Tọa đàm: Báo chí với công tác tuyên truyền, quảng bá và phát triển du lịch Phú Thọ

21/06/2023 09:31 GMT+7

baophutho.vn Xin kính chào quý vị và các bạn, Phú Thọ được vinh danh là vùng Đất Tổ linh thiêng của dân tộc Việt Nam. Với hệ thống di tích lịch sử và các lễ hội phong phú, đặc sắc, đặc biệt là hai di sản văn hóa phi vật thể được UNESSCO công nhận là Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương và Hát Xoan, đây được cho là nguồn tài nguyên dồi dào để phát triển du lịch bền vững gắn với công tác bảo tồn và phát huy giá trị di sản. Đóng góp vào nỗ lực chung phát triển du lịch, báo chí địa phương thông qua công tác tuyên truyền đã góp phần quảng bá danh lam thắng cảnh, lễ hội truyền thống, sản vật, con người, góp phần thu hút các nhà đầu tư, xây dựng các sản phẩm du lịch đặc trưng vùng miền, tăng sức hấp dẫn đối với du khách trong và ngoài nước. Để làm rõ hơn nữa vai trò của đội ngũ nhà báo đối với công tác quảng bá và xúc tiến du lịch, hôm nay, chúng tôi đã mời đến đây khách mời.

POWERED BY
Việt Long