Logo of Phú Thọ Logo of Phú Thọ
videos Tổ quốc gọi, chúng tôi lên đường
Hơn 64.000 tỷ đồng đầu tư vào khu vực miền Tây tỉnh Nghệ An

Tại miền Tây Nghệ An đã có trên 163 dự án đầu tư, với tổng vốn đăng ký 64.100 tỷ đồng, trong đó có một số dự án lớn như...