởng ứng cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”