Logo of Phú Thọ Logo of Phú Thọ
videos Báo Phú Thọ với công tác an sinh xã hội
Toàn tỉnh gieo cấy trên 24.930ha lúa vụ mùa

(baophutho.vn) - Vụ mùa năm 2021 toàn tỉnh sẽ gieo cấy trên 24.930ha lúa, trong đó diện tích lúa lai là 9.150ha, lúa thuần chất lượng cao  gồm các giống...