Tăng cường kiểm soát, xử lý các loại rác thải, đảm bảo môi trường sống cho nhân dân

24/11/2023 07:23 GMT+7

baophutho.vn Vừa qua, khu xử lý rác của huyện Thanh Thuỷ xảy ra sự cố cháy, chỉ trong ít phút, đám cháy đã lan rộng và bao trùm khu vực đồi Xi măng. Mặc dù cách xa khu dân cư khoảng gần 2km nhưng khói đen và mùi độc hại vẫn bay tới khu vực người dân sinh sống. Các cơ quan chức năng huyện Thanh Thuỷ đã kịp thời huy động, ứng phó, dập tắt đám cháy, không để xảy ra thiệt hại về người và tài sản.

POWERED BY
Việt Long