Sức hấp dẫn của tinh hoa ẩm thực Đất Tổ

03/12/2022 22:03 GMT+7

baophutho.vn Ngày hội Văn hoá, Thể thao - Du lịch các dân tộc vùng Tây Bắc đang diễn ra với nhiều hoạt động đặc sắc mang đậm bản sắc các dân tộc. Không thể bỏ lỡ tại ngày hội chính là khu vực giới thiệu ẩm thực vùng Đất Tổ.

POWERED BY
Việt Long