Logo of Phú Thọ Logo of Phú Thọ
3 đợt cấp nước đổ ải vụ Đông Xuân 2019-2020

Bộ NN&PTNT vừa có thông báo về lịch lấy nước phục vụ gieo cấy lúa vụ Đông Xuân 2019-2020 khu vực Trung du và Đồng bằng Bắc Bộ với tổng...