Logo of Phú Thọ Logo of Phú Thọ
Những hành trình đạt chuẩn

PTĐT - Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới là chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước, có tác động tích cực, toàn diện...

TIN BÀI KHÁC
Phát triển bền vững cây ăn quả có múi

2 ngày, 11 giờ trước

PTĐT - Để phát triển cây ăn quả có múi đúng hướng và bền vững, các ngành, địa phương trong tỉnh cần có những giải pháp cụ thể.

Trưởng khu dân vận khéo, làm kinh tế giỏi

3 ngày, 1 giờ trước

PTĐT- Ở khu 7, xã Tề Lễ, huyện Tam Nông, ông Lê Bá Ngọc được biết đến không chỉ là Bí thư, Trưởng khu tận tâm, nhiệt tình trong các phong trào thi đua của địa phương, mà còn là tấm gương sáng trong phát triển kinh tế. 

Tăng cường phát triển hợp tác xã, doanh nghiệp trong các làng nghề

3 ngày, 7 giờ trước

PTĐT - Với nhiều cơ chế và chính sách hỗ trợ của Chính phủ và của tỉnh, những năm gần đây các làng nghề trong tỉnh đã có hướng phát triển ổn định...

Sức bật từ hạ tầng giao thông

3 ngày, 9 giờ trước

PTĐT - Nhận thức được tầm quan trọng của hạ tầng giao thông trong phát triển liên kết vùng, thời gian qua tỉnh đã có nhiều nỗ lực và đạt được những thành tựu quan trọng. Nhiều tuyến đường đối nội, đối ngoại được xây mới, cải tạo, nâng cấp đã tạo ra những "mạch máu" giao thông quan trọng, góp phần đắc lực vào sự tăng trưởng kinh tế của tỉnh, đặc biệt là trong công cuộc xóa đói giảm nghèo, bảo dảm an sinh xã hội...

Phát triển bền vững cây ăn quả có múi

3 ngày, 9 giờ trước

PTĐT - Trong những năm gần đây, các loại cây ăn quả có múi như cam, quýt, bưởi... được quan tâm đầu tư và phát triển khá toàn diện, liên tục tăng cả về diện tích, sản lượng và giá trị. Để tiếp tục phát triển cây ăn quả có múi theo hướng an toàn...

Giai đoạn phục hồi kinh tế kế tiếp có thể đẩy giá hàng hóa tăng

3 ngày, 9 giờ trước

Trả lời hãng tin CNBC, giới phân tích nhận định giai đoạn phục hồi kinh tế kế tiếp nhiều khả năng được dẫn dắt bởi đầu tư vào lĩnh vực hạ tầng cần nhiều hàng hóa.

Cao Xá nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới

4 ngày, 10 giờ trước

PTĐT - Xác định đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) đã khó, duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí đã đạt được càng khó hơn, thời gian qua, xã Cao Xá, huyện Lâm Thao...

Nâng cao vị thế sản phẩm chè Đất Tổ

5 ngày, 10 giờ trước

PTĐT - Phát huy lợi thế thổ nhưỡng phù hợp, nhiều năm nay, tỉnh ta luôn xác định phát triển cây chè là một trong những chương trình sản xuất nông nghiệp trọng điểm.