Thị xã Phú Thọ xây dựng đô thị văn minh, hiện đại

19/04/2023 06:10 GMT+7

baophutho.vn Chặng đường hơn một thế kỷ qua, với sự quyết tâm, đồng lòng của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân, Đảng bộ, chính quyền thị xã Phú Thọ đã thực hiện quyết liệt khâu đột phá về đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng công nghiệp, dịch vụ, đô thị, mở rộng hệ thống giao thông, tạo môi trường thuận lợi để thu hút đầu tư vào phát triển công nghiệp, nâng cao thu nhập cho người dân, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

POWERED BY
Việt Long