Logo of Phú Thọ Logo of Phú Thọ
videos Lễ chặn dòng, tích nước Hồ Ngòi Giành
Hỗ trợ kinh phí mua phương tiện và thiết bị phục vụ công tác phòng, chống dịch

(baophutho.vn) - Ban cứu trợ tỉnh vừa ban hành quyết định trích 8.050 triệu đồng từ nguồn kinh phí Quỹ cứu trợ - Phòng, chống dịch COVID-19 của tỉnh để hỗ trợ...