Logo of Phú Thọ Logo of Phú Thọ
videos Sẵn sàng cho kỳ thi THPT Quốc gia năm 2019
250.000 bản sách phục vụ bạn đọc tại Thư viện tỉnh

PTĐT- Hiện nay, Thư viện tỉnh có 250.000 bản sách phục vụ bạn đọc với đầy đủ các thể loại: Văn học, lịch sử, khoa học, tự nhiên, xã hội,...