Logo of Phú Thọ Logo of Phú Thọ
videos Điểm tin thời sự nổi bật tuần từ 17-23/1
Lịch tiếp công dân năm 2022 của Chủ tịch HĐND tỉnh

(baophutho.vn) - HĐND tỉnh vừa có Thông báo số 37/TB-HĐND về lịch tiếp công dân của Chủ tịch HĐND tỉnh năm 2022.