Logo of Phú Thọ Logo of Phú Thọ
videos Việt trì đa dạng các hình thức tuyên truyền phòng chống dịch Covid-19
“Giờ Trái đất năm 2020” từ 20h30 ngày 28/3

PTĐT- Để góp phần vào thành công chung của chiến dịch “Giờ Trái đất năm 2020”, Công ty Điện lực Phú Thọ kêu gọi mọi tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp...