Gửi gắm niềm tin vào kỳ họp

07/12/2022 13:59 GMT+7

baophutho.vn Ngay từ sáng sớm ngày 7/12, đông đảo các cử tri và người dân đã quan tâm theo dõi Kỳ họp thứ Năm của HĐND tỉnh khóa XIX. Bên cạnh các ý kiến, kiến nghị liên quan đến các lĩnh vực đầu tư, xây dựng cơ bản, giao thông; văn hóa, du lịch, y tế, giáo dục, chính sách xã hội..., cử tri đã phản ánh một số khó khăn, bất cập khi một số công trình đã xuống cấp cần phải tập trung tu sửa nâng cấp, đáp ứng sản xuất và phục vụ đời sống dân sinh.

POWERED BY
Việt Long