Phát huy sức trẻ trong chuyển đổi số

24/03/2023 08:39 GMT+7

baophutho.vn Tháng thanh niên hàng năm là dịp để khơi dậy niềm tự hào về truyền thống vẻ vang của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trong mỗi cán bộ, đoàn viên, thanh niên. Hòa chung khí thế đó, Tỉnh đoàn cũng đã triển khai nhiều hoạt động, trong đó tập trung bám sát chủ đề “Tuổi trẻ Đất tổ tiên phong chuyển đổi số”, qua đó, phát huy vai trò của thanh niên tham gia tích cực công cuộc chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ số.

POWERED BY
Việt Long