Logo of Phú Thọ Logo of Phú Thọ
Giá trị của việc phụng thờ các Vua Hùng trong đời sống đương đại

PTĐT- Việc phụng thờ các vua Hùng nhằm thỏa mãn được nhu cầu tâm linh của con người. Xưa kia, người Việt nói chung và cư dân Phú Thọ nói...

TIN BÀI KHÁC
Cội nguồn dân tộc - Trách nhiệm của chúng ta

05/07/2017

PTĐT- Từ xa xưa trong tâm thức của người dân Việt luôn âm vang câu ca: "Dù ai đi ngược về xuôi/ Nhớ ngày giỗ Tổ mùng mười tháng ba" để nhắc nhở về cội nguồn và đạo lý thủy chung...

Tín ngưỡng thờ Hùng Vương trong đời sống văn hóa cộng đồng

20/06/2017

<p>PTO- Trong ý thức của nhân dân ta, thờ cúng tổ tiên đã đi vào tiềm thức lâu đời. Dân gian Việt Nam có câu "Chim có tổ, người có tông", tổ tiên của người Việt là tổ tiên gia đình...</p>

Thời đại Hùng Vương và ý nghĩa đoàn kết dân tộc

20/06/2017

<p>PTO- Truyền thống thờ Hùng Vương gắn liền với truyền thống thờ tổ tiên ở mỗi gia đình Việt Nam. Truyền thống này ra đời từ lâu, nó xuất hiện trước đạo Phật, đạo Lão, đạo Khổng và các tôn giáo khác...</p>

Tín ngưỡng Hùng Vương: Nguồn gốc và ý nghĩa

06/06/2017

PTO- Ngay từ thời nguyên thuỷ, ông cha ta còn lệ thuộc vào thiên nhiên, sợ hãi thiên nhiên nên mới có quan niệm vật linh luận, đồng nhất thiên nhiên cũng như mình, mọi vật đều có hồn hoặc ma.

Công bố đồ án quy hoạch bảo tồn và phát huy giá trị Khu di tích lịch sử Đền Hùng

23/05/2017

PTĐT- Ngày 23-5, Khu di tích lịch sử Đền Hùng tổ chức hội nghị công bố, công khai đồ án quy hoạch bảo tồn và phát huy giá trị Khu di tích lịch sử Đền Hùng đến năm 2025...

Tổng kết công tác Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng năm Đinh Dậu 2017

26/04/2017

PTO- Ngày 26-4, UBND tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết công tác tổ chức Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng năm Đinh Dậu 2017.

Tổng kết hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch phục vụ Giỗ Tổ Hùng Vương – Lễ hội Đền Hùng năm Đinh Dậu 2017

25/04/2017

PTO- Sáng 24-4, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tổ chức tổng kết các hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch phục vụ Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng năm 2017.

Cộng đồng xây dựng và bảo tồn di tích tín ngưỡng thờ Hùng Vương

27/12/2016

PTO-Đền Hùng di tích lịch sử đặc biệt của Quốc gia, nơi thờ tự các vua Hùng có công dựng nước, Tổ tiên thiêng liêng của cộng đồng dân tộc Việt Nam.