Logo of Phú Thọ Logo of Phú Thọ
videos Nhiều vấn đề quan trọng được thảo luận tại kỳ họp thứ Năm
Sản lượng khai thác dầu thô của PVN tiếp tục vượt kế hoạch

Sản lượng khai thác dầu thô 11 tháng năm 2017 của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) đều vượt kế hoạch được giao.