Việt Trì sau nửa nhiệm kỳ triển khai xây dựng nông thôn mới nâng cao

28/09/2023 10:02 GMT+7

baophutho.vn Sau nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XXI, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Việt Trì đã nỗ lực hoàn thành tốt các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội đề ra. Trong đó, công tác xây dựng nông thôn mới nâng cao, được quan tâm đẩy mạnh. Diện mạo nông thôn đổi mới, cơ sở hạ tầng ngày càng hoàn thiện, đời sống vật chất và tinh thần của người dân ngày càng đi lên.

POWERED BY
Việt Long