Văn hóa giao thông - từ đường phố đến học đường

28/10/2022 09:26 GMT+7

baophutho.vn Một trong những nguyên nhân gây ra các vụ tai nạn giao thông được xác định là do ý thức và văn hóa giao thông của một bộ phận người dân chưa cao, trong đó có lứa tuổi thanh thiếu niên, học sinh. Bởi vậy, xây dựng văn hóa giao thông ngay từ môi trường học đường được coi là một trong những giải pháp đặc biệt quan trọng trong hình thành ý thức, trách nhiệm cho mỗi người khi tham gia giao thông.

POWERED BY
Việt Long