Logo of Phú Thọ Logo of Phú Thọ
Lập danh sách chính thức những người đủ tiêu chuẩn ứng cử

Theo Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân, hội nghị hiệp thương lần thứ ba được tổ chức chậm nhất là 35 ngày...

TIN BÀI KHÁC
Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới

2 ngày, 21 giờ trước

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch là nội dung cơ bản, hệ trọng, có ý nghĩa sống còn của công tác xây dựng, chỉnh đốn Ðảng...

Tam Nông tích cực chuẩn bị cho công tác bầu cử

2 ngày, 4 giờ trước

PTĐT - Cùng với các địa phương khác trong tỉnh, thời điểm này, huyện Tam Nông đang tích cực chuẩn bị cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp...

Để công tác bầu cử an toàn, tiết kiệm, dân chủ, đúng quy định của pháp luật, đạt hiệu quả cao

2 ngày, 4 giờ trước

PTĐT - Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 sẽ diễn ra vào ngày Chủ nhật 23/5/2021.

Viết tiếp truyền thống vẻ vang lực lượng tham mưu

4 ngày, 19 giờ trước

PTĐT - Trải qua 75 năm xây dựng và trưởng thành, cơ quan tham mưu công an các cấp luôn khẳng định được vị trí quan trọng của mình trong các hoạt động của lực lượng CAND.

75 năm truyền thống xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của lực lượng Tham mưu Công an tỉnh

4 ngày, 19 giờ trước

PTĐT - Cách mạng tháng Tám năm 1945 thành công, Công an nhân dân Việt Nam ra đời, trong 3 tổ chức Công an ở 3 miền và Công an các tỉnh đều hình thành bộ phận Văn phòng.

Trường Cao đẳng nghề Phú Thọ sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW

4 ngày, 21 giờ trước

PTĐT - Ngày 10-4, Đảng uỷ Trường cao đẳng nghề Phú Thọ tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị...

Lớp Cao cấp quân sự nghiên cứu thực tế tại Bộ CHQS tỉnh 

5 ngày, 20 giờ trước

PTĐT - Ngày 9/4, đoàn cán bộ, học viên lớp đào tạo cao cấp quân sự địa phương khóa 42, Học viện Quốc phòng đã có buổi nghiên cứu, học tập thực tế tại Bộ CHQS tỉnh.

Thành lập Tổ công tác tiếp công dân phục vụ bầu cử

5 ngày, 21 giờ trước

PTĐT - Ngày 5/4/2021, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 783/QĐ-UBND Về việc thành lập Tổ công tác tiếp công dân phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn tỉnh.