Việt Trì tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp phát triển

02/06/2022 16:23 GMT+7

baophutho.vn Thành phố Việt Trì là địa phương có số lượng doanh nghiệp thành lập mới, cũng như số công trình, dự án triển khai lớn. Để thu hút và tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp hoạt động, Thành phố đã thực hiện nhiều giải pháp nhằm tạo ra môi trường sản xuất, kinh doanh lành mạnh, hiệu quả.

POWERED BY
Việt Long