Doanh nghiệp bắt nhịp chuyển đổi số

Doanh nghiệp bắt nhịp chuyển đổi số

baophutho.vn “Vượt sóng cả vẫn vững tay chèo” là điều cộng đồng doanh nghiệp trong tỉnh đã nỗ lực thực hiện năm 2022 và là động lực tiếp sức để vững vàng bước vào năm mới với kỳ vọng thành công tiếp nối thành công. Để tiếp tục phát triển sản xuất, kinh doanh, chuyển đổi số được coi là yêu cầu sống còn, buộc doanh nghiệp phải bắt nhịp để thích ứng.

Hướng tới mục tiêu kho bạc số

Hướng tới mục tiêu kho bạc số
2023-01-04 08:40:00

baophutho.vn Thực hiện chiến lược phát triển kho bạc hoạt động hoàn toàn trên môi trường số, Kho bạc Nhà nước (KBNN) tỉnh đã tích cực triển khai các giải...

Quản lý cư dân trên môi trường điện tử

Quản lý cư dân trên môi trường điện tử
2023-01-03 08:10:00

baophutho.vn Theo quy định tại Điều 38 Luật Cư trú, từ ngày 1/1/2023, toàn bộ sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy không còn giá trị sử dụng trong các giao dịch, thủ...

Nâng cao hiệu quả thông tin cơ sở

Nâng cao hiệu quả thông tin cơ sở
2022-12-16 10:37:00

baophutho.vn Sau năm năm thực hiện Chỉ thị số 07-CT/TW, ngày 5/9/2016 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XII về “Đẩy mạnh công tác thông tin cơ sở trong...

Thúc đẩy phát triển kinh tế số

Thúc đẩy phát triển kinh tế số
2022-12-09 07:52:00

baophutho.vn Cách mạng công nghiệp lần thứ tư đánh dấu sự phát triển vượt bậc trong việc sử dụng dữ liệu vào các hoạt động của đời sống xã hội, nhất là...

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long