Hiệu quả mô hình Camera trong trường học

01/03/2023 08:00 GMT+7

baophutho.vn Hướng đến mục tiêu chuyển đổi số toàn diện trong ngành giáo dục, thời gian qua, các trường học trên địa bàn tỉnh đã triển khai có hiệu quả mô hình Camera giám sát trong khuôn viên trường và khu vực lớp học. Bước đầu, việc này đã góp phần đảm bảo an ninh trật tự, bảo vệ tài sản, cơ sở vật chất và hỗ trợ công tác quản lý của các trường học.

POWERED BY
Việt Long