Logo of Phú Thọ Logo of Phú Thọ
videos Bãi rác hơn 10 năm “hành hạ” người dân
Với tổng diện tích trên 1.400ha, cây quế hiện trở thành cây chủ lực của huyện Yên Lập

Cây quế hiện trở thành cây chủ lực của huyện Yên Lập. Đến nay, diện tích quế được nhân rộng ở 5 xã là Trung Sơn, Thượng Long, Xuân An,...