Logo of Phú Thọ Logo of Phú Thọ
TIN BÀI KHÁC
Kỳ họp bất thường Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021

2 ngày, 14 giờ trước

PTĐT - Ngày 23 - 8, HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đã tổ chức phiên họp bất thường để quyết định công tác nhân sự HĐND tỉnh, UBND tỉnh và thông qua một số nghị quyết chuyên đề thuộc thẩm quyền của HĐND tỉnh. Đồng chí Bùi Minh Châu - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh và đồng chí Dương Hoàng Hương - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh chủ tọa kỳ họp.

Vai trò cấp ủy Đảng trong chỉ đạo thực hiện duy trì các tiêu chí nông thôn mới ở Hà Thạch

3 ngày, 1 giờ trước

PTĐT - Năm 2018, ngay sau khi được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, trên cơ sở phân tích, đánh giá những mặt được, mặt hạn chế, chỉ ra nguyên nhân, Đảng ủy xã Hà Thạch (thị xã Phú Thọ) đã chủ động xây dựng các giải pháp, quyết tâm duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí theo hướng bền vững.

Đừng để “xa mặt, cách lòng”

3 ngày, 1 giờ trước

PTĐT -Đảng bộ tôi vừa phải xóa tên một đảng viên. Đồng chí này tuổi trẻ, năng nổ, nhiệt tình với phong trào lắm nhưng do điều kiện kinh tế gia đình khó khăn phải đi làm ăn xa, không tham gia sinh hoạt chi bộ. Thật tiếc nhưng theo quy định nên vẫn phải thực hiện nghiêm...

Hạ Hòa – Dấu son cách mạng trên quê hương Phú Thọ

6 ngày, 14 giờ trước

PTĐT - Hơn bảy mươi năm về trước, tại mảnh đất địa linh nhân kiệt, Đảng bộ và nhân dân huyện Hạ Hòa đã nghe theo lời hiệu triệu của Trung ương Đảng, đứng lên giành chính quyền từ tay thực dân phong kiến, thành lập chính quyền dân chủ nhân dân đầu tiên tại tỉnh. Ngày nay, huyện Hạ Hòa đang nỗ lực vươn lên trở thành một trong những ngọn cờ đầu về lĩnh vực phát triển du lịch, đóng góp tích cực vào việc phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Phú Thọ. 

Yên Kỳ dưới bóng cờ sao

6 ngày, 14 giờ trước

PTĐT - Những ngày đầu tháng 8, chúng tôi có dịp về thăm xã Anh hùng LLVTND Yên Kỳ (huyện Hạ Hòa). Sau hơn 44 năm đất nước hòa bình,  vùng quê thanh bình, giàu truyền thống cách mạng đã có nhiều đổi mới,  chất lượng đời sống của người dân từng bước được nâng cao.

Sáng mãi ngọn cờ cách mạng trên quê hương Thái Ninh

6 ngày, 15 giờ trước

PTĐT - Những ngày tháng Tám lịch sử tôi có dịp trở lại xã Thái Ninh huyện Thanh Ba, đây là một trong 4 địa phương thành lập được chi bộ đầu tiên của tỉnh (1939), góp phần làm nên thắng lợi Cách mạng tháng Tám lịch sử, lật đổ ách thống trị của thực dân Pháp, phong kiến tay sai. Truyền thống lịch sử vẻ vang đó đã và đang được cấp ủy, chính quyền và người dân nơi đây giữ gìn, phát huy, tiếp tục xây dựng quê hương ngày càng phát triển.

Ngời sáng những tấm gương Anh hùng của quê hương Đất Tổ

6 ngày, 24 giờ trước

PTĐT - Xuất thân từ những thanh niên chân lấm tay bùn, vốn chỉ quen với cày cuốc trên ruộng vườn trung du, khi Tổ quốc lâm nguy, lớp lớp thanh niên trai tráng Đất Tổ đã lên đường nhập ngũ cùng với cả nước làm nên những chiến thắng vang dội...

Ban Bí thư: Chấn chỉnh công tác cán bộ để chuẩn bị tốt nhân sự khóa mới

18/08/2019

Ban Bí thư Trung ương Đảng vừa ban hành Kết luận về việc tiếp tục chấn chỉnh công tác cán bộ để chuẩn bị tốt nhân sự đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội XIII của Đảng.