Logo of Phú Thọ Logo of Phú Thọ
videos Đại hội của niềm tin và khát vọng phát triển
Toàn tỉnh có hơn 450 nghìn hội viên Hội khuyến học 

PTĐT - Hiện nay, toàn tỉnh có 13 Hội Khuyến học cấp huyện, 225 Hội cấp xã, 9 Ban chỉ đạo, Hội Khuyến học trực thuộc tỉnh; 5.777 chi hội,...