Logo of Phú Thọ Logo of Phú Thọ
videos Điểm tin thời sự nổi bật tuần từ 28/3-4/4
Cẩm Khê phấn đấu trồng mới hơn 450ha rừng 

PTĐT - Hiện tại toàn huyện có 6.731,56ha rừng và đất nông nghiệp. Trong đó, có 728,71ha rừng tự nhiên, 1.212,27ha rừng phòng hộ. Năm 2021, huyện Cẩm Khê phấn...