Logo of Phú Thọ Logo of Phú Thọ
videos Điểm tin thời sự nổi bật tuần từ 12-18/10
518 doanh nghiệp thành lập mới

PTĐT - Tính đến hết ngày 15/9/ 2020, toàn tỉnh đã đăng ký thành lập mới 518 doanh nghiệp, tăng 1,4% so với cùng kỳ năm trước, với tổng số...